Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Суспільство в соціології розглядається як певна історична, інтегративна та системна цілісність, яка складається з різних підсистем, способів взаємодії...полностью>>
Астрономия->Реферат
«Сова Мінерви вилітає в сутінки»,— писав Гегель, маючи на увазі, що осмислення будь-яких подій почи­нається лише після того, як вони вже відбулися, аб...полностью>>
Астрономия->Реферат
У вивченні соціальних явищ і процесів соціологія ґрунтується на принципах історизму. Це означає , що , по-перше, усі соціальні явища і процеси розгляд...полностью>>
Астрономия->Реферат
єдність лежачих в її основі принципів зв’язку між частками системи по геометричному виду форми, конструктивними та силуетними лініями, пропорціонально...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Гній 40 т/га на першому році використання тим’яну підвищував вміст обмінного калію в грунті на період появи сходів на 24,8 мг/кг грунту в порівнянні з контролем.

Сумісне застосування гною і мінеральних добрив з посівом в різні строки не привели до змін кількості калію в грунті в посівах тим'яна звичайного протягом п'яти років використання.

Вміст загального азоту в рослинах тим'яна звичайного: в перший рік використання у фазі сходи у варіанті без добрив становив - 0,33%. Внесення 40 т/га гною привело до зростання рівня загального азоту до 0,42%.

На другому році використання посіву культури в результаті післядії добрив кількість азоту в рослинах зростала. Так, у варіанті з внесенням мінеральних добрив в дозі N60P60, під час відновлення вегетації вміст його в рослинах зростав на - 0,76%, з внесенням 40 т/га гною - на 0,81 % та сумісному 40 т/га гною з мінеральними на - 0,87 % по відношенню до контрольного варіанту.

В наступні роки використання посіву тим'яна звичайного вміст азоту в рослинах знижувався у всіх варіантах внесення добрив.

Кількість фосфору в рослинах першого року життя змінювалось в залежності від внесення добрив у варіантах досліду: на контролі у фазі сходи вміст фосфору становив 0,32%, а при внесенні гною 40 т/га - 0,66%.

На другий рік використання посіву тим'яна звичайного у фазі бутонізації не відмічено зниження фосфору.

В подальші роки в період бутонізації вміст фосфору в рослинах не знижувався і був в межах від 1,19 до 1,39 %.

Кількість калію в рослинних зразках у перший рік використання становив у фазі сходи у варіанті без добрив - 0,32, при застосуванні гною 40 т/га відбулось зростання його на 0,30 % в порівнянні з контролем. В наступні два роки використання посіву у цих варіантах вміст калію зріс і становив: на другий рік 1,29 та 2,07% відповідно. На четвертому і п'ятому році використання кількість калію в рослинах не змінювалась на всіх фонах живлення та відповідно до фаз розвитку рослин.

Встановлено, що більш пізні строки посіву скорочували проходження міжфазних періодів розвитку рослин культури. Підвищення родючості грунту уповільнювало темпи розвитку рослин.

Проведення оранки на глибину 28-30 см приводило до зниження кількості бур'янів у порівнянні з менш глибокою оранкою на 20 -22 см.

З тривалістю життя тим'яна звичайного значно збільшується забур'яненість посівів. Так, в третій рік використання вона коливалась по варіантах досліду від 41 до 61 шт/м2, а в четвертий від 76 - 88 шт/м2, тоді як в перший рік на 1 м2 налічувалось всього 21 - 31 шт. бур'янів.

В перший рік використання збереженість рослин знижувалась при більш пізніх строках посіву незалежно від фону живлення та глибини оранки. На другому році використання збереженість була пов’язана зі строком посіву. При збільшенні віку плантації тим’яна звичайного вона значно зменшується: з 64,1 - 88,4% в перший рік і до 42,2 - 62,2 - на п'ятий рік.

Розділ 5 “Урожайність тим'яну звичайного в залежності від факторів, що вивчалися, та вплив їх на структуру і якість”.

В перший рік використання посіву встановлено позитивний вплив дії добрив на формування біометричних показників: висоти рослин та площі листової поверхні. На фоні добрив N60P60 висота рослин тим'яна звичайного становила 19 см, кількість листків на рослині 1898 шт., площа листової поверхні 7,07 см2. Сумісне внесення гною 40 т/га та мінеральних добрив дозою N60P60 привело до зростання цих показників: висота рослин зросла на 5 см, кількість листків на рослині до 45 шт., а площа листової поверхні на 0,91 см2.

Посів в більш пізні строки приводив до уповільнення темпів росту рослин тим'яна звичайного.

Ширина міжрядь та глибина оранки в меншій мірі впливали на формування врожаю. Доля впливу вивчаємих факторів на урожай плантації першого року життя була такою: строк посіву 62,43%, фон живлення 31,78%, глибина оранки - 0,71% та ширина міжрядь - 0,12%.

Встановлена різниця в рості та розвитку рослин в перший рік використання обумовлювала відповідний вплив на подальший результат вирощування тим’яну звичайного на фоні загального зростання біометричних показників рослин другого року життя. Це проявилось у неоднаковому розвитку кореневої системи, ефективності використання елементів живлення з ґрунту, та відповідно на рівні врожаю культури (табл.2).

Таблиця 2

Вплив факторів, що вивчалися, на врожайність тим'яна звичайного, ц/га,

другий рік використання, (1995-1997рр.)

Ширина міжрядь, см

Строк сівби

Фон живлення

Без добрив

N60Р60

Гній 40 т/га

Гній 40 т/га+N60Р60

Оранка на глибину 20-22 см

45

Перший

6,8

8,0

14,5

16,2

Другий

6,4

7,4

14,3

16,2

Третій

5,8

6,3

12,6

15,9

Четвертий

5,3

6,6

12,9

15,6

70

Перший

7,1

8,2

15,3

16,0

Другий

6,6

7,8

15,0

16,2

Третій

6,2

6,8

14,3

16,0

Четвертий

5,6

6,6

13,8

15,8

Оранка на глибину 28-30 см

45

Перший

6,8

8,0

14,8

16,3

Другий

6,5

7,4

14,3

16,2

Третій

5,8

6,4

13,1

15,1

Четвертий

5,1

6,0

12,0

15,0

70

Перший

7,4

8,4

15,1

16,5

Другий

6,7

8,0

15,0

16,3

Третій

5,8

6,9

14,3

15,5

Четвертий

5,6

6,6

13,8

15,2

HIP05, ц/га:

Фактор А - фон живлення 0,1-0,9

Фактор В - глибина оранки 0,4-0,6

Фактор С - строки посіву 0,1-0,9

Фактор Д - ширина міжряддя 0,4-0,6

Дольовий відсоток впливу факторів, що впливали на формування урожаю тим’яна звичайного на другий рік використання був таким: фон живлення – 96,93, строк посіву - 2,19, глибина оранки - 0,01, ширина міжряддя – 0,32%.

З подальшою тривалістю життя тим'яна звичайного зберігався аналогічний вплив факторів на формування вражаю. Так, на третьому році використання сумісне внесення добрив обумовлювало формування максимального урожаю - 16,4 ц/га (табл.3).

Таблиця 3

Врожайність тим'яна звичайного в залежності від факторів, що

вивчались, (ц/га), третій рік використання (1995 - 1998 рр.)

Ширина міжрядь, см

Строк сівби

Фон живлення

Без добрив

N60Р60

Гній 40 т/га

Гній 40 т/га, + N60Р60

Оранка на глибину 20-22 см

45

Перший

6,1

11,3

12,9

16,2

Другий

6,0

11,4

12,7

16,0

Третій

5,3

9,6

12,4

14,9

Четвертий

5,2

10,0

11,8

14,6

70

Перший

6,0

11,8

13,6

16,3

Другий

5,8

10,3

13,4

16,4

Третій

5,1

9,8

13,3

15,3

Четвертий

5,4

9,6

12,0

15,8

Оранка на глибину 28-30 см

45

Перший

6,8

11,6

14,1

16,1

Другий

6,2

10,7

13,4

16,0

Третій

6,0

10,4

13,0

15,1

Четвертий

5,6

10,1

12,6

14,8

70

Перший

6,0

11,8

13,6

16,4

Другий

5,4

11,4

13,2

16,3

Третій

5,3

10,4

13,1

15,3

Четвертий

5,1

10,0

12,7

15,2

HIP05, ц/га:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Агробіологічні основи вирощування

  Реферат >> Астрономия
  ... З метою ефективної боротьби з бур’янами велике значення має пожнивне розпушування ... і енергії Сонця в зв’язку з тим, що щільність стеблостою надто ... операцій дозволяє виявити кращі агротехнічні прийоми технології вирощування льону-довгунця, які забезпечують ...
 2. Об рунтування доцільності створення лісових культур (1)

  Реферат >> Астрономия
  ... невиснажливого лі­сокористування, вирощування високопродуктивних лісових насад­жень ... ія їх виконання. Агротехнічні прийоми створення лісових культур ... з важкими непрогрітими грунтами культури створюють ... і сильнозарослих трав'яною рослинністю, використовують ...
 3. Об рунтування доцільності створення лісових культур (2)

  Реферат >> Коммуникации и связь
  ... невиснажливого лі­сокористування, вирощування високопродуктивних лісових насад­жень ... ія їх виконання. Агротехнічні прийоми створення лісових культур ... з важкими непрогрітими грунтами культури створюють ... і сильнозарослих трав'яною рослинністю, використовують ...
 4. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... проектують польові зерно-трав’яні сівозміни без пропашних ... ів і ферм. Тим самим зводячи до ... питання о способах і прийомах заключного (технічного ... вирощування сільськогосподарських культур, або ж на окремих ділянках необхідно провести додаткові агротехнічн ...
 5. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... янів повинна бути комплексною, тобто включати різні біологічні, агротехнічні й хімічн ... її елементів, віддаючи перевагу тим із них, які ... репродукторними, по вирощуванню ремонтного молодняку, вирощуванню й ві ... а також технологічні прийоми, які застосовують при ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011470317840576