Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Химия->Реферат
Под умягчением воды подразумевается процесс удаления из нее катионов жесткости, т е кальция и магния В соответствии с ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая...полностью>>
Химия->Курсовая работа
С позиций химии нефть - сложная исключительно многокомпонентная взаиморастворимая смесь газообразных, жидких и твердых углеводородов различного химиче...полностью>>
Химия->Реферат
В подземных водах содержание кремниевой кислоты достигает половины их общего анионного состава Концентрация кремниевой кислоты в воде равнинных рек об...полностью>>
Химия->Реферат
Серная кислота – один из основных много тоннажных продуктов химической промышленности Ее применяют в различных отраслях народного хозяйства, поскольку...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Химия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

План

 1. Ферментативне перетворення вуглеводів у харчовому тракті людини

 2. Поширення вуглеводів у організмі людини

 3. Процеси перетворення вуглеводів на клітинному рівні:

3.1. Синтез глікогену з глюкози (глікогенез)

 1. Розпад глікогену до глюкози (глікогеноліз)

 1. Гліколіз (анаеробний розпад)

 2. Дихання (аеробний розпад вуглеводів)

 1. Енергетичні ефекти процесів

Вуглеводи складають біля 70 % харчового раціону людини (борошно, крупи, картопля – крохмалевмісні; мед, ягоди, фрукти – містять сахарозу, глюкозу і фруктозу), являючись основним джерелом енергії для організму. Поширений у природі полісахарид клітковина тільки частково засвоюється організмом людини за допомогою бактерій товстого кишечника. Основною функцією клітковини є забезпечення перистальтики харчового тракту, стимулювання секреторної діяльності, сприяння синтезу вітаміну К за допомогою кишечної мікрофлори.

Поскільки вуглеводи засвоюються у вигляді моноцукридів, то складні вуглеводи (дицукриди, поліцукриди) повинні попередньо розщепитися. Гідролітичне розщеплення проходить під впливом ферментів що носять загальну назву глікозидази. Оптимум дії глікозидаз лежить в нейтральному та слабколужному середовищі (виключення амілаза слини – слабкокисле), що і обумовлює певну локалізацію процесів розщеплення у харчовому тракті людини.

Відділ

травлення

Оптимум дії фер-ментних систем (рН)

Процеси

Ферменти

Ротова порожнина

6.5–7.0

Розщеплення крохмалю до декстринів, частково мальтози до глюкози і фруктози.

амілаза слини, мальтаза.

Стравохід

7

Процеси розщеплення відсутні у зв‘язку з швидким проходженням субстратів.

Шлунок

1–2

Процеси розщеплення відсутні у зв‘язку з інактивацією ферментів «кислим» середовищем.

12–пала кишка

7.0–7.5

Остаточне розщеплення декстринів до дисахари-дів.

ферменти підшлункової залози: кінцева декстриназа, –амілаза, мальтаза, сахараза, лакта-за.

Тонкий кишечник

7.0–7.5

Розщеплення дисахаридів до моносахаридів. Посту-пання моносахаридів у кров.

Кінцева декстриназа, –амілаза, мальтаза, сахараза, лакта-за.

Товстий кишечник

Розщеплення клітковини до целобіози і глюкози. Синтез вітаміну К. Прохо-дять процеси збродження вуглеводневих залишків з виділенням СО2, Н2, СН4. Формування калових мас.

Целюлаза, ферментні системи бактерій.

В тонкому кишечнику відбуваються процеси всмоктування моносахаридів через систему мембран у кров‘яне русло. Для процесу всмоктування характерно: знач-ні енергетичні витрати організму (активний фізіологічний процес); ізомеризація (трансформація, перетворення) суміші простих вуглеводів (98 %) у глюкозу; транспортування глюкози через мембрани у формі глюкозо-фосфату (навідь проти значень її концентрації у кров‘яному руслі).

З током крові моноцукриди через воротну вену потрапляють у печінку, де вико-ристовуються для біосинтезу глікогену (3–5 %), біосинтезу жирів (30–35 %), окислюються до вуглекислого газу і води (60–70 %). Певна, фізіологічно нормальна кількість глюкози (120 мг на 100 см3), є невід‘ємною складовою крові, забезпечуючи гомеостаз організму. Вона необхідна для нормального функціону-вання головного мозку, м‘язів серця, нервової тканини (глюкоза –головне джере-ло енергії).

При підвищеній концентрації глюкози в крові (більше 140 мг) говорять про гіперглікемію. Викликається вживанням продуктів багатих на вуглеводи (аліментарна гіперглікемія); недостатнім синтезом інсуліну (цукровий діабет); понад-нормовим синтезом адреналіну і глюкагону. Стан гіперглікемії приводить до ожиріння.

При пониженій концентрації глюкози в крові (менше 120 мг) говорять про гіпоглікемію. Викликається тривалим голодуванням; великими фізичними навантаженнями; недостатнім синтезом глюкагону і адреналіну; понаднормовим синтезом інсуліну. Приводить до деструктивних змін в головному мозку, нервовій тканині, нирках. Стан тривалої гіпоглікемії приводить до виснаження організму і смерті.

Отже:

Основна роль в процесах обміну вуглеводів належить печінці, діяльність якої регулюється нервовою і ендокринною системами (інсулін, адреналін–глюкагон).

У випадку повного енергетичного забезпечення організму, з надлишку глюкози синтезується глікоген. Процеси глікогенезу проходять в клітинах різних органів і тканин, але найбільшу здатність до накопичення мають клітини печінки. Глікоген печінки є основним резервним джерелом вуглеводів для організму.

3. Процеси перетворення вуглеводів на клітинному рівні

3.1 Глікогенез (синтез глікогену з глюкози)

 1. Глюкоза, яка з током крові надходить у печінку активується за допомогою ферменту гексокінази і АТФ, перетворюючись в глюкозо-6-фосфат:

HO OH

CH2OH CH2O–P=O

H H H АТФ АДФ H H H

OH OH H OH OH OH H OH

H OH H OH

Глюкоза Глюкозо–6–фосфат

2. Глюкозо-6-фосфат під дією фосфоглюкомутази перетворюється на глюкозо-1-фосфат:

HO OH

CH2O–P=O CH2OH

H H H H H H

фосфоглюкомутаза OH

OH OH H OH OH OH H O–P=O

H OH H OH OH

Глюкозо–6–фосфат Глюкозо–1–фосфат

 1. Глюкозо-1-фосфат повторно активується УТФ (уридинтрифосфатом) з вико-ристанням енергії двох макроергічних звязків, утворюючи активовану ури-дин-дифосфатглюкозу.

УРИДИН

CH2OH CH2OH OH O

H H H H H H P

OH УТФ Н4Р2О7 O

OH OH H O–P=O OH OH H O–P=O

H OH OH H OH OH

Глюкозо–1–фосфат УДФ–глюкоза

4. Поскільки синтез глікогену проходить «затравочним» методом (у ролі затравки використовується залишок молекули глікогену), то активована УДФ-глюкоза приєднується до затравки за допомогою глікоген-синтетазних (утворює 1,4–зв‘язки) та трансглюкозилазних (утворює 1,6–зв‘язки) ферментних систем, збіль-шуючи молекулу глікогену на одну молекулу глюкози:

УРИДИН

CH2OH OH

H H H P О

O (С6H10O5)n УДФ

OH OH H O–P=O (C6H10O5)n+1

H OH OHЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Обмін речовин і енергії

  Реферат >> Астрономия
  ... утворюється з білка ліпідів і вуглеводів при обміні їх у тканинах. Вода поступає ... енергетичний матеріал. Обмін ліпідів тісно повязаний з обміном білків і вуглеводів. Наприклад, при ... як енергетичний матеріал. Обмін вуглеводів Вуглеводи поділяються на прості ...
 2. Обмін речовин і енергії - основа життєдіяльності Єдність організму і навколишнього середовища

  Реферат >> Астрономия
  ... основа життєдіяльності Обмін білків. Обмін жирів. обмін вуглеводів Утворення і витрата енерг ... ії. Основний обмін і його ... . В печінці можливе новоутворення вуглеводів із продуктів їх розпаду, а ...
 3. Єдність організму і навколишньогосередовища Обмін мінеральних речовин Обмін речовин і енергії

  Реферат >> Астрономия
  ... вільних жирних кислот. Обмін вуглеводів Біологічна роль вуглеводів для організму ... цінність 1 г вуглеводів складає 16,7 кДж (4,0 ккал). Вуглеводи являються джерелом енерг ... функцію. Добова потреба дорослої людини у вуглеводах складає біля 0,5 кг. Основна їх ...
 4. Обмін речовин і енергії у організмі людини Вітаміни

  Реферат >> Астрономия
  ... містить у собі білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі, кл ... іоні дорослих людей білки, жири і вуглеводи використовуються в співвідношенні 1:1:4. В ... культури, овочі. Бере участь в обміні білків, жирів, вуглеводів, у процесах росту, відновленні кл ...
 5. Зміни в статевих органах молочних залозах в обміні речовин жінки під час вагітності

  Реферат >> Астрономия
  ... 'язку з го­дуванням груддю. Вуглеводний обмін. Вугле­води, які є енергетичним матеріалом ... цукру в крові звичайно нормальна. Вуглеводи у вигляді гліко­гену відкладаються ... язах тіла, а й у плаценті і мускулатурі матки. Вуглеводи з орга­нізму вагітної переходять ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001690149307251