Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Реферат
В результате выполненной роботы, формируется электронный документ в формате DjVu который, в последствии, должен быть занесён в электронную библиотеку....полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Импульсные (ключевые) источники питания - ИИП (SMPS) - это современные источники питания с высоким КПД. Традиционные линейные источники питания с посл...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Исходными данными для разработки усилителя являются: ЭДС источника сигнала – Ег; его внутреннее сопротивление – Rг; мощность в нагрузке – Рн; наличие ...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Введение. Роль интегральной электроники в развитии современной науки и техники. Этапы перехода от дискретных элементов к интегральным микросхемам. Усп...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Коммуникации и связь

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з курсу: Вступ до теорії вимірювально-інформаційних систем

на тему: Побудова системи з розподіленням каналів у часі

Зміст

1. Завдання

2. Розв’язок

3. Результати проведених розрахунків

4. Схема принципової схеми системи

5. Синтез принципової схеми і вибір структурної схеми

6. Вибір мультиплексора

7. Проектування пристрою керування

Використана література

1. Завдання

Для забезпечення оптимального обслуговування сукупності n джерел вимірювальної інформації, серед яких n1 джерело з максимальною частотою в спектрі fmax1 і n2, відповідно, fmax2, спроектувати систему з розділенням каналів у часі і регулярним дискретизуванням та використанням (якщо необхідно) суб- чи суперкомутування.

Враховуючи, що вимірювальна інформація підлягає дискретизації (квантування здійснюється за певною заданою похибкою чи то зведеною граничною кв. гр, чи середньоквадратичною кв. сер. кв), вибрати необхідний АЦП, попередньо визначивши його основні параметри, основні характеристики звичайної циклічної системи щодо проектованої.

Дано:

2. Розв’язок

2.1 Оскільки активних джерел n1=2 (виділимо їм номери 1 та 2) є менше ніж інших, то доцільно застосувати суперкомутування. Визначивши чинник чергування k:

k = 2, та враховуючи його значення ділимо решту джерел на п’ять груп і після чергового опитування активних джерел (у нашому випадку - двох) наступні дві позиції заповняємо почергово менш активними джерелами, а саме: 3, 4; 5, 6; 7, 8; 9, 10; 11,12.

Отже, найоптимальніше комутування джерел вимірювальної інформації (система з частковим усуненням надмірності) виглядатиме так:

де джерела 1 та 2 опитуються відповідно до частоти

.

2.2 Визначимо період опитування

:

;

.

Оскільки між послідовними опитуваннями активних джерел маємо 4 кроки (періоди) комутування, перевіримо, чи витримано необхідний період опитування для менш активних джерел.

Для третього маємо між послідовними опитуваннями 20 тактів, тобто період опитування у 5 разів довший від періоду першого джерела.

Це відповідає умові, оскільки максимальна частота в спектрі 3-го джерела в 5 разів менша від відповідної частоти 1-го.

Враховуючи, що період комутування визначається як

,

відповідно, отримаємо:

для звичайної циклічної системи:

;

для проектованої системи:

.

2.3 Виходячи із заданого значення , визначаємо кількість зон квантування :

, звідки:

.

2.4 За одержаним значенням , враховуючи зв’язок між кількістю зон квантування та її двійковим поданням , можемо знайти кількість інформаційних символів примітивного двійкового коду як: .

Вибираємо найближче більше значення .

2.5 Тепер можна розрахувати значення параметрів та проектованої системи:

;

.

2.6 Визначимо відношення швидкодії проектованої системи щодо звичайної циклічної:

.

3. Результати проведених розрахунків

Результати проведених розрахунків показують, що для проектованої системи:

розрядність АЦП має бути не меншою, ніж 8;

період перетворення АЦП не повинен перевищувати ;

вимоги до швидкодії є в 3 рази нижчими, ніж для простої циклічної системи.

4. Схема принципової схеми системи

Б
лок-схема типової ІВС з розділенням каналів у часі

Джерело 1-n - джерела вимірювальної інформації, утворені послідовним увімкненням первинних перетворювачів ПВП 1-n УП1-n;

ПК - пристрій керування мультиплексором;

АЦП - аналого-цифровий перетворювач;

ЛЗ - лілія зв’язку;

СП 1-n - споживачі.

5. Синтез принципової схеми і вибір структурної схеми

Необхідно визначити основні характеристики складових елементів (зокрема, параметри аналого-цифрового перетворювача і мультиплексора) та відповідно під’єднати їх.

Вибір АЦП.

Враховуючи результати виконаних розрахунків, вибираємо конкретний тип аналого-цифрового перетворювача, а саме: К512ПВ1 (розрядність 12, період перетворення не перевищує 16 мкс).

Рис.1. АЦП К512ПВ1

6. Вибір мультиплексора

Мультиплексор забезпечує комутування вимірювальних сигналів у вигляді електричної напруги з рівнями від до . Оскільки вимірювальна система оперує уніфікованими сигналами (), то це нас задовільняє.

Мультиплексор вибирають так, щоб кількість його аналогових входів була не меншою, ніж кількість джерел вимірювальної інформації, тобто . Для нашого випадку .

Вибираючи мультиплексом, необхідно також враховувати і сумарну тривалість вмикання/вимикання ключа , яка виходячи з практичних міркувань, повинна бути меншою ніж: . У нашому випадку становить 20,94мкс, а отже . Отже, враховуючи наведені вище результати, вибираємо аналоговий 16 входовий мультиплексор фірми Analog Devices типу ADG406 з тривалістю вмикання 160 нс та тривалістю вимикання 110 нс, оскільи сумарна тривалість його комутаційних процесів (160+110=270 нс) не перевищує нашого розрахункового значення 1047 нс.

Таблиця 1. Таблиця істинності мультиплексора типу ADG406.

A3

A2

A1

A0

EN

D

X

X

X

X

0

-

0

0

0

0

1

S1

0

0

0

1

1

S2

0

0

1

0

1

S3

0

0

1

1

1

S4

0

1

0

0

1

S5

0

1

0

1

1

S6

0

1

1

0

1

S7

0

1

1

1

1

S8

1

0

0

0

1

S9

1

0

0

1

1

S10

1

0

1

0

1

S11

1

0

1

1

1

S12

1

1

0

0

1

S13

1

1

0

1

1

S14

1

1

1

0

1

S15

1

1

1

1

1

S16

Рис. 2. Схема з’єднань мультиплексора типу ADG406.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Система маркетингу підприємства та напрямки підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... відділу продажів є побудова етапів продажу у фірмі ... , плати вводу-виводу, розподілені системи збору даних і управління ... Оцінка надійності і потужності каналів розподілу, доступність товарів, реакц ... управління маркетингом у даний час відомі наступні: концепц ...
 2. Розподільча логістика (3)

  Реферат >> Транспорт
  ... канали та логістичні ланцюги. 9.4. Розвиток інфраструктури товарних ринків. 9.5. Ухвалення рішення з побудови системи розпод ... зних підфункцій розподілу може служити виділення і розвиток спеці ... ї кількості посередників. В даний час у термін “посередник” іноді ...
 3. Організація системи електронного діловодства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... існує управління робочим часом користувача. Система забезпечує інтеграцію Off-line ... кількості користувачів, можливість побудови територіально розподілених архівів на різних типах ... ів адресату – телекомунікаційні канали Інформаційна безпека і захист інформац ...
 4. Розподільча логістика (2)

  Реферат >> Логика
  ... робіт із розподілу продукції. Обрані канали безпосереднього впливають на швидкість, час, ефективн ... потоків у межах системи розподілу. Розробка різних варіантів побудови систем розподілу. Оц ... певною географічною зоною, наділені правом регулювати ціни, надавати ...
 5. Система Інтернет-доступу

  Реферат >> Астрономия
  ... реалізувати на її основі розподілені інформаційні системи з центром в м. Києві і ... ципальних Маркетингових Центрів – Системи ММЦ. Структура побудови системи супутникових каналів АТ “УкрСат” ... зонах спілкування в часи їх власного робочого часу. Крім того, хоч ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001054048538208