Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Роль воспитателя для Руссо заключается в том, чтобы обучать детей и дать им одно-единственное ремесло — жизнь. Как заявляет воспитатель Эмиля, из его ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Актуальность темы. Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость формирования творчески активной личности, обладающей способ...полностью>>
Педагогика->Контрольная работа
Для преподавателя оценка является результатом обработки той информации, которая поступает к нему в ходе обратной связи в системе преподаватель – учащи...полностью>>
Педагогика->Реферат
Для того, чтобы дети трудились с удовольствием необходимо создавать эмоционально-положительную атмосферу. Когда ребенок видит, что взрослые трудятся с...полностью>>

Главная > Реферат >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:
 1. Використання нових інформаційних технології при вивченні тем показникові і логарифмічні рівняння та нерівності.

Хочу поділитися своїми враженнями від нової форми навчання - за допомогою комп’ютера. Звичайно, не можна все зводити до нього, - і кількість годин, проведенних за екраном, не може служити критерієм якості навчання, як це намагаються представити в деяких приватних школах. Але безсумнівно одне - комп’ютер відмінний помічник для организації індивідуального навчання. Бо як тільки педагог перестає бачить в учені просто сосуд, який треба наповнити знаннями та вміннями, йому доводиться шукати індивідуальний підхід до кожного, підстраюватися до його інтересів, темп засвоєння матеріалу, особисті особливості психіки. Наприклад, в деяких школах кожен учень може вибрати для себя не просто курс, який його цікавить, але навіть окремі предмети. Комп’ютер, як відомо, виконує ту программу, яка в нього закладена, і надає великий вибір тем для вивчення. Сучасні методи представлення інформації в комп’ютерах включають в себе не просто текст, але і картинки, відео, звукові фрагменти. Це дозволяє задіяти практично всі органи почуттів, використовуваємих для сприйняття інформації, при цьому здійснюється її дублювання по різним каналам сприйняття, що різко підвищує швидкість і якість засвоєння матеріалу. Комп’ютерный підручник неможна вже порівнювати з книгою, як це було всього декілька років тому - зараз більшість навчаючих програм неможливо відрізнити від ігр, і для того, щоб перемогти в такій грі, будуть потрібні знання, які дитині важко приїняти як необхідні йому тільки зараз - але ж всім нам притаманно відкладати "на потім" рішення багатьох проблем. А такий елемент сучасних комп’ютерних документів, як гипертекстова ссилка дозволяє при необхідності звернутися до будь-якого місця документа за додатковою інформацією, і втой же час при повторному вивченні не перевантажує початковий текст документу. Доречі, по принципу гіпертексту влаштована всесвітня інформаційна мережа Internet, за допомогою якої вже зараз проводится так зване "дистанціоне навчання" - коли професори престижних університетів виступають з лекціями і відповідають на питання не звичної студентської аудиторії, а перед тими, хто в цей момент підключен до їх вузлу мережи. Недивлячись на тишу і візуальну відстутність слухачів, яких може бути не менше, чим глядачів у телеекрана, але на відміну від книги чи телепередачі зберігається зворотній зв’язок між викладачем і учнями. Це - реальність сьогоднішнього дня. Цікаво, що нас (і наших дітей) чекає в недалекому третьому тисячолітті.

Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій відкриває широкі перспективи щодо поглиблення і розширення теоретичної бази знань, надання результатам навчання практичного значення, активізації пізнавальної діяльності, створення умов для повного розкриття творчого потенціалу учнів з урахуванням вікових особливостей, індивідуальних нахилів.

На сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, що дозволяють розв’язувати за допомогою комп’ютера досить широке коло математичних задач різних рівнів складності. Це такі програми як DERIVE, EURIKA, GRAN1, Maple, MathCad. Причому одні з цих програм розраховані на фахівців досить високої кваліфікації в галузі математики, інші - на учнів середніх навчальних закладів та студентів.

Можливість провести необхідний чисельний експеримент, швидко виконати потрібні обчислення чи графічні побудови, перевірити ту чи іншу гіпотезу, випробувати той чи інший метод розв’язування задачі, вміти проаналізувати та пояснити результати, отримані за допомогою комп’ютера, з’ясувати межі можливостей застосування комп’ютера чи обраного методу розв’язування задачі має надзвичайне значення у вивченні математики.

Не торкаючись докладно всіх тем, які вивчаються в курсі математики загальноосвітньої середньої школи, можна зауважити, що комп’ютерні програми згаданого типу можуть бути використані практично на всіх уроках математики, починаючи вже з п’ятих-шостих класів, зокрема під час вивчення системи координат на прямій і на площині, поняття функції, елементарних функцій та їхніх властивостей, методів розв’язування рівнянь і нерівностей та їх систем, елементів теорії границь числових послідовностей, диференціального та інтегрального числень та їх застосування.

Використовуючи програму Arbeit я розробила програму, яка може бути використана при вивченні тем «Показникова і логарифмічна функції». Це контролююча програма, в якій передбачено самокотроль знань та контроль знань. Тобто за допомогою цієї програми учень може сам перевіряти набуті знання, і вчитель може перевіряти знання певного учня.

Обов’язковий рівень

1. Диференційована система вправ:

Система задач має три рівні складності:

І. Обовязковий рівень - містить задачі та вправи, в основному репродуктивного характеру на 2-3 логічних кроки, представлені у формі тестів. Для їх розв’язування цчням достатньо знати правила, означення, формули, теореми та ознаки, передбачені навчальними програмами, а також вміти виконувати найпростіші тотожні перетворення, спрощення та обчислення.

ІІ. Підвищенний рівень - містить завдання на 4-6 логічних кроки, розв’язання яких вимагає від учня творчого застосування одержаних знань з достатньо повним і строгим обгрунтуванням ходу розв’язку.

ІІІ. Поглиблений рівень - це, як правило задачі та вправи, розв’язання яких вимагає вміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, застосовувати орігінальні та штучні прийоми, глибини та строгості суджень, характерних для тих, хто вивчає шкільний курс математики на поглибленому рівні.

а) Показникові рівняння і нерівності;

Обовязковий рівень.

Розв’язати рівняння.

1.

1) ,

2) ,

 1. ,

 2. .

2.

 1. 1,

 2. 2,

 3. 2; 3,

 4. інша відповідь.

 5. 2,

 6. 3,

 7. 4,

 8. інша відповідь.

 9. 3,

 10. -3,

 11. 1,

 12. інша відповідь.

 13. ,

 14. ,

 15. 2,

 16. інша відповідь.

Розв’язати нерівності.

1.

 1. ,

 2. ,

 3. інша відповідь.

 4. ,

 5. ,

 6. ,

 7. інша відповідь.

 8. ,

 9. ,

 10. ,

 11. інша відповідь.

 12. ,

 13. ,

 14. ,

 15. інша відповідь.

 16. ,

 17. ,

 18. .

 19. інша відповідь.

Підвищний рівень

Розв’язати рівняння

Розв’язати нерівності

Розв’язати нерівность графічно.

Поглиблений рівень

Розв’язати рівняння.

1.

 1. ,

Розв’язати нерівності

1.

б) Логарифмічні рівняння і нерівності;

Обовязковий рівень.

Знайти корені рівняння.

 1. 5,

 2. 3,

 3. 4,

 4. інша відповідь.

2.

1),

 1. ,

 2. інша відповідь.

 3. -2; 0,

 4. інша відповідь,Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. ВАНТАЖОПІДЙОМНА, ТРАНСПОРТУЮЧА ТА ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА (1)

  Книга >> Транспорт
  ... льному, дорожному, меліоративному та ... 4.3.4. Телескопічні навантажувачі.........................................324 ... професора І.О.Вишнеградського “Курс підйомних машин ... канатоведучий шків, ... ться з умови рівності моментів: , ... гвинті, враховуючи нерівномірність ...
 2. Історія психології. Курс лекцій. Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст.

  Конспект >> Психология
  ... і початком читання курсу психології у ... і показники в порівнянні ... ідає логарифмічній залежності ... принцип природної рівності людей, К.-А. ... молодшому, середньому та старшому шкільному віці, формування ... віденської системи шкільного навчання, ... слабкості, нерішучості, ...
 3. Економічний аналіз (теоретичні основи). Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... та курсів ... льному ... показники системи повинні реально відображати економічні явища і процеси та ... Порівняно з ... логарифмів (десяткових або натуральних) індексів факторних показників до логарифма індексу результативного показника ... нерівност ... Минск: Вышэйш. шк., 2003. ...
 4. Лекційний курс з основ фізики

  Конспект >> Физика
  ... нерівностями поверхонь, що дотикаються. Ці нерівності ... корисною і шкідливою. ... та логарифмом відношення початкової та ... чні вільні гармонічні коливання, їх диференціальне рівняння та ... вняння вільних згасаючих коливань лінійної системи та ... суцільному ... показником ...
 5. Оцінка стану міської системи м. Рівного

  Курсовая работа >> Экология
  ... системи м. Рівного" Виконав Студент IV курсу ... автомобільному транспорту. ... іші роки порівняно невеликі відгалуження ... території від шкідливого впливу ... собою логарифмічну ... чні, фізико-хімічні і біологічні. Механічн ... в нерівностях рельє ... показниками екологічного та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020079612731934