Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Грандиозный биржевой крах в «черный» вторник 29 октября 1929 года положил начало кризису, или Великой депрессии 1929-1933 гг , который по своей глубин...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В последней трети ХIХ века происходило бурное развитие науки и техники, что вызвало существенные изменения в производительных силах капиталистического...полностью>>
Экономика->Реферат
Накануне и в начале фабричного периода в истории экономики наблюдался совершенно особый исторический этап, именуемый первоначальным накоплением капита...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
На протяжении уже по меньшей мере последних трех столетий ведутся последовательные теоретические исследования в области международной торговли, направ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

ВСТУП

1.Характеристика виробничої програми підприємства.

2. Фактори інвестиційної привабливості

2.1. Фактори виробництва

2.2. Ринкові фактори:

2.3. Правові фактори:

2.4. Макроекономічні і політичні фактори:

2.5. Фактори господарської і фінансової привабливості:

3. Загальна характеристика підприємства

3.1. Фінансово-економічний стан підприємства на 1.07.2002 р.

3.2. Структура керування

3.3. Кадровий склад керування підприємством

3.4. Стан приватизації

3.5. Місцезнаходження

3.6. Основні виробничі фонди

3.7. Основна продукція

3.8. Обсяг виробництва основних видів продукції за 1999 – 2001р

3.9. Характеристика фінансового стану комбінату

3.10. Аналіз ринків збуту і перспективи їхнього розвитку

4. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

4.1. Опис продукції

4.2. Конкурентноздатність продукції

4.3. Патентна захищеність і авторські права

4.4. Маркетинг і збут продукції

4.5. Умови фінансування і розрахунок платежів по кредиту

4.6. Визначення внутрішньої норми рентабельності

4.7. Можливі ризики і форми страхування

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додатки

ВСТУП

Планування, безперечно, необхідний елемент ефективної діяльності фірми на ринку. Існує кілька підходів до розробки бізнес-плану. Між ними дуже багато загального, однак окремі розходження все-таки існують.

На перше місце в даному випадку ставиться визначення особистих цілей бізнесмена. Після оцінки ситуації як поза, так і усередині компанії визначається головна мета. Потім можна перейти до розробки стратегії, що являє собою процес конкретизації головної мети, розбивку її на задачі і підзадачі. На кожнім етапі реалізації обраної стратегії доцільно вносити в план визначені корективи, що диктує реальний хід подій. Таким чином, виробляється оперативний план. На основі довгострокових тенденцій і оперативного плану розробляється довгостроковий план.

Задум плану завжди має потребу в ретельному обґрунтуванні і перевірці на реальність. З цією метою його розвертають у систему приватних стратегій: товарно-ринкову, НДДКР, систему розвитку потенціалу і фінансову систему, що реалізується на другому етапі планування. Стратегія НДДКР є ведучої. Вона виявляє і формує комплекс розробок, найбільш актуальних для споживача і відповідних науково-технічному потенціалу підприємства.

За підсумками розробки різних варіантів стратегії уточнюються як очікувані розміри прибутку, так і потреби в капітальних вкладеннях. Ця інформація надходить на вхід фінансової стратегії, призначеної для остаточного балансування фінансових потреб і визначення розмірів і форм залучення позикових засобів.

На третьому етапі формування стратегічного плану результатні дані по каналах зворотнього зв'язку надходять на вхід задуму плану з метою його коректування. Остаточний варіант плану разом з результатами аналізу зовнішнього середовища, а також можливостей фірм оформляються у виді глобальної стратегії розвитку.

У цілому можна зробити висновок, що перераховані методики планування дуже подібні й в основному доповнюють один одного, розглядають бізнес-планування з різних сторін і виділяє різні етапи планування в якості основних.

Особливу роль у формуванні бізнес-плану грають плани маркетингу. Розділ, присвячений маркетингу, є однієї з найважливіших частин бізнес-плану, оскільки в ньому безпосередньо говориться про характер намічуваного бізнесу і способах реалізації проекту, завдяки яким можна розраховувати на успіх підприємства. Іншими словами, ціль цього розділу – роз'яснити як передбачуваний бізнес має намір впливати на ринок і реагувати на обстановку, що складається на ньому, щоб забезпечити збут товару чи послуг. Підприємець повинний представити тут свій бізнес як привабливу можливість для інвестицій, як кредитний ризик із привабливими перспективами. Маркетинг-план може бути сформований по-різному в залежності від виду бізнесу і складності ринку.

Плани маркетингу обов'язково містять у собі опис загальної стратегії маркетингу, політики ціноутворення, тактики реклами продукції, її реалізації і послепродажного обслуговування, а також прогнози обсягів продажів.

При викладі тактики реалізації продукції, доцільно вказати методи реалізації ( власна торгова мережа, торгові представники, посередники), що фірма могла б використовувати найближчим часом і в довгостроковій перспективі, а також, будь-які спеціальні вимоги для реалізації продукції. У бізнес-плані повинне бути зазначено, як буде проводитися реалізація, включаючи методи транспортування, страхування, кредитування, митні збори й ін.

У розділі «Реклама» укладач бізнес-плану повинний указати, яким образом компанія збирається привертати увагу покупців до продукції, що випускається.

Чимале місце в бізнес-плані приділяється виробничому плануванню. Потрібно, насамперед, приділити належна увага аналізу чи продукції послуг, характерних для даного бізнесу, оскільки поза залежністю від стратегічних розумінь бізнес не буде успішним, якщо не забезпечити привабливість для ринку його товарів і послуг. Одна з задач цієї частини плану ( характеристика в стиснутій формі основних параметрів товарів і послуг, пропонованих даною фірмою. Важливо, щоб їхні привабливі риси були освітлені в простій і ясній формі (використання і привабливість товарів і послуг, їхня розробка і розвиток). Іноді буває корисно представити список чи експертів споживачів, що знайомі зі згаданим чи товаром послугами і можуть дати про їх схвальний відгук. Такі зведення можуть бути представлені у формі чи листа звіту і включені у виді додатка.

 1. Характеристика виробничої програми підприємства.

Відповідно до урядової програми розвитку вітчизняного автомобілебудування в Україні, комбінат «Запорожсталь» розробив проект організації виробництва 300 тис. тонн у рік холоднокатаної сталі для складної й особливо складної витяжки, що відповідає вимогам автомобільної промисловості, замість імпортованої.

Потреба України в холоднокатаному листі для автомобілебудування в даний час складає 245 тис. т, а до 2005 року зросте до 340 тис. т.

Основні українські споживачі: Запорізький, Кременчуцький, Луцький, Львівський автозаводи; Харківський тракторний завод; Київський мотоциклетний завод, Дніпропетровський завод «Южмаш», машинобудівні підприємства України.

Конкурентом продукції комбінату «Запорожсталь» в Україні є Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, що має аналогічне устаткування, але не має освоєної технології виробництва високоякісного холоднокатаного листа особливо складної витяжки. Конкурентноздатність щодо імпортованої продукції забезпечується більш низькими цінами і транспортними витратами.

Короткий зміст проекту: Закупівля по імпорті й установка сучасного реверсивного стану «1700» і блоку колпакових печей для рекристаллизационного отжига в 100% середовищі водню.

Основні показники проекту:

 • обсяг виробництва продукції – 300 тис.т у рік холоднокатаного листа товщиною 0.4 – 2.0 мм, шириною 850 – 1550 мм;

 • Передбачуваний обсяг продажів – $ 158.4 млн.;

 • Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (після сплати податку в бюджет) – $ 42 млн.;

 • термін реалізації проекту – 28 – 30 місяців з моменту підписання контракту;

 • обсяг капітальних вкладень – $ 78.8 млн.;

 • строк окупності – 2 роки.

Забезпечення ресурсами: Ліцензії, технології, сировина, енергозабезпечення, персонал, зв'язок – 100%;

Виробничі площі – 98%.

Стадія готовності: Стадія розробки документації.

Підписано контракт із фірмою ЛОЇ ЕССЕН (ФРН) на постачання печей і підготовлений проект контракту на постачання прокатного стану з фірмою «Квернер Метолз клесим» (Франція).

Джерела одержання і погашення засобів:

Джерело фінансування – кредит іноземних партнерів.

Джерело погашення кредиту – засобу від реалізації металлопродукции комбінату.

Погашення кредиту передбачається протягом 5 років після завершення реконструкції.

Гарантії погашення кредиту: застава майна, передача акцій.

Короткі зведення про комбінат «Запорожсталь»

Найбільше металургійне підприємство України з повним металургійним циклом.

Основна продукція: аркушевий прокат – горячекатаний і холоднокатаний, товщиною 0.5-6.0 мм з углеродистих, низьколегованих, легованих і нержавіючих марок сталей, для автомобільної промисловості, машинобудування, електронної, хімічної й іншої галузей.

Вартість основних фондів: на 1.01.2002р. - $ 545 млн.

Обсяг продажів: за 2001 р. - $ 699 млн., у тому числі експорт - $ 480 млн.

Балансовий прибуток: за 2001 р. - $ 79.8 млн.

Зростання виробництва: у 2000-2001р.м. у порівнянні з 1999 р. склав 35.2%.

Чисельність основного персоналу: 16.2 тис. чіл.

Інженерний персонал: 3.1 тис. чіл.

Форма власності: Відкрите акціонерне товариство.

Статутний фонд: $ 148 млн.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація і управління виробництвом. Конспект лекцій

  Конспект >> Менеджмент
  ... “тип організації виробництва”. Характеристика одиничного типу виробництва. Характеристика серійного типу виробництва. Характеристика масового типу виробництва. Організація потокового виробництва. Загальна характеристика ...
 2. Економіка та організація виробництва. Опорні конспекти

  Конспект >> Экономическая теория
  ... метою більш повної характеристики динаміки виробництва ... , реконструкцію ... проекті, грн. Проект ... льного виробництва (організаційні структури керування сферами науки і виробництва, форми організації різних типів і виробництва ... (автомобілі, ... календарях, листівках, ...
 3. Організація готельного господарства та туристичної діяльності

  Конспект >> Туризм
  ... дизайнерського проекту ... реконструкції їх об'єднують у групи за функціональними ознаками з метою організац ... автомобілів, а також криті стоянки для автомоб ... виробництва та обслуговуючого персоналу має забезпечувати виконання вимог даних характеристик ... листів ... льного ...
 4. Організація технології роботи вантажної станції

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... льного виходу вагонів зі станції 11 Організац ... Метою дипломного проекту є розгляд системи організац ... характеристика станції “Д” Загальна характеристика ... вагонні листи – ... завантаження (розвантаження) автомобілів Назва вантаж ... виробництва ... реконструкц ...
 5. Організація технічного обслуговування автомобіля ГАЗ-3307

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... чну характеристику автомобіля впливають цілий ряд рішень під час організації ... автомобілів на лінію. На відміну від комплексної, за операційно-постової форми організації виробництва ... ігання автомобільного палива, мастильних матеріалів, автошин, металів, агрегат ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0022120475769043