Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

География->Реферат
Начало реализации государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» было положено Президентом РФ В. В...полностью>>
География->Реферат
Вулканы. Вулканами называются конусообразные или куполовидные возвышения над каналами, трубками взрыва и трещинами в земной коре, по которым извергают...полностью>>
География->Реферат
Под горным ландшафтом подразумевают определенного характера горную территорию, горную местность, выделяющуюся среди соседних по всему комплексу природ...полностью>>
География->Реферат
Центральный федеральный округ -- административное формирование в центральной части России. Образован указом президента РФ от 13 мая 2 года. Крупные го...полностью>>

Главная > Конспект >География

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕМА 1.

Нормативно- правові основи землевпорядкування та кадастру

 • Нормативно-правове підгрунтя в системі землевпорядкування та кадастру за нормами міжнародного права

 • Національна система законодавства в галузі землевпорядкування та кадастру.

 • Джерельна база вивчення дисципліни.

 • Мета та завдання курсу «Землевпорядкування та кадастр».

 • Поняття землевпорядкування.

 • Зв'язок з іншими дисциплінами

Кожен з аспектів, що має певний вплив на процес землевпорядкування, кадастрову систему, належить до певної області законодавства, яке безпосередньо торкається роботи системи управління нерухомістю в цілому. Європейська економічна комісія при ООН відносить до таких областей наступне:


1) комплекс законів про права на нерухоме майно, які впливають на операції з нерухомістю;
2) закони по земельній реформі, такі, що стосуються приватизації землі, реституції приватної власності на землю, земельної консолідації;
3) закони, що регулюють становлення та роботу кадастрової системи;
4) закони про “інтелектуальну” власність, що регулюють питання власності на інформацію та ідеї, захист даних інші області права, такі, як наприклад, закони про успадкування, банкрутство та шлюб також впливають на операції з нерухомістю, а отже і на структуру кадастрової системи.

Національна система законодавства(блоки)

 1. Конституція – основний закон країни, який серед інших питань регулює її адміністративний устрій. Цей блок найбільшого впливу здійснює на юридичні аспекти кадастрової системи.

 2. Закони про нерухомість. Цей блок поєднує в всі закони, що регулюють права власності на нерухомість, такі як земельний кодекс, закони про іпотеку землі та нерухомого майна, будівельні норми і правила, закони про успадкування, банкрутство і т. ін. Він також найбільшого впливу має на юридичну компоненту кадастрової системи.

 3. Закони про кадастрову та земельну систему. До них відносяться всі закони, що регламентують зміст кадастрової системи, її організацію, фінансування, технічне рішення. Цей блок впливає на всі параметри.

 4. Закони про картографічну діяльність визначають вимоги до картографічного матеріалу, який використовується у кадастровій системі, і тому найбільшого впливу здійснюють на технічні аспекти.

 5. Закони про захист інформації та ідей – це низка законів, що визначають ступінь захищеності інформації, яка міститься в кадастрових базах даних, а також права на інтелектуальну власність, таку як, наприклад, програмне забезпечення, картографічний матеріал. Даний блок впливає на організаційні, технічні та фінансові аспекти системи.

 1. Земельний кодекс України

 2. Господарський кодекс України

 3. Цивільний кодекс України

 4. Закон України «Про оренду землі» (нова редакція); № 1211-4, від 02.10.2003р .

 5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 6. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» (№ 1952- IV від 01.07.2004 року).

 7. Закон України «Про ратифікацію Угоди про позику (Проект «Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку» (№ 1776-ІV від 15 червня 2004 року)

 8. Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»

 9. Закон України «Про землеустрій» №858-4 від 22.05.2003р.

 10. Закон України «Про форми власності на землю» №2073-12, від 30.01.1992р.

 11. Закон України «Про охорону земель» №962-4, від 19.06.2003р

 12. Закон України « Про плату за землю» №665-4, від 03.04.2003р

 13. Закон України «Про розмежування земель державної і комунальної власності України» №1457-4; від 05.02.2004р.

 14. Закон України «Про захист конституційних прав громадян на землю» № 2375-4, від 20.01.2005р.

 15. Закон України «Про оцінку земель» №1378-4 від 11.12.2003р.

 16. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» №1808-4 від 17.06.2004р

 17. Закон України «Про власність» №697-12 від 07.02.1991р.

 18. Указ Президента України від 12 січня 2009 року № 5/2009 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 листопада 2008 року «Про виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель»

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 року № 2073 «Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі»

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 року № 1619 «Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів»

 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1781 «Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів»

 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 року № 449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою»

 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 502 «Про затвердження порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб»

 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1088 «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру»

 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 року № 1355 «Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру»

 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 266 «Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки»

 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 780 «Про внесення змін до Типового договору оренди землі»

 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року № 1017 «Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»

 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 283 «Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку»

 30. Постанова Кабінету Міністрів України: «Про створення єдиної системи державної реєстрації зе­мельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру» №134/2003 від 17.02.2003р.

 31. Наказ Держкомзему України від 23.05.2003 № 135 «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.05.2003 за № 408/7729

 32. Наказ Держкомзему України від 02.07.2003 № 174 «Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель», зареєстрований в Мін’юсті України 25.07.2003 за № 641/7962

 33. Наказ Держкомзему України від 04.05.1999 № 43 «Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі», зареєстрований в Мін’юсті України 04.06.1999 за № 354/3647

 34. Наказ Держкомзему України, Мінфіну України, Мінекономіки України від 15.06.2001 № 97/298/124 «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг», зареєстрований в Мін’юсті України 10.07.2001 за № 579/5770

 35. Наказ Держкомзему від 26.05.2004 № 155 «Про реєстрацію державних актів на право власності на земельні ділянки»

 36. Наказ Держземагентства від 22.10.2007 № 256 «Про введення в дію Переліку відомостей, віднесених до конфіденційної інформації, що є власністю держави і якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

 37. Наказ Центру державного земельного кадастру від 11.01.2007 № 4 «Про встановлення єдиних вимог до порядку оформлення фінансових документів при наданні платних послуг з ведення державного реєстру земель»

 38. Постанова КМУ від 6 травня 2009 р. № 439 Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку

 39. Наказ Державного підприємства “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ від 14 квітня 2009 р. № 184 Про встановлення та дотримання строків надання послуг із заповнення державних актів та ведення державного реєстру земель

 40. Про державний земельний кадастр: Закон України 07.07.2011

Стрімкий розвиток ринку землі в Україні обумовлює високий рівень попиту на землю. Отримання земельної ділянки у приватну власність або оренду потребує цілого комплексу підготовчих робіт, таких, як: оформлення відповідної документації, розробки проекту відведення земельної ділянки, подання заяв і отримання дозволів, та виконання багатьох інших процедур.

Така робота вимагає глибокого знання земельного законодавства і правових процесів в землеустрої, вимог до технічної і проектної документації та процедур подання і оформлення необхідних документів.

Землевпорядкуваннягалузь матеріального виробництва, що охоплює сукупність засобів, методів і способів діяльності людини для вивчення фізичного середовища Землі, картографування її території з метою освоєння природних ресурсів, землекористування, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції промислових, цивільних, житлових й інших об’єктів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основы технологии керамических изделий

  Реферат >> Строительство
  ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ Роль и значение ... наук, использование которых служит теоретической основой синтеза керамический материалов с заданными свойствами ...
 2. Основы мерчандайзинга

  Реферат >> Менеджмент
  ОСНОВЫ МЕРЧАНДАЙЗИНГА как существенно увеличить продажу ... продажу. Этот эффект и был положен в основу относительно нового направления торгового маркетинга ...
 3. Основы международных налоговых отношений

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... подоходных налогов, рассчитываемых на основе общей суммы доходов налогоплательщиков, ... за рубежом; или на основе двусторонних и многосторонних международных ... Н/Д: Феникс, 2000. 5. Евстигнеев Е.Н. Основы налогообложения и налогового права: Учебное пособия ...
 4. Основи деонтологічної поведінки медичної сестри

  Реферат >> Психология
  ОСНОВИ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ МЕДИЧНОЇ ...
 5. Основы организации бизнеса

  Реферат >> Менеджмент
  ... структурам, можно лишь на основе добровольного объединения частных собственников ... федеральному законодательству и на его основе подготовку предложений и рекомендаций. В ... организованы дистанционные формы обучения основам предпринимательской деятельности. IV. ...
 6. Основы техники бивачных работ

  Учебное пособие >> Физкультура и спорт
  Основы техники бивачных работ Вопросы, рассматриваемые ... палаток используют синтетические ткани на основе полиамидных и полиэфирных волокон. Например, капрон ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015249252319336