Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Федеративное устройство - разновидность государственного устройства, являющегося необходимым институтом конституционного права каждой страны Государст...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Суб'єкти господарювання беруть участь у формуванні фінансових ресурсів місцевих органів влади, сплачуючи місцеві додатки і збори Це має важливе значен...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Все мобилизованные обществом средства, как собственные, так и заемные, материализованы в активах Под активами понимаются различные виды экономических ...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Актуальность выбранной темы определяется следующим Как известно, бюджет на всех его уровнях играет огромную роль в развитии и процветании государства,...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Загальна сума заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами, не перекрита сформованим резервом забезпечення покриття втрат від неповернених позик, не має перевищувати 10% від загальної суми заборгованості за наданими кредитами:

ПКК = (А+Б+В-Г) · 100 / (Д+Є) 10 %, (2.5)

де ПКК – проблемні кредити до загальної суми кредитів;

А - заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами;

Б - заборгованість за безнадійними кредитами;

В - заборгованість за продовженими (пролонгованими) кредитами;

Г - резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позик;

Д - кредити, надані членам кредитної спілки;

Є - кредити, надані кредитним спілкам.

ПКК 2007 р. =

ПКК 2008 р. =

ПКК 2009 р. =

Частка проблемних кредитів по відношенню до кредитів у 2007р. була у межах норми. У 2008р. вона складала 13,3% і у 2009р. стала занадто високою – 17,3% .

Загальна сума залучених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та інших зобов'язань кредитної спілки, за якими нараховуються відсотки, не має перевищувати суму продуктивних активів:

ПП = А*100 / Б 100 %,(2.6)

де ПП - платні пасиви до доходних активів;

А - сума зобов'язань, на які нараховуються відсотки;

Б - продуктивні активи.

ПП 2007 р. =

ПП 2008 р. =

ПП 2009 р. =

Згідно отриманих даних можна зробити висновок, що цей норматив виконується. Це говорить про те, що кредитна спілка може виконувати свої зобов’язання.

Відношення продуктивних активів до активів це відношення активів, що приносять прибуток, до сумарних активів і показує рівень продуктивного використання активів та не можуть бути менш . Слід, однак, пам’ятати, що деякі активи, що не приносять прибуток, тим часом необхідні для забезпечення функціонування спілки (наприклад, будинки, устаткування, транспортні засоби).

ПА = А 100 / Б 60%, (2.7)

де ПА – продуктивні активи;

А - залишок за наданими кредитами членам кредитної спілки;

Б - суми активів збільшених на суму на суму фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

ПА 2007р. =

ПА 2008р. =

А 2009р. =

Результати розрахунку показника за аналізований період свідчать, що цей норматив виконується. І тому ризику з не отримання прибутку для кредитної спілки немає. Кредитна спілка не має права здійснювати залучення коштів від членів кредитної спілки у разі наявності у неї співвідношення більшого ніж 100% сум нарахованих процентів за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та розподіленого доходу на додаткові пайові внески до суми нарахованих доходів за кредитами, наданими членам кредитної спілки.

МЗ = (А + Б)*100 / В 100%,(2.8)

де МЗ – можливість залучення коштів;

А - нараховані проценти за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

Б - розподілений дохід на додаткові пайові внески;

В - суми нарахованих доходів за кредитами

2007 р.

МЗ =

2008 р.

МЗ =

МЗ =

Коефіцієнт в межах норми

Загальна сума залучених на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій не може перевищувати 50 % вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення.

ЗК = (А +Б)*100/В 50%,(2.9)

де ЗК – залучені кредити;

А – розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються відсотки;

Б - Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються відсотки; В - Активи

У звіті таких кредитів немає.

Розрахунок нормативу прибутковості дає уявлення про ефективність діяльності кредитної спілки.

Норматив прибутковості – це співвідношення нерозподіленого доходу попереднього періоду та фактично отриманих кредитною спілкою доходів звітного періоду до суми витрат кредитної спілки, збільшених на суму доходу, спрямованого на формування резервного капіталу, доходу розподіленого на пайові внески, а також нарахованої протягом цього періоду плати (процентів) на додаткові пайові внески не має становити менше 100 :

НП = (А + Б) · 100 / (В + Г + Є) 100 % ,(2.10)

де НП - норматив прибутковості;

А - нерозподілений доход попереднього періоду;

Б - доходи звітного періоду;

В - витрати звітного періоду;

Г - доход, спрямований на формування резервного капіталу;

Є - доход, розподілений на пайові внески.

Результати розрахунку свідчать, що проблемним періодом був 2006 р. і лише у 2007р.-2008р. Цей норматив був у граничних межах 100%. Такі показники свідчать про те, що прибуток отримується стабільно у межах нормативу.

З метою контролю за здатністю кредитної спілки забезпечити, своєчасне виконання своїх зобов'язань за рахунок ліквідних активів встановлюються нормативи миттєвої ліквідності та короткострокової ліквідності.

Нормативи ліквідності надають можливість визначити спроможність кредитної спілки сплачувати свої поточні зобов’язання. Своєрідним показником виникнення фінансових труднощів є тенденція скорочення частки грошових коштів у складі поточних активів при збільшенні обсягів поточних зобов’язань.

Кредитна спілка використовує два нормативи ліквідності. Норматив миттєвої ліквідності та норматив короткострокової ліквідності.

Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми грошових коштів у касі та на поточних рахунках у банках до суми внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки до запитання.

МЛ = А/Б · 100 10 % ,(2.11)

де МЛ - миттєва ліквідність;

А - грошові кошти у касі та на поточних рахунках у банках;

Б - внесок (вклад) на депозитний рахунок до запитання;

Кредитна спілка не приймає внесків (вкладів) на депозитний рахунок до запитання. Тому цей розрахунок нормативу не робиться.

Норматив короткострокової ліквідності взначається як співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань із початковим терміном погашення до одного року.

Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань із початковим терміном погашення до одного року.

До ліквідних активів при розрахунку нормативу короткострокової ліквідності включаються: грошові кошти готівкою; грошові кошти на поточних рахунках у банках; грошові кошти на депозитних рахунках у банках; державні цінні папери; внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці; кредити, надані членам кредитної спілки; кредити, надані кредитним спілкам; грошові кошти, внесені на зворотній основі до спільних фінансових фондів асоціацій кредитних спілок, створених із метою підтримки ліквідності кредитних спілок; грошові кошти, внесені в об'єднану кредитну спілку в рамках програми підтримки ліквідності кредитних спілок.

До короткострокових зобов'язань включаються: кредити, одержані від банків; кредити, одержані від кредитних спілок; внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки; інші зобов'язання.Похожие страницы:

 1. Оцінка наслідків реформування податку з доходів фізичних осіб та напрямки його удосконалення

  Отчет по практике >> Финансы
  ... (внесок) до кредитної спілки, створеної відпов ... шньоекономічної, посередницької діяльності або діяльності, яка належить ... оцінки. 1.9. Історичні індекси – оцінка відхилення показників діяльності ... пропозицій щодо удосконалення методології проведення кампан ...
 2. Кредитний ринок України у 2010 році

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... ощадно-кредитні асоціації та кредитні спілки, пенс ... посередницької діяльності кредитної системи в особі її інститутів. Сучасна кредитна ... ння ризиками, удосконалення кредитних процедур, забезпечуватиме ... в кредитних установах шляхом оцінки платоспроможності ...
 3. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  ... не лише узагальнення та удосконалення власних здобутків у ... можливості для оцінки їх цільового спрямування ... кредитні організації Банки; кредитні спілки; кредитні товариства; кредитні магазини тощо. Оц ... видів діяльності (виробництво, торгівельно-посередницька, і ...
 4. Господарський кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... народного господарства, удосконалення міжгалузевих та внутр ... фонді товариства. Порядок оцінки вкладів визначається ... яльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про кредитні спілки ... Суб’єкти виключної посередницької діяльності у сфері випуску ...
 5. Методи оцінки та відбору працівників підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і та приватні посередницькі фірми, за ... ресурсів, оптимальної оцінки діяльності кадрів. А оск ... двищенні ролі кадрових служб, удосконаленні їх роботи, підвищенні ... ями може створювати спілки, асоціації ... та інших фінансово-кредитних установ; - спонсорських та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.007317066192627