Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Курсовая работа
Бедность всегда являлась актуальной проблемой, но в России этот вопрос стоит особенно остро, так как в условиях бедности, включая состояние нищеты, се...полностью>>
Социология->Контрольная работа
Инвалиды или лица с ограниченными возможностями нуждаются в специальной помощи со стороны государства, так как их физические, психические или интеллек...полностью>>
Социология->Курсовая работа
Актуальность Несмотря на наметившиеся процессы социально-экономической стабилизации в России, положение молодежи остается неустойчивым Социальное небл...полностью>>
Социология->Контрольная работа
Суицид… А проще говоря – самоубийство Проблема, пугающая своей актуальностью в наше располагающее к стрессам и депрессиям время Беда, которую трудно п...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2


План

Вступ……………………………………………………………………

3

І.

Соціальні та психолого-педагогічні проблеми насилля над молоддю………………………………………………………………..

6

1.1.

Молодь як соціальна категорія……………………………………….

6

1.2.

Умови життєдіяльності молоді, яка постраждала від насильства……………………………………………………………...

10

Висновок до І розділу…………………………………………………

15

ІІ.

Соціально-правовий захист як теоретичне підґрунтя соціальної роботи з молоддю……………………………………………………..

16

2.1.

Соціально-правовий захист…………………………………………..

16

2.2.

Методи соціальної роботи з молоддю, що постраждала від насильства……………………………………………………………...

21

Висновок до II розділу………………………………………………...

29

Висновки…………………………………………………………….....

30

Список використаних джерел………………………………………...

32

Вступ

Тисячолітня історія існування людства засвідчила неспростовну, об'єктивну істину - майбутнє має тільки той народ і держава, які пов'язують своє буття і завтрашній день з молоддю, з наступним, прийдешнім поколінням. Можна шанувати молодь, пишатися нею, критикувати і навіть засуджувати її дії і вчинки, не поділяти життєву позицію, проте абсолютно неможливо не прислухатися до думок молодих людей, до їхніх поглядів, не брати до уваги особливості ідеалів, інтересів, запитів і потреб юнаків і дівчат, до їхніх ціннісних орієнтацій і навіть нетерпимості, безапеляційності, радикалізму. За будь-яких обставин і в будь-які часи ситуація стосовно молоді і в молодіжному середовищі утворювалася саме у такий спосіб.

Мабуть, найстабільніші, найдосконаліші і найдемократичніші ті суспільства, де різні покоління людей, - незалежно від їхніх принципових відмінностей і навіть суперечностей, - можуть свідомо зробити крок назустріч одне одному, здатні співпрацювати, самореалізуючись і дбаючи при цьому про взаємну самореалізацію. Така ситуація може статися лише за умови, якщо молоде покоління відповідним чином сформоване і підготовлене до життя.

Питання сутності молоді, як великої соціально-демографічної групи, характеру і особливостей її соціалізації, розвитку молодіжного руху має велике як теоретичне, так і практичне значення. Це дає змогу, з одного боку, створити умови для саморозвитку і самореалізації молоді, а з іншого, - включити її в усі суспільні процеси з метою прогресивного поступу суспільства вперед. При цьому роль молоді в суспільно-політичному житті саме суспільств перехідного стану особливо істотна. Не є тут винятком і Україна. Адже молодь - це та частина суспільства, яка самою логікою історичного процесу відіграє важливу роль у подоланні кризи і формуванні громадянського суспільства. Молодь спроможна швидше, ніж інші соціальні групи, опанувати нові знання, професії і спеціальності, необхідні в умовах перебудови і перспективного розвитку економіки.

Наприкінці XX - на початку XXI ст. проблеми молоді стають особливо актуальними й розглядаються багатьма міжнародними організаціями та урядами різних країн. Так, лише ООН питання про стан молоді розглядала на спеціальних засіданнях у 1980, 1982, 1992 pp., a у 1985 р. було проголошено Міжнародним роком молоді під гаслом «Участь. Розвиток. Мир». Також ООН у 1995 р. було ухвалено Всесвітню програму дій молоді до 2000 р. і на подальший період.

Останніми роками в Україні, як і в більшості посткомуністичних країн, значна увага приділяється розв'язанню конкретних проблем молоді і її соціалізації.

Однією з актуальних проблем, які стоять перед сучасним українським суспільством, є подолання і профілактика будь-яких проявів насильства щодо дітей та молоді. Слід відзначити, що дана проблема лише стає предметом широкого громадського та наукового обговорення в Україні.

Незважаючи на нестачу даних щодо масштабів насильства у сім'ї в його різноманітних формах, тієї інформації, що є достатньо для того, щоб привернути до цього явища широку увагу. Оскільки у випадках насильства у сім'ї в офіційних статистичних джерелах, зазвичай не виділяються в окрему категорію і складають вагому долю латентної (або прихованої) злочинності, то скласти уяву про справжні масштаби різноманітних видів насильства у сім'ї дуже важко. (Зазначимо, що в Єдині звіти із злочинності США введено категорію «насильство у сім'ї»).

Згідно з оглядом, проведеним у США, до 6,9 мільйона дітей за рік зазнали жорстокого поводження з ними (1,5 мільйона дітей - фізичного насильства) з боку своїх батьків. Від 1,9 до 2,1 мільйона жінок стали жертвами фізичного насильства з боку своїх партнерів. Число жертв жорстокого поводження з людьми похилого віку складає від 0,5 до 2,5 мільйона (у більшості - це жінки старші 75 років).

Серед дітей (до 17 років) - 80% скоюють насильство, більше половини - жорстоке насильство стосовно своїх братів та сестер, а близько 10% - стосовно своїх батьків. Воно бувало часом таке, що закінчується смертю. Взагалі встановлено, що, як у розвинених країнах, так і у тих, що розвиваються, половина або й більше вбивств відбувається у сім'ях і найчастіше жертвами стають жінки. Не виключенням є й наша країна, де більшість убивств споюються саме в сім'ї, на «побутовому ґрунті» (як кажуть спеціалісти), а популярною зброєю є кухонний ніж. Якщо говорити про насильство у сім'ї, то складності отримання об'єктивної інформації пов'язані не тільки з наявністю або відсутністю відповідної звітності, а й тим, як сама жертва сприймає те, що сталось з нею.

Одним із основних джерел домашнього насильства є пережитки патріархальної свідомості в сучасному світі. В патріархальному суспільстві повністю домінували чоловіки, які були зобов'язані забезпечити сім'ю всіма необхідними ресурсами для життя, а також захищати її від будь-якої зовнішньої загрози. При цьому жінки і діти були зовсім безправними і повністю підкорялися чоловіку. Влада чоловіків підтримувалась шляхом жорстокого насильства. Культурна традиція, яка підтримувалась релігією, не просто виправдовувала насильство в сім'ї, але і робила його обов'язковим елементом життя.

В наш час існує багато чисельні стереотипи, успадковані від патріархального суспільства, які у суспільній свідомості виправдовують насильство. Достатньо згадати відоме прислів'я «Б’є - значить любить» або розповсюджену думку про те, що жінки самі провокують насильство над ними, не виконуючи законних вимог чоловіка. В основу цих стереотипів покладене уявлення про другорядну роль жінки, її другорядність.

Об'єктивно сприяє збереження домашнього насильства і економічна нерівність між чоловіками і жінками. В країнах з ринковою економікою, в тому числі і в найдемократичніших країнах, більшість власності знаходиться в руках чоловіків. Подібна ситуація склалась і в Україні. Нерівною є і оплата праці.

До цього слід додати, що рівень безробіття серед жінок значно вищий, ніж серед чоловіків. Ця економічна нерівність робить жінку залежною від чоловіків, що об'єктивно сприяє домашньому насильству.

Отже, тема нашого дослідження: «Технологія соціальної робот з молоддю, яка постраждала від сексуального насильства» є актуальною і обрана не випадково.

Об'єктом курсової роботи є молодь, яка постраждала від насильства.

Предметом - методи соціальної роботи, які використовуються у роботі з такою категорією молоді.

Мета нашого дослідження виявити методи соціальної роботи, які є найбільш ефективними у роботі з молоддю, яка постраждала від насильства.

Перед собою ми ставимо такі завдання:

 • охарактеризувати молодь, як соціальну категорію;

 • проаналізувати умови життєдіяльності молоді, яка постраждала від насильства;

 • з'ясувати роль соціального та правового захисту такої категорії молоді.

І. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми

насилля над молоддю.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інноваційні форми і методи соціальної роботи з сім’єю

  Дипломная работа >> Социология
  ... соціальної роботи з сім'ями різного типу РОЗДІЛ 2. НАСИЛЬСТВО В СІМ'Ї ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 2.1 Соціальні та психолого-педагогічні проблеми сімейного насилля 2.2 Особливості психолого-педагог ...
 2. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

  Реферат >> Социология
  ... центрах ССМ, оздоровлення соціально незахищених верств дітей та молоді. Психолого-педагогічна допомога включає проведення ... проблеми % 1. Консультації психолога, соціального педагога 43 2. Організація вільного часу дітей, молоді 20 3. Матеріальна ...
 3. Виховна, соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику

  Научная статья >> Педагогика
  ... їй. Найбільш характерними проявами соціальної та психолого-педагогічної дезадаптації цих ... і т.д.); • соціально-економічні (матеріальні проблеми сім'ї, несприятливий психологі ... молодіжних позитивно-налаштованих організаціях) до надання соціальної допомоги та ...
 4. Педагогічне спілкування як психолого-педагогічна проблема

  Курсовая работа >> Психология
  ... соціально-психологічний зріз і виховання, і навчання, і діяльності педагога й проблеми ... , яке молоді люди ... педагогічними вміннями, тобто способами та засобами педагогічного впливу на студентів. Педагогічн ... незнання основних психолого-педагогічних закономі ...
 5. Психолого-педагогічні основи діяльності працівників пожежної охорони

  Конспект >> Психология
  Вступ Мета, завдання та зміст курсу Психолого-педагогічні основи діяльності праці ... Конфлікти. Соціально-психологічні проблеми колективів Зміст понять «соціальна напруженість», ... (Б.П. Йосипов). “передання молодому поколінню змісту соціальної культури для її ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0031299591064453