Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Проблема качества актуальна абсолютно для всех товаров и услуг. Особенно остро это проявляется при переходе к рыночной экономике. К работе в условиях ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Коммерция – слово латинского происхождения (от лат. commercium – торговля). Однако надо иметь в виду, что термин «торговля» имеет двоякое значение: в ...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Тема моей курсовой работы «Требования, предъявляемые к менеджеру». я выбрала эту тему, так как в современном мире понятие менеджмента и менеджера встр...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Цель курсовой работы – разработка стратегии развития ЗАО «Меховая радуга» на сезон «зима 2009-2010». Данная тема актуальна, поскольку в условиях эконо...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Особливості взаємодії із споживачами.

Споживацька аудиторія є досить різноманітною за своїми життєвими цінностями, очікуваннями, вимогами до товарів чи послуг. Тому споживачів поділяють на цільові групи. На сьогоднішній день КП «Будинкоуправління» обслуговує 80 будинків, із них 41 багатоповерховий, загальною кількістю 1452 квартири, в яких проживає 4756 мешканців.

Певні групи споживачів, зокрема учасники бойових дій, учасники війни, члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, інваліди війни 1,2,3 груп, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, особи (ЧАЕС) – 1,2 категорії, діти (ЧАЕС) – інваліди, інваліди військової служи, міліціонери на пенсії, пожежники на пенсії, отримують пільгу у розмірі 50%, 75%, 100% в залежності від категорії до якої належать.

Отже, потенційними споживачами послуг нашого підприємства є населення, незалежно від соціально-психологічної та демографічної характеристики, тобто всі мешканці, які проживають в житлових будинках, балансоутримувачем яких є КП «Будинкоуправління», а власником - Дубровицька міська рада.

Взаємодія із конкурентами.

За видом основної діяльності КП «Будинкоуправління» є монополістом в нашому районі, воно не має конкурентів, бо жодне з існуючих підприємств не обслуговує житлові будинки міської ради та не нараховує плати за утримання будинків та прибудинкової території.

В майбутньому конкурентом підприємства на ринку житлово-комунальних послуг можуть стати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Особливості взаємодії з постачальниками.

Для підприємства дуже важливо при виборі постачальників товарів глибоко і всебічно дослідити їх діяльність, вивчити їх потенціал із тим, щоб встановити ділові відносини, що забезпечують підприємству стабільну роботу.

Серед основних постачальників можна виділити:

ВАТ «Рівнеметалторг», ВАТ «Рівнекомунпостач», ВАТ «Волинь-шифер »,

ТзОВ «Ромстал-Україна», СП «Іберус-Київ», Висоцький держлісгосп, ПП Опанасик С.Д., ТзОВ «Авіас».

Таблиця 2.3

Перелік постачальників КП «Будинкоуправління»

№ п/п

Постачальник

Матеріали

1

ВАТ «Рівнеметалторг»

Металопрокат

2

ВАТ «Рівнекомунпостач»

Крани, вентиля, цвяхи, труби, скло, засувки

3

ВАТ «Волинь-шифер »

Шифер

4

ВАТ «Волинь-цемент»

Цемент

5

ТзОВ «Ромстал-Україна»

Термоізоляція, труби, крани

6

СП «Іберус-Київ »

Ножі, пили рамні

7

Висоцький держлісгосп

Лісоматеріали

8

ПП Опанасик С.Д.

Фарби, шпаклівки, саморізи, дюбеля.

9

ТзОВ «Техпрофіль»

Інструмент, флянці, засувки

10

ТзОВ «Авіас».

Паливно-мастильні матеріали

З даними постачальниками є сенс розширювати співпрацю. Ціна постачальників є прийнятною для підприємства, так як знаходиться на рівні середньоринкової. Всі постачальники дотримуються умов постачання та графіка завезень товарів, спостерігаються тільки разові порушення. Отже, КП «Будинкоуправління» зі всіма даними підприємствами-постачальниками доцільно підтримувати договірну політику, так як співпраця з ними забезпечує стабільну роботу підприємства.

Особливості взаємодії з державними, районними та муніципальними органами.

Проблеми підприємстване можуть бути вирішенні без підтримки держави. Підприємство підтримує тісні взаємини з Дуровицькою міською радою та Дубровицькою районною державною адміністрацією та безпосередньо з Головним управлінням житлово-комунального господарства Обласної державної адміністрації.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить:

1) затвердження та реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і регіональних програм;

2) встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону;

3) затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням;

4) визначення виконавця житлово-комунальних послуг відповідно до цього Закону в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

5) управління об'єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;

6) забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості;

7) встановлення зручного для населення режиму роботи виробників та виконавців;

8) інформування населення відповідно до законодавства про реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;

9) укладання договорів з підприємствами різних форм власності на вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг;

10) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг;

11) проведення моніторингу виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;

12) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів.

КП «Будинкоуправління»:

 • має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

 • включене до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (Державного комітету статистики України);

 • має свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість;

 • має дозвіл Територіального управління Держпромгірнагляду по Рівненській області на початок виконання робіт підвищеної небезпеки.

Підприємство взаємодіє з такими банками: Райффайзенбанк Аваль, Приватбанк, Ощадбанк.

Проаналізувавши фактори мікросередовища можна зробити висновок, що позитивною стороною є відсутність конкурентів, співпраця з органами місцевого самоврядування. Серед негативних факторів – вузьке коло постачальників, зумовлене віддаленістю підприємства від основних груп постачальників, що призводить до додаткових витрат.

2.3. Аналіз внутрішнього середовища організації

Внутрішнє середовище - частина загального середовища, що перебуває в межах організації, яка інтерпретується як універсальне, незалежне від організаційно-правової форми організації й об’єднує всі функціональні сфери її діяльності: маркетинг, фінанси, кадри, дослідження і розвиток. Основні техніко-економічні показники діяльності.

Таблиця 2.4

Основні техніко-економічні показники діяльності

№ п/п

Показник

Одиниці виміру

2006

2007

1

2

3

4

5

1

Дохід від реалізації продукції

тис. грн.

391,5

505,4

2

Прибуток (збиток)

тис. грн.

21,4

337,2

3

Необоротні активи

тис. грн.

44609,7

54431,5

5

Оборотні активи

тис. грн.

506,1

913,1

6

Власний капітал

тис. грн.

44785,7

54778,9

7

Середньооблікова чисельність персоналу

чол.

34

38Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економічні стратегії підприємства, доходи інвестора

  Контрольная работа >> Экономика
  ... 2.2 Коефіцієнт платоспроможності (КП) Відображає здатність підприємства виконувати свої фінансові ... ї, конкурентних і функціональних стратегій підприємства; в) прогнозування альтернативних можливостей розвитку підприємства і його складових з точки ...
 2. Конкурентоспроможність підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... часу. Тому у відповідності з прийнятою стратегією розвитку підприємства менеджерам необхідно відслідковувати ... стан підприємства за допомогою показників коефіцієнтів ліквідності, а саме: Кп – коеф ...
 3. Управління економічним розвитком підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ" обсягом 0,5 друк. арк., випуск ... дбір індикаторів для вимірювання стратегії розвитку підприємства (встановлення пріоритетів) - що ... призначення. У Дніпропетровську знаходиться КП "Фабрика нетканих матеріалів", ...
 4. Основи економіки підприємства

  Шпаргалка >> Экономика
  ... ефективне господарювання. 15. Охарактеризуйте стратегію розвитку підприємства і бізнес-планування Стратегія – це генеральна комплексна програма ... Головною метою КП п-ва є забезпечення п-м на кожному етапі свого розвитку професійними ...
 5. Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... результатів виробничого підприємства” (за матеріалами КП “Західтурбуд”) ... івництву підприємства обирати та впроваджувати нові прогресивні стратегії розвитку підприємства [51, ... нансових результатів виробничого підприємства (за матеріалами КП “Західтурбуд”). – ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020289421081543