Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Финансы представляют собой довольно сложное общественное явление Они охватывают широкую гамму обменно-распределительных отношений, которые отображаютс...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Финансовая система сегодня является предметом дискуссий и обсуждений В качестве проблем современного общества, которые призвана решать финансовая сист...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Считается, что понятие финансовой системы является развитием более общего определения - финансы При этом, как отмечалось ранее, финансы выражают эконо...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В данной работе рассмотрена финансовая система Японии от ее формирования и до настоящего времени Дана характеристика банковской системы страны, как яд...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1


ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Затверджую”

Проректор з навчальної

роботи_____________

Гонтаровська Т.М.

„___” ________ 200 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з навчальної дисципліни

Фінанси”

для студентів заочної форми навчання

спеціальностей

7.050102 „Економічна кібернетика”

7.050104 “Фінанси”

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ЖИТОМИР 2003

ЗМІСТ

ТЕМА 1. ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВА СИСТЕМА

 1. Суть та визначення фінансів

 2. Функції фінансів

 3. Фінансові ресурси

 4. Фінансова система, її ланки та організаційна система

ТЕМА 2. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

 1. Поняття та склад фінансового механізму

 2. Фінансове планування

 3. Система фінансових важелів та стимулів

 4. Фінансові показники, нормативи, ліміти

ТЕМА 3. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

 1. Загальні положення управління фінансами

 2. Структура органів управління

 3. Місцеві фінансові органи в системі управління фінансами

 4. Фінансовий контроль

ТЕМА 4. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

 1. Суть та роль державного бюджету

 2. Доходи державного бюджету

 3. Витрати державного бюджету

ТЕМА 5. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 1. Бюджетна система України

 2. Доходи державного бюджету України

 3. Видатки держаного бюджету України

 4. Бюджетні права в Україні

 5. Бюджетний процес в Україні

ТЕМА 6. ФІНАНСИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 1. Фінанси місцевих органів влади, їх зміст і роль

 2. Місцеві бюджети України

 3. Доходи місцевих бюджетів

 4. Видатки місцевих бюджетів

 5. Фінансові проблеми місцевих бюджетів

ТЕМА 7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НАСЕЛЕННЮ

 1. Фінансовий аспект соціальних гарантій

 2. Cоціальне забезпечення населення України

Фінансування системи соціальних гарантій населенню

ТЕМА 8. ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО І МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 1. Державний Пенсійний фонд

 2. Державний фонд сприяння зайнятості населення

 3. Державний інноваційний фонд

 4. Державний фонд соціального страхування

 5. Фонд сприяння конверсії

 6. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування

ТЕМА 9. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

 1. Поняття і роль державного кредиту

 2. Державний та банківський кредит, їх відміна

 3. Форми держаного кредиту

 4. Державний борг

 5. Управління державним кредитом

 6. Державний борг України

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

ЛІТЕРАТУРА

Тема 1. Фінанси та фінансова система

 1. Суть та визначення фінансів.

 2. Функції фінансів.

 3. Фінансові ресурси.

 4. Фінансова система, її ланки та організаційна система.

 1. Суть та визначення фінансів.

Фінанси – це сукупність грошових відносин, які виникають між державою, підприємствами ( різних форм власності та галузевої спрямованості ) та населенням в зв’язку з розподілом та перерозподілом вартості внутрішнього валового продукту, формуванням і використанням централізованих та децентралізованих цільових грошових фондів суспільного призначення.

Фінанси пов’язані з природою та функціями держави, її діяльністю, економічними та політичними інтересами правлячої партії. Функціонування фінансових відносин обумовлюється об’єктивно існуючою необхідністю вилучення, концентрацією та перерозподілом державою частини внутрішнього валового продукту.

 1. Функції фінансів.

Виділяють розподільчу та контролюючу функції фінансів.

Розподільча функція полягає в тому, що фінанси є інструментом вартісного розподілу. Їх призначення – здійснювати розподіл та перерозподіл вартості внутрішнього валового продукту в грошовому виразі між різними суб’єктами господарювання та напрямами цільового використання.

Через розподільчу функцію реалізується суспільне призначення фінансів – забезпечення кожного суб’єкта господарювання необхідними фінансовими ресурсами, які використовуються в формі грошових фондів.

За допомогою розподільчої функції відбувається первинний розподіл ( розподіл заново створеної вартості – національного доходу ) і формуються основні ( первинні доходи). Основні доходи дорівнюють національному доходу і формуються з:

- заробітної плати робітників, службовців, доходів фермерів тощо, тобто категорії трудящих, які зайняті в матеріальному виробництві;

- доходів підприємств матеріального виробництва.

Але первинні доходи ще не створюють необхідних суспільству грошових фондів. Тому відбувається подальший перерозподіл національного доходу. Перерозподіл національного доходу відбувається між:

- виробничою та невиробничою сферою народного господарства;

- галузями матеріального виробництва;

- окремими регіонами країни;

- формами власності;

- соціальними групами населення.

В результаті перерозподілу утворюються вторинні доходи, які складаються з доходів, отриманих в невиробничій сфері та податків.

Контролююча функція виявляється в контролі за розподілом внутрішнього валового продукту по відповідним фондам і їх використанням за цільовим призначенням.

Фінанси мають властивість кількісно відображати процес відтворення в цілому та його різні фази. Завдяки цій властивості фінанси здатні сигналізувати про те, як:

- складаються пропорції суспільного продукту, який розподіляється;

- забезпечується безперервний процес відтворення;

- формуються необхідні фонди цільового призначення в різних сферах та галузях.

Контролююча функція тісно пов’язана з розподільчою. Кожна фінансова операція передбачає розподіл суспільної праці і національного доходу та контроль за цим розподілом.

 1. Фінансові ресурси.

Фінансові ресурси держави – це грошові кошти, які утворюються в процесі розподілу та перерозподілу валового національного продукту за певний період.

Склад та структура фінансових ресурсів, напрямки їх використання визначаються економічною ( фінансовою) політикою держави. Зміна в економічній політиці держави обумовлюють відповідні зміни в формування і використанні фінансових ресурсів.

Існують централізовані та децентралізовані ресурси. Централізовані фінансові ресурси зосереджуються головним чином в державному та місцевих бюджетах та різних державних фондах. В Україні такими фондами є Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд сприяння зайнятості населення, Фонд конверсії, позабюджетні фонди місцевого самоврядування.

Також до централізованих фінансових ресурсів відносять ресурси державних фінансових інституцій ( Національного банку, державних страхових органів, державних кредитних установ ). Основна частина фінансових ресурсів утворюється за рахунок відрахувань від доходів підприємств та організацій, надходжень від різних видів державного страхування, від зовнішньоекономічної діяльності тощо. Відносно незначна частина централізованих ресурсів формується за рахунок надходжень від населення ( податків, зборів, мита, різних надходжень).

Майже всі централізовані фінансові ресурси є власністю держави і спрямовуються на:

- економічний та соціальний розвиток країни;

- фінансування превентивних заходів через систему майнового страхування;

- виплату страхових сум по всім видам особистого страхування;

- фінансування оборони країни;

- утримання органів державного управління.

Децентралізовані фінансові ресурси знаходяться у розпорядженні підприємств, об’єднань та організацій.


Схема 1.1. Фінансова система та її ланки.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Сучасні тенденції розвитку світової фінансової системи

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ї фінансової системи в умовах глобалізації. - Київ.: Видавництво “ДрУк” – 2002. – 320с. Луцишин О.О. Фінансові ринки та ... . Стукало Н. В. Особливості сучасного трактування термінів «фінанси» та «фінансова система» // Науковий вісник Волинського державного ун ...
 2. Фінанси та фінансова система України

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... )) та система паперово-кредитного обігу (паперово-грошова система та система кредитних ... економіці, в держ фінансах, банк і валютній системах тощо. Реформи часткового типу ... нвестиційні фінансово- кредитні установи (інвестиційні фонди,фінансові компанії,кредитн ...
 3. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ї фінансової системи, що підвищує ефективність розподілу ресурсів, створює нові фінансові інструменти та ... . Стукало Н. В. Особливості сучасного трактування термінів «фінанси» та «фінансова система» // Науковий вісник Волинського державного ун ...
 4. Фінанси та їх структура

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... це дуже складна та багатопланова ланка фінансової системи. Державні фінанси охоплюють: державний та місцеві бюджети ... . Сутність фінансів, їх функції та роль у суспільстві. Фінансова система [Електронний ресурс]:Фінанси /Лонард С.Л. // Навчальний ...
 5. Управління фінансами в Україні

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... : Фінанси, управління фінансами, податки, фінансове прогнозування, фінансове планування, фінансове регулювання, фінансовий контроль. ПЛАН Вступ 4 1. Фінанси та фінансова система 6 2. Поняття ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0028860569000244