Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Дипломная работа
Актуальність даної теми визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці, ...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
Управління фінансовими ресурсами підприємства належить до завдань, які вирішують менеджери-економісти. Оскільки процеси виробництва та реалізації прод...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
Проблема использования основных фондов и производственных мощностей предприятия занимает центральное место в период перехода России к рыночным отношен...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
В послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарабаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года определено следующее «…одним из ключевых элементо...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

6 - пред'явлення копії експортної митної декларації про вивезення готової продукції з відміткою «давальницька сировина» і заявою про погашення векселя;

7 - повернення погашеного векселя.

III. Дії у випадку невивозу готової продукції за межі митної території України в строки, що визначені векселем:

8 - погашення простого векселя в строк, що визначений векселем, сумою, що перерахована за валютним курсом НБУ на день платежу;

9 - повернення погашеного векселя.

IV. Дії на випадок прострочки платежу за векселем, що виданий в оплату імпортного мита за давальницьку сировину:

10 - передача простого векселя, за яким настав термін платежу, до податкової інспекції;

11 - розпорядження про беззастережне списання коштів за простроченим векселем, що виданий в оплату імпортного мита за давальницьку сировину (з передачею простого векселя);

12 - списання необхідних сум за простроченим векселем;

13 - повернення простого векселя до податкової інспекції після виконання банком розпорядження про списання;

14 - повернення погашеного векселя.

На рис. 2.5 показана схема застосування простого векселя для оплати експортного мита:


Рис. 2.5 Застосування простого векселя для оплати експортного мита

І. Перелік дій при використанні простого векселя для оплати експортного мита:

1 - видача простого векселя в оплату експортного мита сумою митної вартості товару в іноземній валюті;

2 - передача векселя (і двох копій), що виданий в оплату експортного мита, на інкасо банку, який обслуговує митний орган;

3 - повернення копії векселя з відміткою про прийняття векселя на інкасо;

4 - передача векселя на інкасо банку, що обслуговує векселедавця;

5 - повідомлення векселедавця (письмово і за телефоном) про надходження на інкасо векселя, що виданий ним в оплату експортного мита;

6 - погашення векселя, що виданий в оплату експортного мита, в строк, що вказаний у векселі, сумою, що перерахована за валютним курсом НБУ на день платежу, на рахунок митного органа;

7 - повернення погашеного векселя векселедавцю.

II. Дії у випадку прострочення платежу за векселем, що виданий в оплату експортного мита:

8 - пред'явлення простроченого векселя до протесту в нотаріальній конторі за місцем знаходження векселедавця;

9 - нотаріальна вимога здійснити платіж;

10 - відмова від платежу (в т.ч. і мовчання);

11 - здійснення протесту;

12 - повернення опротестованого векселя митному органу;

13 - розпорядження про беззастережне списання коштів за простроченим векселем, що виданий в оплату експортного мита;

14 - списання необхідної суми за простроченим векселем на користь митного органу - векселедержателя;

15 - оплата затрат інкасування і здійснення протесту;

16 - повернення погашеного векселя.

Характерним прикладом застосування “податкових “ векселів в своїй діяльності є діяльність державного підприємства "ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (Код ЄДРПОУ – 00194594), яке є дочірнім підприємством, заснованим державною акціонерною компанією АК "УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ" (Код ЄДРПОУ – 25639720).

Статутний фонд – 273 514 152 грн. сформований на 100% за рахунок внеску засновника. Кількість працівників – 6208 чоловік. Основний вид діяльності – здобуття та збагачення руд рідкісних металів (код 12311 ліцензія № 582 від 24.07.1996 на право зовнішньоекономічної діяльності).

Орган державної реєстрації - (4052614)Виконавчий комітет Вільногірської міської ради народних депутатів м.Вільногірська Дніпропетровської області. Форма власності – загальнодержавна власність (31).

В табл. 2.2 – 2.3 та на рис.2.6 наведені основні характеристики державного підприємства "ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙ-НИЙ КОМБІНАТ" у 2003 –2004 роках та результати аналізу використання ним “податкових” векселів на “імпортний “ ПДВ.

Як видно з даних декларації про прибуток (табл.2.2) та декларацій з податку ПДВ(табл.2.3):

при загальному річному валовому доході більше 500 млн.грн., сума щомісячного експорту продукції становить біля 18 млн.грн., що приводить до появи експортного бюджетного відшкодування біля 2,0 млн.грн. щомісяця;

в той же час імпорт сировини для виробництва супроводжується щомісячним оформленням “податкових” векселів на суму 100 –500 тис.грн., які повинні бути сплачені на протязі 30 днів;

підприємство, використовуючи державний борг – бюджетне відшкодування по ПДВ, виставляє казначейству “податкові” векселі ПДВ для проведення взаємозаліку.

При цьому особливу увагу привертає фінансова взаємодія “експортного” відшкодування ПДВ та відповідного взаємозаліку “податкових” векселів (податкове зобов'язання) в рахунок частини “експортного” відшкодування (податковий кредит). Використовуючі “податкові” векселі, підприємство не сплачує при митному оформленні грошові кошти, а далі використовує механізм погашення векселів при взаємозаліку з бюджетом.

Таикм чином, щомісячно підприємство економить 100 – 500 тис.грн. оборотних коштів, несплачуючи до бюджету “імпортний” ПДВ при митному оформленні імпорту. Це дозволяє на цю ж суму знизити державний борг підприємству по бюджетному відшкодуванню ПДВ (який казначейство пропонує погасити державноми облігаціями з 5-тирічним строком погашення) та застосувати технології вирівнювання бюджетного відшкодування ПДВ та боргу перед бюджетом по “податковим” векселям ПДВ.

Таблиця 2.2

Основні фінансові характеристики діяльності державного підприємства по декларації при прибуток за 2003 рік

2

Звітний рік

2

0

0

3

рік

3

Повна назва платника податку

ДП "ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ"

Юридична особа

Показники

Код рядка

Сума

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

521723200,0

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

290193700,0

приріст балансової вартості запасів

01.2 K1

7708200,0

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3 K2

інші доходи, крім визначених у 01.1 +01.5

01.6

223821300,0

Коригування валових доходів, у тому числі: (+02.1+02.2+02.3)

02

3323000,0

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

02.2

3323000,0

Скоригований валовий дохід (01+02)

03

525046200,0

Валові витрати, у тому числі:

04

433337100,0

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

102465400,0

витрати на оплату праці

04.3

45429800,0

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування

04.4

17149400,0

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6 P2

3503900,0

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10 K1

31287600,0

85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11 P4

6108100,0

інші витрати, крім визначених у 04.104.11

04.12

227392900,0

Коригування валових витрат, у тому числі: (+05.1+05.2+05.3)

05

6073700,0

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05.3 K4

5933300,0

Скориговані валові витрати (04+05)

06

439410800,0

Сума амортизаційних відрахувань

07 K1

32002900,0

Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний () (+03(+06)07)

08

53632500,0Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... і обігу векселів. 2.1. Правова природа векселя та умови обігу. Для ефективного використання ... як цінний папір має підвищену обігоздатність і тому широко ... . ------------- ------------ 16. Недоліки вексельного обігу в Україні та шляхи його можливого покращання ...
 2. Історія вексельної форми розрахунків

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... ією з головних перед посилок і ознак ефективного функціонування економіки в цілому ... подолання платіжної кризи, підвищення майнової відповідальності підпри ... - ІІІ Рис. 1. Схема законодавчого процесу вексельного обігу в Україні При цьому Указ передбачає, що ...
 3. Організація грошового обігу в банках

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... обслуговуванні пов'язане з підвищеним ризиком, особливо якщо вони ... рахунок. Важливу роль в ефективній організації операцій ... ється законодавством про вексельний обіг. Векселі бувають прост ... обігу України. 2. Організація готівкового обігу банками України ...
 4. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ситуація може проявлятися у підвищенні ефективності позитивного процентного арбітражу. ... активізації вексельного обігу прийняття Верховною Радою України Постанови ... льність застосування конкретного методу підвищення ефективності проведення банком операцій і ...
 5. Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансо

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ій більшості нормативних актів, що стосуються вексельного обігу в Україні, простежується відхід від положень Женевсько ... якість та обґрунтованість контрольних дій, спрямованих на підвищення ефективності вексельних операцій. У запропонован ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014259815216064