Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Физкультура и спорт->Курсовая работа
Качественная профессиональная подготовка студентов в вузе невозможна без их активной учебно-трудовой, познавательной деятельности Экономические и соци...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять специально подготовленный электротехнический персонал Электротехническому персоналу, имеющему группу...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
Сила В тренировке квалифицированных бегунов на средние дистанции особое место отводится силовой подготовке, потому что, во-первых, силовая подготовлен...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
Ноги - важнейшая часть тела, которую нельзя недооценивать Именно ногам мы обязаны возможностью передвигаться, стоять, прыгать, брыкаться и бегать Друг...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Физкультура и спорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

Розділ 1. Спрямованість спортивного тренування

1.1 Підготовчий період

1.2 Змагальний період

Розділ 2. Основні поняття спортивного тренування: термінологія, засоби тренування

Розділ 3. Методи лижної підготовки та контролю

3.1 Методи підготовки

3.2 Контроль і самоконтроль

3.3 Домашнє завдання

Розділ 4. Режим харчування та його значення для біатлоністів

Розділ 5. Засоби, методи й навантаження функціональної підготовки

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Тренувальний процес у біатлоні складається з лижної (гоночної) і стрілецької підготовки. Оскільки стрілецька підготовка зв'язана з застосуванням вогнепальної нарізної зброї, вона може здійснюватися тільки під контролем і при особистій участі фахівця зі стрільби, у досконалості знаючий весь комплекс заходів для техніки безпеки в звертанні зі зброєю. Отже, стати біатлоністом можна, лише займаючись у спеціальній спортивній секції або школі, де культивується цей вид спорту. Самостійно ж підвищувати свою спортивну майстерність можливо лише в гоночній підготовці. Тому багато питань, пов'язані зі становленням спортивно-технічної майстерності починаючих біатлоністів, стосується і спортсмена, і його тренера одночасно. Така специфіка цього виду спорту.

Актуальність.

Аналіз передової наукової і науково-методичної літератури вказує на необхідність звернути увагу на особливості тренувального процесу біатлоністів. Досить важливим моментом процесу тренування в біатлоні є спрямованість даного процесу на використання комплексності підходу до організації циклів підготовки.

Предмет дослідження: особливості тренувального процесу.

Об`єкт дослідження: структура та спрямованість тренування

Проблема: полягає в тому, щоб правильно цілеспрямовано організувати процес тренування та поєднати в ньому різні види спортивної підготовки

Робоча гіпотеза: можна вважати, що важливим етапом тренувального процесу в біатлоні є використання різних тренувальних вправ розрахованих на вікові особливості, особливе місце належить періодизації етапів тренування.

Мета даної теми полягає в наступному з`ясувати особливості тренувального процесу у біатлоністів.

Задачі дослідження:

 1. Охарактеризувати особливості періодизації тренувального процесу.

 2. Вміти оперувати основними поняттями спортивної термінології біатлону.

 3. З`ясувати які є основні методи лижної підготовки, контролю.

 4. Проаналізувати значення режиму харчування для біатлоністів.

 5. Охарактеризувати використання засобів, методів і об`ємів функціональної підготовки в біатлоні.

Методи і організація дослідження:

 1. Аналіз наукової і науково-методичної літератури.

 2. Аналіз і синтез.

На основі одержаних даних дослідження були проаналізовані:

 • відомості наукової і науково-методичної літератури;

 • досвід провідних спеціалістів в даній області;

 • аналіз особливостей впливу значних навантажень на організм.

Наукова новизна: узагальнені сучасні дані про особливості тренувального процесу в біатлоні дають можливість вибору найбільш раціонального підходу для розвитку фізичних даних та перспектив у великому спорті.

Практична значимість: для організації спрямованого процесу тренування та досягнення результативності в даному виді спорту з раннього віку необхідно керуватися особливостями періодизації спортивних тренувань, використання спеціальних вправ спрямованих на розвиток фізичних якостей спортсмена-біатлоніста.

Розділ 1. Спрямованість спортивного тренування

1.1 Підготовчий період

1-й етап. Цей період вирішує задачі загально фізичної підготовки спортсменів: зміцнення їхнього здоров'я, всебічний фізичний розвиток на основі підготовки до здачі комплексів нормативів, загартовування, створення передумов для удосконалення техніки в лижних гонках, оволодіння різноманітними руховими навичками, прищеплювання інтересу до систематичних занять спортом, виховання працьовитості.

Основні задачі етапу: створення точних уявлень про техніку виконання як кожного елемента, так і всього ковзного кроку в цілому; закріплення вивчених елементів і техніки ходів у цілому; підготовка опорно-рухового апарата (м'язів, суглобів, зв'язок) до виконання більш тривалої роботи в зимових умовах. У цей же період вирішуються і такі задачі: спортсмени навчаються контролювати і приймати граничні пози фаз ковзного кроку і змінювати їх; виконувати і контролювати рухи відштовхування руками без палиць і ногами без лиж; учаться імітації в кроці й у стрибку [2, 301].

У стрілецькій підготовці вивчається техніка безпеки при стрільбі в тирі і на стрільбищі; освоюється й удосконалюється техніка стрільби в спокої і при фізичному навантаженні з положення лежачи з упора; техніка стрільби в косовицю з положення лежачи з ременя і стоячи з пневматичної (або іншої полегшеної) гвинтівки; вивчається матеріальна частина малокаліберних гвинтівок ТОЗ-12; БІ-6; створюється спеціальна база для удосконалення, техніки стрілецької підготовки в змагальному періоді тренування (на снігу).

Поставлені задачі вирішуються засобами загально фізичної підготовки, вихованням таких якостей, як сила, швидкість, витривалість, спритність, гнучкість, рівновага, розслаблення.

Основні засоби тренування: кросовий біг, ходьба, змішане пересування по пересіченій місцевості, імітація техніки лижних ходів на місці й у русі (з палицями і без них, з гумовими амортизаторами, за допомогою спеціальних пристосувань блокової конструкції), пересування на лижоролерах і роликових ковзанах.

Основні методи тренування: рівномірний, перемінний, ігровий, круговий, контрольний. У стрілецькій підготовці велике місце приділяється імітації стрільби і стрілецьким вправам по паперових мішенях і мішенним установкам переважно без навантаження.

Контрольні іспити проводяться наприкінці 1-го етапу.

2-й етап. На цьому етапі створиться спеціальна база функціональної підготовки (серпень-жовтень).

Основні задачі етапу: подальше підвищення загальної витривалості, удосконалювання техніки лижних ходів за допомогою імітаційних вправ і пересування на лижоролерах; у підготовці до стрільби — набуття навичок ведення швидкої стрільби з положення лежачи з упора, лежачи з ременя (рука на упорі) у спокої і після фізичного навантаження різного характеру (у сполученні з загально-фізичною і спеціально-фізичною підготовкою, із кросовим бігом і пересуванням на лижоролерах). Виховання морально-вольових якостей.

Часткові задачі: розвиток швидкісної і силової витривалості, удосконалювання окремих елементів техніки стрільби (приготування, дихання, прицілювання, обробка спуска курка) при фізичному навантаженні, підвищення скорострільності [10, 122].

Основні засоби тренування: кросовий біг, ходьба, змішане пересування по пересіченій місцевості, пересування на лижоролерах, виконання імітації лижних ходів у русі, вправи на швидкість і силу, стрільби по паперових мішенях і установкам.

Додаткові засоби: спортивні ігри, стрілецькі вправи з використанням тренажерних пристроїв, імітація стрільби.

Основні методи тренування: ті ж, що і на першому етапі.

Наприкінці етапу звичайно організуються змагання і тестування по літньому біатлоні (стрілянина лежачи з упора).

3-й етап. Це — передзмагальний етап, його задача підвищувати рівень функціональної підготовки спортсмена при пересуванні на лижах (листопад-грудень).

Основні задачі етапу: подальше виховання загальної витривалості, удосконалювання техніки пересування на лижах, закріплення навичок високої якості стрільби лежачи з упора і з ременя (рука на упорі) при фізичному навантаженні, ознайомлення з варіантами підходу до стрільбища.

Тренувальні навантаження наростають поступово, в основному за рахунок збільшення обсягу циклічної роботи. Перші два тижні тренування переважно рівномірна. Інтенсивність пересування на лижах підтримується в першій і другій зонах. Побудова тренувальних планів на цьому етапі виробляється з урахуванням календаря змагань і поточної підготовленості спортсменів.

1.2 Змагальний період

1-й етап. Змагальний, основна його спрямованість — придбання і збереження найвищої спортивної форми.

Основні задачі етапу: подальше удосконалювання гірської техніки і техніки лижних ходів, виховання загальної і спеціальної витривалості, стабілізація навички ведення оптимально швидкого і точного стрільби з положення лежачи з упора і лежачи з ременя (рука па упорі) у спокої і при фізичному навантаженні, виховання морально-вольових якостей, вихід на заплановані спортивні результати [10, 123].

Основні засоби тренування: пересування на лижах і спеціально-підготовчі вправи в лижній і стрілецькій підготовках. Засоби загальної фізичної підготовки на цьому етапі застосовуються для підтримки загальної тренованості й активного відпочинку.

На цьому етапі необхідно широко застосовувати вправи для удосконалювання гірської техніки (підйомів, спусків, поворотів). Основні контрольні іспити на цьому етапі — систематична участь у змаганнях з лижних гонок, біатлонові (за спрощеними правилами), стрільби лежачи з упора, лежачи з ременя (рука на упорі), і найпростішому слалому на гоночних лижах.

2-й етап. Післязмагальний, починається після закінчення останніх змагань на снігу (звичайно з 1 квітня по 1 травня). Терміни і тривалість цього етапу можуть подовжуватися або скорочуватися в залежності від стану сніжного покриву, стану здоров'я спортсмена, його підготовленості і т.д.

Основні засоби тренування: ходьба, біг, гімнастика загального і спеціального впливу, плавання, спортивні ігри, імітація стрільби (неодружений тренаж) і різні види спортивно-кульової стрільби в тирі.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Особливості підготовки стрибунів потрійним з розбігу у підготовчому, перехідному, змагальному періодах

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... питань успішного керування тренувальним процесом, шляхів підвищення ... важливість удосконалення тренувального процессу особливо загострилась у зв’язку ... , перетягування каната, тріатлон і ін. Допуск на Ол ... провідна роль, ріст спортивних результатів ставився ...
 2. Фізична культура як суспільне явище

  Лекция >> Физкультура и спорт
  ... вництва та міжнародного представництва (особливо у сфері спортивної ... мпієць, диск, біатлон, ритмі­ка, реаб ... алізації навчально-тренувального процесу до­сягти максимальних спортивних ... фактором є застосована тренувальна система (зміст тре­нувальних програм, їх ...
 3. Міжнародний спортивний рух. Фізкультурно-спортивний рух в Україні

  Лекция >> Физкультура и спорт
  ... втори-дві тися­чі тренувальних годин на рік ... Величезні навантаження (особливо нервові), подекуди до­повнен ... і бронзова біатлоністки Валентини Цербе ... ідомості. 5. У процесі перебудови фізкультурно-спортивного ... період (VI ст. до н.е. - IV ст. н.е.): Автореф. дис ...
 4. Стрільба із лука

  Реферат >> Физкультура и спорт
  ... Харків 2010 Зміст Вступ 1 Історія ... досить традиційна. У процесі розвитку зброї зм ... ї палиці, міцною і гнучкою, особливим чином висушеної, і тятиви, сплетеної ... лука ближче до біатлону. Підрахунок очок тепер ... участь у всіх навчально-тренувальних зборах збірної ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019969940185547