Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
Вот мы и подобрались к той главе, которая составляет суть моего реферата. Не удивляйтесь тому, что эта часть, фактически самая важная в данной работе,...полностью>>
Психология->Реферат
Как и у многих понятий в психологии, у конфликта имеется множество определений и толкований. Само понятий конфликт берет свое начало от латинского сло...полностью>>
Психология->Реферат
Среди психологов XX века доктору Зигмунду Фрейду принадлежит особое место. Его главный труд "Толкование сновидений" увидел свет в 1899 г. С тех пор в ...полностью>>
Психология->Реферат
Следственная деятельность способствует развитию и закреплению определенных профессионально важных качеств специалиста. Вместе с тем она имеет такие пс...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дерево – листок.

 • Голос – радіо.

 • Очі – книжка.

 • Машина – дорога.

 • Річка – берег.

 • Місяць – ракета.

  Після закінчення досліду експериментатор записує в протокол словесний звіт досліджуваного та свої спостереження про особливості запам’ятовування слів.

  Обробка результатів

  У кожній серії підраховуються кількість правильно відтворених слів і кількість помилок. Дані заносяться у зведену таблицю:

  Слова відтворені

  Серія 1

  Серія 2

  Правильно

  Неправильно

  Аналіз результатів

  Аналізуючи результати запам’ятовування у двох серіях і порівнюючи кількісні показники, важливо звернути увагу на словесні звіти досліджуваного та на спостереження експериментатора.

  Якщо запам’ятовування в першій серії в досліджуваного було безпосереднім, то його обсяг буде в межах 5-9 слів, що запам’яталися. Коли ж він запам’ятав більше 9 слів, то використав певні мнемотехнічні прийоми і зумів за короткий проміжок часу придумати певну систему зв’язків, які полегшують відтворення.

  Одним із моментів аналізу може стати порівняння правильності відтворення матеріалу залежно від порядку пред’явлення слів у першій та в другій серіях. Більшість досліджуваних запам’ятовують краще початок та кінець ряду, проте іноді трапляється краще запам’ятовування середини ряду. Враховуючи це, бажано скласти рекомендації до поліпшення пам’яті.

  Якщо в дослідженні брали участь кілька осіб, то після попередження про правила дотримання етики можна запропонувати учасникам поділитися тими прийомами, які було використано ним для запам’ятовування, виділивши прийнятніше з них. Серед таких прийомів найбільш імовірні візуалізація відповідного предмета, уявлення ситуацій, що утворюють зв’язки між словами, наприклад: «Фунт риби, зав’язаний бантиком».

  Ці прийоми якраз і можуть послужити початком складання рекомендацій для оволодіння мнемотехнікою (Див. додаток 1). [Пашукова Т.І. , Допіра А.І., Дьяконов Г.В., Практикум із загальної психології/за редакцією Т.І. Пашукової, К.: т-во «Знання», 2000р. – 204с.]

  2.2 Аналіз результатів експериментального дослідження вікових особливостей молодших та старших школярів

  Порівняння вікових особливостей опосередкованого запам’ятовування 1 та 11 класу

  Таблиця 1

  Клас

  Статистичні показники

  І серія всього відтворених слів

  ІІ серія всього відтворених слів

  І серія помилок при відтворенні слів

  ІІ серія помилок при відтворенні слів

  1 клас

  x

  6

  10,1

  14

  9,9

  Sx2

  3,1

  16,1

  3,1

  16,1

  11 клас

  x

  13,8

  17,8

  6,4

  2,2

  Sx2

  7,1

  6,8

  6,3

  6,8

  t – статистичне

  -11,6

  -7,7

  11,8

  7,7

  t – критичне

  2,3

  2,03

  2,02

  2,3

  Аналізуючи дану таблицю порівняння вікових особливостей молодших та старших школярів, ми дослідили, що середнє статистичне значення вірно відтворених слів першої серії учнів 1 класу, значно нижче (t статистичне – 11,6) ніж середнє статистичне значення вірно відтворених слів першої серії учнів 11 класу, це може бути пов’язано з тим, що в учнів 1 класу менший життєвий досвід, ніж в учнів 11 класу. Учні 1 класу, ще навіть не всі слова розуміють, тому їм важко їх запам’ятати.

  Порівнюючи другу серію дослідження, зокрема середнє статистичне значення вірно відтворених слів, t статистичне – 7,7, ця серія значно легша, діти запам’ятовували слава, оскільки вони були пов’язані за змістом.

  t – критичне у двох серіях, між учнями першого та одинадцятого класів дорівнює 2,3.

  Рівень середнього статистичного значення помилок у двох серіях 1 класу значно вищий ніж середнє статистичне значення двох серій учнів 1 класу, у дослідженні учні 1 класу, у І-ій серії дописували і свої слова, яких експериментатор не називав, під час проведення методики, це впливає також багата уява дітей 1 класу.

  Порівняння вікових особливостей опосередкованого запам’ятовування дівчат 1 та 11 класу

  Таблиця 2.

  Стать

  Клас

  Статистичні показники

  І серія всього відтворених слів

  ІІ серія всього відтворених слів

  І серія помилок при відтворенні слів

  ІІ серія помилок при відтворенні слів

  Дівчата

  1 клас

  x

  6,8

  10,6

  13,2

  9,4

  Sx2

  4,4

  17,4

  4,4

  17,4

  11 клас

  х

  14,1

  18,9

  5,9

  1,1

  Sx2

  4,8

  4,8

  4,8

  4,8

  t статистичне

  -7,6

  -5,6

  7,6

  5,6

  t критичне

  2,1

  2,1

  2,1

  2,1

  У даній таблиці ми маємо результати дослідження вікових та гендерних особливостей опосередкованого запам’ятовування , де порівнюємо середнє статистичне значення правильно відтворених слів І-ої та ІІ-ої серій, у дівчат 1 класу, та дівчат 11 класу.

  Аналізуючи дану таблицю , випливає, що середнє статистичне значення вірно відтворених слів першої серії дівчат 1 класу, значно нижче ніж середнє статистичне значення вірно відтворених слів першої серії дівчат 11 класу, це може бути пов’язано з тим, що в дівчат 1 класу менший життєвий досвід, ніж в дівчат 11 класу. Дівчата 1 класу, ще навіть не всі слова розуміють, тому їм важко їх запам’ятати.

  t – критичне у двох серіях, між дівчатами першого та одинадцятого класів дорівнює 2,1.

  Рівень середнього статистичного значення помилок у двох серіях дівчат 1-го класу значно вищий ніж середнє статистичне значення двох серій дівчат 11-го класу, у дослідженні дівчата 1 класу, у І-ій серії дописували і свої слова, яких експериментатор не називав, під час проведення методики, це впливає також багата уява дівчаток у 1 класі.

  Порівняння вікових особливостей опосередкованого запам’ятовування хлопців 1 та 11 класу

  Таблиця 3.

  Стать

  Клас

  Статистичні показники

  І серія всього відтворених слів

  ІІ серія всього відтворених слів

  І серія помилок при відтворенні слів

  ІІ серія помилок при відтворенні слів

  Хлопці

  1 клас

  x

  5,2

  9,6

  14,8

  10,3

  Sx2

  1,7

  21,4

  1,7

  19,3

  11 клас

  X

  13,4

  16,7

  6,9

  3,3

  Sx2

  12,3

  8,9

  10,1

  8,9

  t статистичне

  -6,9

  -4,1

  7,3

  4,3

  t критичне

  2,2

  2,1

  2,1

  2,1

  У даній таблиці ми маємо результати дослідження опосередкованого запам’ятовування , де порівнюємо середнє статистичне значення правильно відтворених слів І-ої та ІІ-ої серій, у хлопчиків 1 класу, та хлопчиків 11 класу.

  Аналізуючи дану таблицю, ми дослідили, що середнє статистичне значення вірно відтворених слів першої серії хлопчиками 1 класу, значно нижче ніж середнє статистичне значення вірно відтворених слів першої серії хлопчиків 11 класу, це може бути пов’язано з тим, що в хлопчиків 1 класу менший життєвий досвід, ніж в хлопчиків 11 класу. Хлопчики 1 класу, ще навіть не всі слова розуміють, тому їм важко їх запам’ятати. t – критичне у двох серіях, між дівчатами першого та одинадцятого класів дорівнює 2,1.

  Рівень середнього статистичного значення помилок у двох серіях хлопчиків 1-го класу значно вищий ніж середнє статистичне значення двох серій хлопчиків 11-го класу, у дослідженні хлопчики 1 класу, у І-ій серії дописували і свої слова, яких експериментатор не називав, під час проведення методики, це впливає також багата уява хлопців у 1 класі.

  Можливо поганий результат хлопців 1 класу пов’язаний з їх неуважністю, під час проведення дослідження.

  Порівняння вікових особливостей опосередкованого запам’ятовування 1 класу

  Таблиця 4

  Клас

  Статистичні показники

  І серія всього відтворених слів

  ІІ серія всього відтворених слів

  1 клас

  х

  6

  10,1

  Sx2

  3,1

  16,1

  t статистичне

  -4,5

  t критичне

  2 • Загрузить файл

  Похожие страницы:

  1. Літературний розвиток молодших школярів засобами дитячої художньої книжки

   Магистерская работа >> Педагогика
   ... тексту — це опосередкований аналітико-синтетичний процес, ... зується психологічний прийом мимовільного запам'ятовування, такий ... читання вголос дома батьками, старшими братами і сестрами, а ... молодших школярів. Аналіз використання даного комплексу та виконання ...
  2. Психологічні особливості підліткового віку (2)

   Лекция >> Психология
   ... ОДНОЛІТКАМИ ТА ДОРОСЛИМИ В усіх роботах з проблем психології пі ... до більш складного аналізу й синтезу ... сть школярів, які застосовують прийоми опосередкованого запам'ятовування. ... Мовлення. Психічний розвиток підл ... самостійності в молодших i старших підлітків. Так ...
  3. Психологічні особливості дошкільного віку

   Реферат >> Психология
   ... чний розвиток. Так, відповідно до готовності анал ... чи опосередкованим впливом ... молодших дошкільнят, яка до певної міри зберігається і в середньому та старшому ... тей з обстеження та запам'ятовування основних різновидів ... стати школярами, ... основні психологічні ...
  4. Психологічні аспекти розвитку пам’яті в дітей молодшого шкільного віку у процесі навчання

   Курсовая работа >> Психология
   ... запамятовуваний матеріал має певний логічний порядок) – головний прийом логічного запам'ятовування ... молодших школярів у психологічн ... опосередкованого та короткочасного запам‘ятання Дані методики дослідження, тобто "Піктограма", "Асоціації", "Запамятовування ...
  5. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

   Дипломная работа >> Психология
   ... запам'ятовування; недостатній об'єм і точність запам'ятовування; низький рівень опосередкованого запам'ятовування; переважання механічного запам'ятовування ... та ін. Аналіз та ... молодших школярів ... старшего дошкольного возраста с ЗПР. - М., 2001. Психология ...

  Хочу больше похожих работ...

  Generated in 0.0070619583129883