Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экология->Реферат
Научно-техническая революция – коренное, качественное преобразование производственных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития общест...полностью>>
Экология->Реферат
Осмысление остроты экологического кризиса и необходимости смены мировоззренческих и ценностных ориентиров напрямую связано с проблемой изменения созна...полностью>>
Экология->Реферат
Основными проблемами Азовского моря являются его неудовлетворительное экологическое состояние, обусловленное активизацией экономической деятельности п...полностью>>
Экология->Курсовая работа
Актуальность темы В настоящее время большое внимание как отечественных, так и иностранных ученых, философов, политиков, а также широких масс обществен...полностью>>

Главная > Реферат >Экология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема: “Забруднення навколишнього середовища по місту Коломия”.

Забруднення стало значним повсякденним словом, яке наводить на думку про отруєну воду, повітря, землю.

У дійсності проблема забруднення довкілля набагато складніша.

Безпосередньо обкатами забруднення є основні компоненти екотопу: атмосфера, вода, грунт.

Серед інгредієнтів забруднення – тисячі хімічних сполук, особливо важкі метали та оксиди, токсичні речовини та аерозолі.

Забруднення довкілля є будь-яке внесення у ту чи іншу екологічну систему не властивих їй живих або неживих компонентів, чи структурних змін, які переривають кругообіг речовин, їх асиміляцію, руйнується, або не знижується її продуктивність.

Забруднення довкілля – складний і різноманітний процес.

Як засвідчує практика, провідні науково-технічні досягнення не завжди використовується людською спільнотою в раціональних межах.

І тому на Україні особливо гостро існують проблеми, пов’язані з невпинною зростаючою демографічною кризою, яка в значній мірі зумовлена погіршенням екологічного стану оточуючого середовища.

Нами гуртківцями Коломийського медичного училища імені Івана Яковича Франка була проведена пошукова робота.

“Забруднення навколишнього середовища в місті Коломия”.

Ще п’ятдесят року тому природа досить успішно ліквідувала різноманітні забруднення, оскільки атмосфера має могутні властивості самоочищення, але нині вона з цим завданням вже не справляється.

За останні кілька років світі спалюється в середньому по 10 млрд. Т. Палива на рік. При цьому викидається 22 млрд. т. Вуглекислого газу, 150 млн. т. Двоокису сірки, 50 млн. т. оксиду вуглецю, 50 млн. т. оксиду азоту, 200-700 млн. Т. Пилу і диму та багато інших речовин з якими надходять в атмосферу шкідливі хвороботворні в тому числі канцерогенні та мутагенні речовини.

Найбільш поширеними токсичними речовинами, які забруднюють атмосферу, є: оксид вуглецю СО, діоксид сірки SO2, оксид азоту NOx, вуглеводні Сn Hm та пил.

Хімічні реакції, які відбуваються в повітрі призводять до виникнення димних туманів – смогів.

А оксид азоту є одним із компонентів смогу.

Особливо небезпечні сірчисті сполуки й оксид азоту, які спричиняють кислотні дощі.

Промислові викиди в атмосферу порушують озоновий шар.

Мною на основі санепідстанції було зроблено аналіз забруднення води, атмосферного повітря та грунтів, по місту Коломия, за останні 4 роки.

І я прийшла до висновку, що забруднення атмосферного повітря на основних магістралях міста від автотранспорту у 1998 році – гранично-допустимих концентрацій (ГДК) 0.5 мк/м3, а з 1999 – 2002 років ГДК зменшилося і становило 0,085 мк/м. Хоча забрудненість атмосферного повітря уже від підприємств значно збільшується. ГДК у 2002 становило 5,0 мк/м3, а норма ГДК до 1 мк/м3, отже забруднення зросло у разів.

Дослідження проводилося по виявлених інгредієнтах: двоокис сірки, двоокис азоту, вуглецю, пил, фенали, формальдегіди...

Тому з фізико-хімічної точки зору повітря являє собою надзвичайно складну аеродисперсну систему, середовищем якої є гази повітря – пилові, парові, бактеріальні та інші, в тому числі і токсичні аерозолі.

Відносно питної води централізованого і нецентралізованого водопостачання по хімічному забрудненню: у 1998 році зросла кількість заліза; в 1999 році кількість нітритів, нітратів, сульфатів і сухого залишку; у 2000 році – ці показники зменшилися, але збільшилася кількість аміаку. А вже в 2001 році збільшився рівень рН, підвищилося окислення з’явилося більше залишку хлору і хлоридів.

По бактеріологічних даних за 2002 рік збільшилось мікробне число і колітедекс (норма колітедексу 10).

Проведено відбір та дослідження стічних вод. Це дослідження показало високий процет забруднення.

В 1998 р. їх прозорість дорівнювала 11 см, а в нормі 2 см знано зросла і становила 31,6 мг/о2 дм3, а норма 6,0 мг/о2 дм3. А в 2000 р. з’явилася велика кількість зависних речовин, сухого залишку, хлоридів, аміаку. Підвищилась окислюваність 76,8 мг- екв./дм3 (4,0 мг - екв./дм3).

По біологічних даних уже в 2002 р. значно зросло мікробне , Колі-індексу 310. А в 1999 р. Колі-індекс перевищував 430.

Результати досіл день поверхневих вод, свідчать, що проби води по хімічних показниках майже відповідають вимогам санітарних правил СЕС. Хоча в 2002 р. була збільшена кількість заліза 6,7 мг- дм3 (норма 5 мг дм3).

За бактеріологічним збором за 2002 рік зросла кількість рослинних колоній, мікробне число та Колі-індекс > 110000.

Наступним резервуаром забруднення являється грунт. За дослідницькими даними в 1999 році виявлено велику кількість свинцю.

А вже за бактеріологічними даними за 2002 рік характер росту на середовище Ендо перевищував норму 3,10 л+к (в нормі 1,0 л+л.

Внаслідок великого забруднення я звертаюся до абсолютно всього населення України та міста Коломиї 6 “Бережіть своє здоров’я, а для його збереження бережіть блага природи”.

Вирішуйте проблеми охорони навколишнього природного середовища на основі, широкого Міжнародного співробітництва. Проводьте сан просвіти, які б слідкували і вели боротьбу із забрудненістю: в обмеженні викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами, переході виробництв на технології, радикальному поліпшенні процесів збирання, очищення, знешкодження та утилізації культури населення.

Отже я дотримуюся висновку берегти надра природи.

Бактеріологічний збір

Питної води

1999 рік

2002 рік

1)загальний обсімен:

а) к-сть рослинних колоній

б) мікробне число

1

1,0

1

1,0

2

2) х-р росту на середовище Ендо:

3/100 рл

3/100 рл

3) Колі

а) титр

б) індекс

-

<3

-

<4

4) Серед збагачення: магнієва, селенітове ін.

рН

рН

5) Сірководень

рН

рН

6)Серед.

а)глюк.

Б) галактоза

-

3 кг

- 3 кг

Забруднення поверхневих вод

1999 рік

2002 рік

1)загальний обсімен:

а) к-сть рослинних колоній

б) мікробне число

0,1

2

1,0

45

2) х-р росту на середовище Ендо:

3110

3/лт/10 р

3/лт/10 р

3) Колі

а) титр

б) індекс

-

>110000

-

>11000

4) Серед збагачення: магнієва, селенітове ін.

-

-

5) Сірководень

-

-

6)Середовище Ктистенсена

19

22

7) Рагалізис

0.4

0,4

8) Додат. Тести невк. Вище

3 КБ

3 КБ

9) Аглютинація

24

45

6)Серед.

а)глюк.

Б) галактоза

-

3 кг

-

3 кг

Забруднення поверхневих вод (р. Прут)

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

Норма

1. Темпер. оС пов.

+16

+12

+18

+22

+22

2.Темпер. води

+8

+6

+12

+15

+6

3.Запах в балах

1

1

1

1

1

4.Забарвл. в градус.

22

25

25

85

15

5.Прозорість в см.

26

28

30

5

25

6. рН

7,0

7,0

7,1

7,1

7,0

7. Р-ний кисень

8,64

11,44

9,44

9,12

9,12

8.БПК – пвоне мг О2

3,76

3,04

3,28

2,88

1,76

9. Окиснув дм3

3,52

2,96

3,2

3,8

2,32

10. Мргеність моль/м3

1,6

2,0

1,6

1,5

2,24

11. Твердість моль/м3

2,0

2,4

2,4

2,5

1,8

Не біл. 7(10)

12. Сухий залишок мг/дм3

240,8

248,8

198,8

196,5

237,8

1000

(1500)

13.Кальцій мг-дм3

36,2

42,1

28,2

36,1

23

14.Магній мг-дм3

24

3,6

25,1

35,5

35,1

Не мен. 10 і не біл. 80

15.Залізо мг-дм3

0,1

0,1

0,1

0,08

6,7

Не біл. 1-5

16.Хлориди мг-дм3

22,0

18

21,0

13,1

22,8

Не біл. 450

17.Сульфати мг-дм3

40,0

35

35,0

35,0

30,0

Не біл. 500

18.Азот аміак

0,3

1,0

1,0

0,8

2,0

2,0

19.Нітрити

0,01

0,008

0,008

0,008

0,007

3,0

20. Нітрати

7,28

6,55

4,71

3,78

8,32

45

21. Аніоактивні

0,1

0,15

0,12

0,1

0,11

22.Нітропродукти

0,2

0,1

0,02

0,2

0,1

23.Мідь

-

0,001

0,01

0,02

-

1,0 мг/л

24.Свинець

-

0,001

0,01

0,01

-

0,03

25.Цинк

-

0,01

0,02

0,01

-

1,0Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Усні теми з англійської мови

  Сочинение >> Иностранный язык
  ... around the Renaissance Square. • Коломия Коломия — приємне маленьке містечко ... , що світло має двоїсту природу, а саме, що воно ... забруднення навколишнього середовища приділяється багато уваги в США. Різні вчені і товариства по захисту навколишнього середовища ...
 2. Екологія людини (2)

  Реферат >> Астрономия
  ... Б-12 Томчук Олександр Коломия, 2001рік. ЕКОЛОГІЯ ... добавками. Важливим фактором забруднення навколишнього середовища стали промислові підпри ... а й їх інтеграція, їх взаємне поєднання (гіпотеза О. М. Северцова). Індивід ... ну предметного змісту потреб, про ...
 3. Стратегія розвитку рекреаційних зон туристичного призначення

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  ... робити на навколишнє середовище. Дуже часто саме туристи винні в забрудненні навколишнього середовища і руйнуванні ... Львів, Ужгород, Мукачеве, Яремча, Коломия, Вижниця й ін. Через регі ... сцями повсякденного відпочинку в середньому по місту до 95%. Підставою для ...
 4. Анімаційні технології в молодіжному туризмі

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  ... характеру діяльності й навколишніх умов, активне пі ... оточення й екологічне забруднення, монотонність праці, ... при русі по місту й по заміському шосе ... умовам зовнішнього середовища, є показником фі ... ія старовинними вуличками міста Коломия із відвіданням музею ...
 5. Основи замлевпорядкування та кадастру. Курс лекцій

  Конспект >> География
  ... заболочення, ущіль­нення, забруднення промисловими відходами та ... і й поліпшенні стану навколишнього середовища, охо­ро­ні земельних ресурсів і ... іл маєтків по формі і змісту в стан найб ... Б. Основи кадастру. Львів – Коломия 2000р. Володін М. О. Основи земельного ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019850730895996