Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
Стратегическая цель инвестиционной политики на 2006–2010 гг. состоит в мобилизации и эффективном использовании инвестиционных ресурсов для реализации ...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Линден Оскар Пиндлинг - бывший премьер-министр Багамских островов в основном живет за счет кредитов. Большее количество этих кредитов приходит от инос...полностью>>
Банковское дело->Реферат
д. - тоже непосредственно связаны с действием соответствующих ферментных систем. Иными словами, без ферментов нет жизни. Их значение для человеческого...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Фондовая биржа - организованный и регулярно функционирующий рынок по купле-продаже ценных бумаг: акций, облигаций и т.д. Фондовая биржа мобилизует и п...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 4.Динаміка витрат, тис. грн.

Вид витрат

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Відхилення, %

Матеріальні витрати

2698,7

2898,7

3817,8

41,5

Витрати на оплату праці

1048,8

1367,7

1472,4

40,4

Відрахування на соціальні заходи

400,9

525,7

562,5

40,3

Амортизація

209,9

217,1

221,4

5,4

Інші операційні

289,9

219,1

330,8

14,2

Всього

4637.3

5228,3

6404,9

38,1

Аналізуючи дану таблицю, ми бачимо зміни витрат по статтям. Матеріальні витрати за 3 роки збільшується на 41,5%. Витрати на оплату праці змінюються на +40,4%. За цей же період відрахування на соціальні заходи зросли на 40,3%,а на амортизацію 5,4%.Інші операційні затрати підвищились на 14,2%.Загальна зміна витрат за 3 роки становить +38,1%.

таблиця 5 .Динаміка і структура активів

Активи

2006

2007

2008

Відхилення.%

тис. грн.

Структура активів, %

тис. грн.

Структура активів, %

тис.грн.

Структура активів, %

Основні засоби

3117,9

62,32

3118,6

66,91

3079,5

65,39

-5,1

Капітальні інвест.

16,8

0,34

16,8

0,37

0

0,00

-100

Інші необоротні активи

2,1

0,05

2,1

0,05

0

Запаси

1324,2

26,80

986,8

21,95

1013,4

22,67

-23,5

Дебіт.заборгов.за тов., роб., посл.

484

9,79

460

10,23

450

10,07

-7,0

Дебіторська заборг. за розрахунками

20,9

0,46

13,8

0,31

Грошові кошти та їх еквіваленти

6,7

0,02

3,3

0,07

18,3

0,4

173,1

Інші об. активи

78,2

0,69

0

0

49,7

1,11

-36,3

Разом:

4615,8

100

5194,4

100

4941,7

100

7,1

У структурі активів найбільшу частку становлять основні засоби: 62,32% у 2006р. і 65,39 % у 2008р.Обсяг їх у фінансових показниках зменшився на 5,1%.Капітальні інвестиції використовувались тільки у 2006 та 2007 рр., причому частка їх у структурі майже не змінилася. Обсяги запасів на підприємстві значно зменшились (на 23,5%),тоді як їх частка коливається від 26,8 до 22,7%.Помітно зниження показників дебіторської заборгованості за роботи,товари,послуги-на7%.Даний показник складає 9-10% всіх активів. Найбільше змінився показник грошових коштів та їх еквівалентів(+173,1%) , хоча у загальній структурі він становить всього 0,02-0,4%.У підсумку отримуємо загальне зростання на 7,1%.

Відповідно до активів змінюються структура та величина зобов’язань (пасивів).

Таблиця 6.Аналіз динаміки і структури зобов’язань

Показник

2006.

2007.

2008

Відхил.,%

тис. грн

Структура,%

тис. грн

Структура
%

тис. грн.

Структура,%

Статутний капітал

3358,3

67,96

3358,3

74,70

3358,3

75,12

0

Нерозподіл. прибуток

18,6

0,38

18,7

0,42

18,6

0,40

0

Інші довгострокові Зобов"язання

31,8

0,64

6

0,13

6

0,13

-81.13

Кредит. заборгов. за тов., роб., посл.

759,2

15,36

538,9

11,99

359,9

8,05

-52.59

Пот. зобов"язання

перед бюджетом

373

7,55

399,4

8,88

423

9,46

13,4

Поточні зобо"язання

зі страхування

48,1

0,97

49,2

1,09

92,4

2,07

92,10

Пот. зобов"язання

з оплати праці

125,2

2,53

123,8

2,75

207,0

4,63

65,33

Інші поточні

зобов"язання

3,8

0,08

1,5

0,03

5,8

0,13

52,6

Коротко-строкові

кредити банків

223,7

4,53

0

0,00

0

0,00

Разом:

4615,8

100

5194,7

100

4941,7

100

+7,1Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... на складі. Механізм моделі EOQ розглянемо на прикладі формування виробничих запасів. З одного боку, підприє ... векселів в зовнішньоекономічних розрахунках з експортером. Застосування векселів на другому етапі зовнішньоекономічної операції ВАТ «Інтерпайп НТЗ» ...
 2. Аналіз впливу митної політики на здійснення діяльності суб'єктами ЗЕД України (на прикладі ВАТ "Херсонські комбайни")

  Дипломная работа >> Таможенная система
  ... механізм митного регулювання зовнішньоекономічно ... фрахт, страхування вантажу, ... приклад механізму митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства на прикладі ВАТ «Херсонські комбайни»: ВАТ ... здійсненні зовнішньоекономічних операцій // Бізнес ...
 3. Форфейтинг як спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій”, оскільки вона є актуальною на сучасному етап ... імпортера допомогою державного страхування на 85-95% сум вимог ... механізму поверенення коштів. Таблиця 2.3 Аналіз складу та структури активу баланса підприємства ...
 4. Управління інвестиціями в основний капітал на рівні підприємства (на прикладі ТОВ "Граніт")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на рівні підприємства» (на приклад ... на їх встановлення); вартість нових видів машин та механізм ... на зміну стратегії розвитку підприємства - це покупка фірмою ТОВ «Граніт» у ВАТ ... страхування ... зовнішньоекономічних ... операційної діяльності Rqоп Прибуток від операц ...
 5. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТзОВ "ТІРАС-ТМ "Мозаїка")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... дприємства (на прикладі ТзОВ "ТІРАС-ТМ "Мозаїка") Зміст Вступ 1. Конкурентоспроможність підприємства ... зміст і механізм ... на підтримку високого рівня зайнятості. Однак зовнішньоеконом ... на ремонт. (Вр) % - 5 Страхування майна. (См) % - 1 Потужність ел.двигуна. Ват ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019948482513428