Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Курсовая работа
Ювелирные изделия - предмет роскоши и его может себе позволить не каждый, но с другой стороны сейчас практически невозможно встретить человека, у кото...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
Таким образом, главной целью моей курсовой работы будет разработка программы управления преданностью клиентов для ООО "Версаль" Ресторан "Саранск", ко...полностью>>
Маркетинг->Бизнес-план
Ефективність проекту: дослідження показали, що на території регіону немає такого швейного цеху, який може задовольнити потреби в спецодязі відповідної...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
В настоящее время, для большинства предприятий все более очевидной становится необходимость обоснования долговременных целей развития Это во многом оп...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВСТУП

Сучасне підприємство функціонує в умовах складного, важко передбачуваного ринкового середовища. Комплекс маркетингу підприємства пов'язує стратегічні цілі підприємства з найбільш істотними ринковими відносинами за допомогою інформаційних потоків, зворотних зв'язків. Маркетингова діяльність і ринкове середовище взаємодіють, і результати цієї взаємодії визначають успіх або невдачу в досягненні поставлених цілей.

На сучасному етапі переходу до ринкових відносин в наший країні стимулювання збуту продукції починає грати важливу роль для успішної діяльності будь-якого підприємства. Збільшена конкуренція вимушує підприємства - виробників йти на все більші поступки споживачам і посередникам в збуті своєї продукції за допомогою стимулювання. Крім того, об'єктивним чинником зростання ролі стимулювання є те , що ефективність реклами знижується через витрати, що ростуть і рекламної тісноти в засобах масової інформації. Тому все більша кількість підприємств вдається до стимулюванню збуту, як до засобу, який може ефективно підтримати рекламну кампанію.

Предметом даної роботи є розробка програми стимулювання збуту для одного з продуктів виробництва ПП «Резерв – 1»,а саме адресної протипожежної сигналізації «Омега». Об'єктом є діяльність відділу маркетингу підприємства.

Основною метою роботи є оцінка маркетингових можливостей підприємства і розробка рекомендацій по вдосконаленню діяльності по просуванню окремого виду продукції.

Для досягнення цієї мети поставлені наступні завдання:

 1. розглянути теоретичні аспекти розробки програми стимулювання збуту;

 2. описати основні засоби стимулювання і їх переваги і недоліки;

 3. обрати засоби стимулювання збуту;

 4. спробувати дати декілька практичних рекомендацій по застосуванню програми стимулювання збуту.

У процесі написання даної дипломної роботи були використані матеріали по діяльності виробничих і збутових підрозділів , а також матеріали публікацій з питань стимулювання збуту, формування політики ФОССТІС в монографіях і статтях періодичних видань П.С. Зав’ялова, Д . Арманда, І.І. Кретова та інших авторів.

У першому розділі даної роботи я опишу теоретичну базу для розробки програми стимулювання збуту, розгляну порядок дій починаючи від постановки цілей стимулювання і закінчуючи оцінкою результатів його застосування.

У другому розділі, на основі зібраної інформації, буде проведений аналіз діяльності підприємства з метою виявлення можливостей по вдосконаленню системи стимулювання збуту.

У третьому розділі я проаналізую отриману інформацію і запропоную свої рекомендації по розробці і застосуванню програми стимулювання збуту для ПП « Резерв – 1 » .

1. Теоретичні аспекти розробки програми стимулювання збуту

Стимулювати, як указується в словниках, означає “привести в рух”. Саме таке завдання ставилося перед стимулюванням продажів у всі часи. У США стимулювання продажів як складова частина виробничо-комерційної структури існує вже більше 50 років. Разом з тим, стимулювання збуту вважається не таким універсальним засобом збільшення об'ємів продажів, як реклама, оскільки його застосування носить епізодичний характер або є кінцевою складовою все тієї ж реклами. Тому відповідні витрати включаються до рекламного бюджету.[1]

Впродовж багатьох років використовувалися численні визначення поняття “Стимулювання продажів”, які, проте, були досить розпливчатими. Сьогодні ж наявність спеціалізованих агентств і розвиток відповідного ринку дозволяє підійти до практично вичерпного визначення: можна вважати, що мова йде про сукупність прийомів, вживаних впродовж всього життєвого циклу товару відносно трьох учасників ринку (споживача, оптового торговця, продавця) з метою короткострокового підвищення об'єму продажів, а також збільшення числа нових покупців.

Таким чином, ми маємо справу з повноцінною дисципліною, яка поступово набуває необхідної чіткості і зберігає самостійність завдяки наявності власних технічних прийомів.

1.1 Постановка цілей стимулювання збуту

Стимулювання продажів має багатоцільову спрямованість. Вибір мети залежить від об'єкту майбутньої дії. Існує декілька типів цільових аудиторій:

1) Споживач: він, безумовно, володіє найбільшою значущістю, і вся політика маркетингу зводиться до дії саме на споживача. Широкий спектр прийомів стимулювання продажів був створений з єдиною метою - найефективнішим чином привернути споживача і задовольнити його запити. Споживачеві відданий пріоритет, оскільки всі інші об'єкти є лише посередниками і дія на них виявляється для посилення дії на споживача. Цілі стимулювання, зверненого до споживача, зводяться до наступного:

- збільшити число покупців;

- збільшити кількість товару, купленого одним і тим же покупцем.

2) Продавець: здатність і уміння продавця продати товар не повинні бути залишені без уваги з боку виробника. На користь фірми стимулювати, заохочувати і нарощувати ці якості. Мета стимулювання, зверненого до продавця перетворити байдужого до товару продавця на високо мотивованого ентузіаста.

3) Торговий посередник: виступвючи природною ланкою між виробником і споживачем, він є специфічним об'єктом стимулювання, що виконує в даному випадку регулюючі функції. При цьому цілі стимулювання можуть бути наступними (див. табл. 1.1):

- додати товару певний імідж, щоб зробити його легко впізнанним;

- збільшити кількість товару, що поступає в торгову мережу;

- підвищити зацікавленість посередника в активному збуті тієї або іншої марки і так далі.

Таблиця 1.1 - Цілі стимулювання збуту

ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ

СПЕЦИФІЧНІ

РАЗОВІ

Збільшити число споживачів

Прискорити продаж найбільш вигідного товару

Отримати вигоду з щорічних подій (Різдво, Новий рік і так далі)

Збільшити кількість товару , придбаного споживачем

Підвищити оборотність якого-небудь товару

Скористатися окремою сприятливою можливістю (роковини створення фірми, відкриття нової філії і подібне)

Збільшити оборот до показників, намічених в плані маркетингу

Позбавитися від зайвих запасів

Підтримати рекламну кампанію .

Виконати показники плану продажів

Додати регулярність збуту сезонного товару

Надати протидію виниклим конкурентам

Пожвавити продаж товару, збут якого переживає застій

1.2 Обрання засобів стимулювання збуту

Обрання тих або інших засобів стимулювання залежить від поставлених цілей. Їх можна об'єднати в три великі групи:

 1. пропозиція ціни ( продаж по знижених цінах, пільгові купони, талони, що дають право на знижку);

 2. пропозиція в натуральній формі ( премії, зразки товару);

 3. активна пропозиція ( конкурси покупців, ігри, лотереї).

Стосовно якої-небудь торгової точки ми можемо класифікувати різні види стимулювання іншим чином, по їх походженню і дії на клієнтуру. В цьому випадку ми приходимо до трьох узагальнених типів стимулювання [2]:

 1. Загальне стимулювання, вживане на місці продажу. Його відмінною рисою є заданість теми. Воно служить інструментом загального пожвавлення торгівлі ( роковини, церемонія відкриття).

 2. Вибіркове стимулювання припускає розміщення товару поза місцями загального викладення на вигідній позиції, наприклад на початку ряду або стелажу. Товар може бути також зосереджений в якому-небудь місці торгового залу.

 3. Індивідуальне стимулювання здійснюється в місцях загальної експозиції товарів і, як правило, виходить від виробника. Рекламна афіша, покажчик сигналізують про те, що відносно певного товару здійснюється стимулювання у вигляді зниження цін, конкурсів, премій і так далі . В цьому випадку заходи по стимулюванню сприймаються споживачем лише в той момент, коли він зупиняється перед магазинною полицею.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розробка програми стимулювання збуту для підприємства

  Отчет по практике >> Маркетинг
  ... завдання,яке полягає в розробці програми стимулювання збуту продукції для підприємства. 1. ... з простих рішень на складніші, комплексні, глобальні на всіх етапах ... підприємстві слід виконати розробку програми стимулювання збуту для підприємства. При розробц ...
 2. Розробка комплексу маркетингу (1)

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... підставі окремих замовлень Комплексне абонентське обслуговування (пом ... стимулюванню збуту є попереднє сегментування ринку споживачів. При розробці програм стимулювання збуту ... маркетингових досліджень і розробку програми маркетингових заходів, що ...
 3. Розробка заходів щодо рекламної стратегії Прямоточного гідроагрегату

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... розробка і здійснення стратегії і тактики маркетингу; розробка маркетингових програм ... стимулювання збуту товарів і зростання прибули 4.Забезпечення маркетингових досліджень 4.1. Розробка ... є основним постачальником комплексної електроустаткуванні для ...
 4. Розробка пропозицій щодо укріплення маркетингових позицій виробництва

  Реферат >> Менеджмент
  ... , рентабельності виробництва і збуту - розробка маркетингової програми припускає обґрунтований виб ... ринку, стимулювання збуту, дослідження конкурентного середовища, стимулювання попиту. ... тыс. дол.; - комплексный показатель качества. Показатель качественной ...
 5. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... 2) розробки взаємозв’язаних виробничих, маркетингових і організаційних програм, як ... нової ідеї має бути комплексним, тобто ідею варто розглядати з ... ноутворення, схема розповсюдження товарів, методи стимулювання збуту, організація післяпродажного обслуговування ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018758773803711