Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Исторические личности->Реферат
Конечно, у крестьянок дорогих ожерелий не было, но их могли заменять вышитые, украшенные простыми бусами, мелким жемчугом, латунными нашивками Крестья...полностью>>
Исторические личности->Реферат
В 1584 г Иван Грозный в возрасте 54 лет умер Царь умирал в тяжелейших физических муках, но сильнее физических были муки душевные: 7 раз он женился, но...полностью>>
Исторические личности->Реферат
Я обратился к теме «Награды» не случайно Мой дедушка имеет много наград, он был сапером во время Великой Отечественной войны Мне очень хотелось узнать...полностью>>
Исторические личности->Реферат
Естественно, что огромное значение уделялось воспитанию и образованию будущего монарха Воспитателями его были генерал Мердер (командир роты в школе гв...полностью>>

Главная > Реферат >Исторические личности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Підготовка й початок повстання. Богдан Хмельницький.

«Ординація Війська Запорізького» 1638 р. ліквідувала чи­мало прав козацтва і на певний час принесла полегшення польській шляхті. Але вже за кілька років козаки подола­ли заціпеніння, згадали про свою лицарську славу й по­чали збирати сили для нового виступу проти польського панства. Хоч реєстровиків було лише 6 тис., але вони спи­ралися на маси невизнаного урядом козацтва й пригноб­леного поспільства. Головними причинами зростаючого не­задоволення народних мас України політикою Речі Поспо­литої стали посилення гніту селян і міщан, наступ на права козацтва й небажання надати козацькі права значній кількості покозачених селян і міщан, незахищеність пра­вославної шляхти від свавілля польських магнатів, пере­слідування православного духовенства й нацгонально-релі-гійні утиски інших груп населення.

Перші звістки про підготовку козацтва до повстання вольний гетьман Станіслав Конєапольський одержав у 1646 р. Умови для повстання були сприятливими. Король Владислав IV готувався до війни з Туреччиною, але після відмови сейму ратифікувати її початок вирішив діяти са­мостійно. Він дозволив запорожцям зробити морський похід на Туреччину й дав їм королівську грамоту на споруд­ження човнів. Під цим прикриттям козаки почали збирати­ся на Запоріжжі, згуртовуватися й виробляти план спіль­них дій.

Одним з організаторів повстання став Богдан (З і -новій) Михайлович Хмельницький (27.ХІІ. 1595—27.УІ. 1647), Він народився в Чигирині, за іншими даними в Переяславі чи .на Львівщині, в сім'ї дрібного ук­раїнського шляхтича Михайла Хмельницького й козачки з

Переяславського полку. Закінчив спочатку, напевне, одну з київських шкіл, потім Львівську єзуїтську колегію, де дістав ґрунтовні знання з історії, географії, юриспруденції. Крім рідної української, добре володів польською, латин­ською та турецькою мовами, розумів по-татарськи. З моло­дих літ опанував військову справу. Брав участь у козаць­ких повстаннях 30-х років, займав посаду писаря реєстре. вого війська, але в 1637 р. був розжалуваний у сотники, Як і інші православні шляхтичі, Хмельницький зазнавав усіляких утисків і переслідувань з боку польської шляхти. Зі схвалення чигиринського та корсунського старости Олександра Конєцпольського у нього відбирали то млин, то коня, поки не дійшла черга й до батьківського хутора Суботова. Підстароста Данило Чаплинський в 1646 р. звичним для шляхти «наїздом» захопив Суботів, а молод­шого сина Хмельницького наказав побити мало не до емер. ті. І це тоді як Хмельницький мав великий авторитет серед козацтва, його добре знали при дворі польського короля, а також в урядових колах Франції.

Навколо Хмельницького гуртувалася група незначної козацької старшини, яка добивалася відновлення козаць­ких прав і привілеїв. Серед неї виділялися сотники Чиги­ринського полку Федір Вешняк і Кіндрат Бурляй, колишні полковники Корсунського полку Максим Нестеренко, Бі­лоцерківського — Яцина Люторенко і Яцько Клиша та вій­ськовий суддя Іван Гиря. Найближчими сподвижниками Хмельницького стали також учасники багатьох морських походів на турок і татар Іван Ганжа та Максим Кривоніо.

Перший варіант знищення польських військ на Наддні­прянщині восени 1647 р. чомусь не здійснився. І Хмельни­цький та його однодумці зібралися на таємну раду під Чи­гирином для вироблення нового плану. Але про зібрання стало відомо польському комісарові і той наказав чиги­ринському полковнику Михайлу (Станіславу) Кричевсько-му заарештувати Хмельницького для проведення слідства. Та Вешняк і Бурляй переконали полковника, що він не винен, й умовили відпустити Хмельницького до Трахтеми-рова — резиденції комісара Яцека Шамберга, аби він зміг виправдатися. Кричевський співчував змовникам і відпус­тив Хмельницького. Проте він разом із старшим сином Ти-мошем та 16-ма однодумцями за околицею Чигирина по­вернув на Запоріжжя. Дорогою до них приєднувалися рі3' ні люди, й на Січ прибуло 300, за іншими даними — 500 чол. Спочатку прибулі оселилися на о. Томаківка, за милю нижче від Микитиної Січі, де стояв польський гарнізон;

Тут же перебували козаки сотника Федора Линчая, які нещодавно зазнали поразки у боротьбі проти ставлеників речі Посполитої Івана Барабаша та Іляша Караїмовича. Хмельницький з побратимами перебрався на ближчий острів Бучки. У січні 1648 р. козаки вже були готові до щтурму Счі. Але полковник Гурський неприйняв бою і завчас-но втікЗалога зЧркаського полку впустила пов­сталих у Січ і сама приєдналася до них. На загальній раді ЗО сТчня, за іншими даними — на початку лютого, 1648 р. козаки обрали Хмельницького гетьманом і підтри­мали його курс на загальне збройне повстання проти Речі Посполитої.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Богдан Хмельницький та його роль у визвольній війні українського народу

  Реферат >> Исторические личности
  ... давшись про підготовку повстання О. Конєцпольський наказав заарештувати Б. Хмельницького. Однак ... отаман разом з Хмельницьким оголосив про початок великої військової ... життя та діяльності Б. Хмельницького Богдан Хмельницький належить до найвидатніших постатей ...
 2. Хмельницький

  Реферат >> Исторические личности
  ... вник повстання розгорнув діяльність відразу ж у кількох напрямках: підготовки відступу ... веде свій початок нове українське життя, і Хмельницький, як головний ... К: Альтернативи, 2000 р. В.Смолій, В.Степанков “Богдан Хмельницький. Хроніка життя та діяльност ...
 3. Орест Субтельний. Україна: Історія.

  Книга >> История
  ... антинорманської концепції та поклали початок суперечкам, які тривають і досьогодн ... стосовно Великого Українського повстання 1648 р. Богдан Хмельницький. З огляду на його ... з ініціативи уряду з метою підготовки державних службовців. Сповненій почуття місцевого ...
 4. Історія України за О Субтельним

  Реферат >> Астрономия
  ... концепції та поклали початок суперечкам, які тривають ... ПОВСТАННЯ Напередодні Великого повстання Богдан Хмельницький Переяславська угода Завершальна стадія Великого повстання Повстання ... основному через брак належної підготовки. З відкриттям вищих навчальних ...
 5. Народно-визвольна війна українського народу під проводом Б Хмельницького її причини основні би

  Реферат >> История
  ... III сторінка Богдан Хмельницький та повстання під його проводом ... початок визвольній війні українського народу за знищення влади польських феодалів". 3 БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ... військову і дипломатичну підготовку до наступної війни. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018908977508545