Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Курсовая работа
Индексы ж и с :теплофизические свойства определяются по температуре жидкости Т и t. Индекс h означает, что в качестве характерного размера выступает в...полностью>>
Коммуникации и связь->Лабораторная работа
. Вычисляем емкость для параллельного соединения по формуле: 3. Вычисляем емкость для последовательного соединения: способ U0, (В) Uх, (В) С0, (мкФ) С...полностью>>
Коммуникации и связь->Конспект
Сигналы управления и возмущения в общем случае могут быть не детерминированные, а случайные, поэтому приходиться прибегать к статистическим методам ис...полностью>>
Коммуникации и связь->Лабораторная работа
Цель работы – знание отличительных особенностей различных по функциональному назначению триггеров, навыки применения их для построения простых цифровы...полностью>>

Главная > Реферат >Коммуникации и связь

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра Телекомунікаційних технологій

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

«Проектування лінійних споруд міської телефонної мережі»

з курсу «Оптичні та перспективні проводові лінії зв’язку»

Київ 2011

ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Населення невеликого міста К забезпечується телефонним зв’язком за допомогою двох районних АТС (РАТС) – РАТС-1, РАТС-2 і автоматичної міжміської телефонної станції (АМТС). У цей час у місті побудований новий житловий район із числом жителів N (тис. чол.) і невеликим заводом з управлінсько- виробничою АТС (УВАТС). Для забезпечення телефонним зв’язком жителів даного району необхідно визначити номерну ємність і місце установки нової РАТС-3. Для РАТС-3 необхідно розрахувати й спроектувати сполучні лінії з іншими РАТС, АМТС і УВАТС. Основне завдання КП – спроектувати лінійні спорудження абонентської мережі в заданому районі (магістральну мережу, розподільну мережу й кабельну каналізацію). Також необхідно організувати підключення до РАТС-3 групи з Z віддалених абонентів (ВА), що перебувають на відстані , км.

Перша цифра варіанта

Довжина району, км

Кількість жителів в районі, тис.чол.

Ємність УВАТС, ном.

Ємність РАТС-1, тис.ном.

Число кварталів

q

n

7

2,2

23

150

6

4

4

Друга цифра варіанта

Ширина району, км

Категорія міста

Число ВА, чол..

Ємність РАТС-2, тис.ном.

Відстань до групи ВА, км

0

1,9

IV

100

10

9,1

Для міжстанційного зв’язка використовується система передачі ВОСП ОТГ-35

Зміст

1. Вступ…………………………………………………………………………….5

2. Визначення ємності телефонної мережі району………………………….…..6

3. Розрахунок числа з’єднувальних ліній і вибір ємностей

міжстанційних кабелів……………………………………………………………8

4. Визначення місця встановлення РАТС-3……………………………………..14

5. Вибір і коротка характеристика системи побудови

абонентських ліній………………………………………………………………..18

6. Розбивка території на шафові райони………………………………………...22

7. Проект розподільної мережі виділеного шафового району…………………26

8. Проект магістральної мережі ………………………………………………....30

9. Проект кабельної каналізації………………………………………………….35

10. Вибір діаметра жил абонентських кабелів……………………………….....40

11. Організація лінійного уведення в АТС та утримування кабелів під надлишковим повітряним тиском………………………………………………..42

12. Охорона праці й техніка безпеки…………………………………………….48

13. Кошторисно-фінансовий розрахунок ……………………………………….49

14. Висновок……………………………………………………………………….50

16. Список використаної літератури …………………………………………….52

ВСТУП

Курсовий проект (КП) з проектування лінійних споруд міських телефонних мереж (МТМ) розглядається як важливий етап формування фахівця електрозв'язку. Проект виконується в рамках вивчення курсу "Оптичні й перспективні проводові лінії зв'язку" (ОППЛЗ) за фахом "Інформаційні мережі зв'язку" (ІМЗ) і повинен сприяти набуттю практичних навичок проектування абонентських і міжстанційних ліній МТМ.

1. Визначення ємності телефонної мережі району

Будемо виходити з прямою шириною району з довжиною і шириною, масштаб 1:5000. після чого район необхідно розділити повздовжніми лініями на n і q частини по довжині і ширині відповідно. Відклавши від кожної точки розподілу в обидва боки 2-3 мм ( у масштабі 15-20м), а від центральної точки 5-6 мм ( у масштабі 25-30м), з’єднавши їх лініями одержимо вулиці, поділені квартали. Після стирання додаткових ліній і наведення границі кварталів, план району приймає остаточний вид. Один з кутових кварталів варто виділити для заводу.

1.2 Визначимо кількість жителів на один житловий квартал по формулі

(1.1)

N – кількість жителів у проектуючому завданні;

n, q - кількість кварталів, районів у проектувальному завданні (округляємо результат до більшого числа).

1.3 Визначаємо кількість будинків у кварталі по формулі:

(1.2)

- кількість жителів на квартал;

- кількість квартир у будинку визначається з наступної таблиці відповідно до категорій міста.

Таблиця 1.1

Кількість квартир у будинку для міст різних категорій:

Категорія міста

I

54

II

62

III

72

IV

86

V

108

1.4 Визначимо число телефонів на один будинок і на один житловий квартал виходячи з умови 100% телефонізації квартир на завершальному етапі проектування

* лінійні спорудження даного району будуть проектуватися в два етапи:

 1. побудована РАТС і запущена в роботу в деяку кількість обладнання, що дозволяє обслужувати 60%;

 2. РАТС виведена на повну проектну ємність.

Розраховуємо кількість телефонів у будинку, що буде визначатися по двох етапах проектування по формулах:

(1.3)

(1.4)

- кількість квартир у будинку, що визначити із таблички (1.1 по «k»), результат округлюємо до більшого значення.

Визначимо кількість телефонів на один житловий квартал по двом формулам:

(1.5)

(1.6)

1.5 Визначимо загальне число телефонів у районі проектування по двох етапах проекту по формулах:

(1.7)

(1.8)

1.6 Визначимо необхідне число таксофонів у районі для двох етапів розвитку по нормах таксофонної щільності:

(1.9)

(1.10)

- кількість жителів у районі;

- норма таксофонної щільності.

3.7 Зведемо отримані дані в таблицю й визначимо ємність проектованої РАТС-3, як суму телефонів і таксофонів, округлюємо результат до більшого значення числа тисяч.

Таблиця 1.2

Етап

N, тис.чол

, чол.

, буд.

, тел.

, тел.

, тел.

, такс./тис.

чол.

, такс.

, тел.

, номерів

I

23

1534

5

52

260

3900

4

92

3992

4000

II

23

1534

5

86

430

6450

5

115

6565

7000

2.Розрахунок числа з’єднувальних ліній і вибір ємностей

міжстанційних кабелів

2.1 Розрахуємо число з’єднувальних ліній () між РАТС-3 і РАТС-1,а також між РАТС-3 і РАТС-2 по наближених формулах:

(2.1)

(2.2)

- число вихідних ліній від РАТС-і, визначаємо із співвідношення:

(2.3)

2.2 Розрахуємо число з’єднувальних ліній між РАТС-3 і АМТС по наближений формулі:

(2.4)

2.3 Розрахуємо число з’єднувальних ліній між РАТС-3 і УВАТС вираховуючи в наступному порядку.

Спочатку визначаємо число абонентів УВАТС, що мають право виходу в місто:

(2.5)

- ємність УВАТС, номерів.

Після цього за допомогою таблички 2.1 по величині визначається число з’єднувальних ліній між РАТС-3 і УВАТС.

Таблиця 2.1

Визначення числа з’єднувальних ліній між РАТС-3 і УВАТС

6

9

10

17

2.4 На плані району вкажемо стрілкою напрямок підведення з’єднувальних ліній від РАТС-1, РАТС-2, АМТС і розрахунок з’єднувальних ліній, також вкажемо напрямок підвісних ліній від віддалених абонентів і їхнє число Z.

* Стрілки, що вказують напрямок підвісних ліній повинні підводитись до вулиці, а не кварталу, тому що кабелі будуть уведені в район кабельної каналізації.

2.5 Для кожного із трьох напрямків міжстанційних з’єднань РАТС-1 з РАТС-3, РАТС-2 з РАТС-3, РАТС-3 з АМТС розрахуємо кількість комплектів системи передачі по формулі:

(2.6)

- число з’єднувальних ліній з «і» станцією;

- число сигналів, що забезпечуються одним комплектом системи передачі.

* Результати розрахунків округлюємо до більшої цілої величини.

Для заданої силової цифрової системи передачі (ЦСП) або волоконно-оптичної системи передачі (ВОСП). Значення може бути визначено за наступною таблицею.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Проектування системи водопостачання та водовідведення житлового будинку квартирного типу

  Дипломная работа >> Строительство
  ... дипломного проекту є проектування системи водопостачання та ... дводиться в існуючий колодязь мережі міської каналізації. Для ... простим набором на дисплеї телефону одній з 16 програм ... експлуатації водопровідно-каналізіційних споруд на залізничному транспорт ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові ... на місцевості); - землі міської забудови; - землі загального користування ... ійних гідротехнічних споруд При проектуванні споруд ... , дорожньої мережі, гідротехнічних протиерозійних споруд. Робочі ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... осіб із застосуванням для цього міської телефонної мережі, засобів радіомовлення і телебачення. ... проведення рятувальних, аварійних та евакуаційних робіт і надання медичною ... напрямку під час проектування, будівництва і експлуатації споруд та потенційно ...
 4. Інженерне обладнання будівель. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Строительство
  ... за завданням на проектування допускається передбачати резервн ... ділянок водопровідних споруд ого­роджують, упорядковують і ... шніх каналізаційних мереж у торговельних залах, ... з міською телефонною мережею. на базе цифровых телефонных станций предусмотрена ...
 5. Містобудівне проектування

  Курсовая работа >> Строительство
  ... ється встановленням його міської межі і мі ... розвитку міста; б) проектування, завдання якої полягає ... споруд, погребів, якщо вказані споруди ... ія, телефон, телебачення, газопостачання, водогін, вулична мережа). Розд ... , реєстраційних карток, кадастрового ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0070288181304932