Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
Сущность налогового правонарушения и его виды. Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о...полностью>>
Государство и право->Курсовая работа
Наиболее острым орудием борьбы с правонарушениями и обеспечения правомерного поведения является юридическая ответственность. Уже одно это делает рассм...полностью>>
Государство и право->Контрольная работа
Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать реализации гарантированного государством и закрепленного Конституцией Республики Казахстан пр...полностью>>
Государство и право->Реферат
Это – совокупность средств и приемов, используемых в соответствии с принятыми правилами при выработке и систематизации правовых (нормативных) актов дл...полностью>>

Главная > Реферат >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Сырдария” университеті

Оқу-әдістемелік кешен

050114 мамандығы үшін

Алғашқы қауымдық құрылыс пәні

бойынша студенттерге арналған

Силлабус

Кредит №1,2,3.

Пән: Алғашқы қауымдық құрылыс

Мамандық: 5114 Тарих

Факультет: Филология - Тарих

Кафедра: Тарих және география

Курс: І Семестр: І

Сағат саны: 135

Емтихан: + Сынақ:

Лекция: 30

СӨЖ: 45

ОБСӨЖ: 45

Практикалық (семинар) сабақтар: 15

Жұмыс бағдарламасын құрастырған: аға оқытушы

Апашева С.Н.

Жетісай – 2005 ж.

Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты және пән бойынша типтік бағдарлдама негізінде құралған.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Ұлттық Университетінің Жоғары оқу орындарының тарих факультетінің студенттеріне арналған “Алғашқы қауымдық құрылыс” пәні бойынша 1998 жылы бекіткен типтік бағдарлама негізінде жасалды.

Типтік бағдарламаның индексі:

Жұмыс бағдарламасы кафедра мәжілісінде талқыланған

Хаттама №________ “________” 2005 ж.

Кеңестің төрағасы: ______________

Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған

Хаттама № ________ “________” 2005 ж.

Оқу әдістемелік бюроның басшысы:_______________________

Факультет Кеңесінде мақұлданған

№ Хаттама________ “________” 2005 ж.

Факультет Кеңесінің төрағасы ______________________

Мазмұны

 1. Абстракт ............................

 2. «Алғашқы қауымдық құрылыс» бойынша оқу жұмысының бағдарламасы

 3. Курстың мақсаты мен міндеті .............................

 4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме ............................

 5. Оқу сабақтарының құрылысы туралы мәлімет.........

 6. Студенке арналған ережелер ..........................

 7. Жалпы мәліметтер.............................................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі ......

 9. Лекция сабақтарының мазмұны ........................

 10. Семинар сабақтарынын жоспары, мазмұны .............

 11. СӨЖ-жоспары, мазмұны ........................

 12. Кредиттін мазмұнына сәйкес бақылау түрлері:

а) тестілік сауалнамалар

б) жазбаша бақылау жумысы

в) коллоквиумдар

г) сөзжұмбақтар

д) т.б.

 1. Студенттердің академиялык білімін рейтингтік бақылау жүйесі

 2. Пән бойынша оку процесінің картасы

 3. «Алғашқы қауымдық құрылыс» бойынша оку процесінін картасы

Абстракт

Оқу әдістемелік кешені "Алғашқы қауымдық құрылыс" пәні бойынша 5114 мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмысын неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық кұжаттарды жүйеге (комплекске) біріктіру, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген:

ПС – практикалық сабақтар, ОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттердің өзіндік жұмысы, СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқытудың мұндай бағдарламасы (SYLLABUS), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себін тигізеді деп күтілуде.

СӨЖ-де зерттеліп отырған материалды студент өз бетімен меңгеруі мен үйге берілген тапсырманы орындау көзделеді: ОБСӨЖ - материалды сабақ үстінде мұғалімнің көмегімен оқып меңгеру (office hours). Оқу материалы барлық оқыту формаларының өрімделуі мен ерекшеленеді.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыптан қарастырылуда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді.

Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысынын барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.

1.Жалпы мәліметтер

Лектор: Апашева Сабира Нұрбайкызы

Тарих кафедрасы.

№1 корпус, 33 кабинет

Телефон: 225

Кафедрада болу уакыты: 800-18°° дейін

Курсты еткізу уақыты және орны

N

Аты-жөні

Курсты өткізу уакыты, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялык сабактар

ОБСӨЖ

Телефон

1

АпашеваС.Н.

Лекпия

тел:

Уакыты

Уакыт

каб:

Ауд

Ауд

корпус:

2

Мейірбеков М

Практика

Уакыт

тел:

Уакыты

каб:

Ауд

Ауд

корпус:

2. Жұмыс оқу бағдарламасының басқа пәндермен келісім хаттамасы

Р/С

Прекреквизиттер (пәннің алдына міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра

Кафедра қабыл-даған шешім,

Хаттамасы

№ күні

1.

Қазақстан тарихы

Ежелгі және орт. ғ.

Тарих кафедрасы

№ Хаттама ________200 ж.

2.

Археология

3. Пәнінің мақсаттары мен міндеттері, оның оқу процесіндегі рөлі.

Адамзат тарихына бірқатар бірін-бірі дәйекті ауыстырып отырған қоғамдық – экономикалық фармациялар алғашқы тұрмыстық-қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік, коммунистік формациялар мәлім.

Алғашқы тұрмыс тарихынан зерттеу пәні жер бетінде адамның пайда болуынан топтық қоғамдар қызметінен тууы мен бастапқы дамуын, оның материалдық және рухани мәдениетінің пайда болуы мен алғашқы қадамдарын зерттейді. Алғашқы тұрмыстық қоғам тарихынан аса маңызды міндеті алғашқы тұрмыстық қауым құрылысының негізгі ерекшеліктері анықтап табу, оның қалыптасуын, дамуы мен ыдырауын жалпы заңдылықтарын ашып көрсету оның таптық қоғамға айналу жағдайлары мен формаларын зерттеу болып табылады.

4. Оқу жоспарынан көшірме.

Сем

стр

Кредит

Оқу жүктемесінің жалпы көлемі

Қорытын

ды бақылау

Жалпы сағат саны

Соның ішінде

Лекция

Семинар

СӨЖ

ОБСӨЖ

1

2

3

5

6

7

8

Емтихан

1

Кредит № 1

45

10

5

15

15

1

Кредит № 2

45

10

5

15

15

1

Кредит № 3

45

10

5

15

15

5. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Коррупция (3)

  Закон >> Государство и право
  ... государства и демократического развития. Коррупция причиняет государству и обществу ... основные понятия такие как коррупция: Под коррупцией в настоящем Законе ... органах, осуществляющих борьбу с коррупцией Борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны ...
 2. Коррупция (4)

  Реферат >> Государство и право
  ... Глава 1. Криминологическая характеристика коррупции 9 1.1 Понятие и сущность коррупции 9 1.2 Причины и условия коррупции 23 Глава 2. Уголовно ... преступности характеризуется возрастающими масштабами коррупции. Коррупция поразила практически все структуры ...
 3. Коррупция (2)

  Реферат >> Государство и право
  ... быть борьба с коррупцией. Во-вторых, коррупция, экономическое содержание ... Проблемы борьбы с коррупцией в органах власти Коррупция становится не только ... законодательство. М., 1997. 7. Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество: исторические, криминологические и ...
 4. Коррупция (5)

  Реферат >> Политология
  ... часть трансакционных издержек; в данном случае коррупция связывается с чрезмерным вмешательством государства в экономические ... . №4; Некоторые исторические параллели в процессе борьбы с коррупцией // Юридический бюллетень предпринимателя. М., 1997. № 4; Зубов ...
 5. Коррупция в органах государственной власти

  Реферат >> Государство и право
  ... понятия. Федеральный закон «О противодействии коррупции» определяет коррупцию как злоупотребление служебным положением, ... образом [5]. Талапина Э.В. понимает под государственной коррупцией коррупцию в государственных органах власти, т.е. получение ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015151500701904