Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика->Реферат
Ряды данных – это наборы значений, которые требуется изобразить на диаграмме. Например, при построении диаграммы дохода компании за последнее десятиле...полностью>>
Информатика->Реферат
Представленная курсовая работа разработана среде программирования Delphi 6 от Borland. Данный программный продукт предоставляет широкие возможности дл...полностью>>
Информатика->Реферат
2.)Также я попробовал дать такое название переменной, которое начиналось бы с какого-либо синтаксического знака (например &), система выдала ошибку: S...полностью>>
Информатика->Реферат
В комплект поставки Windows NT входит сервис удаленного доступа Remote Access Service (RAS). Удаленный доступ - это частный случай соединения компьюте...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Информатика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Ця властивість є вкладеним, обто якщо ви в інспекторі об'єктів натиснете на знак +, то відкриється ще трохи підвластивостей. Властивість BorderIcons має сенс установлювати тільки у відповідних значеннях властивості BorderStyle.

biSystemMemu - указує, відображати чи ні іконку й кнопки керування вікном.

biMinimize - відображати чи ні кнопку керування "згорнути".

biMaximize - відображати чи ні кнопку "розгорнути" ("відновити").

biHelp - відображати чи ні кнопку "допомога".

Можливі два значення для цих властивостей: true (істинно) і false (ложно).

Властивість Position

poDefault - Windows саме визначає розмір і положення вікна.

poDefaultPosOnly - довільне положення вікна.

poDefaultSizeOnly - тільки довільний розмір вікна.

poDesigned - такой-жі розмір і положення, кокою був при розробці. Значення за замовчуванням. Вам належить знати, що не на всіх комп'ютерах установлене такий же екранний дозвіл, яке є у вас, і значить вікна в програмі будуть перебувати в зовсім іншім місці.

poDesktopCenter - вікно перебуває в центрі екрана.

poScreenCenter - вікно перебуває в центрі екрана. Працює із багатодисплейним режимом відображення.

Властивість WindowState

wsMaximized - Вікно спочатку буде розгорнуто у весь екран.

wsMinimized - Вікно спочатку буде згорнуто в значок.

wsNormal - Вікно має ті ж розміри, що й під час розробки. Значення за замовчуванням.

Компонент TEdit

Цей компонент не містить власного коду, у ньому тільки опубліковані властивості його предка TCustomEdit. Він являє собою редагує строку, що (далі - просто редактор).

Стиль обрамлення цього компонента

(Pb) property BorderStyle: TBorderStyle;

за замовчуванням дорівнює bsSingle. Якщо властивість

(Pb) property AutoSize: Boolean;

дорівнює True, компонент змінює свою висоту залежно від розміру шрифту (властивість Font). Для того щоб зміни мали місце, повинен ще бути встановлений стиль обрамлення bsSingle.

Текст, що вводить у редактори, може автоматично піддаватися деяким перетворенням.

Перетворення, що задає властивістю CharCase, дозволяє автоматично перетворювати всі символи тільки у верхній або тільки в нижній регістр:

(Pb) property CharCase: TEditCharCase;

TEditCharCase = (ecNormal, ecUpperCase, ecLowerCase);

За замовчуванням установлений стиль ecNormal і перетворення не відбувається. Аналогічно, властивість

(Pb) property OEMConvert: Boolean;

визначає необхідність автоматичного перетворення символів, що вводять, з кодування OEM в ANSI і назад. Така властивість часто буває потрібно при обробці тексту в кодуванні MS-DOS.

Дві наступні властивості описують поводження виділеного тексту при переході фокуса. Перше з них

(Pb) property AutoSelect: Boolean;

описує реакцію елемента, що редагує, при одержанні фокуса. Якщо воно встановлено в True (за замовчуванням це так), то при одержанні фокуса уведення весь текст у ньому виділяється незалежно від стану властивості SelText. Якщо AutoSelect установлено в False, то при одержанні фокуса виділяється лише те, що було виділено до його втрати.

Після втрати фокуса редактором виділений у ньому текст звичайно губить колірне виділення. Щоб воно залишалося, встановіть в False друга властивість:

(Pb) property HideSelection: Boolean;

На довжину тексту може бути накладене обмеження.

Властивість (Pb) property MaxLength: Integer;

визначає максимальну довжину тексту редактори в символах. Якщо значення цієї властивості дорівнює 0, то обмежень на довжину тексту немає.

Властивість PasswordChar призначена для уведення пароля з використанням редактора:

(Pb) property PasswordChar: Char;

Його значення - це символ, використовуваний для відображення замість будь-яких символів, що вводять.

Можна заборонити можливості редагування тексту. Якщо значення властивості:

(Pb) property Readonly: Boolean;

дорівнює True, текст змінити не можна.

Ви можете відстежити зміни тексту в редакторі, обробляючи вступників події:

(Pb) property OnChange: TNotifyEvent;

Компонент TButton

TObject - > TPersistent - > TCornponent - > TControl - > TWinControl - > - *TButtonControl - > Tbutton

Звичайна кнопка Windows. У цьому компоненті опубліковані тільки властивості Default, Cancel, Caption, ModalResult і OnClick. Подвійний щиглик на кнопці не передбачений.

Компонент TImage

Цей компонент служить надбудовою над класом TPicture і замикає всю ієрархію графічних об'єктів VCL. Він призначений для показу на формі зображення: бітової карти (TBitmap), метафайла (TMetafile), значка (TIcon).

Властивість (Pb) property Picture: TPicture;

служить контейнером для графічного об'єкта одного з перерахованих класів.

Як канва використається канва об'єкта Picture. Graphic - тільки якщо поле Graphic посилається на об'єкт класу TBitmap:

(Ro) property Canvas: TCanvas;

Якщо це не так, то спроба звертання до властивості викличе виняткову ситуацію EInvalidOperation, тому що малювати на метафайлі або значку не можна. Будьте уважні із цією властивістю.

Наступні три властивості визначають, як саме Tpicture розташовується в робочій області компонента:

(Pb) property AutoSize: Boolean;

означає, що розміри компонента настроюються по розмірах графічного об'єкта, що втримується в ньому. Установлювати його в True потрібно перед завантаженням зображення з файлу або буфера обміну;

(Pb) property Stretch: Boolean;

якщо ця властивість установлена в True, те зображення "натягається" на робочу область, при необхідності зменшуючи або збільшуючи свої розміри. Якщо воно встановлено в False, то відіграє роль наступна властивість;

(Pb) property Center: Boolean;

якщо ця властивість установлена в True, зображення центрується в межах робочої області. У противному випадку - розташовується в її верхньому лівому куті.

Компонент TLabel

являє собою статичний текст. За допомогою цього компонента на робочій поверхні форми можна відобразити інформацію, зробити пояснення й показати назви інших компонентів. Але він має й іншу важливу функцію - якщо в складі тексту TLabel є символи-акселератори, інформація про їхнє натискання може передаватися від TLabel іншому елементу керування.

Нижче наведені властивості компонента:

(Pb) property Caption: TCaption;

TCaption = string [255] ;

Містить рядок з виведеним текстом.

(Pb) property Alignment: TAlignment;

Установлює правило вирівнювання тексту - по правому, лівому краї або по центрі клієнтської області.

(Pb) property AutoSize: Boolean;

У випадку True відбувається автоматичне приведення розмірів компонента до розмірів тексту й висоті шрифту.

(Pb) property ShowAccelChar: Boolean;

Показує, чи відображається в TLabel акселератор (символ, перед яким коштує знак амперсанда - '&'). Якщо воно дорівнює False, амперсанд ніяк не інтерпретується. У випадку True акселератор виділяється в рядку підкресленням і натискання клавіш <А11>+<символ> приводить до передачі фокуса вікну FocusControl (тому що TLabel сам не є віконним компонентом).

(Pb) property FocusControl: TWinControl;

Визначає віконний компонент, якому посилають повідомлення про уведення акселератора.

(Pb) property Transparent: Boolean;

Прозорість компонента. Якщо властивість установлена в True, то при перемальовуванні елемента керування не відбувається зафарбовування клієнтської області. У противному випадку - відбувається зафарбовування кистю bsSolid і кольорами Color.

(Pb) property WordMrap: Boolean;

Визначає можливість розриву слів у випадку, якщо довжина виведеного тексту перевищує ширину компонента.

4. Тестування програми

У цьому розділі дипломного проекту ми протестуємо нашу програму на стиснення кольорового зображення "восходження". Для тестування було обрані прямий та зворотній методи кодування, з глибиною кольору отриманого зображення 4 та 16 кольорів.

Початковий розмір файлу у форматі. bmp - 1.44 Мб. Розглянемо якість зображення в процесі кодування:

Рисунок 4.1 Метод зворотнього кодування з глибиною кольору 4

Рисунок 4.2 Метод прямого кодування з глибиною кольору 4

Рисунок 4.3 Метод зворотнього кодування з глибиною кольору 16

Рисунок 4.4 Метод прямого кодування з глибиною кольору 16

Як ми бачимо, "прямий" метод показав гарну чутливість до малих значень пікселей, "зворотній" - виділив всі яскраві ділянки вихідного зображення. При цьому всі 4 отриманних зображення мають гарну деталізацію, і чоловіче око майже не помічає різниці між зображеннями, особливо при глибині яскравостей кольорів зображення встановленого у 16.

Таким чином, при роботі з зображеннями, де розподіл світлих та темних кольорів приблизно однаковий, ми можемо помітити, що якість отриманого кодованого зображення залишається задовільною. Особливо важливим цей аспект може стати у нагоді для друкованих видавництв, або для архівів зберігання баз даних зображень (наприклад, міліція та служба безпеки).

В результаті зберігання отриманих файлів зображень, їх розмір зменшився до 240 Кб, що становить 1/6 розміру початкового файлу. При цьому, ці зображення можуть бути додатково закодовані у інший формат, оснований на довжині однакових кодів - тому що в наших отриманих зображеннях є великі одно яскраві частини, його розмір може зменшитися до 40-50 Кб, що майже у 30-35 разів менше за початкове зображення. Звісно, це дуже економить місце на жорсткому диску.

Також, ми можемо помітити, що програма ефективно переробила багатокольорове зображення у чорно-біле, повністю зберегши інформативність зображення. Тому наша програма також може використовуватися для зберігання чорно-білих зображень, особливо це може стати у нагоді фотографам, для обробки фотографій у стилі "ретро".

Результати тестування програми показали, що наша програма повністю відповідає технічному завданню, і виконує всі необхідні дії для кодування зображення на основі аналізу ентропійності.

5. Техніко-економічна частина

5.1 Позначка й призначення

Розроблений комплекс програмного забезпечення (ПО) дозволяє стискати чорно-білі зображення з урахуванням аналізу енропійності.

Програма уявляє собою розробку програмного пакету для стиснення зображеннь.

Програмне забезпечення призначене для експлуатації в вищих учбових закладах на персональних комп’ютерах.

Програмне забезпечення, розроблене в дипломі, складається з декількох файлів програмного коду, займає 50Мб і призначено для використання на персональних комп'ютерах IBM PC/AT або сумісних з ними.

Швидкість виконання програми залежить в більшості тільки від людини, що керує процесом.

Пропонований комплекс ПО:

1) Створює файл зображення на основі початкового файлу зображення, який має менший розмір, але натомість менше кольорів. При створенні файлу використовується аналіз ентропійності.

2) Зберігає отриманний файл зображення, та інформує користувача о часі на виконання стиснення, та о розмірі отриманного файла.

З його допомогою можна швидко і якісно стиснути чорно-біле зображення, а завдяки гнучкій системі, в продукті можна редагувати коефіцієнти та формули, які застосовуються при процедурі стиснення.

Програмний продукт, що реалізовує це планування розроблений на мові Delphi 5.0 та призначений для персональних комп'ютерів IBM PC/AT або сумісних з ними.

Мінімальна конфігурація ПЕВМ - стандартна конфігурація IBM-сумісних ПК, процесор з частотою не менше 750 МГц, ОЗП обсягом не менше 64 Мбайт, жорсткий диск обсягом не менше 4 Гбайт, сумісні монітор та відео адаптер, маніпулятор типа “миша”.

Програма проста у використанні, займає незначну кількість дискового простору, не вимагає адаптації для різних конфігурацій комп'ютерів і поставляється разом з початковими зображеннями, що представляє додаткові можливості для користувачів програмного комплексу.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Системи когенерації енергії

  Реферат >> Промышленность, производство
  ... і теплову енергію в централізованих системах теплозабезпечення (у вигляді пару і гарячої ... газотурбінної установки. В системах з замкненим тепловим циклом процеси ... іни з триступеневим розширенням і двоступеневим стисненням і процесом рекуперації. Рис. 9. ...
 2. Система живлення ВАЗ-2121

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... палива "L-Jetronic” із карбюраторною системою живлення. Система живлення дизелів має відпов ... багато автомобілів іноземного виробництва із системою впорскування палива (інжектором). Застосування карбюратор ... об’єм,л 1.69 Степінь стиснення 83 Потужність,кВт 58 ...
 3. Система обробки аудіоінформації. Підсистема фільтрації і обробки сигналу

  Дипломная работа >> Информатика, программирование
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 1. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОБРОБКИ Аудиоинформация ... ... 14 1.1. Обґрунтування ... Функціональне призначення системи .. 20 1.3.3. Особливості системи та умови її ...
 4. Система охолодження ВАЗ-2107

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... можна встановлювати і з двигунів 2108. система охолодження вентилятор термостат / —- крильчатка; ... водою і підводять у радіатор стиснене повітря під тиском 1 кгс/ ... навколишнього середовища, технічного обслуговування системи охолодження, її неполадки та методи ...
 5. Система запалювання від магнето

  Реферат >> Транспорт
  ... . Завдання : - визначити призначення та принцип дії системи запалювання від магнето - охарактеризувати особливості конструкц ... ів, кількості ділянок дотикання та сили їх стиснення. Параметром, що використовується для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020902156829834