Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Курсовая работа
Итак, что же такое современный менеджмент? Он представляет собой систему идей и приемов эффективного построения и управления организациями Эта система...полностью>>
Банковское дело->Доклад
Включение России в финансовое сообщество, выразившееся, прежде всего, в расширении дос­тупа российских банков на рынки внешних заим­ствований, к сожал...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Ресурсы коммерческих банков представляют собой совокупность собст­венных и привлеченных средств, имеющихся в его распоряжении и используе­мые для осущ...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Банковское учреждение - это финансовая организация, производящая, хранящая, предоставляющая, распределяющая, обменивающая, контролирующая денежные сре...полностью>>

Главная > Закон >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

24


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВДНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародних фінансів

Індивідуальна робота:

з дисципліни “управління міжнародними інвестиційними проектами”

Тема роботи : «Відкриття меблевого магазину в Польщі»

Виконала:

студентка 5 курсу

спец. 8103, УМБ, 7 гр.

Ткачук Ю.В.

Перевірив:

Прилипко С.І.

КИЇВ - 2011

Зміст.

 1. Коротка характеристика інвестиційного проекту (резюме).

 2. Доцільність виходу на зарубіжний ринок.

 3. Характеристика галузі, де реалізується інвестиційний проект.

 4. Вибір зарубіжного ринку:

4.1. Макрорівень (політичні, економічні, соціально-культурні, географічні особливості).

4.2. Законодавчі обмеження щодо іноземної інвестиційної діяльності, стимули.

 1. Характеристика продукту інвестицій.

 2. Побудова об’єкта.

 3. Механізми інвестицій.

 4. Оцінювання ризиків.

 5. Ресурси інвестора.

 6. Обчислення вартості інвестиційного проекту.

 7. Визначення ефективності інвестиційного проекту.

Список використаних джерел.

1. Коротка характеристика інвестиційного проекту

Інвестиційний проект «Збут українських меблів за кордоном»

1. Інформація про проект.

Назва проекту: «Відкриття меблевого магазину в Польщі»

Зміст проекту: українське підприємство „ 12 стільців” займається виробництвом і продажем високоякісних меблів, найперспективніші напрямки бізнесу - офісні, кухонні та спеціалізовані меблі з дерева. Підприємство діє на ринку України з 2004 року. Протягом чотирьох років продукція фірми користується стійким попитом не дивлячись на велику кількість конкурентів. Продукцію фірми вигідно відрізняє від продукції конкурентів: низькі ціни, можливість вибору комплектації і матеріалу оббивки. Ще однією конкурентною перевагою є виробництво високоякісних меблів за помірної ціни. Також керівництво фірми у своїй діяльності орієнтується на вивчення потреб і запитів споживачів. Фірма знайшла свого покупця: клієнти фірми - люди середнього достатку з малометражних і середньо - метражних квартир; підприємства та організації різних масштабів.

В рамках диверсифікації своєї діяльності та з метою збільшення обсягів продажів підприємство планує вийти на міжнародний ринок меблевої продукції, який сьогодні досить швидко розвивається. Виробництво меблів забезпечує українське підприємство „ 12 стільців”, які в подальшому імпортуються на орендований (або куплений) магазин в м. Варшава, Польща. Відсутність сильної та жорсткої конкуренції в цій галузі в данній країні й наявність великої кількості потенційних покупців обіцяє високі обсяги продажів та , відповідно, збільшення норми прибутку підприємства в цілому.

Для збільшення обсягу виробництва меблевої продукції у підприємства досить виробничих потужностей.

2. Ступінь готовності інвестиційного проекту.

Розроблено економічне обґрунтування бізнес-плану. Умови реалізації проекту цілком відповідають чинному законодавству, актам державних виконавчих органів влади й актам місцевих органів самоврядування. Реалізація проекту потребує лише оренди (покупки) земельної ділянки магазин.

3. Форми інвестицій та інвестиційного співробітництва.

Для відкриття нового магазину-салону (купівля приміщення, ремонт,проведення початкової рекламної компанії) фірмі буде потрібно 164 тис. $ США, з яких 104 тис.$ США - кошти власників підприємства та інвесторів. Фірма розраховує одержати кредит у розмірі 60 тис. $ США у польському банку „Narodowy Bank Polski”строком на 4 роки під 63 % річних.

Таблиця 1. Фінансове забезпечення проекту.

Інвестиції

Сума, $ США

Частка у %

Всього

164 тис. $ США

100

в т.ч. власний капітал (або капітал інвестора)

104 тис. $ США

63%

кредит

60 тис. $ США

37%

Фірма передбачає охопити своєю продукцією не менше 30%потенційних покупців.

4. Фінансово-економічні показники проекту.

 • Загальна вартість проекту – 164 тис. $ США

 • Загальна тривалість проекту – 10 років

 • Термін окупності проекту (недисконтований) – 3роки

 • Термін окупності проекту (дисконтований) – 1рік 8міс.

 • Кредит відсотковий на 4 роки (погашається за рахунок отримання прибутку)

 • Визначена дисконтована чиста приведена вартість (NPV) – 21, 896 тис. .$ США

 • Внутрішня норма прибутковості (IRR) - 0,4098

 • Індекс дохідності за інвестиційним проектом (ІДІ) – 5,778

 • Індекс прибутковості інвестицій (ІПІ) – 17%

 1. Доцільність виходу на зарубіжний ринок.

У сучасний час глобалізація світової економіки підштовхує підприємства до виходу на міжнародну арену. Робота на Європейському ринку (експорт модулів) відкриває багато перспектив для підприємства, розширює його збутову політику, підвищує рівень доходу та інше.

Даний ринок викликає неабиякий інтерес з боку іноземних покупців, оскільки:

 • на ринку спостерігається помірна конкуренція

 • ринок не заповнений пропозицією, тобто спостерігається перевищення попиту над пропозицією

 • меблева продукція з дерева досить популярна в світі та є предметом необхідності.

Основним мотивом виходу є налагоджений ринок збуту, що забезпечить стабільний приток доходу. Український ринок для данного підприємства вже замалий, тому виникає необхідність пошуку нових ринків збуту продукції.

Цілі:

 • збільшення доходу, а згодом і прибутку від капіталовкладення;

 • пошук нових покупців;

 • пошук партнерів для співпраці за кордоном.

 1. Характеристика галузі, де реалізується інвестиційний проект.

Обсяг виготовлення українських меблів складає близько 0,2% світового річного випуску (400 млн. євро в Україні і 220 млрд. євро в світі). Іншими словами, меблеву промисловість України можна вважати «карликом» в світовій табелі про ранги.

Для пом'якшення оцінки можна сказати, що цей «карлик» симпатичний (українські меблі, якщо добре пошукати, то можна знайти в європейських квартирах і офісах) і має вагомий потенціал (25—30% щорічного приросту), але від цього суть приведеної вище оцінки не зміниться.

Лідером в світовому виробництві меблів є США, які щорічно виготовляють меблі на суму 45,4 млрд. євро, що складає 20,5% від загальносвітового випуску меблевої продукції. Лідерами європейського меблевого виробництва вважаються Італія (20,4 млрд. євро, або 9,2% від загальносвітового випуску) і Німеччина (20,1 млрд. євро, або 9,1%). Четверту і п'яту сходинки меблевого хіт-параду ділять Китай (19,4 млрд. євро) і Японія (16,2 млрд. євро).

Місця в другій п'ятірці рейтингу займають європейські країни: Великобританія (11,7 млрд. євро), Франція (9,1 млрд. євро), Іспанія (8,6 млрд. євро), Польща (4,5 млрд. євро).

Показники експорту і імпорту доповнюють загальну картину, що характеризує світове виробництво меблів. Лідерами експорту меблів є Китай, Італія, Німеччина, Польща, а найбільшими імпортерами меблевої продукції — Німеччина, Великобританія, Франція, Японія.

Вельми цікава характеристика виробництва меблів, тобто питомий показник виробництва меблевої продукції з розрахунку на одну людину. В Україні виробництво меблів з розрахунку на людину складає близько семи євро, в Росії — 11, Італії — 356.

Отже, висновки такі:

 • Україну не можна вважати серйозним гравцем на світовому ринку виробництва меблів;

 • для поліпшення ситуації потрібно здійснювати низку кардинальних заходів;

 • для стратегічного розвитку економіки країни меблеву промисловість не можна вважати «локомотивом», що витягне за вуха економіку на високий щабель;

 • існує ряд постсоціалістичних країн (Польща, Чехія, Словенія, Литва, Естонія, Латвія), меблева промисловість яких становить 3—5% від ВВП на особу (в Україні цей показник становить близько 0,5%);

 • з погляду гострої конкуренції в умовах глобалізації і проблем соціального характеру жодна економіка не повинна нехтувати галуззю, що може становити 5% ВВП.

З метою розроблення пропозицій щодо стратегічного плану розвитку меблевої промисловості України була побудована математична модель. За вхідні чинники взято виробництво круглого лісу на особу у визначеній країні, виробництво пиломатеріалів на особу, виробництво плитних деревинних матеріалів на особу, ВВП на особу. Усі вхідні чинники виражені у грошовому еквіваленті. Об’єктом дослідження вибрано меблеву промисловість країни. Як вихідний критерій, що характеризує меблеву промисловість країни, вибрано кількість вироблених меблів, виражених у грошовому еквіваленті, на особу у країні за рік. У результаті моделювання з’ясувалося, що існує ряд країн, для яких реальні дані з виробництва меблів на особу є більшими за дані, отримані у результаті моделювання.
Якщо Данію і Словенію вважати нехарактерними прикладами, то такий стан для Італії пояснюються особливими умовами у меблевій галузі: значна конкуренція, глибокі історичні традиції дизайну, чимала кількість висококваліфікованих кадрів. Існує друга група країн, для яких реальні дані і дані згідно з результатами моделювання є приблизно однаковими за величиною. До цієї групи можна віднести Німеччину, Польщу, Нідерланди, Швецію, Естонію. Для третьої групи країн, до якої входять Україна, Росія, Ірландія, реальні показники виробництва меблів на особу за рік є помітно меншими за величиною від показників, отриманих у результаті моделювання. Таким чином, країни першої групи відрізняються випереджаючими темпами виготовлення меблевих виробів, причому, з огляду на існуючі передумови для стабільного розвитку меблевого виробництва, можна зазначити, що саме у цій царині країни першої групи стрибнули вище голови. Країни другої групи розвивають меблеве виробництво, використовуючи свій потенціал на 100%, не більш і не менш за норму. Для країн третьої групи справедливим видаватиметься висновок про те, що виробництво меблів має істотні резерви для нарощування. Так, для України цей потенціал визначатиметься десятиразовим резервом (реально 7 євро проти 70 євро на особу, розрахованих згідно з даними математичної залежності).
Під час моделювання також отримано вираз для визначення виробництва меблів на особу в залежності від перелічених вхідних чинників тільки для семи країн з кількістю населення від 38 до 63 мільйонів осіб. Дані табулювання отриманої функції представлені на рисунку, згідно з яким можна також ідентифікувати три групи: до першої віднести Італію, до другої — Великобританію, Іспанію, Польщу і Тайвань, а до третьої — Францію і Україну. Те, що Україна і Франція потрапили в одну групу, не дає підстав для позитивних висновків, оскільки Франції до номіналу потрібне нарощування у 75% згідно з цієї моделлю, а Україна потребує аналогічного приросту у 650%. Виробництво меблів не чутливе до обсягів лісозаготівлі
Аналіз набутих даних дозволяє зробити ряд висновків:
— Динаміка нарощування обсягів виготовлення меблів у конкретній країні не залежить від кількості заготовленого круглого лісу та кількості пиломатеріалів. Цей висновок видається логічним, оскільки з масивної деревини виготовляється тільки незначна частка меблевих виробів і існує багато країн, які не заготовляють у себе багато деревини, але вважаються лідерами меблевого виробництва. Найхарактерніший приклад — Китай, який левову частку круглого лісу імпортує (до речі, кругосвітня подорож масивної деревини із США до Китаю не заважає конкурувати меблям китайського й американського виробництва, причому не на користь останніх).
— Виробництво меблів у країні може зростати за умови зростання виробництва власних плитних матеріалів, до яких відносять деревостружкову плиту, фанеру та деревно-волокнисту плиту середньої щільності.
— Найвагомішим чинником, який визначає кількість меблів, що виготовляється на одну особу в країні, є ВВП на одну особу. Логічний ланцюг, що пояснює останню обставину, має такий вигляд — чим більший ВВП на особу, тим багатшою є країна, а чим багатшою є країна — тим більше у ній забезпечених громадян, для яких потрібно виготовляти меблеві вироби. І навпаки — у бідній країні дуже важко нарощувати обсяги виготовлення меблевих виробів. У цьому сенсі можна ставити два запитання:
кола.

 1. Вибір зарубіжного ринку

Офіційна назва - Республіка Польща (РП) - Rzeczpospolita Polska (RP).
Географічне положення. Польща розташована у Центральній Європі над Балтійським морем, між 49о 00' та 54о 50' північної широти і між 14о 08' та 24о 09' східної довготи. Протяжність з півночі на південь складає 649 км, зі сходу на захід - 689 км.

Загальна довжина державного кордону складає 3496 км. На півночі переважну частину кордону складає територіальний відрізок Балтійського моря - 440 км, а по суші Польща межує з Російською Федерацією - 210 км. На півдні гірські хребти Судетів і Карпат відділяють Польщу від Чехії - 790 км та Словаччини - 541 км. На сході сусідами Польщі є Литва - 103 км, Білорусь - 416 км та Україна - 529 км.

Площа території країни складає 38,125 кв. км.

Чисельність населення - 38,125 млн. осіб (2010р.)

Столицею Польщі є Варшава з населенням 1,697 млн. осіб.

Найбільші міста : Лодзь , Краків, Вроцлав, Познань, Гданьськ, Щецін , Бидгощ, Люблін , Катовіце.

Адміністративний поділ - 16 воєводств (wojewodztwo). Воєводства поділяються на 308 повітів (powiat), які розділені на 2489 гмінів (gmina), включаючи 65 міст, що мають статус міських повітів. (Новий адміністративний розподіл введений 1 січня 1999 р.)

У листопаді 2010 року рівень дефіциту державного бюджету підвищився лише на 0,7 млрд. злотих. Станом на кінець листопада ц.р. рівень дефіциту склав 42,5 млрд. злотих, а це означає виконання плану на рівні 82,4%.
За інформацією Міністерства фінансів РП випливає, що протягом останнього місяця рівень доходів державного бюджету зріс на 22,5 млрд. злотих і сягнув 226,9 млрд. злотих (91,1% передбаченого плану), натомість витратна частина бюджету у листопаді ц.р. склала 23,3 млрд. злотих. Загалом, станом на кінець листопада ц.р., було реалізовано план на рівні 269,5 млрд. злотих, що означає рівень витрат 89,5% від запланованої суми. У дохідній частині державного бюджету РП найгірше виглядає ситуація із надходженням коштів від сплати податків від доходу фірм, оскільки вдалось зібрати лише 70,3% запланованої суми.
На думку економістів, така ситуація є результатом відчутних наслідків кризи і втрат, яких зазнали підприємці протягом кризи. Неоптимістичною виглядає ситуація, пов’язана із податками на дохід від фізичних осіб – у даному випадку вдалось реалізувати 87,9% плану. Натомість, позитивною виглядає ситуація із сплатою ПДВ та акцизного збору – в обох випадках рівень доходів перевищує вже 95% плану дохідної частини бюджету.
У свою чергу, уряд РП може однак зазнати проблем у покритті державної заборгованості, оскільки вже на сьогодні витрачено на ці цілі 97,1% запланованої суми. Так, у листопаді ц.р. рівень витрат на ці цілі сягнув 2,2 млрд. злотих, тоді як в бюджеті залишилось лише 0,8 млрд. злотих вільних коштів. На сплату зовнішньої заборгованості витрачено 93,2% запланованої суми.        

Понад 3 млрд. злотих банк ING позичить цього року своїм клієнтам на купівлю помешкання або будинку. За словами Мавгожати Колаковської, голови банку ING, проект іпотечних кредитів буде залишатись в пропозиції банку і банк планує розвинути таку концепцію також й наступного року. Колаковська додає, що окрім іпотечних кредитів (банк пропонує кредити в пол. злотих), банк також буде надавати готівкові кредити.
На сьогоднішній день банк ING розпочав модернізацію власної мережі продажу. Установа володіє 441 філією, у т.ч. має 66 партнерських філій.   

Польща стає лідером серед країн Східної Європи. На думку експертів, вартість ринку у 2010 р. зросте у 3,5 рази у порівнянні з 2009 р. Експерти ринків капіталу BZ WBK оцінюють, що за підсумками 2010 р. загальна вартість зареєстрованих в Польщі операцій з об’єднання фірм та їх викупу інвесторами (Mergers& Acquisitions) зросте до 11 млрд. євро (близько 44 млрд. злотих) проти 3 млрд. євро минулого року. Таким чином, вартість ринку підвищиться у 3,5 рази. Кількість операцій зросте на 70%. На думку експертів, польський ринок виділятиметься на фоні регіону та усієї Європи. В країнах Центрально-Східної Європи вартість трансакцій знизиться на 10%, коли їх кількість підвищиться близько на 15%. У 2009 р. було укладено понад 300 трансакцій на загальну суму близько 16 млрд. євро.

Рафал Сковронський, директор Департаменту з питань консалтингу ринків капіталу BZ WBK пояснює, Польща завдячує позитивній ситуації післякризової стагнації у Західній Європі, яка призвела до того, що багато фірм у 2010 р. мали інші пріоритети окрім злиття. У Польщі зниження темпів економічного розвитку не було настільки відчутним, а тому на купівлю підприємств могла собі дозволити велика кількість польських фірм. Закордонні фірми визнали, що присутність у Польщі - це хороша інвестиція, особливо якщо є бажання виділитись серед країн даного регіону. На думку Сковронського 2011 р. буде подібним до 2010 р. Серед цікавих фінансових операцій експерт виділяє злиття фірми Energi з Польської енергетичною групою (PGE). Вартість аквізиції складає 7,5 млрд. злотих.

У планах уряду РП передбачається приватизація серед іншого: Jastrzębska Spółka Węglowa (35 млрд. злотих), Katowicki Holding Węglowy (1,5 млрд. злотих).

Польські банки знижують ціни кредитів для фірм. За інформацією Національного банку РП, у вересні 2010 р. кредитний портфель для підприємців у порівнянні з аналогічним періодом 2009 р. скоротився на 2,7%. За думкою Мавгожати Колаковської, голови банку ING, надалі немає зацікавленості серед фірм інвестиційними кредитами. Натомість, банки все частіше пропонують вигідні умови фінансування польських фірм.
Наглядним прикладом є фірма Inter Cars (лідер ринку запчастин в Польщі), яка наприкінці липня 2009 р. взяла синдиковану позику з лімітом у розмірі 450 млн. злотих. Водночас, важко знайти банки для фінансування тимчасових статутних об’єднань (консорціуми). З розвитком фінансової кризи міжбанківський ринок затримався у розвитку. Натомість, на думку Міхала Попьолека, директора Департаменту з питань структурного фінансування банку BRE Bank у 2009 р. синдикованих кредитів було лише кілька, але у 2010 р. кількість надання таких кредитів суттєво збільшилась. Приріст рівня ВВП РП наприкінці 2010 року може скласти навіть 3,6%.  За попередніми прогнозами уряду РП, рівень приросту ВВП РП за підсумками 2010 р. буде складати 3,4 – 3,6%.
За словами керівника офісу радників Прем’єр-міністра РП Міхала Боні, позитивним для розвитку польської економіки є також й те, що економічна ситуація найбільшого економічного партнера Польщі, Німеччини, також буде покращуватись. За даними Головного статистичного управління РП, приріст ВВП РП у третьому кварталі 2010 р. склав 4,2% проти прогнозованих економістами 3,7%, а також перевищив показники другого кварталу ц.р. (3,5%). На думку економістів, за підсумками третього кварталу ц.р. Польща була однією з країн, яка мала найшвидший приріст рівня ВВП РП в ЄС. У третьому кварталі ц.р. лише шведська економіка розвивалась швидше від польської. За даними Євростату, рівень ВВП РП у третьому кварталі ц.р. після сезонного вирівнювання зріс на 4,7% річних, а країн ЄС – на 2,2%.        

Пропозиції ЄС щодо викидів вуглекислого газу загрожують найбільшим фірмам. На думку експертів, положення ЄС щодо норми викидів в атмосферу вуглекислого газу спричинять ріст витрат польських фабрик з виробництва паперу, хімічних виробів, цементу і, в результаті, призведуть до втрати через три роки рівня їхньої конкурентоспроможності.Уряд РП має лише два тижні на внесення певних пропозицій. Нові положення ЄС почнуть діяти у проміжку з 2013 р. до 2020 р. Рішення будуть прийняті в Брюсселі вже 15 грудня ц.р. в Комісії з питань захисту клімату.Якщо польська влада до цього часу не отримає підтримки з метою зміни пропонованих ЄС положень, то фірми, які виробляють енергоємну продукцію, можуть збанкротувати. Причина такого банкрутства полягає у високих коштах (сотні мільйонів злотих) закупівлі дозволу на емісію, які ці фірми повинні будуть сплатити до 2013 р. Відповідно до статистичних даних, у різних галузях енергоємної промисловості в Польщі працює півмільйона осіб. Зниження рівня конкурентоспроможності та обмеження виробництва означає для цих працівників втрату робочого місця. Відповідно, вартість теплопостачання в Польщі зросте у 2013 р. на 22% лише через витрати на закупівлю дозволу на емісію шкідливих викидів.   

Величина боргу Польщі складає 55% ВВП РП.Перевищення боргу понад 55% ВВП РП може означати необхідність різкого скорочення рівня дефіциту Польщі, що могло б стати перешкодою для економіки  Польщі. Міністр фінансів РП також має сумніви на рахунок доцільності підвищення ставки пенсійного внеску, що може негативно вплинути на ринок праці РП у результаті підвищення «податкового клину». 

4,4% поляків мають іпотечні кредити проти в середньому 17% у інших країнах ЄС. За підрахунками Євростату, кожен другий європеєць є власником нерухомості, в якій він проживає. З них ¼ усіх європейців сплачують іпотечний кредит (найбільше осіб у Швеції, Голландії, Норвегії та Ісландії). В Польщі іпотечні кредити мають лише 4,4% населення. 

 1. Характеристика продукту інвестицій.

Основним об’єктом інвестування є меблі виготовлені з дерева. Даний товар буде виготовляться в Україні та реалізовуватися на ринку Польщі. Для реалізації нашого проекту буде збудований магазин та налагоджена система збуту.

6. Побудова об’єкта.

Для побудови нашого об’єкта необхідна невелика територія.

Готовий проект матиме такий вигляд.

7. Механізми інвестицій.

Для більшості інвестиційних компаній і фондів вкладення коштів у непрофільний для них бізнес є формою прямих інвестицій. По суті, вони купують не тільки і не стільки для того, щоб отримувати частину поточного доходу від володіння пакетом акцій компанії, скільки для того, щоб потім перепродати його. Подібні вкладення можуть забезпечити прибутковість на рівні від 50% річних. Звичайно, за умови, що об'єкт для інвестування обраний адекватно.

Прямі інвестиції можуть бути використані для розвитку бізнесу незалежно від того, на якому рівні розвитку перебуває та чи інша компанія.

Основна перевага прямих інвестицій - можливість отримати кошти, необхідні для реалізації того чи іншого проекту, спрямованого на розвиток бізнесу. При цьому в компанію інвестуються не тільки гроші, але і нематеріальні ресурси - консультації з боку інвестора, його зв'язки, знання і авторитет. Інформація про те, що в бізнес вклав кошти відомий фонд прямих інвестицій, позитивно позначається на іміджі одержувача коштів як ділового партнера.

Прямі інвестиції передбачають і деякі суттєві обмеження. По-перше, інвестор, що вклав кошти в компанію, розраховує їх повернути, отримавши певний дохід. Причому прибутковість вкладень повинна знаходитися на рівні не нижче 30-40% річних, для деяких проектів можуть пред'являтися більш високі вимоги. Повернення коштів може відбуватися за рахунок продажу отриманої частки стратегічному інвесторові, викупу її менеджментом (співвласниками компанії) або продажу її на фондовому ринку в результаті IPO.

По-друге, компанія, що залучає прямого інвестора, повинна бути готова до значних змін у системі управління. Мова може йти про перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності, про зміну структури компанії з метою збільшення її прозорості, про зміну частини менеджерів (представник інвестора або схвалений їм спеціаліст нерідко займає посаду фінансового директора), про обмеження на прийняття стратегічних рішень (великі угоди можуть відбуватися тільки за згодою інвесторів).

По-третє, при роботі з прямим інвестором компанія повинна бути готова пройти комплексну процедуру юридичної, фінансової, технологічної, маркетингової перевірки.

Наша компанія буде інвестувати кошти в розвиток бізнесу та вихід на нові ринки збуту .

8. Оцінювання ризиків.

Основні ризики виходу на ринок меблів з деревини можна поділити на такі підгрупи:

 1. адміністративні бар'єри;

 2. торгівельні бар'єри;

 3. конкуренція на місцевому ринку;

Так, цікаву інформацію надає щорічний звіт Банку реконструкції та розвитку «Doing Business 2010», який порівнює фактори, що впливають на можливості створення певного підприємства в даній країні із іншими. Відповідно до нього, Італія згідно загальних можливостей здійснення підприємницької діяльності знаходиться на 78 місці, що є досить низьким рівнем як для західноєвропейської країни. Для порівняння, Сінгапур займає 1 місце, Великобританія – 5, Швейцарія – 21, Польща – 22, Німеччина – 25, Іспанія – 62, Італія – 78. За рівнем складності відкриття певного бізнесу країна займає 75 місце, при цьому треба здійснити приблизно 6 процедур, протягом 10 днів, вартість цього буде складати близько 17,9% середнього прибутку на душу населення, а мінімальний стартовий капітал – 9,7% середнього прибутку.

За рівнем отримання дозволу на будівництво також займає низькі позиції – 85 місце, на першому місці при цьому знаходиться Гонконг та Китай, на 16 – Великобританія, 18 – Німеччина, 35 – Швейцарія, 46 – Бельгія, 53 – Іспанія. При цьому для того, щоб розпочати будівництво, треба пройти приблизно через 14 адміністративних процедур, що займає близько 257 днів, та буде складати за своє вартістю 137,2 % середнього доходу на душу населення. Це вказує на значний бюрократизм в країні та певні бар'єри із боку владного режиму.

За рівнем наймання робітників Польща займає 103 місце у світі (на першому місці – Австралія, на 35 – Великобританія, на 158 - Німеччина). За рівнем реєстрації власності країна знаходиться на 98 місці (на першому – Саудівська Аравія, на 15 – Швейцарія, на 57 – Німеччина, на 167 - Бельгія). Кількість необхідних для цього процедур дорівнює 8, що займе 27 днів, а вартість цього буде становити 4,6% вартості майна, яке необхідно зареєструвати.

За рівнем надання кредиту Польща займає 93 місце (Малайзія – 1, Великобританія – 2, Німеччина та Швейцарія – 15, Іспанія та Бельгія - 43).

Показник зовнішньої торгівлі виводить країну на 67 місце по світу (на 1му – Сінгапур, на 14 – Німеччина, на 39 – Швейцарія, на 59 - Іспанія). Таким чином, при виході на ринок Польщі у нашого підприємства можуть виникнути ряд бар’єрів адміністративного, політичного та торгівельного характеру.

Конкурентні бар'єри на ринку меблів з дерева також можуть бути актуальними через значний розвиток цього ринку та його динамічність на даному етапі. Всього в Польщі виробництвом меблів займається понад
63% фірм. Виділимо найбільших конкурентів для нашої фірми:

1. Фірма «ФОРТЕ»

Дане підприємство є одним з найсучасніших у Польщі. Придбання фабрики меблів у Сувалках в 1993 р. сприяло ще більшому збільшенню потенціалу розвитку "ФОРТЕ", акції якого з 1996 р. котируються на біржі цінних паперів. АТ «ФОРТЕ» в подальшому придбало ще декілька меблевих фабрик в Польщі, а також заснувало фабрики в Україні (2001) і Росії (2005). Були відкриті торгові представництва в багатьох країнах Європи. На меблевих фабриках "ФОРТЕ" процеси проектування, виробництва, продажу виробів та обслуговування покупців реалізуються згідно постійно вдосконалюваним процедурам Системи управління якістю.

2. Фірма «Wajnert»

Виробничо-приватне підприємство "Меблева фабрика "Wajnert" було створено в 2000 року. Спочатку було налагоджено випуск м'яких меблів. А через два роки успішної роботи керівництво прийняло рішення розпочати виробництво корпусних меблів для житлових приміщень. Завдяки застосуванню сучасних технологій і злагодженій роботі професіоналів сучасний виробничий процес являє собою чітко організовану схему, яка складається з декількох етапів. Першим і важливим слід вважати етап творчий.

Фабрика надає 15 найменувань якісної і різноманітноїмеблів. Обсяг випуску - 300 комплектів м'яких меблів на рік. Продукціяреалізується через меблеві магазини.

9. Ресурси інвестора

Оскільки наша компанія вже давно оперувала на українському ринку, накопичились власні кошти з прибутків. Але джерела залучених коштів ми диверсифікуємо задля зменшення ризиків власних інвестицій. 63 % необхідних на інвестиційний проект коштів ми вкладаємо власних.

Інші 37% а саме 60 тис. $ США ми візьмемо в кредит у польському банку „Narodowy Bank Polski”. Польський банк дають відсотковий кредит( 63 % річних) на інвестиційні потреби в даній сфері.

10. Обчислення вартості інвестиційного проекту.

Для створення нового магазину-салону необхідно 164 тис.$ США

Джерела фінансування:

 1. Власні кошти підприємства - 104 тис.$ США

 2. Отриманий кредит від „Narodowy Bank Polski” - 60 тис.$ США . Кредит видається під заставу. Заставою може бути - приміщення нашого нового магазину – салону.

Грошові кошти (164 тис.$ США )будуть розподілені таким чином:
105 тис.$ США - придбання та ремонт приміщення під магазин-салон;

14 тис. $ США - транспортування товару;

6 тис. $ США - отримання необхідних дозволів та вирішення паперових питань.

5 тис. $ США – оплата за зберігання наших товарів на складських приміщеннях

9 тис.$ США - проведення початкової рекламної компанії.

Постійні витрати - це амортизаційні відрахування, заробітна плата адміністративного та іншого персоналу, інші накладні витрати. Змінні витрати - це сировина.

Розглянемо таблицю 2

Таблиця 2.

Розрахунок вартості інвестиційного проекту.

Стаття видатків

Кількість

Ціна $

Разом, $

Прибдання та ремонт приміщення

100 кв.м

105 тис.

105 тис.

Складські приміщення

2

5 тис

10 тис.

Транспортування

14 тис

14 тис.

Підготовка приміщення до роботи

3 тис.

3 тис.

Отримання дозволів

1

6 тис.

6 тис.

ЗП персоналу

6

2,03 тис

12,2 тис.

Разом

-

-

152 тис

ПДВ

10%

-

12, 3 тис

Разом витрати

-

-

164 тис.

Для виробництва меблів використовується наступне обладнання:мерільно-складально-різальних машин МСР-110 - для розкрою дрібнихдеталей; профілююча машина - для глибокого і неглибокої стежки;промерочная машина - для разбраковкі і вимірювання тканини;стрічково-розкрійний верстат - для розкрою косокутних і криволінійнихтканин;настилочні-розкрійно машина - для розкрою прямокутних деталей;установка ГТА-72/8ч - виробництво пружинних блоків (від 120 до 160 блоківза 8 годин);електрококс для склеювання поролону;пневматичний пістолет для кріплення тканини;пневматичний пістолет для кріплення блоків.

Таким чино, нам необхідно 164 тис.$ США для повної реалізації цього проекту.

11. Визначення ефективності інвестиційного проекту.

Тепер визначимо основні показники ефективності проекту:

 • дисконтований строк окупності (DPB)

 • чисте сучасне значення (NPV)

 • внутрішню норму прибутковості (IRR)

Побудуємо таблицю, за допомогою якої вирахуємо дисконтований та накопичений грошові потоки, переведені за допомогою ставки дисконтування.

Вхідні дані: загальні витрати на вході = 164 тис.$. Щороку очікується отримувати стабільний прибуток (за вирахуванням страховки і технічного обслуговування) = 176 тис. $. З 9-го року починається нарахування податку на прибуток у розмірі 33% Строк дії проекту = 10 років. Ставка дисконтування = 11 для $.

Для визначення грошового потоку в наступних роках зменшуємо витрати, додаючи прибуток.

Для визначення дисконтованого грошового потоку використовуємо формулу:

, де Р – вартість грошей в n році, F – вартість грошей сьогодні, r – ставка дисконтування, n – рік проекту.

Для визначення накопиченого грошового потоку використовуємо формулу:

, , де – накопичений грошовий потік, Р – дисконтований грошовий потік, n – рік проекту.

Рік

Грошовий потік

Дисконтований грошовий потік

Накопичений грошовий потік

0

-2461140

-2461140

-2461140

1

-1908092

-1750543,119

-4211683,119

2

-1355044

-1140513,425

-5352196,544

3

-801996

-619288,0623

-5971484,606

4

-248948

-176361,0394

-6147845,646

5

304100

197644,1346

-5950201,511

6

857148

511089,3467

-5439112,165

7

1410196

771425,5039

-4667686,661

8

1963244

985285,9624

-3682400,698

9

2383020,734

1097208,945

-2585191,753

10

2802797,467

1183931,94

-1401259,814

11

3222574,201

1248853,365

-152406,4483

12

3642350,934

1294982,238

1142575,79

13

4062127,668

1324979,306

2467555,096

14

4481904,401

1341194,049

3808749,145

15

4901681,135

1345697,938

5154447,082

16

5321457,868

1340314,33

6494761,413

17

5741234,602

1326645,318

7821406,731

18

6161011,335

1306095,836

9127502,567

19

6580788,069

1279895,299

10407397,87

20

7000564,802

1249117,007

11656514,87

21

7420341,536

1214695,544

12871210,42

22

7840118,269

1177442,369

14048652,79

23

8259895,003

1138059,777

15186712,56

24

8679671,736

1097153,392

16283865,95

25

9099448,47

1055243,344

17339109,3

26

9519225,203

1012774,26

18351883,56

27

9939001,937

970124,1833

19322007,74

28

10358778,67

927612,541

20249620,28

29

10778555,4

885507,2436

21135127,53

30

11198332,14

844031,0159

21979158,54

Отже роки

NPV = 35649158,54 $

NPV>0; 35649158,54 > 0 – варто інвестувати.

Визначимо значення IRR. Для цього необхідно NPV прирівняти до нуля, а також визначити за якої ставки дисконтування NPV = 0.

IRR = 0, при r = 0,209735.

Отже IRR = 0,209735.

Ставка дисконтування, при якому NPV = 0 значно вища за початкову ставку дисконтування, що дає певну гарантію на те, що при виникненні навіть незначних ризиків, проект все одно збереже свою дохідність.

Також визначимо індекс дохідності за інвестиційним проектом:

,

де ІДІ – індекс дохідності за інвестиціями,

ЧГП – чистий грошовий потік

ІВ – загальні витрати на проект

Індекс дохідності вищий за 1, що означає, що проект можна реалізовувати.

Також варто визначити індекс прибутковості інвестицій. Використання показника індексу прибутковості для оцінки ефективності інвестиційного проекту має певні недоліки. Перш за все, важко визначити, який рік експлуатації проекту після досягнення ним передбаченої виробничої потужності можна вважати найбільш репрезентативним при розрахунках дисконтованого чистого прибутку (бо звичайно прибуток збільшується кожного року). Крім того, в перші роки експлуатації проекту підприємство використовує певні податкові пільги, тому чистий прибуток у цьому періоді не може бути коректно порівняний із прибутком в умовах нормального його оподаткування. Для усунення цих недоліків показник річної суми чистого прибутку розраховуємо як середньорічний за весь період експлуатаційної фази інвестиційного проекту.

,

де ІПІ – індекс прибутковості інвестицій

ЧПс – річна середня сума чистого прибутку.

Показник наближається до 30%, що є досить непоганим показником для довгострокового проекту.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. 1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів

www.vuzlib.net/fm_P/8-4.htm

 1. Основні показники ефективності інвестиційних проектів і методи їхньої оцінки

www.tviybiznes.com

 1. Структура бізнес-плану інвестиційного проекту http://ua.textreferat.com

4. Резюме інвестиційного проекту

www.slideshare.net/chksys/

 1. Планування інвестиційного проекту

www.planiruyem.ru

 1. Ринок меблевої промисловості в Україні та за кордоном www.uzhforum.com/showthread.php?t=290

 2. Стан меблевої промисловості в Україні

www.ukrstat.gov.ua

 1. Основні аспекти нвестиційної діяльность в Польщі

www.verscespasrelaxants.com

 1. www.mavicanet.ru

 2. www.rada.com.ua

 3. www.ukrmap.kiev.ua/index.php?id=920&lang=uk

 4. www.ukrexport.gov.ua

 5. www.wajnert.pl

 6. www.komora.co.ua/ua/manufacturer/forte

 7. www.mavicanet.ru/directory/ukr/19234.htmlЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Усні теми з англійської мови

  Сочинение >> Иностранный язык
  ... in London (Магазини в Лондон ... ).........178 Discovery (Відкриття).............................................180 The Colonies ... Молдовою, Словаччиною, Угорщиною, Польщею і Румунією. Територія Украї ... дприємство сувенірів «Буковина», меблевий комбінат і багато і ...
 2. Маркетингова стратегія промислового підприємства

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... обговорення у всіх квартирах, магазинах і офісах партнерів. ... Центральна Європа, передусім Польща. Польські виробники Kronopol, ... Позитивна тенденція зростання виробництва меблевої галузі в Укра ... правило, у результаті відкриття нових технологій, виникнення нових ...
 3. Особливості міжнародних економічних відношень

  Лекция >> Экономика
  ... підпалювання автомашин, грабування магазинів тощо. У Парижі ... Мексика, Аргентина, Венесуела, Польща та інші. Вийти із ... страхування; підтримка державного відкриття представництв за кордоном, як ... з новими труднощами зіткнуться меблева, хімічна, фармацевтична та ...
 4. Загальна характеристика основних економічних моделей

  Дипломная работа >> Экономика
  ... - Динаміка ВВП США (а) і Польщі (б). Штрихові лінії відповідають ... промисловість, мережу продовольчих магазинів і багато інших ... лісових масивів можливе зростання меблевої промисловості і промисловості ... Нові технології і відкриття, безсумнівно, мають велике ...
 5. Історія економіки та економічної думки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... тихоокеанські експедиції і відкриття Австралії. Відкриття Нового світу й ... Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаків, Угорщина, ... „чорний ринок”. Магазини заповнилися товарами, зам ... Білорусії, а Ужгородський фанерно-меблевий комбінат, розташований поруч, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0030758380889893