Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Развитие логистики в России идет быстрыми темпами Появляется все больше промышленных и торговых предприятий, имеющих в своей структуре управления логи...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
В современных условиях рыночных отношений возникает объективная необходимость всестороннего и полного анализа финансового состояния организации Без по...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і ос...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Управління грошовими потоками органічно входить у систему керування доходами й витратами, керування рухом активів і капіталу, керування всіма аспектам...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Наведені в таблиці значення процентних доходів та витрат розраховано за умови, що середня кредитна ставка по кредитному портфелю становить 32% річних (8% за квартал) та середня процентна ставка за вкладами становить 22% річних (5,5% за квартал). Таким чином беручі за базу для розрахунку середній продуктивний кредитний портфель кредитна спілка отримає протягом кварталу процентний дохід :

(1442, 9 + 1390,0) / 2 * 8% = 113,3 тис. грн. (3.4)

Процентні витрати кредитної спілки також розраховуються використовуючи базою для розрахунку середній портфель вкладів і становлять:

(857,9 + 863,7) / 2 * 5,5% = 47,3 тис. грн.

Проведемо розрахунок точки беззбитковості за умови, що:

передбачені кошторисом операційні витрати кредитної спілки за період становлять 67,7 тис. грн.;

сума прострочених та неповернених кредитів збільшилась на 119,8тис.грн., які поки-що мають перший рівень простроченості і хоча ще не призвели до збільшення резерву покриття втрат від неповернених кредитів, найближчим часом спілка мусить спрямувати на поповнення РЗПВ:

119,8*0,35 = 41,93 тис. грн.

Якщо рахувати ефективність діяльності спілки станом на кінець кварталу, що розглядається, фінансовий результат становитиме:

66,0 – 65,0 = 1,0 тис. грн.

Таким чином, кредитною спілкою із 66,0 тис. грн. процентної маржі витрачено 65,0 тис. грн.

За результатами розрахунку зрозуміло, що спілка працює на межі збитковості і у разі здійснення необхідного поповнення РЗПВ матиме поточний збиток.

Вважаємо, що основними шляхами підвищення ефективності і зниження витрат відносно кредитного портфеля можуть бути (схема):

підвищення продуктивності кредитних інспекторів;

скорочення структури витрат (можливо не потрібні таксі, філії тощо)

збільшення розміру кредитного портфеля при умові дотримання високої якості портфеля.

Однак, це не рекомендується в якості стратегії, оскільки значне збільшення розміру кредиту приведе до того, що позичальники не зможуть їх погасити і спілка матиме проблеми з простроченням.

Основними формами процентних ставок, що використовуються в роботі кредитних спілок є:

номінальна процентна ставка – ставка, оголошена позичальнику і встановлена в договорі, яка повинна бути сплачена позичальником;

ефективна процентна ставка – ставка, фактично отримана кредитною спілкою, яка враховує всі фінансові витрати позичальника (проценти, внески тощо);

реальна процентна ставка – ставка, яка коректується з метою компенсації рівня інфляції.

Ефективна ставка процентів відображає всі фінансові витрати, що пов’язані з кредитом (проценти, обов’язкові внески, дисконти).

Якщо проценти нараховуються на залишок основної суми і позичальник не несе додаткових фінансових витрат (обов’язкові внески, дисконтів), то ефективна процентна ставка дорівнює номінальній.

Чим довше платіж залишається непогашеним, і чим рідше провадяться платежі, тим вищою буде ефективна вартість кредиту.

Сума сплачених процентів і внесків

Ефективна вартість кредиту (ЕФ) =, (3.10)

Середній залишок за кредитом

Сума непогашених платежів осн. суми

Середній залишок за кредитом = (3.11)

Кількість платежів

Ефективна вартість кредиту змінюється в залежності від методу нарахування процентів, суми обов’язкових внесків і терміну кредиту.

Розрахунок ефективної процентної ставки за кредитом

Розрахунок середнього залишку кредиту:

Сума кредиту – 1000 грн.

Термін – 12 міс.

Таблиця 3.2.Розрахунок середнього залишку за кредитом

Місяць

Залишок основної суми кредиту

1

1000,00

2

917,00

3

834,00

4

751,00

5

668,00

6

585,00

7

501,00

8

418,00

9

334,00

10

251,00

11

167,00

12

84,00

Середній залишок кредиту = 6510 / 12 = 542,50 грн.

Середній залишок за кредитом – це середня сума кредиту, якою користується позичальник.

Принцип розрахунку середнього залишку за кредитом можна також застосувати для більш точного розрахунку середнього кредитного портфеля. Наприклад: (залишок кредитів на початок року + залишок кредитів на кінець кожного місяця) / 13.

Таблиця 3.3.Розрахунок ефективної процентної ставки за кредитом

Місяць

Залишок основної суми кредиту

Процентна ставка 29% (прості)

Процентна ставка 49% (на залишок)

1

1000,00

24,17

40,80

2

917,00

24,17

37,45

3

834,00

24,17

34,05

4

751,00

24,17

30,70

5

668,00

24,17

27,35

6

585,00

24,17

23,95

7

501,00

24,17

20,45

8

418,00

24,17

17,10

9

334,00

24,17

13,60

10

251,00

24,17

10,20

11

167,00

24,17

6,80

12

84,00

24,17

3,40

Розрахунок ефективної процентної ставки за кредитом прості проценти

Сума кредиту – 1000 грн.

Термін – 12 міс.

Процентна ставка 29% (прості)

ЕФ% = (24,17*12)*100 / 542,50 = 49% річних

Розрахунок ефективної процентної ставки за кредитом на залишок

Сума кредиту – 1000 грн.

Термін – 12 міс.

Процентна ставка 49% (на залишок)

ЕФ% = 265,85*100 / 542,50 = 49% річних

ЕФ% = номінальній процентній ставці, якщо проценти нараховуються на залишок суми кредиту.

Суть процентної політики може бути визначена як сукупність заходів, спрямованих на встановлення оптимальних ставок кредитного процента з метою забезпечення рентабельної роботи спілки при здійсненні кредитних операцій і мінімізацію ризиків, що супроводжують зміну цін на кредитні послуги.

Враховуються фактори, що в нинішніх умовах являють собою головну базу для встановлення процентних ставок за кредитними операціями, а саме: сукупність витрат спілки, пов’язаних із залучення кредитних ресурсів та організацією видачі кредитів, з одного боку, та динаміка кон’юнктури на кредитному ринку (причому здебільшого на регіональному рівні), з другого.Похожие страницы:

 1. Оцінка наслідків реформування податку з доходів фізичних осіб та напрямки його удосконалення

  Отчет по практике >> Финансы
  ... (внесок) до кредитної спілки, створеної відпов ... шньоекономічної, посередницької діяльності або діяльності, яка належить ... оцінки. 1.9. Історичні індекси – оцінка відхилення показників діяльності ... пропозицій щодо удосконалення методології проведення кампан ...
 2. Кредитний ринок України у 2010 році

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... ощадно-кредитні асоціації та кредитні спілки, пенс ... посередницької діяльності кредитної системи в особі її інститутів. Сучасна кредитна ... ння ризиками, удосконалення кредитних процедур, забезпечуватиме ... в кредитних установах шляхом оцінки платоспроможності ...
 3. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  ... не лише узагальнення та удосконалення власних здобутків у ... можливості для оцінки їх цільового спрямування ... кредитні організації Банки; кредитні спілки; кредитні товариства; кредитні магазини тощо. Оц ... видів діяльності (виробництво, торгівельно-посередницька, і ...
 4. Господарський кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... народного господарства, удосконалення міжгалузевих та внутр ... фонді товариства. Порядок оцінки вкладів визначається ... яльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про кредитні спілки ... Суб’єкти виключної посередницької діяльності у сфері випуску ...
 5. Методи оцінки та відбору працівників підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і та приватні посередницькі фірми, за ... ресурсів, оптимальної оцінки діяльності кадрів. А оск ... двищенні ролі кадрових служб, удосконаленні їх роботи, підвищенні ... ями може створювати спілки, асоціації ... та інших фінансово-кредитних установ; - спонсорських та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017588138580322