Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика->Реферат
Ряды данных – это наборы значений, которые требуется изобразить на диаграмме. Например, при построении диаграммы дохода компании за последнее десятиле...полностью>>
Информатика->Реферат
Представленная курсовая работа разработана среде программирования Delphi 6 от Borland. Данный программный продукт предоставляет широкие возможности дл...полностью>>
Информатика->Реферат
2.)Также я попробовал дать такое название переменной, которое начиналось бы с какого-либо синтаксического знака (например &), система выдала ошибку: S...полностью>>
Информатика->Реферат
В комплект поставки Windows NT входит сервис удаленного доступа Remote Access Service (RAS). Удаленный доступ - это частный случай соединения компьюте...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Информатика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

5.2 Оцінка ринку збуту

При аналізі ринку збуту перед нами ставитися завдання відповісти на наступні питання: хто, чому, у якому обсязі, коли й за якою ціною може купити пропонований до розробки продукт.

Ціль цього дослідження - сегментація ринку й визначення ємності сегмента.

Ємність товарного ринку - це показник, що характеризує принципово можливий обсяг збуту товару. Місткість ринку визначається обсягом (у фізичних чи одиницях вартісному вираженні) реалізованих на ньому товарів протягом долі й складається з ємності його сегментів. Джерела зведень про місткість ринку статистичні, галузеві й фірмові довідники, бюлетені іноземної комерційної інформації. Знаючи місткість ринку й тенденції її зміни можна оцінити перспективність ринків збуту.

Сегмент ринку - це особливим образом виділена частина ринку, група споживачів, чи продуктів підприємств, що володіють визначеними загальними ознаками.

Сегментація ринку - один з найважливіших інструментів маркетингу. Від правильності вибору сегмента ринку багато в чому залежить успіх підприємства в конкурентній боротьбі.

Розроблена програма служить для стиснення чорно-білих зображеннь, тому можемо припустити, що діапазон застосування розробленого програмного комплексу достатньо широкий. Це можна пояснити актуальністю системи стиснення данних для великої кількості друкових виданнь, газетних виданнь, а також у учбових закладах для демонстрації процесу стиснення зображення та зберігання необхідних зображеннь у малому розмірі.

Основними вимогами споживачів є простота використання, наочність та якісна обробка інформації.

Передбачається розширення ринку збуту за рахунок залучення споживачів за допомогою реклами, росту кількості комп'ютерних фірм і магазинів, збільшення якості обслуговування. Планується реалізація програми невеликими партіями, особливо університетам та кадровим відділам фірм, а також надання невеликих пільг при закупівлі великих партій.

Основним регіоном при продажі розробленого програмного продукту є м. Харків і вся держава Україна, але не виключений продаж і за її межами.

Швидкість виконання програми залежить в більшості тільки від людини, що керує системою стиснення. Кількість продажу по роках: 1й рік - 18 продаж, 2й року - 25 продаж, Зй рік - 19 продаж. Для отримання прибутку необхідно продати 30 екземплярів.

Максимальне кількості потенційних споживачів в даному регіоні - 1200.

Основні споживачі сегменти.

Сегментація ринку по споживачах проводитися за наступною схемою:

1. Визначення параметрів сегментації: галузі використання.

2. Вибір параметрів сегментування: категорії користувачів.

Інформація представлена у виді табл.9.2, стовпці якої відповідають одному параметру, а рядка - іншому, а її елементи це сегменти ринку по обраних параметрах.

Таблиця 5.1 - Прогноз обсягу продаж продукції

Період

Споживачі

Обсяг продажів

1

2

3

Для першого року реалізації

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Видавчничі підприємства, фотографи, програмістські контори

1

1

2

2

2

1

2

1

2

1

1

2

Усього

18

Для першого року реалізації

I

II

III

IV

Видавчничі підприємства, фотографи, програмістські контори

5

8

7

5

Усього

25

Для третього року реалізації

Усього

Видавчничі підприємства, фотографи, програмістські контори

19

Таблиця 5.2 - Сегментація ринку по споживачах

Області використання

Код

сегмента

Споживачі

I

II

III

1

2

3

4

5

Видавничі підприємства

Фотографи

Програмістські контори

А

Б

У

٭

٭

٭

٭

I - керівники підприємств.

II - обслуговуючий персонал.

III - користувальницький персонал.

Сумарна потреба орієнтованої ємності сегментів по галузях наведена в табл.5.3.

Таблиця 5.3 - Аналіз ємкості сегментів ринку

Області використання (сегменти)

Кількість об'єктів, що будуть використовувати програму

Передбачуване число продажів одному об'єкту

шт.

Передбачувана ємність сегмента

шт.

1

2

3

4

Видавничі підприємства

Фотографи

Програмістські контори

25

25

250

20

4

1

500

100

250

Разом ємкості

850

Перелік параметрів, що використовуються в цій таблиці, беруться з технічних характеристик ПП. Коефіцієнти виставляються розроблювачем, що в даному випадку виступає як експерт.

Таблиця 5.4 - Параметрична сегментація ринку

Параметри

Код сегментів

Підсумкова оцінка

Відсоток

А

Б

В

Число операторів

3

4

5

12

11,7

Мінімальний об`єм ОЗУ

4

4

4

12

11,7

Кількість рівней стиснення

5

5

5

15

14,7

К-ть коментарів

4

3

4

11

10,78

Ціна

5

5

5

15

14,7

Швидкість виконання

4

4

4

12

11,7

Витрати на адаптацію к даним споживача

3

3

3

9

8,82

Налоги страхові

взноси

4

4

4

12

11,7

Разом

24

25

26

75

100

За результатами табличного розрахунку можна зробити висновок, що найбільш важливими параметрами на споживчому ринку є: к-сть рівней стиснення, мінімальний об`єм ОЗУ, швидкість виконання і ціна. А найбільш високі вимоги до сукупності якісних параметрів розроблювального прибудую пред'являють програмісти.

5.3 Оцінка конкурентноздатності

Конкурентоспроможність продукту (виробу) визначається не його "абсолютною цінністю", а порівняльною корисністю його характеристик з аналогами по технічних і економічних параметрах. До технічних параметрів відносять конструктивність, надійність, термін служби, патентозахищеність, эргономічність, естетичність і інші параметри які впливають на якість і споживчі властивості продукту (виробу). До економічних відносяться витрати на энегергоносії, витрати на транспортування і монтаж, сервісне обслуговування.

Завдання аналізу конкурентноздатності полягає в порівнянні характеристик розроблювального пристрою з характеристиками аналогів по певних параметрах.

Оцінка конкурентноздатності виробляється по технічних й економічних характеристиках.

За відомостями, що є у розробників, розроблене програмне забезпечення не має аналогів, але існують розробки, що виконують схожі функції.

У організаціях, спеціалізовані на ПО, існують розробки, орієнтовані на рішення завданнь, пов’язаних з стисненням відеоданих, і серед них зустрічаються такі ж системи стиснення даних на основі аналізу ентропійності. На відміну від варіантів програми конкурентів, розроблений програмний продукт є малобюджетний проект, який зможе завоювати популярність у маленьких фірмах, видавничих піприємствах, та у фотографів та знавців з зображеннь.

На відміну від перелічених систем розроблений програмний продукт також об'єднує в собі прикладне значення із зручністю в обігу і якісною обробкою інформації, що вводиться.

Як сервіс розроблений ПП підтримує:

вбудована система зберігання файлів, можливість відкривати файли найпоширеніших графічних форматів - bmp та jpeg.

система відображення поточних результатів стиснення, які можна побачити не виходячи з програми;

організацію всіх результатів у вигляді файлів зображеннь, що дозволяє багатократне їх використання надалі;

призначений для користувача інтерфейс, що полегшує роботу з системою.

Програмне забезпечення для вирішення завдань стиснення відеоданих, що розробляється в нашій країні, публікувалося у великій кількості.

Тому розрахунок узагальненого показника якості проводитимемо в

порівнянні даного ПП з варіантом даної програми. Початкові дані для розрахунку приведені в табл.4.7

Таблиця 5.5 - Розрахунок узагальненого показника якості

Параметри

Од.

виміру

Вісом ість,

В,

Абсолютне значення параметрів

Узагальнення значень показників

Новий

ПП Р1

Гіпотетичний продукт

Новий ПП

Гіпотетичний продукт

Віднос.

Ед. показник, Мп

В1*Мп

Віднос.

Ед. показник, Mg

В1*М,g

1. Число операторів

0.1

7500

12000

1.08

0,108

1.5

0.5

2. Мінімаль-ний об`єм ОП

Кб

0,15

10 Мб.

20 Мб.

2,5

0.25

1.2

0.12

3. Швидкість виконання

ед.

0.1

3

5

2.0

0,2

1,0

0.1

4. Кількість коментарів

ед.

0.1

540

250

1.75

0,175

1,0

0,2

Параметри

Ед.

виміру

Вісом ість,

В,

Абсолютне значення параметрів

Узагальнення значень показників

Новый ПП Р1

Гіпотетичний продукт

Новый ПП Р1

Гіпотетичний продукт

Віднос.

Ед. показник, Мп

В1*Мп

Віднос.

Ед. показник, Mg

В1*М,g

5. Цена продажу

Тис грн.

0,2

0,1

0,5

1,5

0,5

2,0

0,24

6. Витрати на навчання

Тис грн.

0,25

0,1

0,2

1

1,25

1,2

1,5

7. Витрати на адаптацію к даним споживача

||--

0,05

1

0,8

1,9

0,4

1,0

0,1

Налоги страхові

взноси

||--

0,05

2

2

1.9

0,1

2,0

0,2

Всього

1,0

2,983

2,96Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Системи когенерації енергії

  Реферат >> Промышленность, производство
  ... і теплову енергію в централізованих системах теплозабезпечення (у вигляді пару і гарячої ... газотурбінної установки. В системах з замкненим тепловим циклом процеси ... іни з триступеневим розширенням і двоступеневим стисненням і процесом рекуперації. Рис. 9. ...
 2. Система живлення ВАЗ-2121

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... палива "L-Jetronic” із карбюраторною системою живлення. Система живлення дизелів має відпов ... багато автомобілів іноземного виробництва із системою впорскування палива (інжектором). Застосування карбюратор ... об’єм,л 1.69 Степінь стиснення 83 Потужність,кВт 58 ...
 3. Система обробки аудіоінформації. Підсистема фільтрації і обробки сигналу

  Дипломная работа >> Информатика, программирование
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 1. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОБРОБКИ Аудиоинформация ... ... 14 1.1. Обґрунтування ... Функціональне призначення системи .. 20 1.3.3. Особливості системи та умови її ...
 4. Система охолодження ВАЗ-2107

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... можна встановлювати і з двигунів 2108. система охолодження вентилятор термостат / —- крильчатка; ... водою і підводять у радіатор стиснене повітря під тиском 1 кгс/ ... навколишнього середовища, технічного обслуговування системи охолодження, її неполадки та методи ...
 5. Система запалювання від магнето

  Реферат >> Транспорт
  ... . Завдання : - визначити призначення та принцип дії системи запалювання від магнето - охарактеризувати особливості конструкц ... ів, кількості ділянок дотикання та сили їх стиснення. Параметром, що використовується для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020098686218262