Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Дипломная работа
Мы живём в то время, когда происходят огромные изменения в стиле жизни, связанные с изменениями социальных, политических, экономических и других основ...полностью>>
Психология->Доклад
Понятие наркомания происходит от греческого слова "нарко" - сон, оцепенение и "мания" - страсть, безумие Путь к безумию с помощью ...полностью>>
Психология->Дипломная работа
Наиболее важной областью социального поведения подростков является среда сверстников Степень притягательности среды сверстников также зависит от индив...полностью>>
Психология->Реферат
Общество оказалось перед фактом: преступность среди несовершеннолетних катастрофически быстро растет, коренным образом меняется ее структура и характе...полностью>>

Главная > Статья >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1


ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ

СТУДЕНТІВ ГРУП НОВОГО НАБОРУ

ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Ірина Купа, практичний психолог

Автотранспортного технікуму НГУ

м. Дніпропетровськ

Кожна молода людина на шляху свого розвитку і становлення приходить на роздоріжжя професійного вибору. І тоді у неї виникає питання «Ким я хочу бути? Яку професію здобути? В який вищий навчальний заклад піти вчитися?». Своїм переживаннями вона може поділитися з родичами, товаришами, вчителями тощо. Близькі, у свою чергу, можуть порадити юнакові той чи інший навчальний заклад або ж абітурієнт зробить свій вибір самостійно. І на початку нового навчального року, у той час, коли складний період вступних випробувань залишиться позаду, на поріг внз або професійно-технічного училища ступить новий студент.

«Яким буде цей студент? Чи зможе він увійти до великого колективу студентів внз? Чи спроможний він буде оволодіти тією професією, яку обрав?». Це ті питання, які виникають у членів педагогічного колективу. Допомогти віднайти відповіді на ці запитання повинен практичний психолог навчального закладу.

Пропонуємо детальніше розглянути особливості здійснення психолого-педагогічного супроводу студентів груп нового набору у період адаптації.

Термін «адаптація» (лат. adapto – пристосовую) у літературних джерелах розглядають як це процес активного пристосування організму або особистості до змінних умов середовища.

Адаптація – це діяльність, спрямована на засвоєння умов оточуючого середовища.

Психологи розрізняють 5 рівнів адаптації студентів до нових умов навчання:

 1. рівень «активна адаптація», який відповідає першому типу студентів;

 2. рівень «адаптація;

 3. рівень «переддезадаптація»;

 4. рівень «дезадаптація»;

 5. рівень «стійка дезадаптація» з яскраво вираженою девіантною поведінкою, що відповідає п’ятому типу студентів.

Відповідно до рівнів розрізняють 5 типів студентів в залежності від індивідуально-типологічних особливостей та розумових, емоційних, вольових, фізичних якостей.

Перший тип. У першокурсників спостерігається стан гармонії, задоволеності собою і іншими; вони добре вчаться і поводяться, не конфліктують. Жодних проблем з навчанням, досить високий рівень інтелекту і досягнень (оцінки «добре» і «відмінно»). З викладачами стосунки практично безконфліктні. З одногрупниками стосунки гармонійні, доброзичливі, досить високий соціометричний статус. Студент бере найактивнішу участь у всіх справах навчальної групи.

Другий тип. У таких студентів груп нового набору дезадаптація присутня украй епізодично; прояви її ситуативні, найчастіше в якійсь одній сфері; рідко виникає стан тривожності, дратівливості і агресії. Епізодичні порушення – невиконання завдань, неуважність, лінь, неуважність; в цілому студент є успішним. Стосунки з вчителями хороші, доброзичливі; конфлікти епізодичні з деякими викладачами, швидко вирішуються. Стосунки з одногрупниками вельми сприятливі, студент прийнятий колективом, має свою референтну групу, конфлікти рідкі. Охоче бере участь в багатьох справах, але в основному лише тоді, коли йому цікаво або приносить яку-небудь вигоду.

Третій тип. У таких студентів-першокурсників дезадаптація виявляється досить часто, носить тимчасовий характер, виявляється в декількох сферах; при певних обставинах виявляється стан внутрішнього дискомфорту, поганого настрою. З деяких дисциплін можуть бути серйозні проблеми: часто не виконує завдання, під час занять відволікається, розсіяний, забудькуватий; вчиться «з-під палиці»; оцінки, в основному, «задовільні». З викладачами стосунки, вцілому, нерівні, часто спалахують сварки, спостерігається незадоволення поведінкою викладача, проте це не порушує взаємовідношення в цілому.Хоча колективом одногрупників студент прийнятий, але його соціометричний статус невисокий: хлопці лише епізодично приймають його в свої справи. Бере участь в багатьох справах навчальної групи, але в основному під тиском, за наказом, або в тих випадках, якщо захід подобається; у останніх – брати участь відмовляється.

Четвертий тип. У таких першокурсників дезадаптація носить стійкий характер; багато негативних звичок переростають у властивості особистості; стан тривожності майже постійно призводить до внутрішнього дискомфорту, конфліктів; характерні агресія, дратівливість, негативізм. За результатами навчання з багатьох предметів серйозні проблеми, студент найчастіше не виконує завдання, пасивний під час занять, відволікається, хуліганить; міцно зайняв позицію «неуспішного». Стосунки з викладачами, особливо з деякими, конфліктні; студент постійно отримує зауваження. Має в колективі низький соціометричний статус (ізольований); його не поважають, з ним не вважаються і практично бойкотують. Зворотний випадок – першокурсник стає негативним лідером.У справах навчального закладу практично не бере участь, пасивний, вносить елементи хаосу, неорганізованість; дуже рідко виконує разові доручення.

П’ятий тип. Студенти, в яких дезадаптація стійка, яскраво виражена; виявляється в девіантній поведінці, девіації, аутизмі, акцентуації характеру; характерні егоцентризм, запальність, негативізм, байдужість до інших, переважання мотивації гедонізму. Першокурсник практично дезадаптований в навчанні: не відвідує заняття, відстає в навчанні, хронічна неуспішність, веде асоціальний спосіб життя. Стосунки повністю порушені практично зі всіма викладачами (психологічний бар'єр); повне неприйняття вимог викладача і обов’язків студента. Повністю самоусувається від участі в справах, дезорганізує колектив, цинічний; якщо бере участь – те виступає як негативний лідер [7, 24].

Реалізація здійснення психолого-педагогічного супроводу студента-першокурсника проходить у декілька етапів.

На першому етапі відбувається знайомство, діагностування першокурсників, у ході якого використовується наступний діагностичний інструментарій:

 1. Соціально-психологічне дослідження адаптації студентів груп нового набору до умов навчання в технікумі за допомогою анкети «Особливості проходження соціальної, психологічної адаптації студентів груп нового набору» (додаток №1).

 2. Діагностування емоційно-вольового та морального розвитку особистості і визначення характерологічних особливостей:

  • Визначення рівня тривожності, фрустрації, агресивності, ригідності у студентів, за методикою самооцінки психічних станів Г.Айзенка [12, 246-248];

  • Методика «Експрес-діагностування характерологічних особливостей особистості». Опитувальник Г.Айзенка [12, 226-243];

  • Виявлення суттєвих потреб, мотивів, конфліктів особистості, схильності особистості до відкритої агресивної поведінки за проективною методикою Е.Вагнера, Б.Брікліна, адаптованою Т.М.Курбатовою «HAND-test»

 3. Діагностування міжособистісних стосунків студентів у групі з метою виявлення лідерів, наближених, вигнанців; рівня згуртованості групи. Методика “Соціометрія” Я.Морено

 4. Анкетування на предмет виявлення ставлення студентів до вживання алкогольних напоїв і тютюну (додаток №2).

 5. Соціально-психологічний опитувальник „Мікроклімат у гуртожитку. Питання, які хвилюють студентів, що проживають у гуртожитку” (додаток №3).

 6. Діагностування пізнавальної сфери студентів:

 • Методика “Коректурна проба” для виявлення рівня розвитку стійкості уваги [11, 4-8];

 • Методики «Змістовна пам'ять» для виявлення рівня розвитку слухової пам’яті [11, 19-20];

 • Методика «Шкали вимірювання інтелекту» Д.Векслера

 1. Діагностування професійних інтересів. Методика «Визначення інтересів, здібностей особистості» А.Є.Голомшток, Є.А. Климов, О.П. Мешковська [12, 251-253].

Метою проведення діагностичного етапу є:

 • з’ясувати особливості розвитку розумових, емоційних, вольових якостей особистості;

 • визначити індивідуально-типологічні особливості студентів груп нового набору;

 • виявити лідерів, наближених, рівня згуртованості групи тощо.

У ході діагностичного етапу за допомогою анкетування з’ясовується ряд питань, які є значущими для подальшої ефективної адаптації студентів. З’ясовується свідомість вибору навчального закладу, вплив оточуючих на зроблений студентом вибір, подальші цілі та плани першокурсника, сформованість чи не сформованість почуття відповідальності за власну успішність у навчанні.

Пропонуємо до вашої уваги приклади результатів анкетування, що було здійснено практичним психолог АТ НГУ на початку 2009-2010 навчального року за анкетою «Особливості проходження соціальної, психологічної адаптації студентів груп нового набору» (додаток №1).

В опитуванні взяли участь 175 студентів груп нового набору. Специфіка внз І рівня акредитації полягає у тому, що у процесі навчання студенти набувають професії, які за своєю складність більш притаманні чоловікам. Тому серед студентів нового набору навчається 17 дівчат та 158 хлопців віком від 15 до 20 років.

За результатами анкети було з'ясовано, що переважна кількість (54 %) студентів обрали саме цей технікум за власним бажанням. Отже, можна говорити, що у студентів нового набору сформоване позитивне ставлення до навчання та обраної спеціальності (рис. №1)

Рисунок №1

На питання "Чи розвинене у Вас почуття відповідальності за власну успішність у навчанні?" переважна кількість (53 %) відповіли, що почуття відповідальності у них сформоване (рис. №2).

Рисунок №2

Дидактичний аспект

Студенти краще сприймають новий навчальний матеріал у тих випадках, коли вони мають змогу виучувану інформацію одразу застосовувати на практиці. Таку відповідь дали 56 % опитуваних студентів. Найбільш цікавими формами, методами роботи під час навчання для студентів є застосування комп'ютерних технологій, а також пояснення складного матеріалу простими прикладами, взятими з життєвих ситуацій (Рис. №3).

Рисунок №3

Соціально-психологічний аспект

На питання "Чи встигли Ви налагодити товариські стосунки з одногрупниками?" переважна кількість (52 %) студентів відповіли, що частково встигли налагодити контакт з одногрупниками.

На другому етапі здійснюється спостереження за студентами під час навчального процесу, у ході проведення культурно-масових, спортивно-оздоровчих заходів з метою уточнення отриманих даних та узагальнення отриманої інформації. Також під час другого етапу застосовується метод експертних оцінок, у ході якого береться до уваги думка куратора навчальної групи про окремих студентів та студентського колективу вцілому, враження викладачів, які викладають дисципліни у групах нового набору. Після виконання процедури обробки даних практичний психолог аналізує отриману інформацію. Результатом цієї аналітичної роботи може стати розробка рекомендацій для куратора навчальної групи щодо оптимізації організації навчально-виховної роботи, налагодження взаємодії з окремими студентами та всієї групи вцілому.

Третій етап супроводу покликаний на покращення перебігу процесу адаптації студентів груп нового набору до умов навчання у внз. Він реалізується за декількома напрямками. Основним напрямком є проведення розвивальної роботи за програмою «ТРЕНІНГ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (включення до соціально-психологічного простору організації)» [7, 57-64]. Метою тренінгу є сприяння психологічній адаптації першокурсників до умов навчання, зокрема: корекція хибних очікувань і типових ілюзій щодо навчання; підвищення мотивації навчання; знаходження оптимальних моделей поведінки в студентському середовищі; добір оптимальної стратегії навчання.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... рівнів акредитації ... проходження ... групи конфліктів: Конфлікти на рівні “Суспільство – ВНЗ” Конфлікти на рівн ... адаптації до умов навчання. Даний вид діяльності включає в себе вивчення особистості студентів, особливості їх пристосування до ... період нового набору в ...
 2. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  ... зі школою); пов’язані з особливостями адаптації колишніх школярів до нової системи навчання, нового колективу, змін режиму прац ... до тих технологій навчання у ВНЗ, які зорієнтовані на створення умов для самовираження і саморозвитку студента ...
 3. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... умов життєдіяльності; проектування нової техніки і технологій відповідно до ... до тих пір, поки вони не перевищують межі адаптац ... язків. Особливе значення ... навчання рівень професіоналізму майбутніх розробників ново ... отриманих студентами ... групи явищ, так і між групами ...
 4. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... , адаптації до зм ... умовах ВНЗ, да ... являються все нові й нові якості. ... їх набору та ... навчання та виховання студентів вузів. – Андрогогіка вивчає особливості навчання ... проходження практики ... умов навчання і діяльності. До складу цієї групи ... рівнів акредитації та ...
 5. Методика викладання математики та її зв'язок з іншими науками

  Шпаргалка >> Педагогика
  ... студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти ... ї програми, але володіє слабкою адаптацією до індивідуальних особливостей учня. Позитивною властивістю ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0031311511993408