Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Курсовая работа
Ни для кого не является секретом, что современных школьников с каждым годом все труднее привлекать к изучению учебного материала. Для многих из них кр...полностью>>
Педагогика->Курсовая работа
В последние годы в связи с реформами в образовании, и изменениями в школьном математическом образовании в частности, остро стоит вопрос об организации...полностью>>
Педагогика->Курсовая работа
В свете стремительного изменения и развития социально-экономической ситуации в России компетентностный подход к образованию приобретает все большую ак...полностью>>
Педагогика->Реферат
Методи залежать від мети та змісту виховання. Методи ви­ховання спрямовані на формування й удосконалення особистості, тому врахування рівня розвитку в...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аналіз результатів експериментального навчання

Після завершення експериментального навчання у 2-А (експериментальному) класі, в обох класах було зроблено контрольний зріз.

Його мета полягала в тому, щоб отримати нові дані (ранжування навчальних дисциплін, рівень навчальних досягнень учнів 2-х класів з української мови) та порівняти їх з попередніми.

Результати було занесено до таблиць:

Таблиця 2.4

Ранжування навчальних дисциплін

учнями 2-х класів (%)

№ п/п

Шкільні предмети

Класи

2-А (Е) (30учнів)

2-Б (К) (29 учнів)

Початок

експерим.

Кінець

експерим.

Початок

експерим.

Кінець

експерим.

1

Фізкультура

100 %

100 %

100 %

100 %

2

Художня праця

90,0 %

100 %

100 %

100 %

3

Малювання

100 %

100 %

100 %

100 %

4

Читання

80,0 %

86,7% (26)

93,1 %

93,1 %

5

Природознавство (Я і Україна)

86,7 %

86,7

100 %

100 %

6

Математика

40,0 %

33,3 %

68,9 %

68,9 %

7

Іноземна мова

100 %

100 %

100 %

100 %

8

Музичне виховання та співи

46,7 %

40,0 %

55,2 %

51,7 % (15)

9

Українська мова

33,3 %

80,0 % (24)

62,1 %

68,9 % (20)

10

Російська мова

23,3 %

26,7 % (8)

37,9 %

48,3 % (14)

Із таблиці 2.4 видно, що у 2-Б (контрольному) класі суттєвих зрушень не відбулося; у 2-А (експериментальному) класі значно зросла увага школярів до уроків української мови і читання.

За поточними показниками навчальних досягнень учнів з української мови було виявлено зміни, що відбулися в обох 2-х класах.

Результати занесено до таблиці:

Таблиця 2.5

Динаміка показників рівня навчальних

досягнень з української мови учнів 2-х класів (%)

Рівні

Високий

(10-12 балів)

Достатній

(9-7 балів)

Середній

(6-4 бали)

Низький

(3-1 бал)

Класи

Почат.

експ.

Кінець

експ.

Почат.

експ.

Кінець

експ.

Почат.

експ.

Кінець

експ.

Почат.

експ.

Кінець

експ.

2-А (Е)

30 уч.

-

16,7 %

(5)

26,7 %

(8)

46,7 %

(14)

50,0 %

(15)

30,0 %

(9)

23,3 %

(7)

6,6 %

(2)

2-Б (К)

29 уч.

-

3,5 %

(1)

27,6 %

(8)

37,9 %

(11)

58,6 %

(17)

48,3 %

14()

13,8 %

(4)

10,3 %

(3)

Із таблиці 2.5 видно, що показники рівня навчальних досягнень з української мови в учнів 2-А (експериментального) класу значно вищі, ніж в 2-Б (контрольному): учнів з високим рівнем на 13,2 % більше; відбулося збільшення кількості учнів з достатнім рівнем успішності (46,7 % проти 37,9 %); зменшення кількості учнів з низьким рівнем навчальних досягнень як у межах свого експериментального класу (було 23,3 %, а залишилося 6,6 %), так і в порівнянні з 2-Б (контрольним) класом: 6,6 % проти 10,3 %.

Враховуючи результати порівняння, можемо зробити висновок про те, що наша програма експериментального навчання є результативною, а гіпотеза доведеною

Висновки до другого розділу

За результатами дослідно-експериментальної роботи, що проводилася поетапно, можна зробити висновки про те, що:

 • вчителі початкових класів у навчально-виховному процесі використовують нетрадиційні уроки; разом з тим, більшість педагогів-практиків надають перевагу традиційним типам уроків з відповідною структурою;

 • експериментальним шляхом доведено, що нетрадиційні уроки дозволяють значно активізувати пізнавальну діяльність молодших школярів, виховати у них інтерес до уроків української мови, а згодом і любов до рідного слова;

 • нетрадиційні уроки дозволяють молодшим школярам подолати труднощі, що виникають у процесі навчання; свідомо й легко засвоїти мовний матеріал; набути стійких комунікативних та мовленнєвих умінь і навичок.

Висновки

Вивчення теоретичних основ виховання інтересу молодших школярів засобом нетрадиційних уроків та апробація дослідно-експериментальної програми, дозволили нам зробити наступні висновки.

 1. Розвиток психологічних чинників навчальної успішності, внутрішні функціональні зміни в структурі пізнавальної сфери учня, динаміка інформаційної ваги психічних функцій навчальної успішності молодших школярів залежить від ефективності розвитку їх пізнавальних інтересів.

 2. Стійкий пізнавальний інтерес – ознака готовності дитини до навчання. Знання сприяють виникненню, розширенню і поглибленню зацікавленості до дійсності. Важливо збуджувати пізнавальну активність учня, що проявляється у запитаннях та діях.

 3. У школі дитина поглиблює і розширює свої пізнавальні інтереси. У неї виникає бажання змістового і досконалого вивчення певних навчальних дисциплін, коли матеріал виходить за межі навчального. Такий інтерес має стійкий характер.

 4. На сучасному етапі роботи початкової школи в основу педагогічної практики кожного вчителя слід покласти, насамперед, творчий підхід.

5. Слід пам’ятати, що новації – не самоціль: вони мусять бути педагогічно виправданими та відповідати основним вимогам навчання і виховання.

 1. На уроці необхідно досягти органічного поєднання ігрової і навчальної форм діяльності.

 2. Нетрадиційні заняття дозволяють урізноманітнювати форми і методи роботи на уроці, позбавлятися шаблонів, виховують творчу особистість школяра, розширюють функції вчителя, дають можливість враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальність кожного учня.

 3. Вивчивши наукову та методичну літературу, досвід роботи вчителів-практиків, ми з’ясували, що всі вчителі початкових класів розуміють важливість використання нетрадиційних уроків як активної форми виховання інтересу до навчання, але у практичній роботі більшість надають перевагу все ж таки традиційним урокам.

 4. Дослідно-експериментальна програма, розроблена з метою виховання пізнавального інтересу учнів до української мови передбачала проведення 9, переважна більшість із яких 6 уроків (66,7 %) - нетрадиційні («урок-подорож», «урок-гра», «урок-казка», «урок-віночок», «урок «Поле чудес»»).

 5. Апробація дослідно-експериментальної програми показала, що використання нетрадиційних уроків значно підвищує інтерес учнів до вивчення учбових дисциплін та покращує показники рівня навчальних досягнень. Зокрема, після формувального експерименту зросла увага школярів експериментального класу до уроків української мови (з 33,3% до 80,0%). Відбулося збільшення кількості учнів з високим (з 0% до 16,7%) та достатнім (з 26,7% до 46,7%) рівнем успішності з цього предмету, при одночасному зменшенні кількості учнів із середнім (з 50,0 % до 30,0 %) та низьким (з 23,3 % до 6,6%). Тим самим було доведено висунуту на початку дослідження гіпотезу.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Педагогічні умови формування любові до української мови учнів середніх класів в позашкільний час

  Реферат >> Астрономия
  ... Мову як важливий засіб впливу на людину, як знаряддя освіти і виховання ... на уроках, збуджує любов, інтерес до української мови як навчального ... учнів. Чим молодші школярі, тим ширше ... 1993. – с.206 Укр. мова в школі. Конспекти нетрадиційних уроків. Піддубний М. ...
 2. Літературний розвиток молодших школярів засобами дитячої художньої книжки

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... ів уроків, як традиційний (основний) та нетрадиційний (уроки-звіти, уроки-екскурсії, уроки-КВК, інтегровані уроки ... урок української мови в початковій школі. – Тернопіль: Астон, 2002. – 352 с. 68. Нечай Л.Д., Пашко Л.В. Виховання у молодших школяр ...
 3. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови ... оригінально, нетрадиційно, ... певній композиційній формі, ... єр) Проблема творчості, виховання творчої особистості, ... як засіб розвитку мотивації до вивчення рідної мови у молодших школяр ...
 4. Виховання в сімї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... його виховання. 1.4 Специфіка молодшого школяра у ... до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як ... розглядається як засіб динамічно ... дували уроки з математики і української мови. ... уроку, у експериментальній – за нетрадиц ...
 5. Формування у молодших школярів ціннісних орієнтирів за творами В О Сухомлинського

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... виховання молодших школярів: (методичні поради, дидактичний матеріал)”; Гагарін М. Критерії добору української ... як цілісність, надійність, вірність певним принципам, здатність до ... уроків, як: 1) вивчення творів одного жанру (в даному дослідженні буде йти мова ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012350082397461