Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Финансы торговли — это система экономических отношений, посредством которых осуществляются формирование, распределение и использование денежных средст...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой практике, характеризуется тем, что представляет собой социально ориентированно...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Под финансами предприятий (учреждений, организаций) понимается совокупность экономических (денежных) отношений, связанных с формированием, распределен...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Рыночная экономика в Казахстане набирает всё большую силу Вместе с ней набирает силу и конкуренция как основной механизм регулирования хозяйственного ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кількість грошей повинна бути достатньою для нормального ходу кругообігу продуктів і доходів. Як надлишок, так і нестача грошей створюють значні проблеми й ускладнення для здійснення грошового обігу.

Забезпечення кількісної відповідності між потоком грошової маси і зустрічним потоком товарної маси дає можливість підтримувати тверду купівельну спроможність грошей.

Інституцією, яка здійснює грошово – кредитне регулювання в Україні, є НБУ – незалежний фінансово – економічний орган, який не підпорядкований ні Президенту, ні Кабінету Міністрів, ні Верховній Раді. НБУ проводить незалежну грошову (монетарну) політику. Постанови, положення та інші нормативні акти щодо регулювання грошового готівкового і безготівкового обігу приймає і затверджує Правління НБУ. Рішення Правління НБУ не потребують окремого затвердження в органах державної влади. НБУ координує діяльність банківської системи України в цілому.

Формування сучасного механізму забезпечення сталості грошей в Україні має спиратись на сильну виконавчу владу, що користувалася б загальною підтримкою населення і проводила б енергійні широкі радикальні економічні перетворення на всіх рівнях і стадіях суспільного відтворення.

У формуванні в Україні ефективної і стимулюючої грошової системи потрібна не лише злагоджена і цілеспрямована взаємодія усіх ланок господарсько – управлінського механізму а й:

 • глибокі знання, вміння і навички формування сучасних паперово – кредитних грошових систем і подолання інфляційних загроз;

 • належне розуміння переваг досягнення конвертованості гривні;

 • втілення у життя антизатратного і антиінфляційного механізму економічного зростання;

 • аналіз форм і методів успішних грошових реформ і його використання в процесі наступного вдосконалення грошового обігу.

Слід створити таку грошово – кредитну систему, яка б застерігала від помилкових дій у сфері регулювання грошового обігу на основі гривні. При цьому історичний досвід грошового обігу в Україні і нинішнє державотворення мають прискорити остаточний вибір способу суспільного поступу і допомогти нашому суспільству остаточно обрати такий суспільно – політичний лад, у якому взаємодія суб’єктів господарського життя спиратиметься на засади добросовісної конкуренції, а гривня на повну потужність свого невичерпаного потенціалу запрацює на економіку і добробут громадян.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання № 1.

Банк видав кредит 23.01.05 р. у розмірі 150 тис. грн. Строк повернення кредиту 06.05.05 р. Проста процентна ставка 30 % річних. Розрахуйте щомісячне нарахування відсотків методом «факт-факт» і 30/360. Що вигідніше клієнту?

Р = 150 тис. грн.

r = 30 %

t1, t2– період нарахування в днях

Т1 – тривалість року – 365

Т2 –360 Fn = P (1+t * r/T)

t1 = 9 + 28 + 31 + 30 + 6 = 104

t2 = 90 + 9 + 6 =105

 1. Fn1 = 150 000 (1+104 * 0,30/365) = 162 822 (грн).

 2. Fn2 = 150 000 (1+105 * 0,30/360) = 163 125 (грн).

Нараховані відсотки:

 1. Fn1 – Р = 162 822 - 150 000 = 12822 (грн).

 2. Fn2 – Р = 163 125 - 150 000 = 13125 (грн).

Клієнту вигідніше метод «факт»

Завдання № 2

Банк пропонує 30 % річних. Чому повинен дорівнювати перший внесок, щоб через 6 років мати на депозитному рахунку 450 тис. грн. при:

 • Нарахуванні простих відсотків;

 • Нарахуванні складних відсотків по півріччях.

FV = 450 тис. грн.

i = 30 %

n = 6 років

m - кількість нарахувань у році

m1 = 2;

1. Нарахування простих відсотків

FV = P(1+i* n) > P = FV : (1+i* n)

P = 450 000 : (1 + 0,3 * 6) = 160 714 грн

2. Нарахування складних відсотків по півріччях

FV = P(1+i/m)nm

FV - майбутня вартість грошей

Р - первісна вартість

FV = P(1+i/m)nm → P = FV : (1+ i/m)nm

= 450 000 : (1 + 0,3:2)2*6 = 84 108 грн

P - ?

Первісний внесок при:

 • Нарахуванні простих відсотків – 160 714 грн

 • Нарахуванні складних відсотків по півріччях 84 108 грн

Завдання № 3

Раз у півроку робиться внесок у банк за схемою постнумерандо в розмірі 600 тис. грн. на умові 30 % річних, що нараховуються кожні 6 місяців. Яка сума буде на рахунку через 5 років? Як зміниться ця сума, якщо відсотки будуть нараховуватися раз у рік?

С = 600 тис. грн.

i = 30 %

n = 5 років

m - кількість нарахувань у році

m1 = 2;

При нарахуванні 1 раз у рік

FV5 = 600 000 * (1 + 0,3) 5-1 + 600 000 * (1 + 0,3) 5-2 + 600 000 * (1 + 0,3) 5-3 + 600 000 * (1 + 0,3) 5-4 = 2 425 860,00 грн

При нарахуванні 2 рази в рік

FV5 = 600 000 * (1 + 0,3:2)2*( 5-1) + 600 000 * (1 + 0,3:2)2*( 5-2) + 600 000 * (1 + 0,3:2)2*( 5-3) + 600 000 * (1 + 0,3:2)2*( 5-4) = 3 445 429 грн

FV5 - ?

Завдання № 4

Кредит 150 тис. грн. виданий 07.01.04 р. під 12 % річних. Кредит погашений 15.05.04 р. Визначити щомісячний дохід банка при нарахуванні відсотків методом «факт/факт» і 30/360. Що вигідніше клієнтові?

Р = 150 тис. грн.

r = 12 %

t1, t2– період нарахування в днях

Т1 – тривалість року – 365

Т2 –360 Fn = P (1+t * r/T)

t1 =25 + 28 + 31 + 30 + 5 = 119

t2 = 90 + 25 =115

Fn1 = 150 000 (1+119*0,12/365) = 155869 (грн).

Fn2 = 150 000 (1+115*0,12/360) = 155750 (грн).

Нараховані відсотки:

Fn1 – Р = 155869 - 150 000 = 5869 (грн).

Fn2 – Р = 155750 - 150 000 = 5750 (грн).

Банку вигідніше метод «факт/факт»

- ?

Завдання № 5

Через 8 років необхідно мати суму 150 тис. грн. Скільки необхідно розмістити на депозит під 20 % річних при:

Щорічному нарахуванні відсотків;

Щоквартальному нарахуванні відсотків.

Який варіант ви виберете

Fn = 100 тис. грн.

t = 20 %

n = 8 років

m - кількість нарахувань у році

m1 = 4;

Fn = P * (1 + t*n), звідси

P = F / (1 + t* n)

Fn = P * (1 + t/n)n*m, звідси

P = F / (1 + t/n)n*m

При нарахуванні 1 раз у рік

P = 150 000 : (1 + 0,20*4) = 83333 грн

При нарахуванні 4 рази в рік

P = 150 000 : (1 + 0,20:4)4*4 = 68717 грн

Варто вибрати варіант із щоквартальним нарахуванням відсотків, тому що первісна сума в цьому випадку менше.

Завдання № 6

Розрахувати майбутню вартість потоку платежів за схемою постнумерандо за 6 років, якщо ставка 12 % річних. Перші чотири роки надходження по 40 тис. грн. Далі щорічно розмір надходження збільшується на 16 %.

З1, З2, З3, З4 = 40 тис. грн.

r = 12 %

n = 6 років

FV7 = 40 000 * (1 + 0,12) 6-1 + 40 000 * (1 + 0,12) 6-2 + 40 000 * (1 + 0,12) 6-3 + 40 000 * (1 + 0,12) 6-4 + 40 000*1.16 * (1 + 0,12) 6-5 =

= 364 тис. грн

FV5 - ?

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність”.

 2. Гальчинський А. “Теорія грошей”, - Київ: “Основи”, 2008р.

 3. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші Кредит Банки. Львів. "Центр Європи" 2007. с. 24-26.

 4. Деньги Кредит Банки под ред. О.И. Лаврушина, М. Финансы и статистика. 2008. с.15-36.

 5. Долан Є.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика ,пер. с англ. –М., 2001Демківський А.В. “Гроші та грошовий обіг”: навчально методичний посібник, - Київ: “ГРОТ”, 2009р.

 6. Ковальчук В. “Основи економічної теорії” короткий курс, - Тернопіль, 2009р.

 7. Лагутін В.Д. “Гроші та грошовий обіг”: навчальний посібник 3 – є видання, - Київ: Товариство “Знання”, 2001р.

 8. Лютий І.О. “Грошово – кредитна політика в умовах перехідної економіки”, - Київ: “Атіка”, 2000р.

 9. Науменкова С.В. Проблемы сбалансированности денежного рынка Украины. К., "Наукова думка". 2007. с. 12.

 10. Общая теория денег и кредита под ред. Е.Ф.Жукова, М.,"Юнити". 2005. с. 99-102.

 11. Поляков В.П., Московкина Л.А. Основы денежного обращения и кредита М., Инфра-М. 2007. с. 6-20.

 12. Потійко Ю.А Розподіл банківських активів в Україні. // Фінанси України 2002 р. № 6, с. 87.

 13. Савлук М.І., Мороз А.М. Гроші та кредит К.,"Либідь" 2002. с.46-71Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Порівняльна характеристика стану грошового обігу в Україні та інших країнах

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... України і грошові агрегати 2.3 Особливості стану готівково-грошового обігу в інших країнах 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАНУ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРА ... в розвинутих країнах. 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАНУ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ В умовах переходу на ринкові ...
 2. Грошовий обіг

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... і. Грошова система України становить собою організацію грошового обігу, ... 20. Сударенко О.В. Проблеми вдосконалення класифікації грошових систем // Держава і ... -32 1 Сударенко О.В. Проблеми вдосконалення класифікації грошових систем // Держава і право. ...
 3. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

  Реферат >> Банковское дело
  ... іння Національного банку: розглядає стан грошового обігу і розробляє пропозиції щодо основних ... ідно до Указу Президента України “Про вдосконалення валютного регулювання” з 31 ... банківської системи України. Вона передбачає вдосконалення структури і функцій ...
 4. Грошово-кредитна політика НБУ

  Реферат >> Астрономия
  ... Національного банку України на стан грошового ринку та його ... дно до Указу Президента України “Про вдосконалення валютного регулювання” з 31 ... кінці 1992 року Концепція електронного грошового обігу в Україні. Першочерговим її завданням визначалось створення та ...
 5. Організація грошового обігу

  Реферат >> Финансовые науки
  ... готівкового обігу в Україні. Причому, головною причиною грошової емісії є перевищення грошових доходів над ... ї маси в обігу; аналіз сукупних оцінок стану збалансованості грошових доходів і ... ізацію випуску готівки в обіг і вдосконалення організації роботи з гот ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010068416595459