Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Лекция
Объектами обязательного страхования могут быть жизнь, здоровье, имущество, гражданская ответственность. ГК РФ предусмотрена возможность: обязательного...полностью>>
Банковское дело->Реферат
В любой экономике коммерческие банки являются посредниками при проведении расчетов между экономическими агентами. Выполнение банками функции посредник...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид управленческой деятельности, основывается на использовании различных формализованны...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Выручка от реализации продукции выступает одним из основных источников погашения банковских ссуд. Однако реальной гарантией возврата кредита она служи...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Ще одною складовою виробничого потенціалу є оборотні засоби. Оборотні засоби – це предмети праці, виражені у вартісній формі, які беруть участь у процесі виробництва протягом одного виробничого циклу і переносять свою вартість на створюваний продукт повністю, змінюючи при цьому свою натуральну речову форму. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів показує швидкість їх обертання, його зростання є позитивною тенденцією, адже чим він вищий, тим швидше обертаються оборотні засоби, а отже, за період часу виробляється більший обсяг продукції. Розраховується коефіцієнт оборотності оборотних засобів як відношення суми товарообороту або суми грошових надходжень від реалізації продукції до середньорічної вартості оборотних засобів. У нашому випадку цей показник за 3 р. зріс на 80%.

Наступним кроком аналізу виробничого потенціалу є аналіз трудових ресурсів, адже трудові ресурси - це основний елемент виробництва і головна виробнича сила. Трудові ресурси — незамінна складова будь-якого виробничого процесу, управління будь-яким підприємством.

Для характеристики стану використання на підприємстві трудових ресурсів і виявлення резервів збільшення обсягу виробництва і підвищення рентабельності роботи потрібно проаналізувати показники пов’язанні з рухом, якістю робочої сили, її продуктивністю і її вартістю.

Аналіз трудових ресурсів ми почнемо з розрахунку рівня забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Для цього ми порівняємо фактичні показники 2007 року з запланованими (таблиця 2).

Аналізуючи цю таблицю ми бачимо, що по показники середньорічної кількості працюючих залишались приблизно стабільними. Зміни в динаміці чисельності трудових ресурсів підприємства пов’язане із влаштуванням і вибуттям з нього(з 364 чоловік в 2006 р. до 390 чоловік у 2008р.). Для характеристики руху персоналу підприємства застосовуються абсолютні і відносні показники. Істотні зміни бачимо в обсягах фонду оплати праці-на 423.6 тис. грн.. більше, ніж у 2008 р. Відповідно до цих показників продуктивність праці збільшується на 46 %, а трудоємкість знижується на 20% . Продуктивність праці – це ефективність виробничої діяльності людей в процесі створення матеріальних благ і послуг. Вона вимірюється кількістю продукції, виробленої працівником за одиницю робочого часу (рік, місяць, тиждень тощо), або кількістю робочого часу, затраченого на виробництво одиниці продукції. Продуктивність праці є головним фактором зростання обсягів виробництва, найважливішою характеристикою ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

Аналіз стану і динаміки продуктивності праці має на меті виявлення резервів її зростання на підприємстві та визначення шляхів їх мобілізації.

Отримані дані означають, що при схожих затратах праці вироблено більше продукції, що позитивно характеризує підприємство.

Таблиця2. Забезпеченість та ефективність використання трудових ресурсів

Показник

2006р.

2007р.

2008р.

1)Всього працюючих, чол.,

в т.ч.

364

379

390

Керівники

1

1

1

Спеціалісти

6

7

7

Працівники виробництва

358

371

382

2)плинність кадрів, чол.

Прийнято

68

72

77

Звільнено

53

57

63

3)середньорічний фонд оплати праці, тис. грн.

1048,8

1367,7

1472,4

4)середня заробітна плата, грн.,

Керівники

960

1073

1136

Спеціалісти

495

549

640

Працівники осн.виробництва

398

485

595

Працівники допом.виробництва

370

410

470

5)продуктивність праці,тис.грн./чол.

8,7

12,2

12.7

В аналізі діяльності підприємства необхідно розглянути динаміку та структуру доходів і витрат, проаналізувати зміни у балансі підприємства.

Розглянемо таблицю 3.У структурі доходів 2006р. дохід від реалізації продукції становить 34.2%, як і в2008. Загальне ж відхилення за 3 роки дорівнює 31,5%.

Таблиця 3. Динаміка і структура доходів

Доходи

2006 р.

2007

2008

Відхилення,%

Значення тис.грн.

Структура %

Значення тис.грн

Структура%

Значення тис.грн

Структура%

Дохід від реалізації продукції

5246,7

34,2

5568,3

33,9

6903,4

34,2

31,5

ПДВ

618,2

4,0

587,3

3,6

798,6

4,0

29,1

Чистий дохід від реалізації продукції

4628,5

30,1

4981

30,4

6140,8

30,4

32,7

Собівартість реалізації продукції

3915,1

25,5

4112,4

25,1

5007,4

24,8

27,9

Валовий прибуток

713,4

4,6

868,6

5,3

1097,4

5,4

53,8

Інші операційні доходи

201,7

1,3

265

1,6

222,3

1,1

10,2

Фінансові результати. від операційної діяльності: прибуток

30,1

0,2

19,5

0,1

19,7

0,1

-34,5

Разом:

15353,7

100,0

16402,1

100,0

20189,6

100,0

31,5

Не змінюється і частка ПДВ, хоча показник зростає на 29,1%. Зміна частки чистого доходу від реалізації незначна +0,3%,а показник збільшується на 32,7%. Також зростають і показники собівартості реалізації (+27,9%) та валового прибутку (+53,8%).Інші операційні доходи становлять дуже малу частину в загальній структурі ,але також зростають на 10,2%. Не зважаючи на ріст даних показників, фінансовий результат від операційної діяльності знижується на 34,5%.Отже, отримуємо загальне зростання статей доходів на 31,5%.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... на складі. Механізм моделі EOQ розглянемо на прикладі формування виробничих запасів. З одного боку, підприє ... векселів в зовнішньоекономічних розрахунках з експортером. Застосування векселів на другому етапі зовнішньоекономічної операції ВАТ «Інтерпайп НТЗ» ...
 2. Аналіз впливу митної політики на здійснення діяльності суб'єктами ЗЕД України (на прикладі ВАТ "Херсонські комбайни")

  Дипломная работа >> Таможенная система
  ... механізм митного регулювання зовнішньоекономічно ... фрахт, страхування вантажу, ... приклад механізму митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства на прикладі ВАТ «Херсонські комбайни»: ВАТ ... здійсненні зовнішньоекономічних операцій // Бізнес ...
 3. Форфейтинг як спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій”, оскільки вона є актуальною на сучасному етап ... імпортера допомогою державного страхування на 85-95% сум вимог ... механізму поверенення коштів. Таблиця 2.3 Аналіз складу та структури активу баланса підприємства ...
 4. Управління інвестиціями в основний капітал на рівні підприємства (на прикладі ТОВ "Граніт")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на рівні підприємства» (на приклад ... на їх встановлення); вартість нових видів машин та механізм ... на зміну стратегії розвитку підприємства - це покупка фірмою ТОВ «Граніт» у ВАТ ... страхування ... зовнішньоекономічних ... операційної діяльності Rqоп Прибуток від операц ...
 5. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТзОВ "ТІРАС-ТМ "Мозаїка")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... дприємства (на прикладі ТзОВ "ТІРАС-ТМ "Мозаїка") Зміст Вступ 1. Конкурентоспроможність підприємства ... зміст і механізм ... на підтримку високого рівня зайнятості. Однак зовнішньоеконом ... на ремонт. (Вр) % - 5 Страхування майна. (См) % - 1 Потужність ел.двигуна. Ват ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017609596252441