Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Мета роботи: на базі обраного підприємства провести аналіз основних економічних та фінансових показників його діяльності, виявити основні проблеми та ...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Фінанси об'єднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозв'язків, пов'язаних із кругообігом коштів, утворенням, використанням...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Висновки: відповідно до порівняльного аналітичного балансу на кінець періоду ми маємо в сумі позитивну динаміку (+494,00), що на 11% більше від початк...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой коммерческой организации Причинами, обусловлива...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1


План

1. Загальне ознайомлення із структурою ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва 2

2. Облік та роз’яснювальна робота з платниками податків 7

3. Контроль за справлянням ПДВ 9

4. Адміністрування акцизного збору 11

5. Адміністрування прямих податків, податку на прибуток підприємств 13

6. Адміністрування податку на доходи фізичних осіб 16

7. Адміністрування податку за землю 21

8. Контроль за справлянням майнових податків 23

9.Контроль за справлянням ресурсних платежів 24

10. Адміністрування місцевих податків та зборів 29

11. Валютний контроль 33

12. Ознайомлення з інформаційними системами (ІС) в ДПІ Святошинського району 37

13. Організація охорони праці в державній податковій інспекції Святошинського р-ну м. Києва 39

Список використаної літератури 48

1. Загальне ознайомлення із структурою ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва

Державна податкова інспекція Святошинського району м. Києва у своїй роботі керується рядом законодавчих та нормативних актів, які регулюють діяльність цієї служби. До таких документів відносяться: Конституція України, Закон України "Про державну податкову службу в Україні", Кодекс законів про працю, інструкції ДПА України та внутрішні положення та інструкції. Крім вказаних нормативно-правових актів, діяльність кожного окремого підрозділу ДПІ регулюється відповідним законодавством про податки, тобто законами України "Про ПДВ", "Про акцизний збір", та іншими чинними законодавчими актами стосовно оподаткування[4,ст.3].

Державна податкова інспекція у Святошинському районі м. Києва підпорядковується державній податковій адміністрації в місті Києві. Дана ДПІ є структурним підрозділом.Державної податкової служби України і тому безпосередньо бере участь у виконанні покладених на ДПС завдань[4,ст.4]. Серед завдань податкової служби вирізняють контроль за дотриманням податкового законодавства; внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства; прийняття, у встановленому порядку, нормативно-правових актів та методичних рекомендацій з питань оподаткування; формування і ведення ДРФО та Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб; роз'яснювальна робота; запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесених до її компетенції[4,ст.2].

Виконання таких функцій потребує належної організації роботи ДПІ, яка неможлива без організаційної структури.

Розглянемо детальніше структуру та завдання кожного відділу. Почнемо з головного підрозділу “ Керівництво” ( табл. 1.1 )

Таблиця 1.1. Структурний підрозділ керівництво

№ з/п

Назва структурного підрозділу

Чол.

Начальник інспекції

Перший заступник начальника інспекції

Заступник начальника інспекції

Заступник начальника інспекції

Заступник начальника інспекції

Заступник начальника інспекції

1

1

1

1

1

1

Це найвища ланка ДПІ.Головним завданням керівництва є координація роботи податкової інспекції,та забезпечення ефективності її функціонування.

Управління оподаткування юридичних осіб ( табл. 1.2 ).

Таблиця 1.2

Управління оподаткуваня юридичних осіб

Чол.

1

Відділ адміністрування податку на прибуток

8

2

Відділ адміністрування платежів за землекористування, місцевих податків і зборів, ресурсних (рентних) та неподаткових платежів

6

3

Відділ спеціальних режимів оподаткування

5

4

Відділ адміністрування непрямих податків

7

5

Відділ відшкодування ПДВ

4

Основним завданням управління є контроль за дотриманням юридичними особами законодавства про податки;

Управління оподаткування фізичних осіб ( табл.1.3 ).

Таблиця 1.3

Упраління оподаткування фізичних осіб

Чол.

1

Відділ адміністрування податків з фізичних осіб – суб’єктів господарської діяльності

15

2

Відділ адміністрування податків з фізичних осіб

8

3

Відділ контрольно – перевірочної роботи майнових податків

3

3

Відділ контрольно – перевірочної роботи суб’єктів господарської діяльності

8

4

Відділ контрольно – перевірочної роботи фізичних осіб

10

Основним завданням управління оподаткування фізичних осіб є контроль за дотриманням фізичними особами законодавства про податки;

Управління аудиту юридичних осіб забезпечує стале надходження податків та зборів до державного бюджету та докладає зусиль у боротьбі з тіньовою економікою держави (табл. 1.4 ).

Таблиця 1.4 Структура управління аудиту юридичних осіб

Управління аудиту юридичних осіб

Чол.

1

Відділ інформаційно - аналітичного забезпечення контрольно-перевірочної роботи

4

2

Відділ взаємодії із правоохоронними органами

8

3

Відділ перевірок базових галузей економіки

10

4

Відділ оперативного контролю

7

5

Відділ документальних перевірок

9

6

Відділ відшкодування податку на додану вартість

8

7

Відділ перевірок справляння місцевих, ресурсних (рентних) та неподаткових платежів

5

Упраління погашення прострочених податкових зобовязань. На нього покладена функція своєчасного та в повному обсязі застосування процедур стягнення податкових боргів, що, безумовно, є одним із стимулів добровільної сплати платежів до бюджету у майбутньому (табл. 1.5).

Таблиця 1.5 Структура управління погашення прострочених податкових зобовязань

Управління погашення прострочених податкових зобов’язань

Чол.

1

Відділ по погашенню податкового боргу

5

2

Відділ планування та інформаційно – аналітичного забезпечення

3

3

Відділ по роботі з безхазяйним майном

4

В Упралінні інформатизації процесів оподаткування забезпечується супроводження процесу оподаткування та адміністрування податків інформаційними системами та технологіями ( табл. 1.6 )

Таблиця 1.6 Структура управління інформатизації

Управління інформатизації процесів оподаткування

Чол.

1

Відділ супроводження інформаційних систем

4

2

Відділ інформаційних технологій в оподаткуванні

2

3

Відділ стратегічного планування та адміністрування баз даних районного рівня

2

Управління інформатизації процесів оподаткування та виконує такі завдання:

інформаційна робота з органами державної податкової служби і зовнішніми організаціями;

введення даних у систему автоматизованої обробки даних;

забезпечення автоматизації систем оподаткування;

захист податкової інформації;

забезпечення функціонування технічних засобів, системного програмного забезпечення та адміністрування телекомунікаційних мереж.

Упраління реєстрації та обліку платників податків забезпечує процедуру реєстрації платників податків як юридичних так і фізичних осіб. Для цього він обєднує в собі 2 окремих відділи :

Державного реєстру фізичних осіб(4 чол.);

Відділ реєстрації та обліку платників податків(5 чол.).

У структурі Святошинської ДПІ також існує ряд окремих відділів,які виконують покладені на них обов”язки.Це:

Відділ зв'язків з громадскістю,засобами масової інформації та масово-роз'яснювальної роботи,що складається з шести чоловік, на яких покладено завдання навчання платників податків та проведення масово-роз'яснювальної роботи;

Відділ персоналу,що складається з трьох чоловік:начальника відділу та двох головних спеціалістів;

Адміністративно-господарський відділ,що складається із 6 чоловік, що виконують покладені на них господарські завдання;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Податкова система Республіки Білорусь

  Топик >> Финансовые науки
  ... яка забезпечить зниження податкового навантаження, поліпшення податкового адміністрування та підвищення ... basis for the taxation system. основи податкової системи. However, the new ... скоріше, збірник Податковий кодекс регулює основи податкової системи, різні -- ...
 2. Податковий контроль розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб на матеріалах Кіровоградської обласної лікарні

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ій практиці податкового адміністрування досить малодослідженою проблемою є податкова заборгованість ... с. Гега П. Т., Доля Л М. Основи податкового права: навч. посібник. – 3-те ... 2006. – 456 с. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). - К.: Ред. ...
 3. Податкова політика держави: цілі, індикатори, економічний і законодавчий інструментарій регулювання

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... гармонізації податкового законодавства; оцінити стан державного податкового менеджменту, податкового адміністрування й управління ... ічної політики. 1.3. Податкова система — основа економічної системи Основою фінансової системи в кожн ...
 4. Податкове навантаження і податковий тягар

  Реферат >> Астрономия
  ... побудови податкової системи є обсяги бюджетних видатків. Правову основу системи ... економіки та жорсткіше податкове адміністрування, що стимулюватиме ухилення під ... змінами та доповненнями. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. - Харьков: Эспада,1996 ...
 5. Податкова система України та напрями її вдосконалення

  Дипломная работа >> Астрономия
  ... розповсюджені теорії оподаткування пропонують у вигляді основи: розмір державних пільг, які пропонуються ... ї ініціативи, а за рахунок росту податкового тягаря і жорсткості податкового адміністрування. Проте збирання податків не ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019509792327881