Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Реферат
Среди многообразия поиска путей развития рынка средств производства, новых направлений деятельности коммерческо-посреднических организаций и предприят...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Целью данного курсового проекта является улучшение эксплуатационных и технических показателей вследствие применения более современных конструкционных ...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Перевозки грузов автомобильным транспортом осуществляются на основе плана перевозок, который служит базой для расчёта парка подвижного состава, матери...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
В целях повышения эффективности операций коммерческого осмотра вагонов; увеличения пропускной способности железнодорожной станции, сокращения времени ...полностью>>

Главная > Реферат >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

На тему:

«Аналіз діяльності суб’єктів підприємницької діяльності Рівненської області у сфері надання послуг по перевезенню пасажирів у приміському сполученні»

Рівне-2010

1. Характеристика дорожньо-транспортного комплексу та структури пасажирських перевезень

Україна має сприятливе геополітичне розташування для здійснення внутрішніх вантажних та пасажирських перевезень, а також для транзитних міжнародних перевезень. За характеристикою дорожньо-транспортного комплексу, наша держава відстає від країн Євросоюзу, зокрема за такими показниками як: щільність шляхів сполучення, кількість легкових автомобілів, що перебувають у приватній власності на 1000 чоловік населення, якість наявних шляхів сполучення та інші показники.

Так, при площі території держави 603,7 тис. км2 та чисельності населення 47,622 млн. чоловік, протяжність автомобільних доріг загального користування складає 169,7 тис. км, у тому числі 164,6 тис. км – з твердим покриттям; щільність шляхів сполучення (автомобільні дороги з твердим покриттям) – 273 км на 1000 км2 території.

Нині парк тролейбусів у 42 містах України – близько 5,5 тисяч одиниць. Щорічна потреба в тролейбусах для поновлення парку становить 600–700 одиниць. Автобусний парк України на початок 2002 року складався з майже 165 тисяч одиниць. Структура діючого автобусного парку така: надвеликі автобуси 20%; великі 32%; середні 18%; малі 30%.

Дані показники відрізняються від аналогічних показників європейських держав (зокрема Великобританії – в 5,5 разів, Польщі – в 4 рази). На сьогоднішній день Україна, за показниками що характеризують рівень розвитку транспортної інфраструктури, зокрема в сфері пасажирських перевезень знаходиться на рівні 1980–1990 рр. в порівнянні з європейськими країнами, за аналогічними показниками. Серед країн СНД, за показниками кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту (без міського електричного і легкового таксомоторного транспорту), Україна посідає третє місце, після Російської Федерації та Казахстану [9].

Протягом 1990–2004 років спостерігається постійна зміна та перерозподіл частки видів транспорту в структурі пасажирських перевезень.

Таблиця 1. Пасажирські перевезення підприємствами транспорту у січні-лютому 2005 року (без міського електричного і легкового таксомоторного транспорту)

Країна

Перевезення пасажирів

Пасажирооборот

млн. осіб

у% до січня-лютого 2004 р.

млрд. пас. км

у% до січня-лютого 2004 р.

Азербайджан

128,7

103,3

1,9

104,5

Білорусь

261,9

98,1

2,9

99,8

Вірменія

26,9

109,9

0,4

106,4

Грузія

34,2

101,7

0,9

106,1

Казахстан

976,3

95,2

10,8

100,8

Киргизстан

59,4

99,5

0,7

105,8

Російська Федерація

2903

82,1

50,3

90,0

Таджикистан

32,5

94,0

0,5

82,0

Україна

667,9

106,9

15,2

103,0

Частка автомобільного транспорту в загальній структурі пасажирських перевезень зменшувалась з 1990 (період пікового перевезення пасажирів автомобільним транспортом) по 2000 рік. Починаючи з 2000 року ця частка почала зростати, зокрема, тенденція зростання особливо високими темпами, частки автотранспорту відмічена в 2002–2003 роках, що можна пояснити появою великої кількості на ринку транспортних послуг підприємців – фізичних осіб.

Рівненська область, як адміністративно-територіальна одиниця України за площею території (20,1 тис. км2) є середньою за величиною серед інших областей держави, та має 1,16 млн. чоловік населення. Щільність населення складає 58 осіб на 1 км2, причому відсоток сільського населення складає 53% проти 47% міського.

До складу області входить 16 районів. Північна частина області межує з Республікою Білорусь.

Важливою структурою в економіці області є транспортний комплекс. Вартість основних виробничих фондів підприємств транспортно-дорожного комплексу становить 9,4% від загальної вартості виробничого потенціалу області.

На фоні сусідніх областей західного регіону (Волинська, Закарпатська, Тернопільська області), станом на 2005 рік у сфері пасажирських перевезень лідирує Рівненська область, на яку припадає 2,6% від загальної кількості перевезень пасажирів автомобільним транспортом по Україні.

Так, за статистичними даними, тільки за 2003 рік послугами пасажирського транспорту скористалися 119,4 млн. пасажирів. З них, 8,5 млн. – скористалися залізничним транспортом, та 84,1 млн. пасажирів – послугами автомобільного транспорту (з врахуванням перевезень підприємцями – фізичними особами). При цьому, в порівнянні з 2002 роком, відмічається спад на 1,2% користування залізницею, при зростанні на 8,9% використання послуг автомобільного транспорту. Роль автотранспорту підприємців – фізичних осіб за 2003 рік в порівнянні з 2002 роком зросла на 18,2%.

Через територію Рівненської області проходять залізничні колії загального користування та автомобільні дороги.

Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування складає 587 кілометрів. Основними вузловими залізничними станціями є: м. Здолбунів, м. Рівне, м. Сарни.

Довжина автомобільних доріг загального користування складає 5057,8 км, з яких 4979 км – з твердим покриттям.

Сільські автодороги складають 821 км (або 16%), з них 658,2 км – це бруківка або чорне чи біле шосе. Для 100-відсоткового забезпечення населених пунктів області пасажирськими перевезеннями – необхідно відремонтувати 175,5 км автодоріг, що потребує фінансування на суму 55,4 млн. гривень.

Експлуатаційна довжина тролейбусних ліній загального користування (в однопутному обчисленні) в обласному центрі складає 65 км.

Показники щільності шляхів сполучення складають:

 • експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування – 29,2 км шляхів на 1000 км2 території;

 • автомобільні дороги загального користування з твердим покриттям – 247,7 км шляхів на 1000 км2 території.

Вказані показники мало відрізняються від усереднених по Україні.

Кількість легкових автомобілів у приватній власності по області складає 115,7 тисяч одиниць, або близько 100 автомобілів на 1000 чоловік населення, в той час, як середній показник по Україні становить 104 автомобілі на 1000 чоловік. По інших областях: Харківська – 121; Львівська – 81; Волинська – 94; Запорізька – 161 автомобіль на 1000 чоловік.

Згідно з [1, 17, 18]:

Транспортна послуга – результат діяльності на транспорті, пов'язаний із задоволенням потреб населення в перевезеннях.

Ринок транспортних послуг – сфера надання послуг пасажирського автотранспорту з урахуванням сукупності соціально-економічних відносин на транспорті.

При формуванні ринку транспортних послуг за основу можна прийняти логістичну структуру системи пасажирських перевезень автотранспортом за видами сполучень [1, 19], яка базується на системному підході. Важливе значення має збалансування попиту на перевезення і пропозиції транспорту.

При цьому необхідно вирішити дві основні проблеми:

 • задоволення потреби населення в перевезеннях як кількістю, так і якістю транспортних послуг;

 • досягнення перевізниками максимального прибутку за рахунок збільшення доходів і зниження витрат.

Як відомо, суспільно-необхідні витрати на перевезення не є високорентабельними. Зменшення потреби населення в користуванні транспортом залежить від близькості місця проживання до сфери виробництва і споживання, або навпаки.

На сучасному етапі в Україні спостерігається перехід ринку транспортних послуг від олігополії, яка переважала з 1996–1998 років до форми поліполії, коли транспортну послугу надають багато відносно невеликих перевізників, які конкурують між собою на окремих ділянках загального ринку. Вони прагнуть до того, щоб їхні послуги виділялися порівняно з послугами конкурентів (у першу чергу – забезпечення якісного сервісу), або вони спекулюють на кон’юнктурі ринку.

Попит населення на перевезення вивчається визначенням існуючих пасажиропотоків. Дані про їхню величину та розподіл за часом і напрямком використовують для організації раціональної системи маршрутів та її коригування, координації роботи різних видів пасажирського транспорту, обґрунтування оптимальної структури і загальної кількості автотранспортних засобів та їх розподілу за маршрутами.

Показник забезпеченості автомобілями, що перебувають в приватній власності для країн Євросоюзу (Іспанія, Італія, Польща, Франція) в 3,5–5 разів вищий ніж для України. Середня відстань перевезення одного пасажира автомобільним транспортом (автобусами) у 2003 році становила 14,4 км, що порівняно з 2000 роком зросла на 2,7 кілометра.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз соціально-економічного розвитку міста Рівне

  Курсовая работа >> Экономика
  ... перевезених пасажирів у міжрайонному сполученні і пасажирооборот (в тому числі по видах транспорту); середня відстань перевезень одного пасажира ... ється можливість надання послуг, кількість ... зареєстровано 28409 суб’єктів підприємницької діяльності (за мінусом ...
 2. Організація маршрутних автобусних перевезень пасажирів на прикладі ВАТ "Атасс-Боріспіль"

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... яльності підприємства є: повне задоволення потреб населення в перевезеннях; виконання перевезення пасажирів на 24 міських, 7 прим ... суб’єкта підприємницької діяльност ... надання послуг пасажирського автомобільного транспорту при перевезенн ... та Рівненська області. ...
 3. Перевезення цементу автомобільним транспортом ЗАТ "УБ РАЕС"

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... дприємства: Україна, 34400, м. Кузнецовськ, Рівненська область ... яльності АТП ЗАТ «УБ РАЕС» займається наданням послуг по перевезенню вантажів. Дане підпри ... ського сполучення до 5% вартості проїзду. Пасажири, ... суб’єктами підприємницької діяльності вимог ...
 4. Національна і регіональна економіка України

  Учебное пособие >> Экономика
  ... іх субктів підприємницької діяльності ... перевезення пасажирів. Обсяги роботи пасажирського транспорту міського сполучення (ПО ... сфери обслуговування населення є розрахунки потреб у послугах відповідного типу. В їх основу покладаються нормативи надання послуг ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014309883117676