Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
С переходом к новым механизмам хозяйствования денежный рынок оказывает все более и более существенное влияние на состояние экономики. В Казахстане дли...полностью>>
Банковское дело->Закон
Владельцы имущества, вступая между собой в производственные отношения, испытывали страх за его сохранность, за возможность уничтожения или утраты в св...полностью>>
Банковское дело->Контрольная работа
Рассматривая современное состояние российского страхового рынка, следует отметить, что отечественный рынок можно определить в большей мере как перспек...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Фарси, или персидский язык (далее ПЯ), являясь государственным языком Исламской Республики Иран, уже более четверти века развивается в условиях теокра...полностью>>

Главная > Закон >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

24


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВДНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародних фінансів

Індивідуальна робота:

з дисципліни “управління міжнародними інвестиційними проектами”

Тема роботи : «Відкриття меблевого магазину в Польщі»

Виконала:

студентка 5 курсу

спец. 8103, УМБ, 7 гр.

Ткачук Ю.В.

Перевірив:

Прилипко С.І.

КИЇВ - 2011

Зміст.

 1. Коротка характеристика інвестиційного проекту (резюме).

 2. Доцільність виходу на зарубіжний ринок.

 3. Характеристика галузі, де реалізується інвестиційний проект.

 4. Вибір зарубіжного ринку:

4.1. Макрорівень (політичні, економічні, соціально-культурні, географічні особливості).

4.2. Законодавчі обмеження щодо іноземної інвестиційної діяльності, стимули.

 1. Характеристика продукту інвестицій.

 2. Побудова об’єкта.

 3. Механізми інвестицій.

 4. Оцінювання ризиків.

 5. Ресурси інвестора.

 6. Обчислення вартості інвестиційного проекту.

 7. Визначення ефективності інвестиційного проекту.

Список використаних джерел.

1. Коротка характеристика інвестиційного проекту

Інвестиційний проект «Збут українських меблів за кордоном»

1. Інформація про проект.

Назва проекту: «Відкриття меблевого магазину в Польщі»

Зміст проекту: українське підприємство „ 12 стільців” займається виробництвом і продажем високоякісних меблів, найперспективніші напрямки бізнесу - офісні, кухонні та спеціалізовані меблі з дерева. Підприємство діє на ринку України з 2004 року. Протягом чотирьох років продукція фірми користується стійким попитом не дивлячись на велику кількість конкурентів. Продукцію фірми вигідно відрізняє від продукції конкурентів: низькі ціни, можливість вибору комплектації і матеріалу оббивки. Ще однією конкурентною перевагою є виробництво високоякісних меблів за помірної ціни. Також керівництво фірми у своїй діяльності орієнтується на вивчення потреб і запитів споживачів. Фірма знайшла свого покупця: клієнти фірми - люди середнього достатку з малометражних і середньо - метражних квартир; підприємства та організації різних масштабів.

В рамках диверсифікації своєї діяльності та з метою збільшення обсягів продажів підприємство планує вийти на міжнародний ринок меблевої продукції, який сьогодні досить швидко розвивається. Виробництво меблів забезпечує українське підприємство „ 12 стільців”, які в подальшому імпортуються на орендований (або куплений) магазин в м. Варшава, Польща. Відсутність сильної та жорсткої конкуренції в цій галузі в данній країні й наявність великої кількості потенційних покупців обіцяє високі обсяги продажів та , відповідно, збільшення норми прибутку підприємства в цілому.

Для збільшення обсягу виробництва меблевої продукції у підприємства досить виробничих потужностей.

2. Ступінь готовності інвестиційного проекту.

Розроблено економічне обґрунтування бізнес-плану. Умови реалізації проекту цілком відповідають чинному законодавству, актам державних виконавчих органів влади й актам місцевих органів самоврядування. Реалізація проекту потребує лише оренди (покупки) земельної ділянки магазин.

3. Форми інвестицій та інвестиційного співробітництва.

Для відкриття нового магазину-салону (купівля приміщення, ремонт,проведення початкової рекламної компанії) фірмі буде потрібно 164 тис. $ США, з яких 104 тис.$ США - кошти власників підприємства та інвесторів. Фірма розраховує одержати кредит у розмірі 60 тис. $ США у польському банку „Narodowy Bank Polski”строком на 4 роки під 63 % річних.

Таблиця 1. Фінансове забезпечення проекту.

Інвестиції

Сума, $ США

Частка у %

Всього

164 тис. $ США

100

в т.ч. власний капітал (або капітал інвестора)

104 тис. $ США

63%

кредит

60 тис. $ США

37%

Фірма передбачає охопити своєю продукцією не менше 30%потенційних покупців.

4. Фінансово-економічні показники проекту.

 • Загальна вартість проекту – 164 тис. $ США

 • Загальна тривалість проекту – 10 років

 • Термін окупності проекту (недисконтований) – 3роки

 • Термін окупності проекту (дисконтований) – 1рік 8міс.

 • Кредит відсотковий на 4 роки (погашається за рахунок отримання прибутку)

 • Визначена дисконтована чиста приведена вартість (NPV) – 21, 896 тис. .$ США

 • Внутрішня норма прибутковості (IRR) - 0,4098

 • Індекс дохідності за інвестиційним проектом (ІДІ) – 5,778

 • Індекс прибутковості інвестицій (ІПІ) – 17%

 1. Доцільність виходу на зарубіжний ринок.

У сучасний час глобалізація світової економіки підштовхує підприємства до виходу на міжнародну арену. Робота на Європейському ринку (експорт модулів) відкриває багато перспектив для підприємства, розширює його збутову політику, підвищує рівень доходу та інше.

Даний ринок викликає неабиякий інтерес з боку іноземних покупців, оскільки:

 • на ринку спостерігається помірна конкуренція

 • ринок не заповнений пропозицією, тобто спостерігається перевищення попиту над пропозицією

 • меблева продукція з дерева досить популярна в світі та є предметом необхідності.

Основним мотивом виходу є налагоджений ринок збуту, що забезпечить стабільний приток доходу. Український ринок для данного підприємства вже замалий, тому виникає необхідність пошуку нових ринків збуту продукції.

Цілі:

 • збільшення доходу, а згодом і прибутку від капіталовкладення;

 • пошук нових покупців;

 • пошук партнерів для співпраці за кордоном.

 1. Характеристика галузі, де реалізується інвестиційний проект.

Обсяг виготовлення українських меблів складає близько 0,2% світового річного випуску (400 млн. євро в Україні і 220 млрд. євро в світі). Іншими словами, меблеву промисловість України можна вважати «карликом» в світовій табелі про ранги.

Для пом'якшення оцінки можна сказати, що цей «карлик» симпатичний (українські меблі, якщо добре пошукати, то можна знайти в європейських квартирах і офісах) і має вагомий потенціал (25—30% щорічного приросту), але від цього суть приведеної вище оцінки не зміниться.

Лідером в світовому виробництві меблів є США, які щорічно виготовляють меблі на суму 45,4 млрд. євро, що складає 20,5% від загальносвітового випуску меблевої продукції. Лідерами європейського меблевого виробництва вважаються Італія (20,4 млрд. євро, або 9,2% від загальносвітового випуску) і Німеччина (20,1 млрд. євро, або 9,1%). Четверту і п'яту сходинки меблевого хіт-параду ділять Китай (19,4 млрд. євро) і Японія (16,2 млрд. євро).

Місця в другій п'ятірці рейтингу займають європейські країни: Великобританія (11,7 млрд. євро), Франція (9,1 млрд. євро), Іспанія (8,6 млрд. євро), Польща (4,5 млрд. євро).

Показники експорту і імпорту доповнюють загальну картину, що характеризує світове виробництво меблів. Лідерами експорту меблів є Китай, Італія, Німеччина, Польща, а найбільшими імпортерами меблевої продукції — Німеччина, Великобританія, Франція, Японія.

Вельми цікава характеристика виробництва меблів, тобто питомий показник виробництва меблевої продукції з розрахунку на одну людину. В Україні виробництво меблів з розрахунку на людину складає близько семи євро, в Росії — 11, Італії — 356.

Отже, висновки такі:

 • Україну не можна вважати серйозним гравцем на світовому ринку виробництва меблів;

 • для поліпшення ситуації потрібно здійснювати низку кардинальних заходів;

 • для стратегічного розвитку економіки країни меблеву промисловість не можна вважати «локомотивом», що витягне за вуха економіку на високий щабель;

 • існує ряд постсоціалістичних країн (Польща, Чехія, Словенія, Литва, Естонія, Латвія), меблева промисловість яких становить 3—5% від ВВП на особу (в Україні цей показник становить близько 0,5%);

 • з погляду гострої конкуренції в умовах глобалізації і проблем соціального характеру жодна економіка не повинна нехтувати галуззю, що може становити 5% ВВП.

З метою розроблення пропозицій щодо стратегічного плану розвитку меблевої промисловості України була побудована математична модель. За вхідні чинники взято виробництво круглого лісу на особу у визначеній країні, виробництво пиломатеріалів на особу, виробництво плитних деревинних матеріалів на особу, ВВП на особу. Усі вхідні чинники виражені у грошовому еквіваленті. Об’єктом дослідження вибрано меблеву промисловість країни. Як вихідний критерій, що характеризує меблеву промисловість країни, вибрано кількість вироблених меблів, виражених у грошовому еквіваленті, на особу у країні за рік. У результаті моделювання з’ясувалося, що існує ряд країн, для яких реальні дані з виробництва меблів на особу є більшими за дані, отримані у результаті моделювання.
Якщо Данію і Словенію вважати нехарактерними прикладами, то такий стан для Італії пояснюються особливими умовами у меблевій галузі: значна конкуренція, глибокі історичні традиції дизайну, чимала кількість висококваліфікованих кадрів. Існує друга група країн, для яких реальні дані і дані згідно з результатами моделювання є приблизно однаковими за величиною. До цієї групи можна віднести Німеччину, Польщу, Нідерланди, Швецію, Естонію. Для третьої групи країн, до якої входять Україна, Росія, Ірландія, реальні показники виробництва меблів на особу за рік є помітно меншими за величиною від показників, отриманих у результаті моделювання. Таким чином, країни першої групи відрізняються випереджаючими темпами виготовлення меблевих виробів, причому, з огляду на існуючі передумови для стабільного розвитку меблевого виробництва, можна зазначити, що саме у цій царині країни першої групи стрибнули вище голови. Країни другої групи розвивають меблеве виробництво, використовуючи свій потенціал на 100%, не більш і не менш за норму. Для країн третьої групи справедливим видаватиметься висновок про те, що виробництво меблів має істотні резерви для нарощування. Так, для України цей потенціал визначатиметься десятиразовим резервом (реально 7 євро проти 70 євро на особу, розрахованих згідно з даними математичної залежності).
Під час моделювання також отримано вираз для визначення виробництва меблів на особу в залежності від перелічених вхідних чинників тільки для семи країн з кількістю населення від 38 до 63 мільйонів осіб. Дані табулювання отриманої функції представлені на рисунку, згідно з яким можна також ідентифікувати три групи: до першої віднести Італію, до другої — Великобританію, Іспанію, Польщу і Тайвань, а до третьої — Францію і Україну. Те, що Україна і Франція потрапили в одну групу, не дає підстав для позитивних висновків, оскільки Франції до номіналу потрібне нарощування у 75% згідно з цієї моделлю, а Україна потребує аналогічного приросту у 650%. Виробництво меблів не чутливе до обсягів лісозаготівлі
Аналіз набутих даних дозволяє зробити ряд висновків:
— Динаміка нарощування обсягів виготовлення меблів у конкретній країні не залежить від кількості заготовленого круглого лісу та кількості пиломатеріалів. Цей висновок видається логічним, оскільки з масивної деревини виготовляється тільки незначна частка меблевих виробів і існує багато країн, які не заготовляють у себе багато деревини, але вважаються лідерами меблевого виробництва. Найхарактерніший приклад — Китай, який левову частку круглого лісу імпортує (до речі, кругосвітня подорож масивної деревини із США до Китаю не заважає конкурувати меблям китайського й американського виробництва, причому не на користь останніх).
— Виробництво меблів у країні може зростати за умови зростання виробництва власних плитних матеріалів, до яких відносять деревостружкову плиту, фанеру та деревно-волокнисту плиту середньої щільності.
— Найвагомішим чинником, який визначає кількість меблів, що виготовляється на одну особу в країні, є ВВП на одну особу. Логічний ланцюг, що пояснює останню обставину, має такий вигляд — чим більший ВВП на особу, тим багатшою є країна, а чим багатшою є країна — тим більше у ній забезпечених громадян, для яких потрібно виготовляти меблеві вироби. І навпаки — у бідній країні дуже важко нарощувати обсяги виготовлення меблевих виробів. У цьому сенсі можна ставити два запитання:
кола.

 1. Вибір зарубіжного ринку

Офіційна назва - Республіка Польща (РП) - Rzeczpospolita Polska (RP).
Географічне положення. Польща розташована у Центральній Європі над Балтійським морем, між 49о 00' та 54о 50' північної широти і між 14о 08' та 24о 09' східної довготи. Протяжність з півночі на південь складає 649 км, зі сходу на захід - 689 км.

Загальна довжина державного кордону складає 3496 км. На півночі переважну частину кордону складає територіальний відрізок Балтійського моря - 440 км, а по суші Польща межує з Російською Федерацією - 210 км. На півдні гірські хребти Судетів і Карпат відділяють Польщу від Чехії - 790 км та Словаччини - 541 км. На сході сусідами Польщі є Литва - 103 км, Білорусь - 416 км та Україна - 529 км.

Площа території країни складає 38,125 кв. км.

Чисельність населення - 38,125 млн. осіб (2010р.)

Столицею Польщі є Варшава з населенням 1,697 млн. осіб.

Найбільші міста : Лодзь , Краків, Вроцлав, Познань, Гданьськ, Щецін , Бидгощ, Люблін , Катовіце.

Адміністративний поділ - 16 воєводств (wojewodztwo). Воєводства поділяються на 308 повітів (powiat), які розділені на 2489 гмінів (gmina), включаючи 65 міст, що мають статус міських повітів. (Новий адміністративний розподіл введений 1 січня 1999 р.)

У листопаді 2010 року рівень дефіциту державного бюджету підвищився лише на 0,7 млрд. злотих. Станом на кінець листопада ц.р. рівень дефіциту склав 42,5 млрд. злотих, а це означає виконання плану на рівні 82,4%.
За інформацією Міністерства фінансів РП випливає, що протягом останнього місяця рівень доходів державного бюджету зріс на 22,5 млрд. злотих і сягнув 226,9 млрд. злотих (91,1% передбаченого плану), натомість витратна частина бюджету у листопаді ц.р. склала 23,3 млрд. злотих. Загалом, станом на кінець листопада ц.р., було реалізовано план на рівні 269,5 млрд. злотих, що означає рівень витрат 89,5% від запланованої суми. У дохідній частині державного бюджету РП найгірше виглядає ситуація із надходженням коштів від сплати податків від доходу фірм, оскільки вдалось зібрати лише 70,3% запланованої суми.
На думку економістів, така ситуація є результатом відчутних наслідків кризи і втрат, яких зазнали підприємці протягом кризи. Неоптимістичною виглядає ситуація, пов’язана із податками на дохід від фізичних осіб – у даному випадку вдалось реалізувати 87,9% плану. Натомість, позитивною виглядає ситуація із сплатою ПДВ та акцизного збору – в обох випадках рівень доходів перевищує вже 95% плану дохідної частини бюджету.
У свою чергу, уряд РП може однак зазнати проблем у покритті державної заборгованості, оскільки вже на сьогодні витрачено на ці цілі 97,1% запланованої суми. Так, у листопаді ц.р. рівень витрат на ці цілі сягнув 2,2 млрд. злотих, тоді як в бюджеті залишилось лише 0,8 млрд. злотих вільних коштів. На сплату зовнішньої заборгованості витрачено 93,2% запланованої суми.        

Понад 3 млрд. злотих банк ING позичить цього року своїм клієнтам на купівлю помешкання або будинку. За словами Мавгожати Колаковської, голови банку ING, проект іпотечних кредитів буде залишатись в пропозиції банку і банк планує розвинути таку концепцію також й наступного року. Колаковська додає, що окрім іпотечних кредитів (банк пропонує кредити в пол. злотих), банк також буде надавати готівкові кредити.
На сьогоднішній день банк ING розпочав модернізацію власної мережі продажу. Установа володіє 441 філією, у т.ч. має 66 партнерських філій.   Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Усні теми з англійської мови

  Сочинение >> Иностранный язык
  ... in London (Магазини в Лондон ... ).........178 Discovery (Відкриття).............................................180 The Colonies ... Молдовою, Словаччиною, Угорщиною, Польщею і Румунією. Територія Украї ... дприємство сувенірів «Буковина», меблевий комбінат і багато і ...
 2. Маркетингова стратегія промислового підприємства

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... обговорення у всіх квартирах, магазинах і офісах партнерів. ... Центральна Європа, передусім Польща. Польські виробники Kronopol, ... Позитивна тенденція зростання виробництва меблевої галузі в Укра ... правило, у результаті відкриття нових технологій, виникнення нових ...
 3. Особливості міжнародних економічних відношень

  Лекция >> Экономика
  ... підпалювання автомашин, грабування магазинів тощо. У Парижі ... Мексика, Аргентина, Венесуела, Польща та інші. Вийти із ... страхування; підтримка державного відкриття представництв за кордоном, як ... з новими труднощами зіткнуться меблева, хімічна, фармацевтична та ...
 4. Загальна характеристика основних економічних моделей

  Дипломная работа >> Экономика
  ... - Динаміка ВВП США (а) і Польщі (б). Штрихові лінії відповідають ... промисловість, мережу продовольчих магазинів і багато інших ... лісових масивів можливе зростання меблевої промисловості і промисловості ... Нові технології і відкриття, безсумнівно, мають велике ...
 5. Історія економіки та економічної думки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... тихоокеанські експедиції і відкриття Австралії. Відкриття Нового світу й ... Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаків, Угорщина, ... „чорний ринок”. Магазини заповнилися товарами, зам ... Білорусії, а Ужгородський фанерно-меблевий комбінат, розташований поруч, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019800662994385