Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Об’єкт дослідження: Необхідною складовою свідомості є знання. Поза знанням нема свідомості. Усвідомити який-небудь об'єкт - значить включити його в си...полностью>>
Астрономия->Реферат
Більшість проблем міжособистісних стосунків розглядаються при вивченні предмету "соціальна психологія". Це галузь психології, яка вивчає закономірност...полностью>>
Астрономия->Реферат
Домінування і підпорядкування. Будь-які владно-підвладні стосунки мають сенс лише тоді, коли охоплюють, включають щонайменше дві сторони: одну, яка вл...полностью>>
Астрономия->Реферат
РЕФЕРЕНТНА група – це соціальна група, на яку індивід орієнтує своє поведінку. Термін введений в оборот амер. соціопсихологом Г.Хайменом. У якості реф...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Заняття

Тема: Природа світла

Питання:

1. Перші уявлення про природу світла. Теорія Ньютона та Гюйгенса.

2. Електромагнітна теорія природи світла.

3. Квантова теорія природи світла.

4. Джерела світла.

5. Принцип Гюйгенса поширення хвиль. Визначення швидкості світла по Майкельсону.

Д/з §28.1-7., № 1406, № 1408, № 1416.

Розділ фізики, який вивчає світлові явища називається оптикою.

Згідно тероії старовинних греків, світло - це щось подібне до щупальців, що і дає інформацію про оточуючий світ.

У 1675 р. Ньютон висунув корпускулярну теорію природи світла, згідно якої світло складається з малих частинок різного вигляду, форми, розмірів, які випромінюються будь-якими тілами і називаються корпускулами.

Але ця теорія не могла пояснити всі оптичні явища, тому в 1690 р. голандський фізик Гюйгенс запропонував хвильову теорію природи світла, згідно якої світло - це механічні поперечні хвилі, які повинні поширюватися в пружному середовищі названому світловим ефіром.

Але ні одна, ні друга теорія не відповідала дійсності.

Після створення Масквеллом електромагнітної теорії ( 60-70 - ті рр. ХІХ ст.) він зробив припущення, що світло - це електромагнітні хвилі. Так як швидкість світла і швидкість електромагнітних хвиль однакова і становить

3 ∙ 108 м/с, тому і була створена електормагнітна теорія природи світла. Але не всі електромагнітні хвилі створюють відчуття світла, а тільки ті, які знаходяться в діапазоні частот: 4 ∙ 1014 Гц -- 7,5 ∙ 1014 Гц. Цим частотам відповідає діапазон довжин: 0,76 мкм ÷ 0,4 мкм.

С =  ∙ 

с = 3 ∙ 108 м/с - швидкість світла у вакуумі;

л - довжина хвилі;

 - частота коливань.

При переході в інше середовище міняється довжина хвилі і швидкість, а частота лишається сталою.

Кожному кольору відповідає і певна частота електромагнітних хвиль. Наприклад: червоний 4 ∙1014 Гц, а фіолетовий 7,5∙1014 Гц.

Електромагнітна теорія також не могла пояснити всі оптичні явища (фотоефект, тиск світла).

У 1990 р. німецький фізик Макс Планк висуває квантову теорію природи світла, яка доповнює і розширює електромагнітну теорію. За квантовою теорією світло випромінюється небезперервно, а квантами (фотонами) - певними неподільними порціями елетромагнітної енергії.

А взагалі природа світла дуалістична - двоїста. Одні явища пояснюються хвильовою теорією, а інші - квантовою. Зв'язок між квантовою і хвильовою теорією виражається за формулою Планка:

Е = h ∙  Е =

Е - енергія кванта;

 - частота коливань

 - довжина хвилі;

h - стала Планка.

h = 6,62 х 10-34 Дж ∙ с

Фотон (квант) існує до тих пір, поки рухається, він не має маси спокою. При зустрічі з речовиною, він зникає, а енергія переходить до речовини.

Всі тіла, молекули й атоми яких створюють видиме випромінювання називаються джерелами світла.

Джерела світла по своїй природі є:

- природні (сонце, блискавка);

- штучні ( лампа розжарення).

По способу збудження атомів і молекул джерела діляться на кілька груп:

1) температурні джерела світла - свічення викликається високою температурою (при горінні, розжаренні і т.д.)

2) люмінісцентні джерела світла - свічення деяких речовин без значного підвищення температури, яке виникає під впливом світлового випромінювання, рентгенівських променів, ультрафіолетових променів, потоку електонів. Екран телевізора, лампи денного світла, фосфор і т.д.

З'ясуємо природу поширення електомагнітних хвиль на основі принципа Гюйгенса.

Хвильовою поверхнею називається безперервне геометричне місце точок, що коливаються в однакових фазах, рівновіддалених від центру коливань.

Фронтом хвилі називається передня хвильова поверхня.

Променем називається лінія, вздовж якої поширюється фронт хвилі.

Принцип Гюйгенса поширення хвиль.

Кожна точка фронта хвилі служить вібратором від якого поширюються елементарні хвилі, а огинаюча всіх цих елементарних хвиль являє собою нове положення фронта хвилі.

Визначення швидкості світла по Майкельсону.

час оберту на одну грань ( t1) дорівнює часу ( t2) за який світло проходить відстань 2 L.

t 1 = t 2

=

с =

Питання

1. Що називається оптикою?

2. Що називається корпускулами згідно корпускулярної теорії Ньютона?

3. Яка природа світла за хвильовою теорією Гюйгенса?

4. Що називається світлом згідно електромагнітної теорії Максвелла?

5. Як діляться джерела світла по способу збудження атомів і молекул, що вони означають?

6. Що називають хвильовою поверхнею?

7. Що називається фронтом хвилі?

8. Що називається називається променем?

9. Які тіла називаються джерелами світла?

10. Чому дорінює енергія кванта і швидкість поширення світла у вакуумі (написати формули)?

Задача: чому дорівнює швидкість розповсюдження світла, коли відстань від Землі до Місяця, що дорівнює 3, 84 ∙ 105 км, вона проходить за 1,28 с?

Задача: відомо, що людина сприймає як світло випромінювання з частотами від 4 ∙ 1014 до 7,5 ∙ 1014 Гц. Визначте інтервал довжин хвиль електромагнітного випромінювання у вакуумі, що викликає у людей зорове відчуття.

Задача: випромінювання складається із фотонів з енергією кожного , рівної

6,4 ∙ 10-19 Дж. Визначте частоту коливань і довжину хвилі у вакуумі для цього випромінювання. Чи викликає воно світлове відчуття в людини?


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фотонна теорія світла

  Учебное пособие >> Физика
  ... класичної фізики. Для розкриття природи світла А. Ейнштейн висунув гіпотезу про те ... до ньютонівських світлових корпускул. Квантова природа світла проявляється в ... ідність існування тиску світла. Двоїста природа світла (хвильова і корпускулярна) значно ...
 2. Дифракція світла (2)

  Реферат >> Физика
  ДИФРАКЦІЯ СВІТЛА 1. Принцип Гюйгенса-Френеля Під дифракцією світла розуміють будь-яке відхилення світлових ... і світла і тіні, що чергуються, світлих і темних смуг. Дифракція є прямим наслідком хвильової природи світла ...
 3. Оптичні явища в природі

  Курсовая работа >> Физика
  ... , оптика – вчення про природу світла, світлових явищах і взаємодії світла з речовиною. І майже ... точки зору на природу світла в своїй “теорії закінчення світла”. Тепер уявлення ... ір. Явища дисперсії світла пояснюють різноманіттям фарб природи. Цілий комплекс ...
 4. Поляризація світла

  Реферат >> Физика
  ... ) де - стала, яка залежить від природи речовини, довжини хвилі світла і температури. У кристалічних ... залежить від природи оптично активної речовини і розчинника, температури та довжини хвилі світла. Біо також ...
 5. Інтерференція світла (2)

  Реферат >> Астрономия
  ... довжин хвиль уже зеленого світла, а для світла іншого забарвлення (в тому ... і швид­кості світла) від його кольору називають дисперсією світла. Розкладанням білого світла на кольори ... лого світла дає можли­вість пояснити походження різноманітних барв у при­роді, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011329650878906