Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Строительство->Реферат
Архитектурная выразительность зданий и сооружений и их внутренних интерьеров во многом зависит от окончательной или так называемой финишной отделки, з...полностью>>
Строительство->Дипломная работа
Штукатурные покрытия используют при отделке помещений в местах, где применение индустриальных видов отделки затруднено или недопустимо Качество отдело...полностью>>
Строительство->Курсовая работа
На сьогоднішній день наша держава без власного виробництва сучасної високопродуктивної, економічно обґрунтованої будівельної техніки не може конкурува...полностью>>
Строительство->Дипломная работа
В настоящее время в России ведётся строительство промышленных зданий Большинство из них возводится по типовым проектам Типизация основывается на отбор...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Строительство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра водопостачання

Розрахунково-пояснювальна записка до курсового поекту

«ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ»

з дисципліни

«Споруди і обладнання водопостачання»

Виконав: студент ІІІ курсу СТФ

Гр. ВВ-32

Щербаков С.

Перевірила: Хомутецька Т.П.

Київ-2010

Реферат

Розрахунково-пояснювальна записка: 35 ст., 17 табл., 6 літературних джерел.

В розрахунково-пояснювальній записці наведено комплексний розрахунок водопровідної мережі і споруд на ній у населеному пункті: визначено розрахункові добові та погодинні витрати води різними споживачами, режими подачі води в мережу насосами, місткість і розміри регулюючих споруд, здійснено трасування магістральної водопровідної мережі, визначено матеріал і діаметри ділянок мережі та водоводів. Виконано гідравлічний розрахунок для розрахункових режимів роботи мережі, визначено потрібні та вільні напори у вузлах.

ЗМІСТ

Вихідні дані для проектування

1. Визначення розрахункових добових витрат води

2. Визначення погодинних витрат води

3. Трасування водопровідної мережі

4. Визначення місткості регулюючих споруд

5. визначення розрахункових режимів роботи водопровідних мереж та секундних витрат води

6. Визначення дорожніх витрат та вузлових відьорів

7. Попередній розподіл витрат води по ділянкам мережі

8. Вибір матеріалу і діаметрів труб ділянок мережі

9. Визначення втрат напору в трубах і ув’язка кілець

10. Визначення вільних напорів та п’єзометричних відміток у вузлах водопровідної мережі

Література

1. Визначення розрахункових добових витрат води

Розрахункову добову витрату води на господарсько-питні потреби населення обчислюємо за формулою:

Qдоб.ср = N . qж/1000,

де qж – питоме господарсько-питне водоспоживання населення, яке приймаємо в залежності від ступіня благоустрою житлової забудови (СНиП 2.04.02-84,табл.1)

Розрахункові витрати води на господарсько-питні потреби населення за добу найбільшого і найменьшого водоспоживання визначаються:

Qдоб.мах = Kдоб.мах . Qдоб.ср;

Qдоб.міп = Kдоб.міп . Qдоб.ср,

де Kдоб.мах = 1,1-1,3 і Kдоб.міп = 0,7-0,9 – коефіцієтни добової нерівномірності водоспоживання.

Таблиця 1

Водоспоживання населенням міста

Райони

міста

N1,ос.

qж, л/ос.добу

Qдоб.ср. м3/добу

Kдоб.мах

Qдоб.мах

м3/добу

Kдоб.міп

Qдоб.міп

м3/добу

І

42000

290

12180

1,15

14007

0,8

9744

ІІ

28000

140

3920

1,25

4900

0,75

2940

Разом

70000

16100

18907

12684

Розраховуємо водоспоживання на виробничі (таблиця 2) та господарсько-питні (таблиця 3) потреби промислових підприємств.

Витрати води на виробничі потреби підприємст визначаємо, виходячи з кількості продукції, що випускається на кожну зміну роботи та питомої витрати води на технологічні потреби (згідно завдання). Максимальною вважаємо першу зміну роботи підприємства.

Таблиця 2

Водоспоживання на виробничі потреби підприємств

Назва

підприємства

№ зміни

Одиниця продукції

qв, м3/од

Nпрод, од./зміну

Qв, м3/зміну

Мясокомбінат

1

Т

30

150

4500

Всього 150 4500

Волокон лавсану

1

Т

70

18

1260

2

16.5

1155

3

16.5

1155

Всього 50 3570

Скловолокна

1

Т

700

1.8

1260

2

1.6

1120

3

1.6

1120

Всього 5 3500

Разом

11570

Втрати води господарсько-питні потреби робітників на підприємствах у зміну передбачаємо:

для гарячих цехів qг – 45 л/особу;

для холодних цехів qх – 25 л/особу.

Для використання душів норма витрати води складає 375 л на одну душову сітку протягом 45 хв. Після закінчення зміни.

Витрата води на полив і миття в перерахунку на одну особу приймаємо залежно від місцевих умов в межах 50-90 л/добу (в першому районі - 80 л/добу, в другому - 70 л/добу).

Таблиця 4

Полив вулиць та зелених насаждень

Райони міста

Nжит

qпол

л/доб.ос

Qполмах

м3/доб

Qполср

м3/доб

Qполміп м3/доб

I

42000

80

3360

1680

-

II

28000

70

1960

980

-

Разом

70000

5320

2660

-Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Водопостачання та водовідведення. Конспект лекцій

  Конспект >> Строительство
  ... І СХЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ. СПОРУДИ І МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ. ТЕМА 1. Системи і схеми водопостачання Призначення окремих водопровідних споруд. Класиф ... , тобто без спеціа­льного обладнання, і зі спеціальним обладнанням (наприклад, місцеві установки підкачування ...
 2. Проектування системи водопостачання та водовідведення житлового будинку квартирного типу

  Дипломная работа >> Строительство
  ... факторів при експлуатації систем водопостачання 6.1.2 Водозабірні споруди і насосні станції 6.1.3 Реагентне господарство ... повинен: 1.1. Припинити роботу, виключити апарати, обладнання, устаткування, усунути джерело небезпеки, якщо ...
 3. Використання підземних вод у водопостачанні

  Дипломная работа >> Экология
  ... іалів та обладнання, наявність тих чи інших джерел водопостачання, їх потужн ... подібні або однакові споруди чи групи споруд і відрізнятися деякими ... або, навпаки, простими і спорудами. Наприклад, сільськогосподарське водопостачання відрізняється від виробничого ...
 4. Водопостачання міста за генпланом

  Дипломная работа >> Строительство
  ... можливості транспортування у ньому обладнання найбільших габаритів, з ... робочих системи водопостачання робочих Вид споруд Професія Нормативна ... 9. Річний графік поточних ремонтів основного обладнання № з\п Обладнання Місяці Кіл-ть днів 1 2 3 4 5 6 7 ...
 5. Інженерне обладнання будівель. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Строительство
  ... і води та джерела водопостачання. Схеми та обладнання внутрішнього холодного водопостачання. Схеми та ... гарячого водопостачання. 1. Призначення та види систем водопостачання Системою водопостачання називають комплекс інже­нерних споруд, машин ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0027711391448975