Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
У них спільна історична доля та особливості господарювання. Водночас рівень соціально-економічного розвитку, особливості внутрішньополітичної ситуації...полностью>>
Банковское дело->Статья
Статья 2. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью. В соответствии с целями и в порядке, которые установлены...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Питання охорони життєвого середовища та раціонального його використання, збереження й збагачення природних ресурсів з кожним роком все більше й більше...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Якщо подивитись на географічну карту Івано-Франківської області (за онкозахворюваннями), то вперше що впадає у вічі – це велика мозаїка показників зах...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

В АКІБ «УКРСИББАНК»

На тему «Міжнародні розрахунки та валютні операції»

Завдання виробничої практики

Модуль 1

За схемою документообороту послідовно перелічіть та логічно охарактеризуйте дії клієнта та фахівця уповноваженого банку (включаючи бухгалтерські записи на рахунках при здійснені експортерами та імпортерами певних видів міжнародних розрахунків у вітчизняній та іноземній валюті у таких формах:

 1. банківського переказу (2 приклади імпортера, 2 приклади експортера).

 2. Документального інкасо (2 приклади імпортера, 2 приклади експортера).

 3. Документального акредитиву (2 приклади імпортера, 2 приклади експортера).

Розкрити послідовність дій з боку експортера та імпортера по кожному пункту).

Модуль 2

Навести реальні приклади таких видів валютних операцій:

Продаж та купівля валюти на умовах „Спот”;

Продаж та купівля валюти на умовах „Форвард”;

Продаж та купівля валюти на умовах „Своп”.

Додати ксерокопії оригіналів документів

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТЕРАМИ ТА ІМПОРТЕРАМИ

МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ

1.1 Банківський переказ

1.2 Документарне інкасо

1.3 Документарний акредитив

2 ПРАКТИКА ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

2.1 Продаж та купівля валюти на умовах „Спот”

2.1.1 Порядок купівлі-продажу іноземної валюти на МВРУ

2.1.2 Заявка по продаж валюти АКІБ «Укрсиббанк»

2.1.3 Заявка на покупку валюти в АКІБ «Укрсиббанк»

2.2 Продаж та купівля валюти на умовах „Форвард”

2.3 Продаж та купівля валюти на умовах „Своп”

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Міжнародні торгівельні розрахунки, ліцензування валютних операцій, купівля-продаж валюти для проведення розрахунків та застосування банківських валютних розрахунково-платіжних інструментів в Україні регулюється двома основними Законами та десятками інструкцій Національного банку України.

Згідно ДЕКРЕТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” 1:

- у розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту використовується як засіб платежу іноземна валюта. Такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки.

- здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України допускається за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Згідно Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»2:

Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують індивідуальної ліцензії Національного банку України.

При застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій резидентів у формі документарного акредитиву термін строку розрахунків діє з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента.

Резиденти, які купують іноземну валюту через уповноважені банки для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентами, зобов'язані здійснювати перерахування таких сум протягом 5 робочих днів з моменту зарахування таких сум на валютні рахунки резидентів.

В дійсній контрольній роботі виконаний теоретичний аналіз керівних та методологічних документів в банківській системі України, які забезпечують функціонування основних банківських інструментів забезпечення міжнародних торгівельних розрахунків станом на серпень 2008 року.

В матеріалах роботи наведені всі реальні форми банківських документів по оформленню міжнародних торгівельних експортно-імпортних розрахунків та інструкції по їх заповненню згідно вичерпному переліку інструктивних джерел Національного банку України.

Надання копій фактичних банківських платіжних документів по міжнародним операціям неможливе, оскільки внутрішньою інструкцією АКІБ «Укрсиббанк» вони віднесені до банківської та комерційної таємниці і можуть надаватися тільки, згідно умов закону України «Про банки та банківську діяльність», за обґрунтованим письмовим запитом.

1 ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТЕРАМИ ТА ІМПОРТЕРАМИ

МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ

ВАЛЮТАХ

1.1 Банківський переказ

Банківський переказ в іноземній валюті здійснюється згідно «Положенню про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання» [17] з використанням:

 • кореспондентських рахунків банку – резидента України, відкритих за угодами у банках – нерезидентах за кордоном у різних видах валют;

 • шифроповідомлень «електронною поштою» про надходження та проплату коштів з кореспондентських рахунків за наказами банку-кореспондента з застосуванням всесвітніх банківських мереж класа SWIFT між банками – резидентами та банками –нерезидентами;

 • відкриттям для клієнтів в банках –резидентах України валютних рахунків [12], на яких «віддзеркалюються» грошові потоки коштів надходження (витрат) валюти клієнтів через кореспондентські рахунки банку в банках-нерезидентах.

Відділ зовнішньоекономічної діяльності АКІБ «Укрсиббанк» здійснює усі форми міжнародних розрахунків, використовуючи при цьому всесвітню систему по міжбанківських фінансових телекомунікаціях SWIFT.

Основними банками-кореспондентами АКІБ «Укрсиббанк» (Україна) в далекому зарубіжжі є наступні [39]:

 • для USD - The Bank of New York, Нью-Йорк, США (Свифт-код: IRVTUS3N);

 • для EUR - Deutsche Bank AG, Франкфурт на Майне, Німеччина (Свифт-код: DEUTDEFF), Commerzbank AG, Франкфурт на Майне, Німеччина (Свифт-код: COBADEFF);

 • для PLN - Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Bank PEKAO S.A., Варшава, Польща (Свифт-код: PKOPPLPW);

 • для JPY - The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd, Токіо, Японія (Свифт-код: BOTKJPJT);

для інших твердих валют - ING Bank N.V. Vienna Branch, Відень, Австрія (Свифт-код: INGBATWW).

В табл.1.1 наведені тарифи АКІБ «Укрсиббанк» на банківські перекази в іноземній валюті [39].

В табл.1.2 наведене платіжне доручення в іноземній валюті, яке застосо-вується клієнтами для формування наказів банку на проведення банківського переказу в іноземній валюті [39].

Згідно з «Положенням про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або про-даж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання» [17] наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

бенефіціар - кінцевий отримувач коштів або банківських металів, на раху-нок якого зараховуються кошти в іноземній валюті або банківські метали, переказ яких був ініційований за допомогою платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах;

внутрішньобанківське повідомлення - документ на переказ коштів, складений відокремленим структурним підрозділом банку, що не має статусу юридичної особи (філією банку), на підставі поданих клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, який надсилається до уповноваженого банку та на підставі якого формується повідомлення до іноземного банку про перерахування коштів в іноземній валюті на користь бенефіціара;

день валютування транскордонного переказу (далі - день валютування) - день, починаючи з якого переказані клієнтом кошти в іноземній валюті перехо-дять у власність бенефіціара, який визначається уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, і узгоджується з ним в договорі про розрахунково-касове обслуговування. До настання дня валютування сума переказу обліковується в уповноваженому банку, що обслуговує клієнта;

клієнт - будь-яка фізична чи юридична особа (крім банків), що користу-ється послугами уповноваженого банку;

переказ у межах України (далі - переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів) - рух коштів в іноземній валюті або банківських металів, який проводиться за ініціативою клієнта уповноваженим банком, що його обслуговує, з метою зарахування коштів в іноземній валюті або банківських металів на рахунок бенефіціара, розташованого в Україні. Клієнт, ініціатор цієї операції та бенефіціар можуть бути однією і тією самою особою;

платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах – розра-хунковий документ, який містить доручення клієнта уповноваженому банку, що його обслуговує, виконати переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів на користь бенефіціара;

транскордонний переказ (далі - переказ коштів в іноземній валюті) - рух коштів в іноземній валюті, який здійснюється за ініціативою клієнта уповнова-женим банком, що його обслуговує, з метою зарахування коштів в іноземній ва-люті на рахунок бенефіціара, розташованого в іншій державі. Клієнт, ініціатор цієї операції та бенефіціар можуть бути однією і тією самою особою.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Міжнародні розрахунки та валютні операції (на матеріалах комерційного банку КБ Фінанси та кредит

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... з курсу “ Міжнародні розрахунки та валютні операції” (на матеріалах комерційного банкуКБ «Фінанси та кредит») ЗМ ... Міжнародні торгівельні розрахунки, ліцензування валютних операцій, купівля-продаж валюти для проведення розрахунків та ...
 2. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції" Виконав(ла) Ст..гр. МЗДс ... Національна валюта Резервні валюти, міжнародні розрахункові валютні одиниці 1. Умови конвертованості національно ...
 3. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

  Контрольная работа >> Экономика
  ... Контрольна робота з дисципліни: “Міжнародні розрахунково-кредитні та валютні операції" Виконав: студент 6 курсу (з. ... Спред "ведмедя" формують у розрахунку на зниження курсу. Він склада ... на … роки 5 з розрахунку …% річних 4 з розрахунку …% за півріччя 2 ...
 4. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ Аграрний комерційний банк)

  Магистерская работа >> Банковское дело
  ... зміни виду валюти: - розрахункові безготівкові операції з використанням валютних кореспондентських рахунків в банках ... України та міжнародних валютних ринках. Розділ 2. Механізм здійснення валютних операцій в ВАТ «Аграрний ...
 5. Безготівкові розрахунки в іноземній валюті за експортноімпортними операціями їх види та характеристика

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... . - 235с.; Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові валютні операції. - К: ЦУЛ, 2003. - 616 с.; Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції. - К.: КНЕУ, 2002. - 392 ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019969940185547