Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Конспект
– Если бы вам пришлось обратиться с просьбой, какие вежливые слова при этом вы бы использовали? (Слова приветствия: здравствуйте, доброе утро, день, в...полностью>>
Педагогика->Эссе
Коллектив как специально организованное объединение учащихся формируется не сразу. Ни одно объединение людей изначально не проявляет существенных приз...полностью>>
Педагогика->Конспект урока
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной д...полностью>>
Педагогика->Доклад
Однозначно о наркотиках сказать невозможно. Наркотики связаны как со спасением жизни, так и с её утратой. История использования наркотиков с ритуальны...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.3 Практика впровадження

На сьогоднішній день фінансове забезпечення загальноосвітніх шкіл на дуже низькому рівні — не вистачає коштів для придбання ІКТ. А якщо і є комп’ютерний клас, то користуються ним лише старшокласники, школярі ж початкових класів доступу до ІКТ не мають.

Проводилось опитування в трьох школах міста Тернополя: ЗОШ І-ІІІ ступенів №7; КЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №12; ЗОШ І-ІІІ ступенів №24.Вчителям початкових класів були задані такі запитання:

 1. У вашій школі запроваджений курс інформатики для початкових класів?

 2. Чи проводяться комп’ютерно-інтегровані уроки?

 3. Як ви вважаєте, чи варто вчити дітей працювати з комп’ютером?

 4. На ваш погляд, чи є позитивною стороною міждисциплінарні інформаційні зв’язки всіх предметів навчальних планів початкової школи?

 5. Якби ви мали можливість, чи використовували б комп’ютер як дидактичний засіб на різних уроках, зокрема української мови?

В ході проведення опитування вияснилось, що в ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 та КЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови №12 ІКТ в початковій школі не використовується. Проте вчителі вважають:

  • Якщо немає належних фахівців, які можуть на досить високому рівні, грамотно вести заняття, то краще зовсім не вчити маленьких дітей користуватися персональним комп’ютером.

  • Уроки з використанням ІКТ повинні проводити вчителі початкових класів, які добре знають вікові особливості учнів, методику роботи в початкових класах.

  • Комп’ютер на уроках варто використовувати лише тоді, коли він несе щось нове, корисне і цікаве, коли його використання доцільне і виправдане.

Поглиблена бесіда проходила з вчителями ЗОШ І-ІІІ ступенів №24. за програмою в початковій школі введений курс інформатики, де в більшості на уроках використовуються комп’ютерні ігри, побудовані на визначеному навчальному матеріалі і з відповідними педагогічними цілями. Використовуються ігри із застосуванням логіки, які спонукають малят до творчості. Ігрові мультимедійні програми сприяють рефлексії учнів своєї діяльності в традиційних і комп’ютерних навчальних середовищах. Проте компютерно-інтегровані уроки проводяться досить рідко.

Вчителі поділись цікавою педагогічною практикою:

 • Діти краще справляються з завданнями , коли працюють парами.

 • Комп’ютер включає дітей до активної праці, підвищує їх інтерес до навчання, сприяє кращому засвоєнню матеріалу, підвищує ефективність навчання.

Отже, підводячи підсумки, слід відзначити — комп’ютерно-інтегровані уроки не впровадженні в більшості школах Тернополя, у зв’язку з багатьма причинами це і недостатнє фінансове забезпечення, і мізерна кількість фахівців з інформатики (вчителів початкових класів). Сподіваємось, що в майбутньому наша країна буда повністю комп’ютеризована.

Висновки

Використання персонального комп’ютера у навчальному процесі позитивно впливає на: способи подання змісту навчання, управління навчально-пізнавальною діяльністю, стимулювання цієї діяльності, контроль та перевірку засвоєння навчального матеріалу тощо. Відкриваються широкі перспективи під час вивчення української мови. З’являються можливості розвитку і динаміці показати недоступні для безпосереднього спостереження явища та процеси, доповнити і поглибити знання, які учні отримали з інших джерел, перейти від одиничного до загального, від окремих прикладів до формування понять. Використання персонального комп’ютера дає змогу подати і опрацювати значно більше навчальної інформації, робити її доступнішою для сприйняття, зрозумілішою за допомогою відео супроводу, інтерактивності навчальних систем.

Систематичне проведення занять із української мови з допомогою використання комп’ютера, дає можливість вчителеві продуктивно керувати навчально-пізнавальною діяльністю учнів, контролювати рівень засвоєння програмного матеріалу, вносити корективи в процес викладання, виявляти прогалини в знаннях учнів з метою подальшого вивчення недостатньо засвоєного матеріалу.

Сфера застосування комп’ютера у молодших школярів надзвичайно широка. Їх можна успішно використовувати для подання нового матеріалу, закріплення здобутих знань, особливо на етапі тренування. Машинний контроль знань дає змогу вчителеві та учням швидко ознайомитися з результатами перевірки.

Маючи перед собою індивідуальний екран, учень працює значно активніше, ніж перед дошкою чи навіть із зошитом: стандартизований шрифт, раціональне розміщення інформації, її кольорове оформлення значно підвищують швидкість і якість сприймання матеріалу, а отже, і ефективність навчальної діяльності.

Комп’ютер за відповідною програмою дає змогу враховувати особливості учнів і класу, і в разі ускладнення видавити йому наступні завдання. Застосування комп’ютера у класі дає можливість не тільки враховувати пізнавальні можливості кожного учня, а й розвивати його інтелект.

Ідея виховання покоління, з ранніх років психологічно підготовленого до користування комп’ютером – важлива і перспективна для розвитку суспільства, його науки, культури. Саме для таких людей персональний комп’ютер буде часткою їхнього життя.

Введення комп’ютерів у систему дидактичних засобів може стати істотним чинником збагачення інтелектуального, естетичного та морального розвитку дитини. Широке впровадження персональних комп’ютерів підніме загальний рівень навчально-виховної роботи в початковій школі. Використання комп’ютерів не мета, а засіб виховання і розвитку творчих здібностей дитини, формування її особистості.

Доведеться майбутньому спеціалісту початкової ланки освіти думати і про комп’ютерну культуру дитячого мовлення. Не можна відставати від інноваційних підходів і методів навчання. Приходить час, коли писати твори на уроках мови, спостерігаючи лише красу природи на сюжетних картинах, окремих серіях малюнків або в реальній дійсності. Настав час комп’ютеризації, і потрібно йти в ногу з розвитком науки й техніки. Тому, вдосконалюючи власну культуру мовлення, доречно звертатися саме до активізації словника лексикою між предметних зв’язків.

Сучасна людина має знати комп’ютер. Це – корисна, зручна і цікава апаратура. В майбутньому наша країна буде повністю комп’ютеризована, і до цього вже не так далеко.

Список використаної літератури

 1. Айзенх Г. Ю. Проверьте свои способности. - М. – 1972.

 2. Бешенков С. А. Гуманитарная информатика в начальном обучении // Информатика и образование. – 19997. - №4. – С. 62–64.

 3. Бочкин А. И. Методика преподавания информатики: Учебное пособие. – МН: Высшея школа, 1998. – 431 с.

 4. Бурау И. Я. Загадки мира букв. – Донецк: Стелкер, 1997.

 5. Вєтрова І. Перше слово “мама”, друге “комп’ютер”: Вплив комп’ютера на психологічний розвиток молодшого школяра/ Відкритий урок розробки технології досвіду. – К., 2004. № 1–2. – С.49–51.

 6. Витуховская А. А. Комп’ютерная поддержка учебных курсов для начальной школы // Информатика в начальном образование: Информатика и образование. – 2001. - №1.

 7. Волков Б. С. Психология младшего школьника: Учебное пособие. 3-е Изд., испр. и доп. — М.: Педагогическое общество России, 2002. — 128 с.

 8. Воробьева В. В. К вопросу об исследовании комп’ютерных программ в учебно-воспитательном процессе начальной школы // Новые подходы к пониманию сущности развивающего начального обучения: Материалы региональной научно методической конференции. – Псков: ПГПИ, 2001.

 9. Гевал М. Д. Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних типів // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. - №3. – С. 34–34.

 10. Дворецкая А. В. Основные типы комп’ютерных средств обучения // Педагогическая технология. – М., 2004. - №2. – С. 38–40.

 11. Духнякова В. Л., Мулова И. Б. Информатика в младших классах. – Львов: Институт усовершенствования учителів, 1992.

 12. Елина Н. В. Создание предпосылок грамотного письма // Начальная школа. – 1995. - №3.

 13. Жалдак М. І., Рамський Ю C. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Освітня галузь "Інформатика". Проект. - К., Генеза. 1997.-с. 14-15.

 14. Жалдак М. І. Яким бути шкільному курсу „Основи інформатики” //Комп’ютер у школі та сім’ї. — №1. —1998. —с. 3-8.

 15. Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротинко Н. Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: Навчальний посібник 2-е вид, доп/ За ред. B. М. Кухаренка — Харків: НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2001.— 320 с.

 16. Лапчик М. П. Методика преподавания информатики. — Свердловск СГПИ, 1987.

 17. Мараховський Л. Індивідуальні технології як психолого-педагогічна проблема // Шкільний світ. – 2001. - №23. – С. 4.

 18. Мельник Ю. Формування інтелектуального компонента культури розумової праці молодших школярів засобами інформаційних технологій // Наукові записи ТНПУ ім. В. Гнатюка. Педагогіка. – Тернопіль. – 2002. – С.50–55.

 19. Методика вивчення української мови в школі / За ред. О. М. Біляєвої, В. Я. Мельничайка, М. І. Пентилюка та ін. – К.: Радянська школа, 1987.

 20. Методика викладання української мови в початкових класах / За ред. С. І. Дорошенка. – К.: Вища школа, 1992. – 398 с.

 21. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 4 ч. /За ред. акад. М. І. Жалдака. — К.: Навчальна книга, 2003. — Ч. І: Загальна методика навчання інформатики. — 254 с.

 22. Новикова А. А. Медиаоброзование в США: проблемы и тенденции // Педагогика. – 2000. - №3.

 23. Пахомов, Зінзура, Пояркова. Використання комп’ютера в навчанні учнів початкових класів // Шкільна освіта. – 1998. - №4. – С. 28–29.

 24. Педагогіка / За ред. М. П. Ярмаченка. — К., 1986.

 25. Пидкассистый П. И., Тищенко О. Б. Компьютерные технологии в системе дистанционного обучения // Педагогика. – 2000. - № 5.

 26. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. — К., 1989.

 27. Программа по информатики для I-IV классов. //Информатика и образование. — 2003. — №6. — с. 97-104.

 28. Ривкінд Й. Я. Комп’ютер у школі: Книга для учителя. – К.: Радянська школа. – 1991. – 191 с.

 29. Ривкінд Ф. М., Ломаковська Г. В., Колеснікова С. Я., Ривкінд Й. Я. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальної школи. – Київ АДЕР Україна, 2002. – С.18-21.

 30. Ривкінд Ф. М. Основи комп’ютерної грамотності: Посібник для учнів молодших класів. – К.: Гроно, 1998. – С. 16-22.

 31. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К.: Абрис, 1997.

 32. Славістська В. К. Модульне навчання на уроках української мови в початкових класах // Початкове навчання та виховання. – Харків. – 2004. - №2. – С. 2-8.

 33. Ткачук В. Комп’ютеризація шкільної освіти: переваги та сфери ризику // Вища освіта України. – 2004. - №4. – С.77 – 81.

 34. Тур С. Н., Бокучава Т. П. Первые шаги в мире информатики. Методическое пособие для учителей 1-4 классов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 544 с.

 35. Ушинський К. Д. Твори: У 6 т. — К.: Радянська школа, 1995, — С.278.

 36. Фіцула М. М. Педагогіка. — К., 2000.

 37. Формування комп’ютерної грамотності учнів. Збірник статей / За ред. І. Ф. Тесленка. – К.: Радянська школа. – 1997. – 160 с.

 38. Хантер Б. Мои ученики работают на комп’ютерах. – М.: Просвещение, 1989.

 39. Шапкин С. А. Компьютерная игра: новая область психологических исследовании // Психологический журнал. – Т. 20. – 1999. - №3.

 40. Шевченко В. М., Чернета М. Н., Попова О. О., Шевченко Т. М. Сходинки до інформатики: Методичний посібник для вчителів інформатики та початкової школи.

Додаток 1. Тема: “Звуки та букви”

Додаток 2. Тема: “Склад — звукова одиниця мови. Велика і маленька буква”

Додаток 3. Гра “Чарівні клітинки”

СОМ

ОСИ

МИР


РЯД

ЯМА

ДАР


КУБ

УРА

БАК

38Обзор

Тест
Вказівки
Завдання 1


Лист 1: Тест

Тести з української мови
2 клас
Лист 2: Вказівки
ВказівкиВам пропонуються тести з української мови.

Для їх правильного виконання дотримуйтеся таких

вимог:

1. Уважно прочитайте завдання і варіанти відповідей.


2. Пригадайте раніше вивченні павила.


3. Подумайте, який варіант є найдоцільнішим.

4. Вибравши правильний, натисни на рожевому прямокутнич-ку кнопочку з цифрою 1.

Лист 3: Завдання 1


Речення


1. Яке речення розповідне?


Жовтіє листя на тополі. Куди крокують школярі? Зустрічай їх, рідна школо!

0


2. Яке речення питальне?


Куди ти йдеш? Я йду до книжкового магазину. Любіть природу!

0


3. В якому реченні висловлюється спонукання?


Життя цікаве та щасливе. Заходьте дружно та сміливо в клас. Золота осінь.

0


4. Яке речення відповідає такій схемі? … --- = … … .


Цілу зиму клен спав. Холодний вітер гойдав його гілля. Прокинувся молодий клен.

0


5. Яке речення непоширене?


Камінь упав на дно криниці. Криниця засохла. На дубі горлиця звела маленьке гнізде е гніздечко.

0


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Система роботи з розвитку звязного мовлення учнів на уроках української мови 5-12 клас

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... пізнавальної діяльності учнів на уроках рідної мови та база для розвитку мовленн ... продукування мовлення, цілеспрямованого використання мовленнєвих можливостей рідної мови в різних ситуац ... , спальні кімнати, дитячі, компютери, гардеробна [дод.2]. Ще важливим ...
 2. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... ібностей учнів на їх основі Використання тексту як навчальної одиниці на уроках рідної мови визнається в сучасн ... дивитися. От Михась на мені комп’ютерні ігри грає. - Але ж компютер на тобі не ...
 3. Психологічні основи застосування комп'ютерів у процесі навчання

  Курсовая работа >> Психология
  ... При розгляді комп'ютера як засобу навчання необхідно зважити на використання цього засобу ... використання людиною мови та знаково-символічних засобів діяльності; — використання комп'ютера ... яка слугує базою для проведення уроків, факультативних занять, гуртків, ...
 4. Зовнішні запам ятовуючі пристрої пам ять комп ютера

  Реферат >> Астрономия
  ... Урок 3.1. Файлова система ПК. Урок 2.6. Пам`ять комп`ютера ... кожного комп`ютера. Він є своєрідною комб ... Format.com. Ось кілька прикладів її використання: C > format a: C > format a: ... цю імовірність ... може бути встановлено в комп'ютери на 80286 мікропроцесорі, і ...
 5. Можливості застосування мультимедійних технологій на уроках географії у 7 класі

  Реферат >> География
  ... , тому необхідно використовувати виконану роботу на уроках у процесі створенн ... географії, з використанням ІКТ знаходиться на етапі становлення: ще технології використання комп'ютерів у навчальному ... педагогів знають, про що йде мова: вони не тільки споглядали ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011250972747803