Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
Гараж в настоящее время является не только местом, куда ставят и где ремонтируют машину. Для мужчины он является олицетворением личных владений, где о...полностью>>
Государство и право->Реферат
Как известно, российская экономика проходила в последние годы и проходит до сих пор один из самых сложных периодов в своей истории. За последние 15 ле...полностью>>
Государство и право->Реферат
До конца 80-х годов вымогательство не имело широкого распространения. В 1985-88 годах в стране регистрировалось в среднем от 1200 до 1600 случаев проя...полностью>>
Государство и право->Реферат
Любая отрасль Российского права регулирует определенные правоотношения. В частности, гражданскому праву свойственно регулирование гражданских правоотн...полностью>>

Главная > Реферат >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ І СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИКИ

ПЛАН

 1. Вступ.

 2. Поняття суб’єктів і об’єктів політики.

 3. Характеристика головних суб’єктів політики.

 4. Основні риси об’єктів політики.

ВСТУП

Суб’єкті і об’єкті політики – обов’язкові елементи політичних відносин, тому вони повинні розглядатися в єдності, взаємозв’язку і в взаємозалежності, однак кожен з цих елементів має свої властиві йому ознаки.

Суб’єкти політики – це соціум, а також створені ними установи, організації, чия активна практична діяльність спрямована на перетворення політичної та інших сфер життєдіяльності людини як відповідних об’єктів політики. Суб’єкт політики, таким чином, передбачає наявність самих соціумів та їх організацій, здатних до політичної діяльності і створених з цією метою; певні цілі їхньої діяльності; цілеспрямовану активність; виявлений інтерес; взаємозв’язок, взаємодію з об’єктом політики.

Об’єкти політики – явище політичної сфери в їх різноманітних проявах і зв’язках з усім громадянським суспільством, на які спрямована діяльність суб’єктів політики.

Об’єкті політики дає уявлення в цього того, на що суб’єкт політики спрямовує свою перетворюючу або руйнівну політичну діяльність. Отже, об’єкт політики це реальна політична дійсність, характерні для неї суспільні відносини насамперед політичні, політична система суспільства в цілому, її елементи, форми політичного життя, сфера політичних інтересів, суперечності політичного процесу як у вітчизняних межах, так і в регіональному або світовому просторі.

У суспільстві суб’єктом і об’єктом можуть бути і є людина, соціальні верстви, групи, організації, рухи, колективи, держави, суспільство в цілому.

Відповідно до визначення поняття суб’єкта і об’єкта політики розглянемо їх основні характеристики.

Суб’єктом політики в кожній соціум, здатний творити політику. Це означає відтворення набутого, усталеного в політиці, виробленого попередніми поколіннями в процесі історичного розвитку, підтримання реального політичного стану в усій системі його залежностей, закладення в реалії політики імпульсів її майбутнього розвитку, внутрішніх пружин політичного руху. Отже, суб’єкт політики є активним за своєю природою. Рушійною силою також активності цілеспрямованої політичної діяльності є наявність політичного інтересу.

Соціально-політичні спільності як суб’єкти політики – це цілісні соціальні утворення, що формуються на основі певних соціально-політичних і культурно-економічних зв’язків, тенденцій і перспектив розвитку. Основні характерні ознаки соціально-політичних спільностей як суб’єктів політики: соціально-політичні спільності є рушієм суспільно-політичного прогресу; без активної діяльності соціально-політичних спільностей, розвинутих відносин між ними, їхньої свідомої поведінки, політичної волі ніякі прогресивні соціальні зміни неможливі; від характеру соціально-політичних спільностей, а також якості функціонування створених ними політичних інститутів залежить стан об’єкта політики – політичної сфери суспільства.

Суб’єкті політики характеризується певним рівнем політичної культури. Це передбачає вміння володіти об’єктивними законами розвитку, знання сутності політики як специфічного суспільного явища, політичну волю здійснювати політичний вплив.

Зміни у розвитку об’єктів політики зумовлюють певні зрушення у функціонуванні суб’єктів політики. Оновлені риси суб’єктів і об’єктів змінюють і зміст зв’язків між ними. Такі зв’язки можуть виступати як координаційні, субординацій ні, управлінські тощо. Розвинутість їх визначається рівнем розвитку як суб’єкта, так і об’єкта політики.

Зміст, структура і характерні особливості політичних відносин, які виникають при цьому, здійснюється політичний процес.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Межі раціонального та ірраціонального в політичному ідеалі

  Реферат >> Астрономия
  ... рець досконалості, котрий виступає для субктів політики й широких верств населення моделлю ... і чинники, а також перемінні характеристики влади і її соціального оточення або ... є минуле і перспективи свого розвитку, об'єктивно і неупереджено ставитись до себе ...
 2. Політико управлінський цикл

  Реферат >> Политология
  ... , пробуючи визначити загальні характеристики та закономірності орган ... і виявлення конкретних процесів. Субкт і обкт управління знаходяться між собою ... об'єктивних закономірностей розвитку. 2. Політико-управлінський цикл 2.1.Загальне уявлення про політико ...
 3. Політика управління фінансовими ризиками

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... Фінансовий менеджмент тема: Політика управління фінансовими ... -небудь юридичних осіб - субктів підприємницької діяльност ... податковий. По характеризуемому обкті виділяють наступні ... , зниження яких є позитивною характеристикою бізнесу, відхилення від якого ...
 4. Політико - соціологічни аналіз олігархії в Україні

  Реферат >> Астрономия
  ... , не передбачених законодавством об’єднань за участю ... ідповідність дій суб’єктів політичної системи до Конституц ... дозволяє фінансово "підживлювати" тих політиків та державних службовців, які ... спробувати виокремити основну характеристику функціональної повед ...
 5. Суб єкти сучасної української політики в інтернет

  Реферат >> Астрономия
  ... академія” Реферат З політологіїНа тему: Суб’єкти сучасної Української політики в Інтернет ... які цікавлять нас як об’єкт дослідження. Політичні сайти та, з ... політика через ряд обраних характеристик і оцінити образи сьогоднішніх політиків по цих характеристиках ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014340877532959