Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Діяльність будь-якого комерційного підприємства здійснюється в постійно мінливій економічній ситуації. У залежності від галузі, ринку, ступеня державн...полностью>>
Астрономия->Реферат
Система Інтернет-доступу зі супутниковим каналом прийому даних. З моменту свого народження Інтернет був, і в значній мірі залишається, своєрідною надб...полностью>>
Астрономия->Реферат
Перед економічною теорією стоїть завдання великої наукової вартісності: дослідити корінні проблеми трудових відносин у перехідному періоді. Слід зверн...полностью>>
Астрономия->Реферат
У системі видів стимулювання якості праці у перехідній економіці особливе місце повинна зайняти заробітна плата. У період командної економіки високояк...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………… ………………………..…………… 3

1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА……………..……………………………………… 4

1.1. Особливості вимірювання кабельних ліній………………………...…. 5

1.2. Періодичність вимірів повітряних кабельних ліній…………………… 6

2. Обгрунтування теми проекту…………….………………….……….……. 7

3 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА…………………………………...………..…... 8

3.1. Вибір і обґрунтування структурної схеми системи експрес контролю

абонентських ліній……………………………………….….…………… 8

3.2. Модуль генерування тестового сигналу……………………………….. . 9

3.3. Розробка нестандартного обладнання……………………...…………… 10

4. Розрахунок нетипових елементів та вузлів системи……………...……… 15

4.1. Розрахунок аналогових ключів блоку індикації…………………...…… 17

4.2. Опис схеми керування контролю або регулювання………………….... 28

ВИСНОВОК………………………………………………..…………………… 21

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….……….. . 22

ВСТУП

Основними напрямами економічного і соціального розвитку країни э визначена програма подальшого розвитку зв'язку, який передбачає продовжити розвиток і підвищити надійність зв'язку країни на базі новітніх досягнень науки і техніки і розвинути високоавтоматизоване виробництво волоконно-оптичних кабелів зв'язку.

Вже прискореними темпами розвивається міський і міжміський телефонний зв'язок із застосуванням оптичних кабелів, створюється інтегральна мережа зв'язку багатоцільового призначення. Магістральна мережа зв'язку базується на використовуванні кабельних, радіорелейних і супутникових ліній зв'язку.

Особливе місце займають кабельні лінії зв'язку, що володіють хорошою захищеністю каналів зв'язку від атмосферних впливів і різних перешкод, високою стійкістю і довговічністю. Ці якості особливо виявляються на сучасному етапі розвитку техніки кабельного зв'язку із застосуванням багатоканальних систем зв'язку.

В даному курсовому проекті розглядається побудова ділянки кабельної магістралі.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Якість роботи пристроїв зв’язку багато в чому залежить від електричного стану ліній, що з’єднують апарати й установки між собою. Для забезпечення нормальної роботи цих пристроїв лінії потрібно тримати в справному стані, що визначається сталістю електричного опору проводів кола, мінімумом асиметрії (різниці в опорах окремих проводів двопровідного кола) і максимумом опору ізоляції кожного з проводів кола стосовно землі і між проводами. Опір проводів повітряних ліній, а також асиметрія кіл можуть змінюватися внаслідок тривалого впливу на проводи дощів, туманів, пилу й інших подібних впливів. У результаті виникає корозія, зменшується діаметр проводів, а отже зростає їхній опір електричному струму. До таких же наслідків приводить розтягування проводів, зміна опору акуратно виконаних з’єднань, спайок проводів при будівлі, ремонті й експлуатації повітряної лінії. Істотний вплив на якість зв’язку по повітряних лініях чинить опір ізоляції проводів. При зменшенні опору зростає витік струму, збільшується згасання в них. Опір ізоляції повітряної лінії залежить також від чистоти ізоляторів, на яких підвішені проводи: чим чистіші ізолятори, тим вище опір ізоляції кола. Для виявлення змін електричного стану, чи попередження усунення ушкоджень ліній, а отже, недопущення порушення нормальної роботи пристроїв зв’язку, автоматики і телемеханіки необхідно робити періодичні виміри опору проводів, опору асиметрії, ізоляції повітряних ланцюгів. Ці виміри виконуються за допомогою омметрів і вимірювальних мостів постійного струму. Зіставляючи результати вимірів зі значеннями, установленими технічними умовами для відповідних кіл, можна судити про їхній електричний стан і приймати вчасно міри для приведення його до норми. При вимірі опору й асиметрії повітряних ліній застосовують дві різних напруги, що живлять мостові схеми, – “низьку” і “високу”. Це необхідно для виявлення

поганих контактів і з’єднань проводів. Перший вимір роблять напругою 3–6 В, а другий – у кілька десятків вольтів. Якщо результати вимірів будуть відрізнятися один від одного, то різницю можна вважати приблизно рівною опору поганих контактів з’єднань проводів. На результати вимірювання проводів повітряних ліній можуть впливати сусідні кола. Особливо при зниженій ізоляції в сиру погоду й у ряді інших випадків перехідні струми з цих кіл, потрапляючи у вимірювальний прилад, можуть змінити його показання. Тому виміру роблять струмами двох напрямків і остаточний результат обчислюють як середнє арифметичне. Опір проводів, як правило, вимірюють мостовими схемами, що забезпечують високу точність вимірів (±0,1%). У тих випадках, коли не потрібно високої точності виміру, допускається робити вимір іншими, більш простими методами і приладами.

1.1 Особливості вимірювання кабельних ліній

При виконанні контрольних і профілактичних вимірів кабельних абонентських ліній визначають їхні електричні властивості, вимірюючи опір ізоляції, опір жил, асиметрію і робочу ємність кабелю. Перераховані виміри роблять постійним струмом. Однак ці виміри відрізняються від електричних вимірів повітряних ліній. Опір ізоляції кабельних ліній значно вище, ніж повітряних ліній, і досягає декількох десятків тисяч мегом на кілометр. Опір ізоляції в значній мірі залежить від температури. Опір жил кабелів на 1 км перевищує опір повітряних проводів. Визначення опору й асиметрії повинне робитися з більш високою точністю. Особливо це відноситься до електричних вимірів при визначенні характеру і місця ушкодження, тому що підземні кабельні лінії недоступні для зовнішнього огляду і всякі неточності при вимірах можуть привести до великих витрат, зв’язаних з відкриттям і розкриттям кабелю в місцях, що не відповідають дійсному місцю ушкодження.

На відміну від повітряних ліній кабельні лінії характеризуються електричною ємністю, що відповідає визначеним значенням. Тому при вимірах кабельних ліній постійним струмом повинні робитися вимірювання робочої ємності кабелю. З огляду на перераховані особливості кабельних ліній, їх електричні виміри постійним струмом проводять особливими методами і відповідною апаратурою, відмінними від повітряних ліній, що використовуються для вимірювань.

1.2 Періодичність вимірів повітряних кабельних ліній

Електричний стан повітряних і кабельних ліній, як уже було з’ясовано, залежить від ряду факторів і не залишається завжди постійним. Тому для визначення стану лінії і приведення величин, його що характеризують, до необхідних норм роблять профілактичні і контрольні виміри постійним струмом. Періодичність вимірів визначається відомчими інструкціями і правилами і залежності від характеру і призначення кіл. У більшості повітряних ліній зв’язку вимірювання роблять один раз на місяць. До і після робіт з реконструкції лінії вимірюють опір і омічну асиметрію кола, опір ізоляції між проводами і кожним проводом кола стосовно землі. Виміру підлягають усі кола реконструйованої лінії зв’язку. На повітряних лініях зв’язку роблять електричні виміри при визначенні характеру ушкодження і після його усунення. Профілактичні виміри міжміських кабелів постійним струмом роблять 2 рази в рік: навесні при визначенні необхідного ремонту і восени при підготовці пристроїв до роботи в зимових умовах. Така ж періодичність електровимірювань передбачена для міжміських кабельних ліній не обладнаних сигналізаторами зниження ізоляції. Коаксіальні кабельні лінії, обладнані сигналізаторами зниження ізоляції, вимірюють один раз у два роки. На міжбазових кабельних лініях, не обладнаних сигналізаторами зниження ізоляції, вимірюють опір ізоляції вільних симетричних чи пар штучних кіл із

зовнішнього виття 2–4 рази в добу. Ці виміри потрібно проводити без збитку для діючих зв’язків. Дана технологія вимірювання використовується як для міжміських ліній зв’язку, так і для ліній місцевого зв’язку з однією відмінністю: для експлуатації ліній місцевої телефонної мережі виміри ліній проводяться при заявці абонента по несправність зв’язку.

2. Обґрунтування теми проекту.

При розгляді і аналізі існуючого технологічного процесу контролю справності абонентських ліній та усунення пошкоджень на них виявилось, що: 1. Контроль кабельних ліній являється досить трудомісткою операцією. При її виконанні використовується робочий час двох механіків. 2. При виконанні ремонтних робіт на перехідних кабелях використовується час ще й третього механіка. 3. Для контролю справності абонентської лінії використовується дзвінок до механіка кросу і на основі розмови з ним робиться висновок про завершення ремонту даної лінії. Врахувавши вищевказані фактори є доцільним спроектувати систему експрес контролю справності абонентських телефонних лінійна основі електронних вузлів, що дозволить зменшити трудовитрати на виконання операцій технологічного процесу обслуговування абонентських ліній та зменшить час усунення пошкоджень Економічний ефект при впровадженні проектованої системи автоматичного контролю ввідних кабельних ліній очікується від зменшення завантаженості електромеханіків зв’язку, зайнятих на виконанні даних операції технологічного процесу, тобто при можливості вивільнення “людино-годин” для виконання інших робіт.

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

3. Вибір і обґрунтування структурної схеми системи експрес контролю абонентських ліній.

Розраховуємо фізичні характеристики зєднювальних ліній на АТС. Вибираємо типову розімкнуту систему автоматичного контролю, причому таким чином, щоб блоки структурної схеми являлись функціонально закінченими вузлами системи. Взагальному вигляді структурна схема пристрою автоматичного відповідача має вигляд:

Рис. 2. Структурна схема пристрою автоматичного відповідача.

Розглядаючи структурну схему бачимо, що вона складається з декількох функціонально закінчених блоків, які в свою чергу можна розбити на вузли, що можуть бути сконструйовані в вигляді функціонально закінчених модулів, щоЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Характеристика асортименту та якісних показників ірису його митне оформлення

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... на основі виміру різних фізичних характеристик: рефрактометрія, поляриметрія, фотоелектрокалориметрія і т.ін. ... Зважування проводять три рази. Для розрахунку беруть середнє арифметичне значення. ... купівлі-продажу, що передбачає розрахунки у ВКВ (додаток) 4010 4 ...
 2. Розрахунок та проектування приладу оптоелектроніки фототиристор

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  ... ка та електронних технологій Кафедра фізичної та біомедичної електроніки ... Зовнішній фотоефект III Розрахунок параметрів і характеристик фототранзистора на гетеропереходах Висновок ... три відмітні риси: 1. Фізичну основу оптоелектроніки складають явища ...
 3. Розрахунок енергозберігаючих заходів

  Дипломная работа >> Физика
  ... котла до очистки 4.5.3 Тепловий розрахунок котлоагрегату МЕ-4-1,4ГМ 4.6 Встановлення на ... в локомотивному депо "Жовтень" 7.3 Розрахунок економічної доцільності встановлення ... і достатньо стабільними теплофізичними характеристиками. Теплоізоляційні матері ...
 4. Розрахунок та оптимізація характеристик дискретної системи електрозвязку

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  ... коду 3. Розрахунок інформаційних характеристик джерела повідомлень 4. Розрахунок завадостійкост ... тні процеси (фізичні суспільні), про характеристики та параметри досл ... 10-6/7=5,714∙10-7. 3 РОЗРАХУНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЖЕРЕЛА ДИСКРЕТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ...
 5. Характеристика основних форм безготівкових розрахунків

  Контрольная работа >> Банковское дело
  Характеристика основних форм безготівкових розрахунків. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки ... рахунка в банку або розрахунки безпосередньо з фізичною особою чи підприє ... аналітичний рахунок «Розрахунки чеками» (фізична особа може подати ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.011052131652832