Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
По улице ездят разные машины: легковые, грузовые, такси, «скорой помощи, возят грузы, заправляют машины бензином, ставят в гараж. Пожарные приезжают н...полностью>>
Педагогика->Контрольная работа
Организм ребенка находится в состоянии непрерывного роста и развития. Эти процессы в разные возрастные периоды протекают с различной интенсивностью; м...полностью>>
Педагогика->Реферат
Педагогическая практика для студента является очень сложным, ответственным и болезненным этапом на пути к профессии учителя. Ведь его положение во вре...полностью>>
Педагогика->Реферат
Содержание и экспонаты. Название выбрано не случайно: ребята этой группы победили в конкурсе «Кроха», выступая с цирковой программой «дрессированные с...полностью>>

Главная > Книга >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Історія педагогіки

У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів розкриті основні розділи з курсу «Історія педагогіки». У систематизованому вигляді представлені питання, пов’язані з розвитком світової педагогічної думки, починаючи з первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти; основні напрями реформаторської педагогіки початку ХХ століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини ХХ століття.

ЗМІСТ

Переднє слово...............................................................................................................

ВСТУП. Історія педагогіки як наука і навчальна дисципліна..........................

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІКИ...........................................

ТЕМА 1. ВИХОВАННЯ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

1.1. Концепції ґенези первісного виховання..........................................................

1.2. Становлення виховання як особливої форми діяльності людини. Виникнення сім’ї і родинного виховання...............................................................

ТЕМА 2. ШКОЛА І ВИХОВАННЯ У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ

2.1. Організовані форми виховання в історії найдавніших країн Сходу

2.1.1. Становлення освітніх закладів у Месопотамії...............................................

2.1.2. Перші школи у давньому Єгипті......................................................................

2.1.3. Основи педагогічної традиції давньої Індії....................................................

2.1.4. Педагогічна думка у давньому Китаю............................................................

2.2. Виховання і школа античному світі

2.2.1. Особливості шкіл Стародавньої Греції...........................................................

2.2.2. Педагогічні погляди давньогрецьких філософів..............................................

2.2.3. Школи епохи Еллінізму......................................................................................

2.2.4. Виховання і школи Древнього Риму.................................................................

2.2.5. Педагогічна думка Стародавнього Риму: Цицерон, Сенека, Квінтіліан.....................................................................................................................

2.3. Вплив раннього християнства на навчання і виховання

2.3.1. Виникнення християнства та його ідеали.......................................................

2.3.2. Характер ранньохристиянського виховання і навчання. Перші школи ранніх християн............................................................................................................

2.3.3. Ідеологи раннього християнства......................................................................

ТЕМА 3. ВИХОВАННЯ І ШКОЛА ЕПОХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ

3.1. Освіта у Візантії та її вплив на європейську середньовічну педагогічну думку

3.1.1. Особливості розвитку освітньої системи у Візантії.....................................

3.1.2. Етапи та зміст навчання...................................................................................

3.1.3. Специфіка педагогічної думки у Візантії.........................................................

3.2. Особливості освіти та виховання у країнах середньовічного Сходу

3.2.1. Ідейна основа системи освіти в країнах середньовічного Сходу...................

3.2.2. Етапи та зміст навчання...................................................................................

3.2.3. Головні ідеї педагогічної думки народів середньовічного Сходу.....................

3.3. Розвиток педагогічної думки та освіти в Західній Європі в Середні віки та епоху Відродження

3.3.1. Розвиток філософсько-педагогічної думки......................................................

3.3.2. Типи навчальних закладів у ХІІІ – ХІV ст.........................................................

3.3.3. Система рицарського виховання.......................................................................

3.3.4. Середньовічні університети.............................................................................

3.3.5. Зародження гуманістичної педагогіки............................................................

.

ТЕМА 4. ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА У НОВІ ТА НОВІТНІ ЧАСИ

4.1. Педагогічні ідеї Я.А. Коменського і його „Велика дидактика”

4.1.1. Життя та діяльність Я.А. Коменського..........................................................

4.1.2. Світогляд Я.А. Коменського, мета та завдання виховання особистості...................................................................................................................

4.1.3. Принцип природовідповідності, вікова періодизація й система шкільної освіти..............................................................................................................................

4.1.4. Класно-урочна система Я.А. Коменського. Принципи навчання……………

4.1.5. Моральне виховання............................................................................................

4.1.6. Характеристика навчальних книг Я.А. Коменського.....................................

4.1.7. Вимоги до особистості вчителя в педагогіці Я.А. Коменського..................................................................................................................

4.2. Педагогічні погляди Дж. Локка

4.2.1. Методологія та світоглядна основа освітніх програм Джона Локка...............................................................................................................................

4.2.2. Програма виховання джентльмена...................................................................

4.2.3. Проект „Робочі школи”....................................................................................

4.3. Концепція природовідповідного виховання Ж.-Ж. Руссо

4.3.1. Біографія філософа.............................................................................................

4.3.2. Концептуальні положення педагогічної системи Ж.-Ж. Руссо: природне виховання; вільне виховання; заперечне виховання....................................................

4.3.3. Вікова періодизація життя дитини................................................................

4.4. К.А. Гельвецій та його книга „Про людину, її розумові здібності та її виховання”...................................................................................................................

4.5. Педагогічні погляди Д. Дідро............................................................................

ТЕМА 5. ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ У ХІХ СТОЛІТТІ

5.1. Педагогічна діяльність і спадщина Й.Г. Песталоцці

5.1.1. Основні етапи життя і педагогічної практики Й.Г. Песталоцці...................................................................................................................

5.1.2. Мета і сутність виховання за Й.Г. Песталоцці...........................................

5.1.3. Теорія елементарної освіти............................................................................

5.2. Педагогічні погляди Й.Ф. Гербарта..............................................................

5.3. Головні педагогічні ідеї Ф.А.В. Дістервега

5.3.1. Біографія та етапи практичної діяльності А.В. Дістервега......................

5.3.2. Мета, завдання і принципи виховання...........................................................

5.3.3. Програма розвивального навчання.................................................................

ТЕМА 6. ЗАРУБІЖНА ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТІ

6.1. Традиції вальдорфської школи Р. Штайнера і їхнє сучасне продовження

6.1.1. Історія виникнення першої вальдорфської школи............................................

6.1.2. Особливості вальдорфської педагогіки............................................................

6.1.3. Вальдорфська педагогіка в Україні..................................................................

6.2. Головні ідеї реформаторської педагогіки

6.2.1. Теорії реформаторської педагогіки: їх цілі та принципи.............................

6.2.2. Типи експериментальних навчально-виховних закладів...................................

6.2.3. Нововведення в дидактиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст................

6.2.4. Педагогічні погляди і діяльність М.Монтесорі………………………………….

РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ..........................................................................................................................

ТЕМА 7. Школа, освіта та педагогічна думка У КиївськІЙ Русі (IX – ХV сТОЛІТТЯ)

7.1. Виховання у древніх слов'ян..............................................................................

7.2 Виникнення писемності й поширення грамотності. Перші школи Київської Русі, зміст і методи їх роботи. Навчальні книги.............................................................................................................................

7.3. Прогресивна діяльність "майстрів грамоти"................................................

7.4. Педагогічні пам'ятники Київської Русі...........................................................

7.5. Школа й педагогічна думка в період татаро-монгольського поневолення.................................................................................................................

ТЕМА 8. ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ В XVI-XVII СТОЛІТТІ

8.1. Виникнення і роль у розвитку просвітництва братських шкіл.................

8.2. Етапи становлення та розвитку Острозької школи-академії та Києво-Могилянської академії...............................................................................................

8.3. Вітчизняні педагогічні пам’ятки XVI – XVII столітті………......................

8.4. Система виховання у козацьких школах

8.4.1. Козацька система навчання і виховання...........................................................

8.4.2. Зміст освіти в полкових, січових, музичних та інших козацьких школах.............................................................................................................................

8.4.3. Ідеал козацького виховання................................................................................

ТЕМА 9. Вітчизняна школа і педагогіка у XVIII столітті

9.1. Освітні реформи початку XVIII століття

9.1.1. Основні напрями шкільних реформ..................................................................

9.1.2. Особливості навчальних закладів нового типу..............................................

9.2. Педагогічні погляди і діяльність Ф.Прокоповича (1681-1736)

9.2.1. Етична філософська концепція Ф.Прокоповича...........................................

9.2.2. Дидактичні розробки Ф.Прокоповича для курсів риторики.......................................................................................................................

9.2.3. Просвітницька діяльність Ф.Прокоповича у Петербурзі.....................................................................................................................

9.3. Прогресивна роль у розвитку середньої освіти в Україні українських колегіумів

9.3.1. Історія Чернігівського колегіуму......................................................................

9.3.2. Особливості організації навчально-виховного процесу у Харківському колегіумі.........................................................................................................................

9.3.3. Діяльність Переяславського колегіуму............................................................

9.3.4. Становлення середніх професійних шкіл в Україні (Глухівська і співацька школи на Січі, малярська школа при Києво-Печерській лаврі).................................

9.4. Педагогічні ідеї та діяльність М.В.Ломоносова (1711-1765)

9.4.1. Етапи розвитку педагогічної діяльності М.В.Ломоносова............................

9.4.2. Мета та ідеал виховання й чинники їх реалізації.............................................

9.4.3. Вимоги до вчителя..............................................................................................

9.5. Освітня політика Катерини ІІ

9.5.1. Етапи запозичення європейських педагогічних ідей та його мотиви............................................................................................................................

9.5.2. Проекти виховання „нової породи людей” І.І. Бецького.................................

9.5.3. Організація та діяльність Смольного інституту шляхетних дівчат.............................................................................................................................

9.5.4. Проекти шкільних реформ другої половини ХVІІІ ст.....................................

9.5.5. Шкільний „Статут” 1786 р. Нововведення в шкільництві Ф.І.Янковича................................................................................................................Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія педагогіки: курс лекцій

  Конспект >> Педагогика
  ... педагогічної теорії). Завдання історії педагогіки як предмету педагогічної освіти (навчальної дисципліни): Історія педагогіки ... разом з групою вчительок створила трьохтомний навчальний посібник "Книга дорослих". Цінним внеском Алчевсько ...
 2. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ста-практика, дослідника і педагога, формує в них критичне мислення ... формації. Історія економіки. Історія економічної думки. Історія економічних ... учень. К., 2005. П.І. Юхименко. Економічна історія. Навчальний посібник. К. 2004. Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович, ...
 3. Логіка. Навчальний посібник

  Книга >> Философия
  ... ДОПОВІДЕЙ 1. Історія розвитку логіки в Україні. 2. Розвиток логіки в працях представників ... дручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: “Педагогіка”, 1997 Кондаков Н.И. ... економіста і навчальній роботі студента. Навчальний посібник з логіки відповідає ...
 4. Педагогічні умови формування любові до української мови учнів середніх класів в позашкільний час

  Реферат >> Астрономия
  ... науками— фізикою, біологією, історією, географією, літературою. Робота ... є відомості з загального мовознавства, історія деяких слів і словосполучень, дані ... 1994, с.37 Основи психології і педагогіки. Навчальний посібник/ Р.К.Серьожнікова, Н.Д.Пархоменко, Л.С. ...
 5. Плани семінарських занять з педагогіки

  Реферат >> Астрономия
  ... ”. Література: Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навчальний посібник. – К., 1995. Закон Укра ... ітництва: навчальний посібник. – К., 1993. Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченко. – К., 1989. Практикум з педагогіки: Метод. посібник / ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011191368103027