Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Переход к рыночной экономике сопровождается появлением некоторых видов деятельности, имеющих для финансового менеджера предприятия принципиально новый...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Ни одно государство не может обойтись без налогов, соответственно не может оно обойтись и без компетентных органов, отвечающих за их сбор Поэтому в лю...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Российская Федерация как государство, Конституция которого предусматривает в качестве ориентира социальное государство, стремясь максимально исходя из...полностью>>
Финансовые науки->Шпаргалка
В последние полтора-два столетия в мире действовали различные типы эк-х систем: две рыночные сис-мы, в которых доминирует рыночное хозяйство, — рыночн...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Оцінка структури поточних зобов’язань підприємства

Поточні зобовязання

2008

ПВ, %

2009

ПВ, %

Зміна ПВ

1

2

3

4

5

6

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

122

12,0

88

21,6

9,6

Поточні зобовязання за розрахунками:

З одержаних авансів

40

3,9

20

4,9

1,0

З бюджетом

164

16,1

137

33,6

17,5

Зі страхування

20

2,0

18

4,4

2,4

З оплати праці

50

4,9

15

3,7

-1,2

З учасниками

4

0,4

4

1,0

0,6

Інші поточні зобовязання

621

60,8

126

30,9

-29,9

Разом

1021

100

408

100

0

Найбільшу частку в обсязі зобов’язань в 2008 році займають «інші поточні» - майже 61%. В 2009 році найбільші частки зобов’язань підприємство мало по розрахунках із бюджетом – 34%, інших поточних зобов’язаннях – 31% та кредиторській заборгованості за товари, роботи, послуги – 22%.

Всі вище наведені економічні категорії так чи інакше впливають на загальний стан підприємства та на успішність здійснюваної ним господарської діяльності.

2.2 Оцінка фінансового стану та вірогідності банкрутства торовельного підприємства

Неможливо сформувати правильний висновок про успішність діяльності підприємства без оцінки основних показників, які визначають рівень його платоспроможності.

Зазвичай такий аналіз починають з розрахунку показника негайної (абсолютної) ліквідності. Він визначається шляхом співвідношення грошових коштів та поточних пасивів (поточних зобов’язань).

Розрахуємо коефіцієнт за період 2008-2009 рр.:

(0+810+0)/(8585+7550+13) = 0,05

(0+529+0)/(8616+8195+13) = 0,03

Дані значення досить малі і не дотягують до критично мінімальної межі. Тому, варто відзначити, що в останні два роки підприємство не мало фінансових можливостей погасити короткострокові зобов’язання грошовими коштами миттєво.

Чи могло підприємство погасити їх протягом року використовуючи всі обігові активи можемо з’ясувати на основі розрахунку коефіцієнта покриття (поточної ліквідності). Він визначається співвідношенням обігових активів та поточних пасивів. Визначимо його:

5897/(8585+7550+13) = 0,4

5874/(8616+8195+13) = 0,3

Отже, кредитоспроможність підприємства низька. Оптимальне значення показника – 1,0-3,0, а фактичні набагато нижчі.

Проміжний коефіцієнт покриття визначається співвідношенням різниці між обіговими активами та товарно-матеральними запасами і поточними пасивами. Показник вказує на можливість покриття короткострокових зобов’язань грошовими коштами та дебіторською заборгованістю.

(211+362+125+60+810)/(8585-7551-13) = 1,5

(265+264+203+90+529)/(8616-8196-13) = 3,3

Ступінь покриття в 2009 році значно посилився, що означає збільшення спроможності підприємства до сплати коштів за зобов’язаннями.

Операційна платоспроможність, суттю якої є покриття поточних витрат, які виникають в процесі господарсько-фінансової діяльності підприємства, визначається як відношення грошових активів та середнього обсягу витрат на здійснення діяльності.

(0+810+0)/(542+791+92+0)/365 = 208

(0+529+0)/(682+999+102+0)/365 = 108

Операційна платоспроможність підприємства знизилась у періоді майже вполовину. Підприємство повинно дбати надалі про підвищення її рівня.

Таблиця 2.10

Оцінка платоспроможності підприємства

Показник

Опт-не знач.

2008

2009

Зміна, +/-

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-1,0

0,05

0,03

-0,02

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,0-3,0

0,4

0,3

-0,1

Проміжний коефіцієнт покриття

збільшення

1,5

3,3

1,8

Операційна платоспроможність

збільшення

208

108

-100

Таким чином можна утворити загальний висновок про рівень платоспроможності даного підприємства. Абсолютна ліквідність залишається для підприємства поки що метою. Воно не змогло досягнути її в 2008-2009 роках. Це було обумовлено занадто великим обсягом поточних пасивів підприємства у ці роки. Вони ж вплинули і на поточну ліквідність, яка також була низькою. Проміжний коефіцієнт покриття в 2009 році збільшився більш як в половину, що досить позитивно впливає на ступінь покриття короткострокових зобов’язань за рахунок дебіторської заборгованості та грошових коштів. Операційна платоспроможність навпаки майже вполовину зменшилась у періоді. Це свідчить про зменшення розміру активів, які могли б бути направлення на покриття витрат в процесі господарської діяльності. Загалом рівень платоспроможності підприємства невисокий, на що вплинув великий обсяг зобов’язань.

Раніше ми розглянули динаміку та структуру власного капіталу СП «Вінниця- Облторг», та в практиці є певні показники, які дозволяють більш детально оцінити ефективність управління ним.

Одним з них є коефіцієнт забезпеченості власними коштами. Він є результатом співвідношення власних обігових коштів та всіх обігових коштів. Розрахуємо його:

(7550-2694)/5897 = 0,8

(8195-2750)/5874 = 0,9

Ці результати вказують на те, що капітал даного підприємства сформований за рахунок власного капіталу та частково за рахунок заборгованості, але розмір заборгованості не перевищує допустимий.

Далі визначимо коефіцієнт фінансової автономії (стабільності). Він є відношенням власного капіталу та загального обсягу активів.

Визначаємо його значення в 2008-2009 рр.:

7550/8585 = 0,9

8195/8616 = 1,0

Ступінь фінансування діяльності власними коштами знаходиться на нормальному рівні і в 2008, і в 2009 роках. Це обумовлено тим, що фактичні значення перевищують рубіж 0,5.

Коефіцієнт заборгованості визначається співвідношенням позикового капіталу до загального обсягу капіталу (активів). Розрахуємо його фактичне значення та визначимо на основі цього розрахунку який рівень заборгованості має підприємство.

(0+13+1022+0)/8585 = 0,1

(0+13+407+0)/8616 = 0,05

Заборгованість підприємства також знаходиться в допустимих межах. Про це свідчать результати розрахунків, які менші за 0,5.

Коефіцієнт фінансового ліверіджу визначається на основі співставлення власного та позикового капіталу. Розрахуємо обсяг власних коштів підприємства на одиницю позикових.

7550/(8585-7550) = 7,3

8195/(8616-8195) = 19

Власний капітал підприємства значно перевищує позиковий.

Співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості визначає ступінь перевищення однієї заборгованості над іншою.

(122+40+164+20+50+4+621)/(211+362+125+60) = 1,4

(88+20+137+18+15+4+126)/( 265+264+203+90) = 0,5

Розраховані результати проаналізуємо.

Таблиця 2.11Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... торговельних ... системи оцінки трудового потенціалу підприємства ... оцінки майна (МСО). Ці стандарти були розроблені Міжнародним комітетом зі стандартів оцінки ... методи експертної оцінки й ... вірогідності ... дприємства на ринку та зниження ризику банкрутства. На підпри ...
 2. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  ... при банкрутстві – суд. Ліквідаційна комісія оцінює майно підприємства, склада ... попиту підприємством укладаються з споживачами-покупцями (торговельними підприємствами, ... дприємстві. 3.Ознайомлення з системою формування, відбору та наймання на роботу та оцінки ...
 3. Удосконалення управління підприємством за допомогою маркетингу

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... оцінити кожну можливість на предмет її потенційної привабливості і вірогідност ... торговельного підприємства. Крім того, на торговельному підприємстві може бути розроблена й затверджена система ... і банкрутства тощо. Для проведення інтегральної оцінки фінансового ...
 4. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

  Реферат >> Финансы
  ... Торговельні підприємства частину ... вірогідність банкрутства. ... система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства ... забезпечити розроблення міні ... дприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності підприємства ... такої оцінки - експертна оцінка ...
 5. Організація маркетингу на підприємстві РКХЗ Зоря

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... Оцінка конкурентоздатності підприємства за показниками Уік Оцінка ринкової частки Критерії оцінки ... підприємства унаслідок банкрутства 2.Поява ... торговельних посередників з метою подальшої демонстрації їм споживчої цінності продукції підприємства. — Розроблення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0029330253601074