Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Дипломная работа
Элементы и устройства на основе феррита со структурой иттрий-железистого граната (ИЖГ) нашли широкое применение в различных областях современной элект...полностью>>
Коммуникации и связь->Контрольная работа
В настоящее время нет достаточно четкой и полной классификации диагностического оборудования. Это создает определенные трудности при решении многих ор...полностью>>
Коммуникации и связь->Лабораторная работа
Оптичне волокно – це тонка скляна нитка діаметром порядком 100мкм (0,1мм), інколи матеріалом волокна є прозорий полімер. Скляні волокна більш крихкі, ...полностью>>
Коммуникации и связь->Лабораторная работа
FilmCompany - це невелика зростаюча рекламна компанія, що розвивається в напрямку застосування інтерактивних засобів поширення реклами, включаючи віде...полностью>>

Главная > Лабораторная работа >Коммуникации и связь

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Початкова настройка маршрутизаторів. Конфігурування статичних маршрутів та маршрутів по замовчуванню

Мета: Навчитися налаштовувати маршрутизатори, задавати ім’я маршрутизатору, конфігурувати: інтерфейси, статичні маршрути та маршрути по замовчуванню.

Задачі поставлені у лабораторній роботі виконуються в два етапи

1. На віртуальному емуляторі Packet Tracer 4.1.

2. На лабораторному макеті мережі на базі маршрутизаторів Cisco 2801

Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись з короткими теоретичними відомостями.

2. Створити віртуальну мережу на емуляторі Packet Tracer 4.1

3. Сконфігурувати назви маршрутизаторів та призначити IP - адреси інтерфейсам та робочим станціям.

4. Сконфігурувати статичні маршрути.

5. Сконфігурувати маршрути по замовчуванню (їх ще називають стандартними маршрутами).

6. Скласти макет на базі маршрутизаторів Cisco 2801

7. Пункти 2-5 виконати для створення конфігурації мережі на лабораторному макеті.

8. Перевірити створену конфігурацію та видалити несправності.

9. Закінчити роботу, підготувати і здати звіт.

Теоретичні відомості

Емулятор мережі Packet Tracer

Версія програми: 4.1

Операційна система: Windows

Адреса офіційного сайту: www.cisco.com

Опис:

Інструмент навчання з курсів CCNA Academy. Дозволяє генерувати відповідні топології мереж з устаткуванням маршрутизації і комутації і перевіряти як проходять пакети.

Якісний симулятор для виконання лабораторних робіт CCNA і проектірованія мереж. Корисний незалежно від того, який курс ви проходили. Більшість настройок інтуїтивно зрозумілі.

Можна:

-Симулювати локальну мережу з використанням маршрутизаторів, світчей, точок доступу і тому подібне

-Великий вибір різних конфігурацій мережевого устаткування Cisco. Багато описів модулів.

-Симуляція командного рядка.

-Симуляція відладки

-Візуальна симуляція ходіння пакетів в мережі.

Для виконання завдань поставлених у даній лабораторній роботі скористаємось теоретичними відомостями приведеними вище у пункті 1.1.

Конфігурування статичних маршрутів виконується за приведеною нижче послідовністю дій:

 1. Визначити всі необхідні мережі-одержувачі, їх маски підмереж і префікси. Як адреса шлюзу може виступати або локальний інтерфейс маршрутизатора, або адреса наступного транзитного переходу, який веде до необхідного пункту призначення.

Терміном префікс часто позначають адреси мереж. Якнайповніше визначення даного терміну має на увазі, що під ним зазвичай розуміється адреса, вузлові біти маски якого дорівнюють нулю, а мережеві - одиниці. Префіксна адреса також може мати на увазі в собі сумарну адресу. Наприклад, можна підсумовувати (або, як часто говорять, агрегувати) декілька вказаних нижче адрес в один сумарний з префіксом 192.168.0.0/22. Позначення "/22" вказує на те, що перші 22 біти є префіксом. Мережі, які увійдуть до вказаної сумарної адреси:

192.168.0.0/24

192.168.1.0/24

192.168.2.0/24

192.168.3.0/24

 1. Увійти до режиму глобальної конфігурації.

 2. Ввести команду ip route з адресою мережі-одержувача і маскою підмережі, за якими слідує адреса наступного транзитного вузла (про нього мовилося на етапі 1). Вказівка адміністративної відстані не є обов'язковою.

 3. Повторити етап 3 для всіх мереж-одержувачів, до яких потрібно задати статичний маршрут.

 4. Вийти з режиму глобальної конфігурації.

 5. Зберегти активну конфігурацію в пам'яті NVRAM за допомогою команд copy running-config startup-config та write memory.

Для конфігурації маршрутів за замовчуванням необхідно виконати описані нижче дії:

 1. Увійти до режиму глобальної конфігурації.

 2. Ввести в командному рядку команду ip route з адресою 0.0.0.0 для мережі-одержувача і значенням 0.0.0.0 для маски підмережі. Шлюзом стандартного маршруту може бути або локальний інтерфейс маршрутизатора, через який здійснюється зв'язок із зовнішніми мережами, або адреса маршрутизатора наступного переходу. В більшості випадків переважно задається IP-адреса маршрутизатора наступного переходу.

 3. Вийти з режиму глобальної конфігурації.

 4. Зберегти поточну конфігурацію в пам'яті NVRAM з допомогою команди copy running-conf ig startup-config.

Хід виконання роботи

1. Ознайомимось з короткими теоретичними відомостями.

2. Створюємо віртуальну мережу на емуляторі Packet Tracer 4.1

Для побудови мережі будемо використовувати 4 маршрутизатори CISCO і 4 персональні комп’ютери рис. 4.1.1. Комп’ютери з маршрутизаторами з’єднуємо за допомогою консольних кабелів та обернених кабелів UTP 5E. Маршрутизатори між собою з’єднуємо за допомогою DCE/DTE кабелів. Залишаємо можливість до подальшого нарощування мережі.

Рис 4.1.1. Схема мережі з розподілом IP адрес.

3. Сконфігуруємо назви маршрутизаторів та призначимо IP - адреси інтерфейсам та робочим станціям.

Присвоєння маршрутизатору імені підвищує зручність адміністрування мережі. Щоб задати назву маршрутизатора використовуємо команду hostname з привілегійованого режиму конфігурування. Якщо користувачем не задано ім’я маршрутизатора, то по замовчуванню використовується ім’я Router

Приклад 4.1.1. Задання імені маршрутизатору

Press RETURN to get started!

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname Router0

Router0(config)#

Виконуємо цю операцію для наступних трьох маршрутизаторів.

Приклад 4.1.2. Задання імені маршрутизатору

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname Router1

Router1(config)#

Приклад 4.1.3 Задання імені маршрутизатору

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname Router2

Router2(config)#

Приклад 4.1.4 Задання імені маршрутизатору

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname Router3

Router3(config)#

Для настройки послідовного інтерфейсу необхідно виконати наступні дії (Приклад 4.1.5):

 1. Увійти в режим глобальної конфігурації.

 2. Увійти в режим настройки потрібного інтерфейсу.

 3. Зконфігурувати IP-адрес для інтерфейсу і маску під мережі.

 4. Вказати полосу пропускання каналу ( необов’язковий етап).

 5. Встановити частоту синхронізуючих імпульсів передаючого (DCE) пристрою (для приймаючого пристрою DTE цей етап потрібно пропустити).

 6. Включити інтерфейс.

Приклад 4.1.5 Налаштування послідовних інтерфейсів для Router 1

Router1(config)#interface serial 0/2/1

Router1(config-if)#ip address 192.168.0.6 255.255.255.252

Router1(config-if)#bandwidth 56

Router1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/1, changed state to up

Router1(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/2/1, changed state to up

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface serial 0/2/0

Router1(config-if)#ip address 192.168.0.9 255.255.255.252

Router1(config-if)#bandwidth 56

Router1(config-if)#clock rate 56000

Router1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/0, changed state to down

Router1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/2/0, changed state to up

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface fa 0/0

Router1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Щоб визначити яким саме є пристроєм послідовний інтерфейс DCE чи DTE використовуємо команду show controllers. Див. приклад 4.1.6

Приклад 4.1.6 Вивід по команді show controllers

Router1#show controllers

---частина інформації пропущена---

Interface Serial0/2/1

Hardware is PowerQUICC MPC860

DTE V.35 TX and RX clocks detected

idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0

SCC Registers:

General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8

Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00

Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E

Interrupt Registers:

Config [CICR]=0x00367F80, Pending [CIPR]=0x0000C000

---частина інформації пропущена---

Для налаштування інтерфейсу Ethernet потрібно виконати дії, вказані нижче ( приклад 4.1.7):

 1. Увійти в режим глобальної конфігурації.

 2. Увійти в режим настройки потрібного інтерфейсу.

 3. Зконфігурувати IP-адрес для інтерфейсу і маску під мережі.

 4. Включити інтерфейс.

Приклад 4.1.7 Налаштування Ethernet інтерфейсу для Router 1

Router1# configure terminal

Router1(config)#interface fa 0/0

Router1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Вище приведені приклади конфігурування інтерфейсів застосуєм до всіх маршрутизаторів.

Отже, коли всі маршрутизатори зконфігуровані, мережа буде мати наступний вигляд з розподіленими IP – адресами. Рис. 4.1.2Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Конфігурування бездротового маршрутизатора Linksys WRT54GL

  Лабораторная работа >> Коммуникации и связь
  ... Завдання 1 : Завантажити початкову конфігурацію Крок 1. Завантажте конфігурацію маршрутизатора R1 hostname ... management Збережіть настройки, натиснувши кнопку Save Settings. Маршрутизатор вимагатиме ввести новий ...
 2. Інформатика. Курс лекцій

  Конспект >> Информатика, программирование
  ... коефіцієнти а і Ь. 2. Уводиться початкове значення аргумента х (-4). 3. Обчислюється ... зберігаються папки користувача, настройки екрану і настройки панелі управління. ... адаптерами, мостами, комутаторами, маршрутизаторами, шлюзами). Розглянемо функції, що ...
 3. Здійснення авторізації доступу до каналів компютерних мереж

  Дипломная работа >> Коммуникации и связь
  ... устаткування (концентратори, комутатори, маршрутизатори); робочі станції ... початкового тексту, то Kerberos не може забезпечити доступ до такого застосування. 4.2 Настройка ... А.Е. Основы конфигурирования коммутаторов и маршрутизаторов Cisco. – М.: РГОТУПС, ...
 4. Створення програмного комплексу для автоматичного аудиту розрахункової техніки комп’ютерної мережі підприємства

  Отчет о прохождении практики >> Информатика, программирование
  ... портів повторювань, мостів, комутаторів і маршрутизаторів. Помилка вирівнювання завжди супроводжу ... простим і зрозумілим; 4. настройки параметрів безпеки SNMPv3 повинні бути ... Ім'я TRAP Опис 0 Coldstart Установка початкового стану об'єкту. 1 Warmstart ...
 5. Використання Internet у банківському обслуговуванні клієнтів

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... каналах Т-1 через фільтруючий маршрутизатор для захисту мережі. Кл ... ій з кредитами; настройка набору операцій з кредиту; настройка параметрів, що визначають ... ічного перетворення електронного документа (початкової інформації) з використанням секретного ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016541481018066