Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Таможенная система->Реферат
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447 "О совершенствовании учета федерального имущества&quo...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Радиоактивные вещества и изделия на их основе представляют особую опасность для человека. Поэтому со стороны государства осуществляется жесткий контро...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Временный ввоз (допуск) - таможенная процедура, при которой иностранные товары используются в течение установленного срока на таможенной территории та...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Правительство РФ постановлением от 13 августа N500, подписанным в соответствии с законом "О таможенном тарифе", утвердило новый порядок опре...полностью>>

Главная > Реферат >Таможенная система

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Посадові особи митного поста «Керч» повинні створювати сприятливі умови для прискорення товарообігу, збільшення обсягів пасажиропотоку через митний кордон України та захисту прав інтелектуальної власності юридичних та фізичних осіб у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за переміщенням валютних і культурних цінностей через митний кордон України.

Митний пост «Керч» відповідно до покладених на нього завдань здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, контролює достовірність класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України. Митний пост «Керч» нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи. У встановленому порядку митний пост готує та надає відповідним підрозділам Кримської митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

Митний пост «Керч» регулярно інформує Кримську митницю про зовнішньоекономічні операції, здійснювані суб'єктами господарювання, розташованими в зоні його діяльності, а також про порушення про­цедури міжнародних автомобільних перевезень [8].

В процесі здійснення митного контролю використовуються технічні
та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров’я людей, тварин і ро­слин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження. Вживаються заходи для забезпечення справляння в повному обсязі податків, зборів в установленому законодавством порядку. Використовуються технологічні схеми митного контролю й митно­го оформлення товарів і транспортних засобів, що діють у місцях розташування підрозділів митного поста.

Щоденно Кримська митниця отримує від митного поста «Керч» оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. Митний пост у межах своєї компетен­ції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускла­днення, готує та надає керівництву митниці пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

Митний підрозділ взаємодіє в межах своєї компетенції з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, з підприємствами, на території яких знаходяться або можуть знаходитися товари та транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, тощо, здійснює усне опитування громадян і посадових осіб підприємств.

Також до обов’язків митного поста «Керч» відноситься перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, перевіряє своєчасність і повноту нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Посадові особи митного поста здійснюють огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари та транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, вживають заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України, здійснюють контроль за діяльністю складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, за виконанням зобов’язань, наданих при розміщенні товарів і транспортних засобів у відповідні митні режими.

2.2. Аналіз основних показників діяльності митного поста «Керч» Кримської митниці

Митний пост «Керч» розпочав діяльність у складі Кримської митниці з 01.10.08 у зв’язку з ліквідацією Керченської митниці відповідно наказу ДМСУ від 23.07.08 № 804 “Про ліквідацію митних органів”. [9] Місце дислокації – м. Керч. Штатна чисельність митного поста «Керч» - 70 одиниць. Загальна довжина державного кордону становить 309 кілометрів.

В зоні діяльності митного поста «Керч» станом на 01.02.09 акредитовано 183 суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, з них 78 здійснювали ЗЕД протягом IV кварталу 2008 року та січня 2009 року.

У зоні діяльності митного поста «Керч» Кримської митниці функціонують 6 пунктів пропуску. З яких для морського сполучення: «Керченський морський порт», «Керченський рибний порт», «Керченський морський порт „Комиш-Бурун», «Акваторія порту ВАТ “Суднобудівний завод Залів», для повітряного сполучення – «Аеропорт «Керч», для поромного сполучення – «Крим».

Через пункти пропуску у IV кварталі 2008 р та січні 2009 р. було пропущено транспортних засобів 30736 од., що на 6 % більш ніж у аналогічному періоді 2007 – 2008 р. р., та вантажів у кількості 1400,4 тис. т. Протягом звітного періоду було оформлено 134 транзитних ВМД, що на 89% більш ніж у 2007 – 2008 роках [10].

Основна номенклатура вантажів, яки переміщуються через митний кордон України у пунктах пропуску:

 • транзитні вантажі - вугілля, мазут, пічне паливо, окатиші, феросплави,

 • експортні вантажі – вугілля, кокс, пшениця, феросплави, глинозем,

 • імпортні вантажі – м’ясопродукти, сода каустична, черепиця.

Через митний кордон України було пропущено 125172 громадянина, що на 4% більш ніж у 2007 – 2008 роках. За звітний період митним постом «Керч» оформлено 964 ВМД, що на 26% вище показника аналогічного періоду 2007 - 2008 р. р. Збільшилася на 34% кількість суб’єктів, які здійснювали ЗЕД в зоні діяльності митного поста «Керч». Аналізуючи розподіл ВМД по режимам в звітному періоді слід відзначити, що збільшилася на 47% кількість імпортних ВМД (прокат, курячі чверті, риба морожена). Також збільшилася на 11 % кількість експортних ВМД (вугілля, кукурудза, феросплави, емальпосуд) [10].

Одним з пріоритетних напрямків діяльності у сфері митної служби є виконання планових показників надходжень до Держбюджету України.

За IV квартал 2008 р. та січень 2009 р. стягнуто платежів на суму 39 млн. 276,6 тис. грн., за аналогічний період 2007 – 2008 рр. – 4 млн. 797,9 тис. грн.

За IV квартал 2008 р. та січень 2009 р. сектором контролю митної вартості на м/п «Керч» прийнято 297 рішень про визначення митної вартості, з них у 127 випадках було здійснено коригування митної вартості, що складає близько 42 % від загальної кількості рішень. Загальне збільшення митної вартості склало 13014,9 тис. грн., додатково стягнуті 4070,8 тис. грн. платежів, що на 3923,6 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період.

За аналогічний період 2007 -2008 рр. сектором контролю митної вартості та номенклатури Керченської митниці було прийнято 248 рішення про визначення митної вартості, з них у 84 випадках було здійснено коригування митної вартості, що складало близько 34 % від загальної кількості рішень. Загальне збільшення митної вартості у IV кварталі 2007 р. та січень 2008 р. складало 2570,6 тис. грн., та було додатково стягнуто 147,2 тис. грн. платежів [10].

У зоні діяльності митного поста «Керч» систематично працюють підприємства, які забезпечують основні платежі від імпорту товарів: ВАТ «Суднобудівний завод «Залів», Керченське УВП УТОС «КРИМ-ПАК», ВАТ «Південна мануфактура «Пролив», які імпортують сировину та товари промислової групи для виробничих потреб (жерсть, риба морожена, суднові матеріали, комплектуючі та обладнання).

За інформацією, наданою цими підприємствами, про планування імпортних поставок по укладеним угодам на 2009р., очікується отримання технічного обладнання для виробничих потужностей ВАТ «Суднобудівний завод «Залів» (машина-сталевоз, кран магнітної траверси, станки для згинання труб та інше) та зварювального дроту та прокату для будівництва суден. Керченське УВП УТОС «КРИМ-ПАК» не має можливості працювати у 2009 році на повну потужність у зв’язку з браком обігових коштів –підприємству не відшкодовано ПДВ на суму більше як 8 млн.грн ВАТ «Південна мануфактура «Пролив» вийшло на проектну потужність і планує отримувати стабільні поставки риби мороженої на протязі 2009р. у обсягах на рівні 2008 р.

Оформлення стабільної номенклатури товарів підприємствами зони діяльності митного поста «Керч» забезпечить у середньому 2,3 млн. грн. платежів в місяць, що складає 27,6 млн. платежів на 2009рік.

З липня 2008 року основну питому вагу митних платежів у окремі місяці складають платежі від імпорту чвертей курячих морожених ТОВ «Союзконтракт-Регіон». На 2009 рік очікується оформлення морожених курячих четвертей зі сплатою платежів на суму 25,0 млн.грн.

Беручи до уваги поступове зменшення питомої ваги платежів від оформлення товарів за листами про погодження митного оформлення з інших митниць, на 2009 р. можливо очікувати не більше 20% від загального обігу, що складає 13,1 млн.грн.

Таким чином, у 2009р. на митному посту «Керч» очікується забезпечити надходження до Держбюджету близько 65,7 млн.грн платежів, з них 38,1 млн.грн – за рахунок збільшення об'ємів оподаткованого імпорту [10].

2.3. Аналіз організаційної структури митного поста «Керч» Кримської митниці

Відповідно до Наказу Державної митної служби України від 23.07.08 № 804 «Про ліквідацію Керченської митниці та створення митного поста «Керч» Кримської митниці» [9] структура Кримської митниці перетерпіла деяких змін. З метою забезпечення раціонального використання кадрового потенціалу та матеріально-фінансових ресурсів Державною митною службою України створено митний пост «Керч». Це нововведення затверджено наказом Держмитслужби від 23.09.08 №1034 «Про створення митного поста та внесення змін до деяких наказів Держмитслужби» [11]. Відповідно до наказу, митний пост “Керч” створено в зоні діяльності Кримської митниці. Дані зміни набрали чинності з 1 жовтня 2008 року. Також, згідно з цим наказом було внесено певні зміни до наказу Держмитслужби від 26.04.06 №335 «Про затвердження Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій» [12] в частині визначення зони діяльності Кримської митниці та кодів підрозділів митного оформлення. Відтепер до зони діяльності Кримської митниці входять також Ленінський район та місто Керч. Для митного посту "Керч" Кримської митниці встановлено код 60010 00 00. Отже, підпункт 6 Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій доповнено рядками: "М/п "Керч" 60010 00 00"; "Відділ митного оформлення N 1 60010 00 16"; "Відділ митного оформлення N 2 60010 00 17"; "Відділ митного оформлення N 3 60010 00 18"; "П/п "Керченський морський порт "Комиш-Бурун" 60010 10 00 (15)"; "П/п "Керченський рибний порт" 60010 11 00 (15)"; "П/п "Керченський морський порт" 60010 12 00 (15)"; "П/п "Акваторія ВАТ "Суднобудівний завод "Залив" 60010 13 00 (15)"; "П/п "Керч-аеропорт" 60010 14 00 (13)"; "П/п "Крим" (поромний) 60010 15 00 (16)". [13]

Таким чином на сьогоденній митній карті України відтепер можна побачити таку структуру Кримської митниці:

Кримська митниця

м. Сімферополь, вул. Мальченко, 22, т. 276558

Митні пости          „Євпаторія”

„Керч”                               

„Красноперекопськ”

                                „Сімферополь аеропорт”

                                „Феодосія”

                                „Ялта”Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Орест Субтельний. Україна: Історія.

  Книга >> История
  ... на узбережжі Криму, Пантікапеи (нині Керч ... прикладом ... на постійне ... яльності на Україні на ... Гетьманщиною на півночі та Кримським ханством на ... а митні кордони ... що з покращенням юридичного, ... організували замах. На судових процесах ... в процесі економічного планування в ...
 2. Історія України за О Субтельним

  Реферат >> Астрономия
  ... на заході й невеликого Кримського кряжу на ... на узбережжі Криму, Пантікапеи (нині Керч ... Посту- пово вона поширилася на лише на релігійну, а й на ... . Процес втручання ... яльності на Україні на ... покращень» ... митні ... на місцевому рівні. Взявши за приклад чеську культурну орган ...
 3. Лекции по Истории Украины

  Реферат >> История
  ... (на місці сучасної Керч ... що базуються на постійній ... на переговори з польськими чи кримськими послами. Останню крапку в процес ... (Приклад: ... покращення наукового планування економіки; створення на ... обмеження діяльності громадських організацій, ... податкову, митну, банкі ...
 4. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... нансове планування, прогнозування ... митними органами в режимі випуску у вільний обіг із звільненням від обкладення податком на ... у процесі діяльності. 2.2. ... покращенню ... на територiї Кримського ... пост ... на прив'язку до цін спотового ринку. Характерними прикладами ... - Керч) ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010337829589844