Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Курсовая работа
Часто используемым в цифровой технике буфером является буфер типа «магазин», или стек, или LIFO. В отличии от нормальной очереди здесь в качестве перв...полностью>>
Коммуникации и связь->Курсовая работа
В даному курсовому проекті розглядається регульований компенсаційний стабілізатор напруги. В пояснювальній записці описуються стабілізатори напруги, ї...полностью>>
Коммуникации и связь->Дипломная работа
Общее направление научно-технического прогресса в современном обществе неуклонно ведет к усложнению взаимосвязи между различными звеньями общественног...полностью>>
Коммуникации и связь->Курсовая работа
Средства общения между людьми (средства связи) непрерывно совершенствуются в соответствии с изменениями условий жизни, развитием культуры и техники. С...полностью>>

Главная > Реферат >Коммуникации и связь

Сохрани ссылку в одной из сетей:

9. 3 Оцінка стійкості роботи багаторезонаторного магнетрона з хвилеводним виводом енергії в умовах дії електромагнітних випромінювань.

За критерій стійкості роботи радіоелектронних систем в цих умовах приймаємо коефіцієнт безпеки:

де – допустимі коливання Uж;

– напруга наводки в вертикальних (горизонтальних) струмопровідних частинах.

Початкові дані:

 1. Вертикальна складова напруженості електричного поля Ев = 18 кВ/м;

 2. Напруга живлення Uж = 200 В.

Оцінка стійкості ведеться:

 1. Визначається горизонтальна складова напруженості електричного поля

Ег = 10–3в = 18*10–3 кВ/м;

 1. Допустиме коливання:


 1. Радіоелектронна система поділяється на окремі функціональні дільниці – блок управління, блок живлення.

 2. На кожній ділянці визначається максимальна довжина струмопровідних частин (в горизонтальній і вертикальній площинах) lв і, lгі, м.

lв і = 0,02 м; lгі = 0,2 м.

 1. Напруги наводок визначаються:

Uв = Ег * lв і

Uг = Ев * lг і

Uв = 18 * 0,02 = 0,36 В

Uг = 18 * 0,2 = 3,6В

 1. Визначається коефіцієнт безпеки: Кбві; Кбгі

Кбві = 20lg Uд/Uв= 20lg 220/0,36 = 55 дБ;

Кбгі = 20lg Uд/Uг = 20lg 220/3,6 = 36.5 дБ.

 1. Потім значенню Кбві і Кбгі визначається границя стійкості роботи апаратури в цих умовах, тобто визначається Кбвгр; Кбг гр

Кбвгр = 55 дБ > 40 дБ; Кбг гр = 37 дБ < 40 дБ.

 1. Висновки: оскільки Кбвгр = 55 дБ > 40 дБ, Кбг гр = 37 дБ < 40 дБ, то розробимо заходи по підвищенню стійкості, головним з яких є екранування.

Методика розрахунку мідного екрану прямокутної форми:

 1. визначається перехідне затухання екрану:

А = 5,2*t*f, дБ , f = 15000 Гц,

А = 5,2*0,25*15000 = 160 дБ

 1. горизонтальна складова напруженості електричного поля на виході екрану Ег1 визначається з формули : А = 20lg Ег/ Ег1, тоді

Ег1 = Ег – А/20 = 10

 1. напруга наводки: Uг1 = 10 * 0,2 = 2 В

 2. визначимо коефіцієнт безпеки

Кбг1 = 20lg Uд/Uг1 = 20lg 220/2 = 42 дБ.

Кбг1  42 дБ, отже умова виконується і апаратурв буде працювати стійко.

Техніко-економічне обгрунтування

Черніцька І. А.ст.гр. 1ЕП-94

Тема: “Багаторезонаторний магнетрон безперервної дії з коаксіальним виводом енергії”

Техніко-економічне обгрунтування.

В дипломному проекті розглядається конструкція багаторезонаторного магнетрону з коаксіальним виводом енергії. Магнетрон застосовується в багатьох галузях промисловості, техніки, а саме: в мікрохвильових печах; в військовій техніці, на телецентрах (для радіолокації); для високотемпературного нагріву. Конструкція даного магнетрона буде застосовуватись в промислових НВЧ-печах для нагріву вітчизняного і зарубіжного виробництва.

В теперішній час існує багато конструкцій магнетронів такого типу, але в них є ряд недоліків: велика напруга споживання (7 кВ); малий коефіцієнт корисної дії (50 %); водяне охолодження; спосіб перестройки частоти - велика маса (8 кг); велика ринкова ціна (80 $), тому це викликає нові потреби до конструкторських рішень.

Внаслідок застосування в конструкції приладу коаксіального виводу енергії зменшується напруга споживання. Вивід енергії магнетрона забезпечує потрібну трансформацію навантаження на всьому діапазоні частот. Оскільки в магнетрона є механізм настройки, то тільки при цій умові може бути забезпечена приблизна постійність вихідної потужності і напруги споживання.

Покращення техніко-економічних показників досягається завдяки впровадження найбільш перспективного способу побудови магнетронів. Для поліпшення конструктивних параметрів, коефіцієнта корисної дії використовуємо спосіб перестройки частоти – симетричну ємнісну коронку. Вплив на високочастотне магнітне поле в самих резонаторах проводиться за допомогою ємнісної коронки. Коронка переміщується в торцевому просторі поблизу тої частини сегментів, де найбільш сильне електричне поле, або біля зв’язок.

В сучасних НВЧ-печах використовуються такі типи магнетронів з коаксіальним виводом енергії: М-116, М-93, BL242, 2J41. В якості аналога для порівняння з характеристиками магнетрона вибираємо магнетрон М-116.

Основні техніко-економічні показики проектованого приладу і аналогу приведені в табл. 1.

Таблиця 1.

Основні техніко-економічні показники аналогу та приладу, що

проектується

Показники

Одиниця виміру

Аналог

Прилад, що проектується

Відношення параметрів нового приладу до параметрів аналога

1

Напруга аноду

кВ

7

5

1.4

2

Споживана потужність

Вт

3000

1800

1,5

3.

Частота генеруючих коливань

МГц

5000

7500

1.5

4.

Коефіцієнт корисної дії

%

55

75

1.4

5.

Маса

Кг

5

1.8

2.7

6.

Струм аноду

мА

400

350

1.4

7.

Мінімальна наробка

год.

1000

2000

2

8.

Температура анодного блоку, С

С

+150

+120

1.25

9.

Оптова ціна

грн.

165

160

1,3

10.

Експлуатаційні витрати

грн.

6.6

6.4

1,13

Розрахуємо капітальні вкладення.

Капітальні вкладення визначаються за формулою:

[грн.],

- В — коефіцієнт, який ураховує витрати на розробку, придбання, транспортування, монтаж, налагодження тощо нової розробки; В 1,1 1,8.,

де: А — коефіцієнт, який ураховує прогнозований прибуток, податки, які повинен виплачувати виробник тощо; А 1,5 2,

- S — собівартість нової розробки грн.

Собівартість виробу можна оцінити методом зведення до базового вузла. Цей метод можна використати тому, що відома собівартість анодного блоку, який є ведучим вузлом у виробу-аналога. Собівартість анодного блоку взята у відділі збуту фірми “Фаворит”, м. Київ, вул. Ново-Констанинівська, 18 і рівна 20 грн.

Розрахунок собівартості проводимо по формулі:

[грн.], (1.2)

де: Sв - собівартість ведучого вузла нового виробу, грн.;

Кн - коефіцієнт, який ураховує конструктивні та технологічні

особливості нової розробки, Кн = 11,2.

П - питома вага ведучого вузла в собівартості аналога, % .

Тоді собівартість виробу буде рівна:

[грн.]

Одним з важливих критеріїв для виходу на сучасний ринок є точне встановлення ціни:

Ц = 1.5 * S,

де S – повна собівартість виробу.

Ц = 1.5 * 110 = 165 грн.,

К = 1.8*2*110 = 396 грн.

За даними досліджень за рік в Україні різними підприємствами та фірмами використовується приблизно 100000 магнетронів для промислових НВЧ-печей. Середній термін заміни магнетрона складає 2-3 роки. Звідси очікується, що щорічно потенційними покупцями може бути куплено 100000/2..3 = 50000…33000 шт. Цю величину можна прийняти як оптимістичний прогноз ємності ринку.

Для визначення песимістичного прогнозу необхідно врахувати, що не всі підприємства мають необхідність в придбанні нових магнетронів, з чого випливає, що кількість магнетронів, які будуть придбані, складає 70 % від загальної кількості. Тоді песимістичний обсяг ринку становить: (50000… 33000)*0.7 = 35000… 23100 шт.

Реалістичний прогноз може бути визначений як середнє арифметичне оптимістичного та песимістичного прогнозів:

Щоб підвищити попит на виріб, необхідно знизити його ціну, а це можливо лише завдяки зменшенню затрат на виробництво, тому при виготовленні магнетронів застосовують сучасну більш точну і більш дешевшу технологію. Крім цього потрібно зробити рекламу і при покупці робити деякі знижки. Планується випускати 10000 магнетронів.Загрузить файл

Похожие страницы:

Поиск не дал результатов..

Generated in 0.0014820098876953