Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Діабетична кома – це одне з найважчих ускладнень цукрового діабету, яке зумовлене недостатністю гормона підшлункової залози – інсуліну. Дефіцит інсулі...полностью>>
Астрономия->Реферат
Припустимо, що на великому підприємстві є величезна база даних «Кадри», що містить найдокладніші відомості про кожного співробітника. Крім формальної ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Крізь зовнішній отвір стегнова грижа виходить під шкіру стегна. Внутрішній отвір, або кільце, стегнового каналу обмежений спереду пахвинною зв’язкою; ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Створив маску. Щоб створити маску я вибираю інструмент Текст-маска за допомогою, якого вводжу слово. Після цього виконую команду Правка/Вставити в. То...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Івано-Франівське управління освіти

Коломийський технічний ліцей ВПУ-14


КЕР-305-04-2001

на тему:

Виконав: Васкан С. В.

Перевірив: Корнієнко А. І.

КОЛОМИЯ 2001

Зміст

 • телевізори 3УСКТ;

 • загальні відомості, структурна схема телевізора 3УСКТ;

 • конструкеція.

В цій курсовій роботі розглянуті уніфіковані кольорові телевізори, починаючи з 3-го покоління. Особливістю уніфікованих телевізорів є застосування одинакового набору блоків, в результаті чого номенклатура запасних деталей уніфікованих телевізорів скорочена. При різних торгових назвах (наприклад, “Рекорд”, “Садко”, “Радуга” та ін.) телевізори можуть мати одинакову схему, вміщувати одинакові блоки, а відрізнятися лише зовнішнім оформленням і конструкцією корпуса.

В телевізорах 3УСКТ застосовуються спеціальні фільтри на поверхнево-акустичних хвилях (ПАХ), які не потребують настройки, замінюють фільтри зосередженої селекції, вміщують від 9 до 13 точок настройки і мають високу стабільність амплітудно-частотної характеристики АЧХ. В телевізорах 3УСКТ застосовуються кінескопи із самозведенням електронних променів, імпульсні блоки живлення.

Від більш ранніх моделей телевізори 3УСКТ відрізняються меншим числом деталей, більш низькою споживчою потужністю і більш високою надійністю. Значно знизилася загальна вага телевізора.

Конструктивно телевізори 3УСКТ мають касетно-модульну конструкцію (рис.1). Основою конструкції служать уніфіковане шассі, закріплене на двох кронштейнах.

У випадку ремонту шассі може встановлюватися під кутом 45 або 90 градусів. На шассі розміщуються модулі радіоканалу, кольору, рядкової і кадрової розгорток. Модуль живлення може кріпитися на шассі або окремо на дні корпуса телевізора. Блок управління (БУ) і пристрій вибору програм (СВП-4-5, СВП-4-10, УСУ-1-15) встановлені на лицьовій панелі телевізора.

Рис. 1. Розміщення основних частин в телевізорі 3УСКТ:

1 – антенні гнізда і запобіжники; 2 – плата регулятора тембру і кольорових тонів; 3 - модуль кольору; 4 – субмодуль кольору; 5 – модуль рядкової розгортки; 6 – плата кінескопа; 7 – субмодуль корекції растру; 8 – модуль кадрової розгортки; 9 – модуль живлення; 10 – з’єднувальна плата; 11 – пристрій синхронізації розгорток; 12 – субмодуль радіоканалу; 13 – селектор каналів СК-М-24-2; 14 – селектор каналів СК-Д-24; 15 – модуль радіоканалу.

На дні корпуса встановлюється плата фільтру живлення ПФЖ. Динамічна головка може бути встановлена на лицьовій панелі або на корпусі збоку. Модулі зв'язані між собою з допомогою з’єднувачів типу СНП. Позначеня вилки і розетки, з’єнаних один з одним, складається з двох частин: позиційного позначення зєднувача в межах модуля, якому він належить, і позначення (в дужках) модуля, в якому встановлена відповідна частина.

Наприклад, якщо розетка Х1 модуля А2 позначається Х3(А8), то це значить, що вона з’єднана з вилкою Х3 модуля А8.

Структурна схема телевізора 3УСКТ

Структурна схема телевізора 3УСКТ представлена на

рисунку 2.

Радіосигнал телебачення через антенні входи «МВ» або «ДМВ» поступає відповідно на селектори СК-М-24 або СК-Д-24, в залежності від вибраного діапазону. Управління селекторами електронне і створюється напругами, які надходять із пристрою вибору програм А10.

Селектори каналів перетворюють прийнятий ВЧ-сигнал в проміжну частоту зображення (38,0 МГц) і звука (31,5 МГц). При прийомі в діапазоні ДМВ виділений сигнал ПЧ поступає на змішувач селектора МВ, який в даному випадку працює як додатковий підсилювач. Із виходу селектора А1.1 сигнали ПЧ поступають на підсилювач проміжної частоти зображення ППЧЗ в субмодулі радіоканалуА1.3, де відбувається підсилення радіосигналів і формуванння амплітудно-частотної характеристики АЧХ сигналів. Формується АЧХ з допомогою фільтру на поверхнево-акустичних хвилях ПАХ, який являється вхідним пристроєм ППЧЗ. З виходу ППЧЗ сигнали поступають на відеодетектор і на схему АПЧГ. Відеодетектор перетворює сигнали ПЧ у відеосигнал зображення. Крім того, на виході детектора присутній сигнал другої інтервальної частоти звука у вигляді різниці f пч. зобр. – fпч. звука = 6,5 МГц. Схема АПЧГ формує напругу, величина якої пропорційна відхиленню проміжної частоти від номінального значення. Ця напруга сумується з напругою настройки і поступає на селектори каналів, забезпечуючи підстройку гетеродинів.

З виходу відеодетектора повний кольоровий телевізійний сигнал ПКТС поступає на пристрій автоматичного регулювання підсилення АРП, в канал звуку і на емітерний повторювач.

Пристрій АРП виробляє сигнал, який забезпечує стабільність рівня відеосигналу призміні рівня сигналів ПЧ. Пристрій АРП охоплює своїм регулюваннням підсилювач високої частоти ПВЧ в селекторах каналів і ППЧЗ. В каналі звука виділяється сигнал другий ПЧ звука, потім сигнал підсилюється і обмежується в підсилювачі проміжної частоти звука ППЧЗв, після цього здійснюється частотне детектування в ЧД і попереднє підсилення звукової частоти в ПЧЗ.

З емітерного повторювача підсилений по струму відеосигнал поступає в субмодуль синхронізації розгорток ПСР А1.4 і в модуль кольору МК А2.

В субмодулі синхронізації розгорток А1.4 із ПКТС виділяються кадрові і рядкові синхроімпульси. Кадрові синхроімпульси КСІ надходять в модуль кадрової розгортки А6, де синхронізують частоту задаючого генератора кадрової розгортки. Рядкові синхроімпульси через пристрій автоматичної частоти і фази АПЧ і Ф корегують частоту і фазу імпульсів задаючого генератора ЗГ рядкової розгортки.

В пристрої ПСР формуються двохрівневі стробуючі імпульси SC (sand castle – “піщаний замок”), необхідні для роботи пристрої кольорової синхронізації в субмодулі кольору А2.1 і фіксації рівня чорного в модулі кольору А2. В модулі кольору А2 повний кольоровий телевізійний сигнал поступає в канал сигналу яскравості і в субмодуль кольору А2.1.

В каналі яскравості здійснюються наступні операції: режекція сигналів кольору при прийомі кольорового зображення, електронне регулювання контрастності, яскравості, насиченості, перша прив’язка рівня чорного, обмеження струму променів кінескопа (ОСП).

Субмодуль кольору А2.1 представляє собою декодер сигналів кольору, в якому відбувається виділення сигналів кольору і одночасна корекція високочастотних передспотворень, підсилення сигналів кольору, їх розподіл з подальшим детектуванням сигналів кольору.

Для автоматичного включення і виключення каналу кольору і режекторних контурів в каналі яскравості в залежності від приймаючого чорно-білого або кольорового сигналів, а також для корекції правильності переключення електронного комутатора служить пристрій кольорової синхронізації, розміщений в субмодулі кольору А2.1.

Отримані в результаті детектування кольорорізницеві сигнали ЕR-Y і ЕB-Y надходять в матрицю, в якій при їх додаванні виділяється зелений кольорорізницевий сигнал ЕG-Y. В наступних матрицях відбувається додавання кольорорізницевих сигналів з сигналом яскравості, в результатті чого виділяються сигнали основних кольорів ЕR, EG, EB.

В вихідних відеопідсилювачах сигнали основних кольорів підсилюються до величин, необхідних для нормальної модуляції струменів променів кінескопа. Гасіння променів кінескопа на час зворотнього ходу рядкової і кадрової розгортки здійснюється імпульсами гасіння, сформованими в спеціальному формувачі із рядкових імпульсів зворотнього ходу рядкової розгортки РІЗХ і кадрових імпульсів зворотнього ходу кадрової розгортки КГІ. Імпульси гасіння разом з сигналами основних кольорів підсилюються у вихідних підсилювачах і поступають на катоди кінескопа. В більш ранніх моделях телевізорів імпульси гасіння поступали на модулятори кінескопа. Модулі рядкової А7 і кадрової розгортки А6 призначені для створення відхиляючих променів рядкової і кадрової частот.

В модулі рядкової розготки А7, крім відхиляючих струмів, виробляються напруги,необхідні для роботи системи АПЧ і Ф, ОСП, фукнкціонування пристроїв стабілізації розмірів растру.

Модуль рядкової розгортки також являється джерелом напруги для живлення анода, фокусуючого і прискорюючого електродів кінескопа. Ці напруги виробляються множником напруг в модулі рядкової розгортки.

В модулі також виробляється постійна напруга 220В для живлення вихідних відеопідсилювачів і змінна напруга 6,3 В (еф.) для живлення підігрівачів кінескопа. Напруга 6,3 В знімається з однієї із вторинних обмоток трансформатора вихідного рядкового ТВР. Модуль А7 складається із попереднього підсилювача, вихідного касаду і субмодуля корекції растру А7.1, призначеного для усуненння геометричних спотворень растра, стабілізації і регулювання розміру растра по горизонталі.

Модуль кадрової розгортки А6 складається із задаючого генератора ЗГ, попереднього підсилювача, каскаду регулювання режимів, в якому здійснюється регулювання розміру, лінійності і частоти кадрів, вихідного каскаду, формувача імпульсів гасіння і генератора зворотнього ходу.

Блок управління (БУ) включає в себе регулятори звуку, тембру, контрастності, яскравості, насиченості, кінцевий підсилювач звукової частоти (ПЗЧ) і стабілізатор напруги 30В, необхідний в пристрої вибору програм для настройки на потрібні телевізійні канали. Регулятор насиченості конструктивно повязаний з вимикачем кольору.

Плата кінескопа А8 використовується для надходження сигналів основних кольорів R, G, B і для подачі живлячих напруг на електроди кінескопа і підігрівачі.

На паті А8 розміщуються розрядник, обмежувальні резистори. В залежності від типу плати кінескопа можуть також розміщуватись регулятори прискорюючої і фокусуючої напруг. Модуль живлення МЖ в телевізорі 3УСКТ імпульсний. Складається із двохнапівперіодичного випрямляча напруги мережі, імпульсного генератора (блокінг-генератора), пристрою запуску, пристрою стабілізації і захисту від перенавантажень. Випрямлячі забезпечують необхідні для роботи телевізора напруги 125 В (130,135, 150 В), 28 В, 15 В.

В модулі розміщений додатковий стабілізатор 12 В.

Плата фільтру живлення (ПФЖ) А12 призначена для того, щоб імпульсні перешкоди модуля живлення не проникли в електричний ланцюг. На платі ПФЖ розміщені крім перешкодоподавляючих елементів і елементи пристрою розмагнічування кінескопа А11. В якості динамічної головки може застосовуватися широкосмугова типу ЗГДШ-1. Всі модулі і блоки телевізора зв’язані між собою з модулем живлення через з’єднуючу плату ПЗАЗ. Дана структурна схема призначена для роботи з кінескопами із самозведенням типу 51ЛК2Ц, 61ЛК5Ц або аналогічними імпортними кінескопами.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм

  Реферат >> Финансы
  ... охорони здоров’я Реферат на тему: ПРИНЦИПИ РОБОТИ ПРЕДСТАВНИЦТВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФІРМ 2001 Сучасний ... фармацевтичних фірм здійснюють роботу за таки­ми принципами: 1. Територіальний — найпростіший ...
 2. Принцип роботи ядерного реактора

  Реферат >> Физика
  Тема: "Принцип роботи ядерного реактора" ЗМІСТ ЯДЕРНИЙ ... . Поглинаючи нейтрони, що утворяться при роботі ядерного реактора, вони роблять уран ...
 3. Основні принципи роботи на клавіатурі та з мишою

  Реферат >> Астрономия
  ... питання: "Що таке миша, її призначення, принцип роботи" Поряд з клавіатурою миша є важливим ... ї кнопки об'єкт стає активним. Принцип роботи. Мишу можна відкривати без особливих ... деякі види миші. 1) Оптична миша - її принцип роботи трохи схожий до механічно ...
 4. Організація Інтернету протоколи адреси DNS принцип роботи

  Реферат >> Астрономия
  ... : протоколи, адреси, DNS, принцип роботи Інтернет - це об'єднана ... Інтернеті, але неприйнятні для роботи користувачів (не наочні, погано ... складається за ієрар­хічним принципом. - На найвищому рівні ... системи доменних імен. Принцип роботи Інтернету Скажімо, ...
 5. Структура та принцип роботи Win9x NT

  Реферат >> Астрономия
  ... ізації" Львів – 1998 Структура та принцип роботи Windows 95, 98, NT. Структура ... ядро Windows. Сама можливість роботи 32-х розрядної системи Windows пов ...
 6. Принцип дії склоочисника

  Дипломная работа >> Транспорт
  У запропонованій дипломній роботі описано будову, призначення та принцип дії, вказані основні неполадки склоочисника рекомендац ... В цьому звіті дипломної роботи ми ознайомились з призначенням, будовою, принципом роботи системи склоочисників автомоб ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018370151519775