Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Таможенная система->Закон
В статье 13 Закона “О таможенном тарифе” закрепляются основы заявления таможенной стоимости. Статья не является нормой прямого действия. Порядок и усл...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Валютная политика государства является инструментом регулирования равновесия в системе валютных отношений. Её направление и формы определяются валютно...полностью>>
Таможенная система->Курсовая работа
В системе органов государственного управления внешнеэкономической деятельности особая роль отводится таможенной службе как наиболее динамично развиваю...полностью>>
Таможенная система->Реферат
ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА- граница территории, на которой действует единое таможенное законодательство и ведется единый статистический учет внешней торговли;...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Таможенная система

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Державна митна служба України

Академія митної служби України

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Курсова робота

з дисципліни: „Організація договірної та претензійно-договірної роботи митних органів”

на тему: „Організація договірної роботи митних органів та участь в ній юридичних служб”

Виконав:

Курсант групи П03 – 3

Крючков М.

Перевірив: Доц..Зуєв В. А.

м. Дніпропетровськ

2008р.

План

Вступ

Розділ І. Значення роботи юридичного департаменту, юридичної служби митниці (регіональної митниці) в організації опрацювання, реєстрації й обліку договорів, а також контролю за їх виконанням у Держмитслужбі України

  1. Загальні положення по роботі з договорами у Держмитслужбі
1.2 Участь юридичної служби в порядку опрацювання, узгодження та реєстрації договорів
1.3 Виконання умов договорів і контроль за їх виконанням
1.4 Застосування заходів за невиконання або неналежне виконання договорів

Розділ ІІ. Особливості роботи юридичної служби митниці (регіональної митниці) з договорами на виконання підрядних робіт за державним замовленням

2.1 Особливості забезпечення виконання договорів на виконання підрядних робіт за державним замовленням

2.2 Встановлення відповідальності в договорах на виконання підрядних робіт за державним замовленням

Розділ ІІІ. Використання адміністративних договорів у діяльності митних органів, участь юридичної служби у їх розробці

3.1 Особливість адміністративного договору серед інших видів договорів

3.2 Мета використання адміністративних договорів у практиці митних органів

3.3 Особливості функціонально-управлінського договору

3.4 Договір про надання послуг, як різновид адміністративного договору

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Організація договірної роботи в митних органах э дуже важливою складовою діяльності юридичної служби митниці (регіональної митниці).

Її сутність полягає у тому, що митниця самостійно не може виготовляти для себе необхідні товари (послуги), які необхідні для здійснення її діяльності, а тому змушена звертатись для закупівлі необхідних товарів та послуг у суб’єктів господарювання, які такі товари (послуги) можуть надати. Можливість укладення такого виду договорів передбачена законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”. Неналежне виконання, або ж взагалі невиконання договору, укладеного відповідно до закону "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" має нести відповідальність, передбачену законодавством. Тому особливу увагу ми зосереджуємо саме на відповідальності за неналежне виконання таких договорів.

Темою даної роботи є порядок опрацювання, реєстрації й обліку договорів, а також контролю за їх виконанням у Держмитслужбі України, регіональних митницях та митницях, а також участь юридичної служби у даному процесі.

Тема, як ми бачимо, являється досить вузькою, так як серед діючих на даний час норм, які визначають організацію договірної роботи в митних органів є лише наказ Державної митної служби України і положення Цивільного, Господарського кодексу, які визначають вимоги щодо договорів.. Окремою темою роботи є дослідження особливостей укладення та використання функціонально-управлінських та інших адміністративних договорів у діяльності митних органів, як специфічного виду договорів.

Тому я буду намагатись висвітити дані питання за точки зору найбільшої юридичної точності, у взаємозвязку з іншими напрямками роботи митних органів, зокрема з претензійно-позовної роботою, яка тісно повязана з темою, що розглядається, так як у тому випадку, коли контрагент за договором не виконує своїх обовязків за договором, то митниця змушена звертатися до суду за захистом своїх зоаконних прав і інтересів.

В роботі була використана наступна методологія:

 1. метод аналізу.

 2. формально-логічний метод.

 3. метод дедукції.

 4. метод юридичного аналізу.

 5. метод юридично-догматичного тлумачення.

За допомогою використання вказаних методів наукового пізнання, на наш погляд, ми матимемо змогу дослідити організацію договірної роботи в митних органах, та зробити певні висновки, які допоможуть в майбутньому при практичній діяльності захищати права та законні інтереси суб’єктів зовнішньоекономічних відносин, інтересів держави, митниці а також надавати пропозиції щодо правильного розвитку митного законодавства.

Досягнення вказаної мети визначає структуру даної роботи.

З огляду на об’єм курсової роботи я намагатимусь зосередитись на найбільш актуальних проблемах, пропозиціях щодо вдосконалення законодавства, які висловлюють науковці з приводу:

 • підготовки та оформлення документів, потрібних для укладання договорів;

 • підготовки проектів договорів;

 • урегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні договорів;

 • розгляд договорів у частині дотримання вимог законодавства України;

 • роботи з укладання договорів;

 • реєстрації та обліку договорів;

 • контролі за виконанням договорів;

Розділ І. Значення роботи юридичного департаменту, юридичної служби митниці (регіональної митниці) в організації порядку опрацювання, реєстрації й обліку договорів, а також контролю за їх виконанням у Держмитслужбі України

  1. Загальні положення по роботі з договорами у Держмитслужбі

До договірної роботи у митних органах належить:

 • підготовка та оформлення документів, потрібних для укладання договорів;

 • підготовка проектів договорів;

 • урегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні договорів;

 • розгляд договорів у частині дотримання вимог законодавства України;

 • робота з укладання договорів;

 • реєстрація та облік договорів;

 • контроль за виконанням договорів;

 • виконання договірних зобов'язань;

 • аналіз й узагальнення практики укладання договорів, підготовка висновків та пропозицій щодо її вдосконалення в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях.

1.2 Участь юридичної служби в порядку опрацювання, узгодження та реєстрації договорів

Посадові особи структурного підрозділу Держмитслужби України, митного органу (спеціалізованої митної установи або організації), на яких покладено відповідальність за здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг та контроль за виконанням укладених договорів, візують кожну сторінку обох примірників проекту договору, а також додатки до нього та передають проект на погодження до відповідних структурних підрозділів Держмитслужби України.

Опрацювання та погодження проектів договорів проводиться в такому порядку:

а) митним органом або структурним підрозділом Держмитслужби України, що вносить проект договору:

у частині відповідності умовам тендерної (цінової) пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі;

у частині відповідності цін ринковим цінам (при укладанні договорів, які не підпадають під дію Закону);

б) Фінансово-економічним управлінням (службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності іншого митного органу, спеціалізованої митної установи й організації):

у частині відповідності видатків кошторисним призначенням;

в) Управлінням бухгалтерського обліку та звітності:

у частині відповідності нормативним актам щодо порядку розрахунків за договором і правильності проведення розрахунків у додатках до проекту договору (протоколі погодження договірної ціни, тарифах, специфікації);

г) Юридичним департаментом (юридичною службою іншого митного органу, спеціалізованої митної установи й організації):

у частині відповідності договору чинному законодавству.

Проект договору з додатками до нього опрацьовується Юридичним департаментом і за відсутності заперечень до нього та наявності віз керівників відповідних структурних підрозділів візується директором Юридичного департаменту (у митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях - відповідно начальником юридичної служби митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації після візування головним бухгалтером).

У разі невідповідності проекту договору законодавству Юридичний департамент (юридична служба іншого митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації), не візуючи проект, надає письмові пропозиції та зауваження до нього.

Після внесення зроблених Юридичним департаментом зауважень та врахування пропозицій проект договору візується директором Юридичного департаменту (начальником юридичної служби іншого митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації).

У ході опрацювання (розгляду) проекту договору юридична служба має право в установленому порядку отримувати від інших структурних підрозділів додаткові матеріали й консультації, що стосуються предмета договору та інших його умов [14].Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

  Курсовая работа >> Таможенная система
  ... ієї Договірної Сторони між пунктами відправлення та призначення, які знаходяться за межами території цієї Договірної Сторони ... . В. В. Скомаровський Про організацію роботи митних органів за принципом "єдиного вікна" // ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ ...
 2. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... утримання правоохоронних і митних органів та податкових служб, органів законодавчої і ... виходячи з їх договірної вартості (контрактно ... сплачується юридичними та фізичними ... та за рахунок інших осіб. придбання лотерей, участь ... -друге, роботу з організації і ведення ...
 3. Інформаційна політика митних органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні

  Курсовая работа >> Таможенная система
  ... Організація правової та претензійно - договірної роботи в митних органах” На тему: „Інформаційна політика митних органів та роль юридичних ... організації роботи митних органів, спеціалізованих митних установ i організацій (далі — митні органи) тощо. Служба ...
 4. Порядок проходження служби в митних органах

  Курсовая работа >> Таможенная система
  ... та організацій, порядок та умови проходження служби та порядок просування по службі, оплати та стимулювання праці в митних установах та організац ... зичним та юридичним особам ... митного органу, спеціалізованої митної установи, організації може залучати до роботи ...
 5. Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю

  Реферат >> Астрономия
  ... призначеною та ... за договірними ... Кожна організація, що бере участь у ... імовірно, що ... партнерів, організації рекламної роботи до виконання митних формальностей. ... У зв'язку з цим особливо зростає роль маркетингових, юридичних і фінансових служб ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0033919811248779