Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Курсовая работа
В декабре 1976 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О развертывании Единой космической навигационной системы ГЛОНАСС (Глобал...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Методы испытаний, установленные в настоящем стандарте, предназначены, главным образом, для проведения типовых испытаний. В случае необходимости, измен...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Фотодиод, полупроводниковый диод, обладающий свойством односторонней фотопроводимости при воздействии на него оптического излучения. Ф. представляет с...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Работа цифровой и пленочной камер построена на различных принципах. Основными частями пленочного фотоаппарата являются объектив, диафрагма и затвор. О...полностью>>

Главная > Реферат >Коммуникации и связь

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Приймемо програму випуску рівною 10000 штук. Фірмами конкурентами по виготоленню багаторезонаторного магнетрона є: фірма “Фаворит”, м. Київ, вул. Ново-Констанинівська, 18 і фірма США “Raytheon”.

Щоб підвищити попит на виріб, необхідно знизити його ціну і підсилити рекламу, ввести нові види послуг: висилання виробів безпосередньо покупцю, постійним покупцям робиться знижка 10%.

Капітальні вкладення становитимуть:

К = 1.5*2*82.5= 247.5 грн.

Величина експлуатаційних витрат в розрахунку за 1 рік може бути спрогнозована за формулою:

[],

де: Ц — ціна реалізації нової розробки, якщо вона визначена раніше, грн./шт.,

k — коефіцієнт, який ураховує витрати на амортизацію, електроенергію, обслуговування, ремонти тощо. Рекомендується приймати значення k =(0,20,4).

А — коефіцієнт, який ураховує прогнозований прибуток, податки, які повинен виплачувати виробник тощо; А 1,5 2,

S — собівартість нової розробки, грн., яка оцінюється приблизним способом.

 — доля часу, який витрачає працівник на обслуговування вибору в загальному часі своєї роботи.

Е = 0.4*2*0.8*82.5 = 52.8 грн./рік.

Впровадження в виробництво проектованого магнетрону принесе прибуток, який розрахуємо за формулою:

П = (Ц – S – Ц*0.2)*N,

де Ц – ціна виробу, грн.;

S – собівартість приладу, грн.;

N – кількість випущених приладів, шт.

П = (123.75 – 82.5 - 0.2*123.75)*10000 = 166 000 грн./рік

Приведемо механізм співставлень питомих капітальних вкладень (К) і експлуатаційних витрат (К). Назвемо капітальні вкладення і експлуатаційні витрати даної розробки варіантом 2.

Вони дорівнюють:

К2 = 280 грн.; Е2 = 55.8 грн.

Капітальні вкладення та експлуатаційні витрати аналога, що назвемо варіантом 1, рівні:

К1 = 247.5 грн.; Е1 = 52.8 грн.

Основний технічний показник – потужність споживання:

Q1 = 1кВт; Q2 = 0.8 кВт.

Доведемо економічну доцільність нового технічного рішення:

Питомі капітальні вкладення:


Питомі експлуатаційні витрати:

Проведемо співставлення. Так як

то абсолютна економія досягається як на питомих капітальних вкладеннях, так і на питомих експлуатаційних витратах.

Термін окупності капітальних вкладень:.

Тобто можна зробити висновок, що новий варіант (2) є високо ефективним, так як забезпечує економію як на питомих капітальних вкладеннях, так і на питомих експлуатаційних витратах. [27]. Термін окупності становить 2.7 років.

Літературний огляд

Літературний огляд.

Вступ.

Магнетронные генератори, що знаходять зараз широке застосування, мають велику і складну історію розвитку.

Поводження діодів у магнітному полі явилося предметом численних досвідів незабаром після створення перших електронних ламп. Сверхвысокочастотные коливання в діодах, приміщених у постійне магнітне поле, були виявлені ще в 1920-1924 р. Поштовхом до цих досліджень значною мірою явилися експерименти по порушенню коливанні в схемі гальмуючого поля.

Якщо в 40-х - 50-х роках електроніка СВЧ у головному служила потребам радіолокації і зв'язку, то в останні роки вона усе ширше застосовується в многих галузях господарства, пришвидшуючи науково-технічний прогрес, підвищуючи ефективність і якість виробництва.

Появі нових областей застосування потужної СВЧ електроніки сприяє ряд специфічних властивостей електромагнітних коливань цього діапазону частот, що дозволяють створити нездійсненні раніше технологічні процеси або значно їх поліпшити. До них ставляться, наприклад: створення сверхчистой плазми із широким інтервалом температур; можливість серійного виготовлення простих по конструкції і зручних в експлуатації потужних генераторів СВЧ енергії, за допомогою яких можуть здійснюватися полімеризація і зміцнення різноманітних виробів і матеріали, зокрема шин і лакофарбових покриттів, зміцнення металів, стабілізація параметрів напівпровідників і т.д.; усе більш широке застосування одержують нагрев і сушіння за допомогою СВЧ різноманітні матеріали, зокрема готування їжа, пастеризація молока і т.п.

ДОДАТОК 9

Економічна частина

Розрахунок економічного ефекту.

У нашому випадку ініціатива розробки і створенння нового магнетрона вихлдить ві виробника, який діє на свій страх і ризик, залучаючи для реалізації поставленої задачі власні кошти. Альтернативною стороною виступає споживач, який “голосує” своїми грішми “за” чи “проти” запропонованої ідеї. Інтереси виробника будуть задоволені тільки в тому випадку, якщо споживач купить запропоновану продукцію.

В цьому випадку розраховуємо:

1. Собівартість одиниці прилада:

При розрахунку собівартості потрібно враховувати як прямі статті витрат, так і непрямі, а саме:

1. Витрати на матеріали розраховуються по кожному виду матеріалів за формулою:

[грн.],

де: - Нi - витрати матеріалу i-го найменування, кг (гр),

- Цi - вартість матеріалу i-го найменування, грн./кг.,

- Кi - коефіцієнт транспортних витрат, Кі = 1,11,15.

- Вi - маса відходів i-го найменування, кг (гр.),

- Цв - ціна відходів i-го найменування, грн./кг.

  • n - кількість видів матеріалів,

М = (80*6000* 1.1 - 100*5) + (30*5000*1.1 - 50*2) + (28*2000*1.1 -20*3) + (10*100*1.1 - 2*0.5) + (40*1900*1.1 - 10*1) = 838525 грн.

Проведені розрахунки бажано звести до таблиці:

Найменування матеріалу, марка, тип, сорт

Ціна за 1 кг, грн.

Витраче-но, кг

Величина відходів, кг

Ціна відхлдів, грн./кг

Возвратні відхлди, грн,

( - )

Вартість

витрачено-го матеріа-лу, грн.

Приміт-ка

1.

Барій-стронцевий вольфрамат

80

6000

100

5

-

527500

2.

Мідь

30

5000

50

2

-

164900

3.

Нікель

28

2000

20

3

-

61540

4.

Скло С40-1

10

100

2

0.5

-

995

5.

Молібден

40

1900

10

1

-

83590

Всього

838525

2. Витрати на комплектуючі розраховуються за формулою:

[грн.],

де: Ні — кількість комплектуючих і-го виду, шт.,

- Ці — покупна ціна комплектуючих і-го виду, грн.,

- Кi - коефіцієнт транспортних витрат, Кі = 1,11,15.

  • n - кількість видів матеріалів,

Н = 10000 *(7*1.1 + 7*1.1 + 3*1.1 + 1.5*1.1 + 1*1.1 + 0.5*1.1) = 220000 грн.

Проведені розрахунки бажано звести до таблиці:

Найменування комплектуючих

Кількість

Ціна за штуку, грн

Сума, грн.

Примітка

1.

Анодний блок

10000

7

77000

2.

Вивід енергії (хвилеводний)

10000

7

77000

3.

Катод з відповідним виводом

10000

3

33000

4.

Система перестройки частоти

10000

1.5

16500

5.

Вакуумна оболонка

10000

1

11000

6.

Система охолодження

10000

0.5

5500

Всього

220000Загрузить файл

Похожие страницы:

Поиск не дал результатов..

Generated in 0.00124192237854