Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
В августе 1993 года начиналась история страховой компании ООО «Дальстар», которой суждено было превратиться в один из крупнейших холдингов Приморья. Б...полностью>>
Государство и право->Контрольная работа
Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года было призвано преодолеть полосу политического кризиса и противостояния всех ветвей государственной...полностью>>
Государство и право->Закон
Статья 1 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» определяет внутрихозяйственный (управленческий) учет как систему обр...полностью>>
Государство и право->Реферат
В целях информационного обеспечения государственного управления земельными ресурсами и экономического регулирования земельными отношениями был принят ...полностью>>

Главная > Кодекс >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-6 )

Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-6 )

Оглавление документа

Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-6 ) 1

Розділ другий 5

Глава 8 ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 5

Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи 5

Стаття 95. Заяви і повідомлення про злочин 5

Стаття 96. Явка з повинною 5

Стаття 97. Обов’язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і порядок їх розгляду 6

Стаття 98. Порядок порушення справи 6

Стаття 98-1. Запобіжне обмеження щодо особи, відносно якої порушено кримінальну справу 7

Стаття 99. Відмова в порушенні справи 7

Стаття 99-1. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи 7

Стаття 100. Нагляд прокурора за законністю порушення кримінальної справи 8

Глава 9 ОРГАНИ ДІЗНАННЯ І ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 8

Стаття 101. Органи дізнання 8

Стаття 102. Органи досудового слідства 9

Глава 10 ДІЗНАННЯ 9

Стаття 103. Повноваження органів дізнання 9

Стаття 104. Порядок провадження дізнання у кримінальних справах 9

Стаття 106. Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину 10

Стаття 106-1. Порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину 11

Стаття 107. Допит підозрюваного у вчиненні злочину 11

Стаття 108. Строки провадження дізнання 12

Стаття 109. Закінчення дізнання 12

Стаття 110. Оскарження дій і постанов органів дізнання 12

Глава 11 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 12

Стаття 111. Провадження досудового слідства 12

Стаття 112. Підслідність 13

Стаття 113. Початок провадження досудового слідства 15

Стаття 114. Повноваження слідчого 15

Стаття 114-1. Повноваження начальника слідчого відділу 16

Стаття 115. Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину 16

Стаття 116. Місце провадження досудового слідства 16

Стаття 117. Розв’язання спорів про підслідність 17

Стаття 118. Окремі доручення 17

Стаття 119. Провадження слідства в справі декількома слідчими 17

Стаття 120. Строки досудового слідства 17

Стаття 121. Недопустимість розголошення даних досудового слідства 18

Стаття 122. Порядок роз’яснення прав потерпілому 18

Стаття 123. Визнання цивільним позивачем 18

Стаття 124. Притягнення як цивільного відповідача 18

Стаття 125. Обов’язок забезпечення цивільного позову і передбаченої законом конфіскації майна 18

Стаття 126. Порядок забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна 19

Стаття 127. Залучення понятих 19

Стаття 128. Залучення перекладача 19

Стаття 128-1. Участь спеціаліста при проведенні слідчих дій 20

Стаття 129. Розгляд клопотань слідчим 20

Стаття 130. Постанова слідчого і прокурора 21

Глава 12 ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ І ДОПИТ ОБВИНУВАЧЕНОГО 21

Стаття 131. Притягнення як обвинуваченого 21

Стаття 132. Постанова про притягнення як обвинуваченого 21

Стаття 133. Строк пред’явлення обвинувачення 21

Стаття 134. Порядок виклику обвинуваченого 21

Стаття 135. Обов’язковість явки обвинуваченого 21

Стаття 136. Привід обвинуваченого 22

Стаття 137. Встановлення місця перебування обвинуваченого 22

Стаття 138. Оголошення розшуку обвинуваченого 22

Стаття 139. Розшук обвинуваченого 22

Стаття 140. Порядок пред’явлення обвинувачення 22

Стаття 141. Зміна і доповнення обвинувачення 23

Стаття 142. Роз’яснення обвинуваченому його прав на слідстві 23

Стаття 143. Допит обвинуваченого 23

Стаття 144. Пред’явлення обвинувачення глухим, німим, сліпим, а також особам, які визнані обмежено осудними та їх допит 24

Стаття 145. Протокол допиту обвинуваченого 24

Стаття 146. Власноручний запис обвинуваченим своїх показань 24

Стаття 147. Відсторонення обвинуваченого від посади 24

Глава 13 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 25

Стаття 148. Мета і підстави застосовування запобіжних заходів 25

Стаття 149. Запобіжні заходи 25

Стаття 150. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу 25

Стаття 151. Підписка про невиїзд 26

Стаття 152. Особиста порука 26

Стаття 153. Порядок вирішення питання про грошове стягнення з поручителя в разі ухилення обвинуваченого від явки до органів дізнання чи слідства 26

Стаття 154. Порука громадської організації або трудового колективу 26

Стаття 154-1. Застава 27

Стаття 155. Взяття під варту 27

Стаття 156. Строки тримання під вартою 28

Стаття 158. Виконання постанови про застосування як запобіжного заходу взяття під варту 30

Стаття 159. Заходи піклування про неповнолітніх дітей заарештованого 30

Стаття 160. Заходи по охороні майна ув’язненого 30

Стаття 161. Повідомлення про взяття обвинуваченого під варту 30

Стаття 162. Побачення з заарештованим 31

Стаття 163. Нагляд командування військової частини 31

Стаття 165. Загальні положення щодо порядку застосування, скасування і зміни запобіжного заходу 31

Стаття 165-1. Постанова (ухвала) про застосування, скасування чи зміну запобіжного заходу 32

Стаття 165-2. Порядок обрання запобіжного заходу 32

Стаття 165-3. Порядок продовження строків тримання під вартою 33

Глава 14 ДОПИТ СВІДКА І ПОТЕРПІЛОГО 34

Стаття 166. Порядок виклику свідка для допиту 34

Стаття 167. Допит свідка 34

Стаття 168. Допит неповнолітнього свідка 34

Стаття 169. Допит німого або глухого свідка 34

Стаття 170. Протокол допиту свідка 35

Стаття 171. Виклик і допит потерпілого 35

Глава 15 ОЧНА СТАВКА, ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ 35

Стаття 172. Очна ставка 35

Стаття 173. Проведення очної ставки 35

Стаття 174. Пред’явлення особи для впізнання 36

Стаття 175. Пред’явлення предметів для впізнання 36

Стаття 176. Протокол пред’явлення для впізнання 37

Глава 16 ОБШУК І ВИЇМКА 37

Стаття 177. Підстави для проведення обшуку та порядок надання згоди на його проведення 37

Стаття 178. Підстави для проведення виїмки та порядок надання згоди на її проведення 38

Стаття 179. Обов’язковість видачі предметів і документів 38

Стаття 180. Час проведення обшуку і виїмки 38

Стаття 181. Особи, в присутності яких провадяться обшук і виїмка 38

Стаття 182. Умови проведення обшуку і виїмки в приміщеннях дипломатичних представництв 38

Стаття 183. Порядок проведення обшуку і виїмки 39

Стаття 184. Обшук особи та виїмка у неї предметів і документів 39

Стаття 185. Нерозголошення обставин особистого життя обшукуваних 40

Стаття 186. Вилучення предметів і документів 40

Стаття 187. Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку 40

Стаття 187-1. Огляд і виїмка кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв’язку 41

Стаття 188. Протокол обшуку і виїмки 41

Стаття 189. Обов’язковість вручення копії протоколу обшуку або виїмки 42

Глава 17 ОГЛЯД, ОСВІДУВАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ 42

Стаття 190. Проведення огляду 42

Стаття 191. Порядок проведення огляду 43
Похожие страницы:

 1. Кримінально-процесуальний Кодекс України ст 1-

  Кодекс >> Астрономия
  ... 54 Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 1 до статті 93-1 ) ( ст.94 - ст.236-6 ( 1002-05 ) ( ст.237 - ст.449 ...
 2. Кримінально-процесуальний Кодекс України ст 237-

  Кодекс >> Государство и право
  ... 78 Кримінально-процесуальний кодекс України ( від статті 237 до статті 449 ) ( ст.1 - ст.93-1 ( 1001-05 ) ( ст.94 - ст.236 ...
 3. Кримінально-виконавчий кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... Кримінально-виконавчий кодекс України КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 3-4, ст ... У порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України (1001-05, ... України з питань виконання покарань. Стаття 94. ...
 4. Кримінальний процесуальний закон

  Реферат >> Право, юриспруденция
  ... . Частина 5 статті 94 Конституції України визначає, що будь-який закон України набирає чинност ... ї Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012 ...
 5. Кримінальний кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... час відбування покарання. Стаття 94. Види примусових заходів медичного ... ї Ради України, 1992 р., N 18, ст. 246). 3. Кабінету Міністрів України у трим ... подання прокурора в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України (1001-05, 1002-05, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001953125