Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Никакая организация не может успешно выживать в конкурентной среде, если она не имеет четко определенных ориентиров, направлений, которые задают то, к...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Когда говорят о работоспособности конкретного исполнителя, выделяют общую (потенциальную) работоспособность — те ресурсы, которые в принципе могли бы ...полностью>>
Менеджмент->Контрольная работа
Оказавшись без работы в кризисное для экономики время, человек чувствует себя, по меньшей мере, беспомощно, т  к оказался без средств к существованию ...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Сущность управления персоналом, включая наемных работников, работодателей и других владельцев предприятия заключается в установлении организационно-эк...полностью>>

Главная > Практическая работа >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

на тему :«Управління персоналом в ООО «Меркурий».

Виконав:

студент 5 курсу 2 групи

факультету менеджменту і маркетингу

спеціальності 8.050201 Гончаров В.О.

Перевірила:

к.е.н. доц. Коюда В. О.

Харків, 2012

ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................................................3

1. Комплексний фінансово-економічний аналіз діяльності ООО «Меркурий»

1.1. Стисла характеристика та техніко – економічний аналіз діяльності ООО «Меркурий»

1.1.1.Стисла характеристика підприємства.....................................4

1.1.2. Техніко-економічний аналіз діяльності ООО «Меркурий»...................................................................................................6

1.1.2.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції..................................6

1.1.2.2.Аналіз ефективності використання ресурсів..................................7

1.1.2.3.Аналіз трудових ресурсів...........................................................................8

1.1.2.4.Аналіз фонду заробітної плати .............................................................11

1.1.2.5. Аналіз витрат підприємства...........................................................12

1.2. Аналіз фінансового стану в ООО «Меркурий».........................................14

2. Теоретичне обґрунтування шляхів вдосконалення управління витратами в ООО «Меркурий»

2.1. Сутність управління персоналом підприємства.......................................33

2.2. Аналіз проблем управління персоналом на підприємстві.......................51

2.2. Рекомендації, щодо вдосконалення системи управління персоналом в ООО «Меркурий»...............................................................................................57

Висновки..............................................................................................................71

Список використаних джерел............................................................................72

Додатки................................................................................................................74

Вступ.

Найважливішою відмінною рисою кращих керівників є їхнє вміння працювати з людьми, їхня здатність надихнути підлеглих на роботу з високою віддачею для досягнення цілей компанії. Говорячи про систему керування людьми в організації, необхідно усвідомлювати те, що це не тільки й не стільки технології, процедури, документи й регламент, але й мистецтво. В управлінні людьми немає й не може бути однозначних рецептів "роби так і тільки так". Зрозуміло, що немає якоїсь "стандартної людини", якою можна легко керувати за допомогою стандартних прийомів і методів. Управління людьми - це мистецтво. Мистецтво, тому що управління людьми -це звернення не тільки до їхнього розуму, але й до їхньої душі й почуттів [31].

Досвід кращих західних і вітчизняних керівників показує, що успіх приходить до тих, хто не просто ставить завдання перед підлеглими й домагається їхнього виконання, але й має здатність зацікавити, запалити, надихнути персонал, об'єднати загальною ідеєю, сформувати команду однодумців. Той, хто хоче перемагати в бізнесі, повинен розуміти, що в основі лежать три ключових фактори: бажання, розуміння й можливості.

Людські ресурси є центральною ланкою сучасної економіки. Організації здобувають усі риси самостійності, характерні для роботи в умовах ринку, що вимагає значного розширення сфери управління і самоврядування, збільшує обсяг і ускладнює характер виконуваних менеджерами робіт. Істотно зростає і відповідальність за своєчасність і якість прийнятих рішень. Науково-технічний прогрес забезпечує управлінські нововведення, спрямовані на створення умов для ефективної роботи. У зв'язку з цим особливу актуальність здобувають питання удосконалювання системи управління персоналом, зокрема підвищення кваліфікації управлінського персоналу без відриву від виробництва.

1. Комплексний фінансово-економічний аналіз діяльності ООО «Меркурий».

1.1. Стисла характеристика та техніко-економічний аналіз діяльності ООО «Меркурий».

1.1.1. Стисла характеристика підприємства.

ООО «Меркурий» є виробником корпусних меблів на українському ринку вже понад 10 років. ООО «Меркурий» об’єднує меблеве виробництво, дизайн-ательє та салони продажу.

Підприємство виготовляє меблі для виробничих підприємств, торгівельних організацій, дому, офісу, учбових закладів і т. ін. Підприємство виготовляє високоякісну продукцію та користується попитом у вітчизняних споживачів.

Кожен з напрямків має свої особливості. Наприклад, меблі для виробничих та торгівельних організацій мають відповідати стандартам, бути високоякісними та довго служити. Меблі для офісу мають наступні вимоги: перш за все, вона повинна поєднувати у собі максимальну практичність з представницьким виглядом, кольорове рішення повинно поєднуватись з оригінальністю та зручністю. Меблі для дому повинні бути індивідуальними і, звичайно, практичними та зручними. В основу виготовлення учбових меблів (для шкіл, технікумів, ВУЗів) покладено принцип ергономіки, який переноситься і на інші види меблів. Людина проводить досить багато часу в тісному контакту з меблею, тому вона повинна відповідати ряду вимог до безпеки. Вона не повинна містити речовин шкідливих для здоров’я людини.

Всі ці вимоги досягаються завдяки використанню високоякісного обладнання в поєднанні з сучасними ефективними технологіями. У виробництві використовуються тільки ті матеріали, які мають сертифікати якості.

Головним принципом підприємства є орієнтація на замовника..

ООО «Меркурий» постійно покращує якість та удосконалює систему обслуговування клієнтів.

Система виготовлення меблів побудована таким чином, що в центрі уваги дизайнерів та спеціалістів знаходяться вимоги, уподобання та фінансові можливості клієнтів. Менеджери з продажу знаходяться у постійному контакті з замовниками, вирішуючи всі проблеми, що виникають: від аналізу вимог клієнта до знаходження оптимального варіанту замовлення.

Діяльність ООО «Меркурий» в основному спрямована на державні підприємства. Продукція регулярно приймає участь у тендерах. Також меблі виготовляються по індивідуальному замовленню.

Основними ринками збуту є Харківська, Полтавська і Сумська області.

Доходи підприємства складають більш ніж 300 тис.грн. на рік.

1.1.2. Техніко-економічний аналіз діяльності ООО «Меркурий».

1.1.2.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції.

На фінансові результати діяльності підприємства суттєво впливає об’єм виробництва та реалізації продукції.

При проведенні аналізу продукції підприємства, важливу роль відіграє показник товарної продукції. Товарна продукція розраховується за формулою:

ТП= РП – Зп.г.+ Зк.г.

де ТП – товарна продукція, тис.грн.;

РП – реалізована продукція, тис.грн.;

Зп.г. – залишки нереалізованої готової продукції на початок року, тис.грн.;

Зк.г. – залишки нереалізованої готової продукції на кінець року, тис.грн. [7]

Розрахуємо показники товарної продукції за 2009, 2010 і 2011 роки:

ТП2009 = 238,2 – 0,5 + 0,5 = 238,2 (тис.грн.)

ТП2010 = 302,3 – 0,5 + 1,2 = 303 (тис.грн.)

ТП2011 = 360,2 – 1,2 + 1,7 = 360,7 (тис.грн.)

За розрахунками можна побачити, що товарна продукція у звітньому періоді збільшилась у порівнянні з показниками за аналогічний період попередніх років. Це свідчить про набуття нових клієнтів та розширенні виробництва підприємства.

Наскільки змінилася реалізація продукції у 2010 році в порівнянні з 2009 та у 2011 в порівнянні з 2010 можна визначити наступним чином [7]:

302,3-238,2 = 64,1 (тис.грн.)

360,2-302,3 = 57,9 (тис.грн.)

Отже, підприємство реалізувало своєї продукції у 2010 році на 64,1 тис.грн. більше ніж у 2009, а в 2011 на 57,9 тис.грн. більше ніж у 2010. В відсотковому відношенні це складає 26,9% і 19,1% відповідно. Збільшення об’єму реалізованої продукції стало можливим за рахунок повної загрузки виробничих потужностей.

1.1.2.2. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства.

Матеріальні ресурси підприємства – це предмети праці, що одноразово використовуються у виробничому процесі. Ці ресурси мають особливе значення, так як знаходяться у тісному взаємозв’язку з такими якісними показниками як прибуток та рентабельність.

В процесі аналізу матеріальних ресурсів необхідно аналізувати структуру матеріальних витрат підприємства:

 • матеріали;

 • паливо на технологічні цілі;

 • електроенергія на технологічні цілі;

 • вироби для комплектації.

Для характеристики ефективності використання матеріальних витрат виробництва розраховується показник матеріалоємності :

Мє = МВ / ТП

де Мє – загальна матеріалоємність;

МВ – матеріальні витрати, тис.грн.;

ТП – випуск товарної продукції, тис.грн. [7].

Для підприємства ООО «Меркурий»загальна матеріалоємність складає:

Мє2009 = 53 / 238,2 = 0,22

Мє2010 = 53,6 / 303 = 0,18

Мє2011 = 73,4 / 360, 7= 0,2

Таким чином, у 2010 році матеріалоємність зменшилась на 0,04 в порівнянні з 2009 роком, за рахунок вартості матеріалів. Знизити матеріалоємність вдалося за рахунок пошуку нових постачальників. В 2011 році, навпаки, в зв’язку з подорожчанням матеріалів Мє збільшилась.

Показник зворотній матеріалоємності – матеріаловіддача. Його розраховують за формулою:

Мв= 1 / Мє

де Мв– матеріаловіддача;

Мє– матеріалоємність [7].

Мв003 = 1 / 0,22 = 4,55

Мв004 = 1 / 0,18 = 5,56

Мв005 =1 / 0,2=5

Отже, в 2010 році матеріаловіддача зросла в порівнянні з 2009 роком на 1,01. В порівнянні з 2010 роком у 2011 році показник матеріаловіддачі зменшився, що свідчить про зменшення товарної продукції та збільшенні витрат на виробництво.

1.1.2.3.Аналіз трудових ресурсів підприємства.

Трудові ресурси є однією з найважливіших умов діяльності будь-якого підприємства. Від ефективності їх використання залежить випуск продукції, об’єм реалізації, прибуток підприємства та його фінансовий стан.

При аналізі трудових ресурсів визначається абсолютне та відносне відхилення. Абсолютне відхилення визначають по робочим та промислово-виробничому персоналу, а відносне тільки по робочим. Розрахунок абсолютних та відносних відхилень приведен в таблиці 1.1.1.

Таблиця 1.1.1.

Аналіз чисельності працюючих 2009 – 2011 рр.

Показники

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення, чол.

Відносне відхилення, %

2009-2010 рр.

2010-2011 рр.

2009-2010 рр.

2010-2011 рр.

1. Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

35

42

41

7

-1

20

-2,38

2. Чисельність працюючих по промислово-виробничому персоналу, чол.

27

33

33

6

0

0

0Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її у

  Реферат >> Физкультура и спорт
  ... управління підприємством Обумовленості функцій управління персоналом цілями виробництва Функції управління персоналом ... . 13 Джерела постачання фірма ООО Громада (горільчані вироби); ... -Bon-Appetit" (мучні вироби);ООО "Малятко" (овочі, зелень);ООО"Слобода" ...
 2. ... івняльна характеристика зарубіжних моделей управління організацією та обґрунтування ...

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... . — 703 с. Беляцкий Н.П., Велесько С.Е. Управление персоналом. — Минск: ООО "Интерпрессервис", 2003. — 349 с. Білорус Т.В. Сутн ... С. Управління персоналом як особливий вид управлінської діяльності. // Вісник Національної академії державного управління ...
 3. Управління торгово виробничою діяльністю ресторану Кратер

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... ; організації підготовки персоналу торгової групи та залу і управління їх діяльністю; орган ... За домовленістюбудь-якого дня ООО «Верона» Риба, морепродукти На початку ...
 4. Організація маркетингового управління підприємством

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... закупівлях, розвиток технологій, управління персоналом і інфраструктура організації. ... хозяйственной деятельности предприятия.- Мн.: ООО «Новое здание», 1999.- 688с ... ітності, аналіз продажу, управління торговельним персоналом, підготовка фінансового кошторису ...
 5. Управління економічним розвитком підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... персоналу. Дослідження загальноекономічних положень, сучасних теоретичних і методичних розробок з проблематики управління ... Текст] / Стасюк В.П. - Донецк: ДонНУ, ООО ”Юго-Восток, Лтд”, 2003. - 224 ... дня [Текст] / Хаммер М. - М.: ООО ”Изд-во ”Добрая книга", 2005 ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017321109771729