Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
На протяжении веков наши далекие предки, производя товары и услуги и торгуя ими, прекрасно обходились одной лишь информацией. Они устно либо с помощью...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Сегодня ни у кого не возникает сомнения, что малое и среднее предпринимательство обладает огромным потенциалом в решении экономических и социальных пр...полностью>>
Маркетинг->Реферат
В России в современный период перехода от плановой экономики к рыночному хозяйству особое значение приобретает развитие среднего и мелкого предпринима...полностью>>
Маркетинг->Реферат
В настоящее время при возрастании конкуренции, развитии свободного информационного пространства и широком распространении технологий становится все тр...полностью>>

Главная > Реферат >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МП "НОВИНКА"

Виконала студентка

гр. ОПзс-31

Білейчук М.

План.

Вступ

 1. Коротка характеристика господарської діяльності підприємства.

 2. Організація товароруху на підприємстві

 3. Господарські зв’язки з постачальниками та їх характеристика

 4. Організація продажу товарів і стимулювання збуту

їх збуту

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

1. Коротка характеристика господарської діяльності підприємства.

В процесі виконання курсової роботи об’єктом дослідження стало мале підприємство “Новинка”, що знаходиться в м. Коломия, Івано-Франківської області. Воно було створене 17 листопада 1996 р. для здійснення торговельної діяльності на основі внесків засновників. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, володіє власним майном, має розрахунковий і валютний рахунки, і функціонує на принципах повної економічної та правової самостійності. В своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством і статутом , затвердженим міськвиконкомом м. Коломия.

Статутний фонд підприємства складає 25,0 тис. грн. в т.ч. початковий внесок 7,5 тис. грн.

Підприємство розміщується в приміщенні Роздрібної торгово-закупівельної бази, яке воно орендує. Згідно договору оренди МП “Новинка” вільно розпоряджається складськими приміщеннями площею 290 м2, торговими приміщеннями 37 м2, адміністративними приміщеннями – 24 м2 і холодильними камерами.

Основні економічні показники результатів господарської діяльності по МП “Новинка” за 2000 р. характеризується даними таблиці 1.

Таблиця 1.

Основні показники господарської діяльності

МП “Новинка” за 2000-2001 р. р.

Показники

2000

2001

1.

Товарооборот, (т. грн.)

2672,3

2980,28

2.

Валовий дохід, (т. грн.)

443,66

561,03

3.

Витрати обігу, (т.грн.)

269,48

327,70

4.

Чисельність, (чис.)

42

43

5.

Витрати на оплату праці, (т. грн.)

78,87

94,84

6.

Прибуток

74,18

82,13

На протязі двох років діяльність підприємства була прибутковою, а отже підприємство має можливість працювати і ефективно розвиватися надалі.

2. Організація товароруху на підприємстві

Товарорух – це переміщення товарів з пунктів виробництва в райони споживання, яке є досить важливим процесом. Організація цього процесу залежить від місцезнаходження постачальників і покупців, властивостей товарів, прийнятої схеми товароруху, виду використовуваних транспортних засобів. Однак в усіх випадках раціональний товарорух заснований на наступних принципах:

 • виборі найкоротших шляхів руху товарів з пунктів виробництва в райони споживання;

 • використанні найбільш економічних видів транспорту;

 • застосування ефективних форм товароруху .

Встановлення найкоротших шляхів руху товарів з пунктів виробництва в районі споживання можливе при умові правильного, оптимального вибору районів споживання і пунктів виробництва, встановлення оптимальних схем направлення грузопотоків на транспорті. Вибір найкоротших шляхів переміщення товарів, включає нераціональні перевозки .

В залежності від організації руху товарів від місць виробництва до місць споживання товарооборот ділиться на складський і транзитний.

Під час складської форми товароруху товари проходять через проміжні складські ланки, що уповільнює швидкість товароруху і збільшує витрати по зберіганню і продажу товарів. З цієї точки зору складська форма товароруху є нераціональною. Однак більшість товарів складського асортименту перед відправкою в роздрібну мережу потребують підсортовки. На даному підприємстві, тобто МП “Новинка”, цей етап просто необхідний тому що, фактично, на оптовій базі формується повністю асортимент магазину “Коломиянка” та інших покупців. Тобто МП “Новинка” є основним постачальником товарів в магазин, а отже бере на себе функцію складування товарів, що в майбутньому надходитимуть в магазин.

Крім того на оптовій базі дуже багато товарів з інших міст і регіонів України таких як: Хмельницький, Донецьк, Ужгород, Дніпропетровськ, Вінниця і інші. Таким чином підприємство виконує роль посередника (і проміжного складу) між виробниками з інших регіонів і місцевими споживачами.

Постачання роздрібної торговельної мережі товарами в підсортованому вигляді сприяє прискоренню товарообертаємості, зниженню понаднормових товарних запасів, поліпшенню обслуговування покупців. Це оправдовує складську форму товароруху.

Транзитна форма товароруху сприяє прискоренню доставки товарів в роздрібну торгову мережу і скороченню витрат на їх перевезення і зберігання. Однак застосування транзитної форми доставки без врахування широти асортименту товарів і обсягу товароруху конкретних магазинів може призвести до уповільнення товарообертання і виникнення понаднормових товарних запасів в роздрібній мережі .

Форму товароруху вибирають на основі докорінного аналізу і врахування всіх факторів, що визначають процес руху товарів з пунктів виробництва в роздрібну мережу.

Критерієм виявлення раціональної форми товароруху є співставлення сукупності швидкості процесу руху товарів з пунктів виробництва в райони споживання і сукупних витрат обертання. При цьому необхідно враховувати безперебійне постачання роздрібної торгової мережі товарами широкого асортименту.

В залежності від форми розрахунків з постачальниками розрізняють транзитний товарооборот з участю оптових підприємств в розрахунках за товари і без участі в розрахунках.

В першому випадку розрахунки з постачальниками виконують оптові підприємства з наступним пред’явленням рахунків покупцям.

В другому випадку покупці самі використовують розрахунки з виробниками товарів, тобто заключають прямі договори з виробниками товарів. Але так як підприємства роздрібної торгівлі не мають досить великих товарооборотів і не мають в наявності досить великих складських приміщень і можуть отримувати товари від постачальників-виробників тільки і межах транзитних відгрузок, то укладання комерційних угод з виробниками слід проводити оптовим базам.

Схематично оптовий товарооборот відображено на рис 1.1.

Валовий оптовий товарооборотОптовий товарооборот по реалізації

Міждержавний оптовий товарооборот

Внутрішньо-системний товарооборот

Складський А оптовий товарооборот

Транзитний оптовий товарооборот

Транзитний В товарооборот без участі в розрахунках

Транзитний Б товарооборот з участю в розрахунках

Весь оптовий товарооборот з участю в розрахунках


Рис. 1.1. Схема торгового товарообороту.

На схемі видно, що сума товарообороту з участю в розрахунках складається з вартості товарів, що постачаються з оптових підприємств і транзитом в випадках, коли розрахунки за них виконуються оптовими підприємствами (А+Б). Обсяг цього обороту безпосередньо впливає на результати господарської діяльності оптової ланки, так як визначає суму збутової знижки, що отримує від промисловості для відшкодування витрат. Оборот, що організовуються без участі в розрахунках включає оборот товарів, що постачаються промисловими підприємствами і оплачується покупцями (В).

Ефективність організації товароруху передбачає максимальну швидкість обороту товарів в оптовому і роздрібному відтинку і мінімальний розмір сукупних витрат обігу, пов’язаних з переміщенням товарів з пунктів виробництва в райони споживання .Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Характеристика підприємства ВАТ Славутський солодовий завод та аналіз його діяльності

  Курсовая работа >> Экономика
  ... коротко-, середньо-, довготермінової стратегії маркетингової діяльності, орієнтує ... продаж є досить великою. 2. Характеристика видів діяльності, здійснювані на підприє ... . Таблиця 3.6. Характеристика якості продукції підприємства Показники З імп. ячменю З ...
 2. Технології у виробничій діяльності. Конспект лекцій

  Конспект >> Промышленность, производство
  ... люються у результат проектної діяльності у нову форму існування – у нову річ? Для того, щоб ... і завдання маркетингу. 3. Дайте характеристику основним методам маркетингового дослідження. 4. З якою ... розглядатися дипломи, грамоти олімпіад або конкурсів, посві ...
 3. Бізнес-план для діяльності виробничого підприємства ТОВ КРУЧА

  Курсовая работа >> Экономическая теория
  ... якому представлені головні напрямки діяльності, ресурси, умови і результати ... лей; • визначити склад маркетингових заходів підприємства ... бізнес-плану зокрема. 1.2. Характеристика нового виду морозива, аналіз його патентно ... міжнародного олімпійського комітету ...
 4. Формування маркетингової стратегії виходу українських туристичних компаній на європейський ринок

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... Україні 6 1.2. Характеристика кон'юнктури туристичного ринку ... Барселоні були проведені Олімпійські ігри, а ... дкриття нових технологій, виникнення нових запитів у покупців, появи нових фі ... показник конкурентноздатності маркетингової діяльності по показнику ...
 5. Розробка маркетингової стратегії консалтингової фірми з управління проектами у сфері девелопменту

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... прийнятною по сукупності характеристик, що послужило ... а також поступовий розвиток маркетингової діяльності фірми. При ... послуг, розробки нових схем оплати послуг ... 2002. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – К.:МП «ИТЕМ». – 1995. – 567 с. Девелопмент ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.002485990524292