Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
1. Усі вчинювані злочини поділяються на закінчені та незакін-чені. Якщо особа повністю реалізувала злочинний намір і вчинила закінчений злочин, то нео...полностью>>
Астрономия->Реферат
Перед судом чи іншим органом, який повинен вирішити спір з "іноземним елементом", виникає проблема тлумачення юридичної норми, кваліфікації цієї норми...полностью>>
Астрономия->Реферат
На Сході Європи, заселеному численними словенськими племенами, Україна-Русь відіграла надзвичайно важливу роль, бо вона перша розпочала нормальне держ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Під такою назвою наука етика існує вже понад 23 століття. Хоча і це не остаточний термін, так як з етичною проблемою ми стикаємось всюди, де тільки ма...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

13

Зміст

Зміст 2

Вступ. 2

1.Сучасна Волинь 4

2.«Єврорегіон «Буг» 6

3.Транспортні мережі. 7

4.Повені. 9

5.Висновки. 12

Література. 13

Вступ.

Волинь... Прадавня українська земля, край небесно-чистих озер і віковічних лісів, батьківщина талановитих і працьовитих людей. Тут на кожному кроці подих історії. Нині область - вікно в Європу на північному заході України. Це не гучна фраза, а дійсність, яка накладає на нас особливу відповідальність та в значній мірі визначає пріоритети роботи. В умовах структурної перебудови економіки впровадження бізнесу є нелегкою справою. Поступово підприємства області стабілізують свою роботу, а більше третини з них нарощують обсяги виробництва. Послідовно здійснюються економічні перетворення й на селі.
Значні природні ресурси, кваліфіковані кадри, географічне розташування на перехресті важливих транспортних шляхів із Східної Європи в Центральну й Західну Європу створюють вигідні передумови для становлення області як регіону активної міжнародної взаємодії. Волинь має багаторічний досвід добросусідських зв`язків з прикордонними воєводствами Республіки Польща. В рамках створеного транскордонного об`єднання "Єврорегіон Буг" здійснюється співробітництво у сфері територіального планування, розвитку комунікацій, транспорту й зв`язку, освіти, охорони здоров`я, культури, спорту, охорони навколишнього середовища та багатьох інших важливих аспектах життєдіяльності.

Луцьк - адмiнiстративний, економiчний i культурний центр Волинi. На час першої писемної згадки про нього в iпатiєвському лiтописi, датованому 1085 роком, тут вже були потужнi дерев`янi та землянi укрiплення. Нашi предки, закладаючи своє поселення, досить вдало вибрали мiсце - судноплавний Стир зв`язував Луцьк через Прип`ять з Києвом, i далi по Днiпру - з Вiзантiєю. Тут перетиналися шляхи, що вели до країн Заходу i Прибалтики. Територiю чудово захищала сама природа: з пiвдня i заходу - рiчка Стир, з пiвночi - рiчка Глушець, зi сходу - непрохiднi болота. До наших днiв зберiгся Верхнiй замок - визначний пам`ятник оборонної архiтектури ХIV столiття, що перебуває у центрi уваги дирекцiї Луцького iсторико-архiтектурного заповiдника (створено в 1985 роцi ), яка розробила i втiлює у життя програму реставрацiї, реконструкцiї та музеєфiкацiї майже 20 замкових елементiв та об`єктiв. Уже вiдкритi для огляду музейнi експозицiї "Арсенал Луцького замку", "Дзвони", "Повiтова в`язниця", виведенi на поверхню фундаменти князiвського палацу, вiдновленi сходи на мури та фiртки у стiнi, пiдготовленi до експонування вiдкритi археологами залишки Соборної церкви Іоанна Богослова на замковому подвiр`ї.

 1. Сучасна Волинь

Площа Волинської області становить 20,2 тисячі квадратних кілометрів, чисельність населення на 1 січня 1996 року складає 1075,2 тисяч чоловік. У містах проживає 558,3 тисяч, у селах - 516,9 тисяч громадян. Серед волинян 94,3% - українці, 4,4% - росіяни, решта - поляки, чехи, словаки, німці, євреї , представники інших національностей.

В обласному центрі - Луцьку - мешкає 218,6 тисяч волинян. На заході область межує з Республікою Польща (протяжність кордону - 135 км), на півночі з Республікою Білорусь (195 км), на півдні та сході - з Львівською та Рівненською областями України. На Волині 4 міста обласного і 7 районного підпорядкування, 22 селища міського типу, 16 адміністративно-територіальних районів, 1049 сільських населених пунктів.

Чарівна природа Волинського краю, окрасою якого є 220 великих і малих озер. Найбільші серед них - Світязь, Пулемецьке, Луки. Тут протікає 130 річок загальною протяжністю понад три тисячі кілометрів. Багата флора і фауна цієї древньої землі. Третина території вкрита мальовничими хвойними і мішаними лісами, у яких водяться козулі, олені, дикі кабани, лосі та інші тварини. На Поліссі, де збереглася первозданна природа, десять років тому створено Шацький національний природний парк площею понад 32 тисячі гектарів, який у майбутньому збільшиться до 75 тисяч.

Його охорона та розвиток мають велике міжнародне значення, так само як і охорона басейнів річок Стохід та Прип`ять, де водно-болотні угіддя населені унікальними водоплавними птахами. Розглядається питання про створення спеціальної (вільної) економічної та туристсько-рекреаційної і санітарної зони "Світязь" на базі цього парку. Озера, річки, ліси, лікувальні грязі, мінеральні води, мисливство, рибальство створюють всі необхідні передумови для розвитку індустрії туризму, повноцінного відпочинку та оздоровлення населення. Мінерально-сировинний потенціал Волині - багатий: понад 10 видів корисних копалин ( торф, сапропель, природний газ, прісна вода, карбонатні породи, мідь, свинець тощо). Уже тривалий час розробляються поклади кам`яного вугілля, торфу, глини, різноманітних будівельних матеріалів. Розвідані родовища природного газу, міді, благородних металів, фосфатів, цементної сировини.

 1. «Єврорегіон «Буг»

За роки незалежності динамічно розвивалися стосунки області з сусідами - прикордонними регіонами Республіки Білорусі та східними воєдствами Республіки Польща. Цьому сприяло, зокрема, "Порозуміння про співпрацю між прикордонними воєводствами-областями Польщі та України" від 18 грудня 1991 року.

Під час польсько-української конференції у місті Казіміж Дольни (травень 1992 року), присвяченої питанням економічної співпраці, дії органів самоврядування, а також співробітництву між містами і районами, вперше з`явилася ідея заснування "Єврорегіону "Буг", що була реалізована підписанням 29 вересня 1995 року в м.Луцьку установчих документів - Угоди про створення транскордонного Об`єднання "Єврорегіон "Буг" та його Статуту. Співзасновниками врорегіону стали Волинська область України, Хелмське, Люблінське, Тарнобжеське і Замостьське воєводства Республіки Польща, котрі зацікавлені у соціальному та економічному розвитку відповідних територій, створенні своєрідного регіонального економічного комплексу.

Для успішного функціонування цього об`єднання необхідно реалізувати комплекс заходів, спрямованих на розбудову кордону та кордонної інфраструктури, охорону навколишнього середовища. Зокрема, розроблено концепцію та основні положення спільної українсько-польської екологічної програми "Чистий Буг". Структура проекту цієї програми також обговорювалась на засіданні членів Ради «Єврорегіону «Буг». Документ про наміри сторін направлено для розгляду та аналізу в європейську комісію. Широкі можливості для спільної роботи відкриваються в таких напрямках як промислова кооперація, сільське господарство, наука та підготовка кадрів, культура, розвиток місцевого самоврядування.

 1. Транспортні мережі.

Вигідне геополітичне становище Волині не є єдиною умовою для розвитку регіону. Існує ряд проблем пов’язаних саме з географічним розміщенням області. Однією з таких проблем є проблема забезпечення транспорнтих перевезень вантажів та пасажирів. Територією області проходять важливі транспортні шляхи з країн західної Європи в Україну та далі на схід, а також з півночі на південь (додаток 1). Важливу роль відіграє розгалуженість автомобільних доріг, їх якість та організація придорожного господарства та сервісу. Іншим видом транспорту, що активно використовується в області є залізничний. Довжина залізничних доріг 621 км. На долю залізничного транспорту припадає 54,3% від усіх перевезень вантажів області. Автобусним сполученням зв’язані усі міста та районні центри області, а також є багато міжобласних автобусних маршрутів та міжнародних сполучень між містами Волині, Польщею і Білорусією. На долю автомобільного транспорту приходиться 44,7% перевезень вантажів області. За останні роки перестали існувати такі види транспорту як авіа та судноплавний. Перш за все це пов’язано з економічними проблемами.

Проходження великої кількості транспорту через територію області зумовлює і екологічні проблеми забруднення навколишнього середовища. Оплата екологічного збору не достатньо компенсує втрат, що наносяться природі автомобіями. Вирішенням проблеми транспортних зв’язків було б прийняття та впровадження програми, згідно з якою варто було б побудувати автомагістралі, що з’єднують західний кордон з східим сусідом – Рівненською областю і далі, і аналогічно протяжністю з півночі на південь. При цьому слід подумати про запровадження нових транспортних сполучень на приватному рівні. Тобто «автобани» повинні бути якісними, швидкісними і платними. Тільки тоді область зможе достатньо отримувати коштів і далі розвивати цей вигідний вид бізнесу. Крім того, при організації придорожного сервісу (готелей, ресторанів, магазинів, заправок, і т.ін.), буде задіяно велику кількість волинян, чим в якійсь мірі буде вирішуватись ще й проблема зайняості населення. Також якісне транспортне сполучення привабить закордонних інвесторів для вкладення коштів в розвиток області, та вирішення багатьох інших наболілих питань. Цьому сприятиме і виконання програми «Єврорегіон «Буг».

 1. Повені.

Ще одією проблемою, зумовленою географічним положенням, для Волинської області є проблема весняних повеней. Поверхневі води Волині представлені річками та озерами. Частина річок бере початок на території області. Витоки інших знаходяться далеко за її мажами. Усі річки належать до рівнинного типу і характеризуються невеликими швидкостями течії (0,1- 0,3 м/с). На північному заході бере початок права притока Дніпра – ріка Прип’ять, довжина якої в межах області близько 170 км. У басейні Прип’яті нарахавується біля 105 річок і струмків. З південного заходу на північний схід протікає найбільша судноплавна, починаючи від м. Луцька, притока Прип’яті – ріка Стир. Другою за величиною водяною артерією є ріка Західний Буг, у басейні якої нараховуються 24 річки. Західний Буг по всій довжині (128км) є прикордонною річкою із Польщею. Загальний річковий об’єм стоку річок в межах області в середньому становить 3816 млн. м 3 . Такі величезні об’єми води плюс великі опади дощу та снігу спричиняють весняні повені.

Весняна повінь починається в першій половині березня, закінчується – у другій половині квітня або на початку травня. Весняна повінь триває півтора, два місяці і залежить від довжини ріки і заліснення басейну. Режим стоку області обумовлений фізико-географічними умовами, насамперед геологічною будовою, рельєфом та кліматом, які мають значний вплив на розподіл стоку і водність рік. Стік рік Волинської області протягом року - нерівномірний, внутрішній розподіл стоку в різні за водністю роки неоднаковий. У середньому навесні доходить до 50-72%, влітку – до 2-14%, восени – до 4-12% і взимку до 13-30% річного стоку.

Літні паводки утворюються зливовими дощами. Величина максимального зливового стоку залежить від кількості опадів, їх інтенсивності та характеру поверхні водозбору.

У зимовий, а також у літній бездощовий період ріки живляться підземними водами. Гідрогеологічні особливості області визначають характер і величину підземного живлення рік. Ріки живляться підземними водами з водоносних горизонтів, але тому що водоносність цих відкладів залежить від метеорологічних умов (кількості опадів), то в особливо сухі роки (або в роки з холодними зимами без відлиг), водоносні горизонти збіднюються, невеличкі водотоки пересихають, і на ріках можливе припинення стоку. Ріки, в живленні яких беруть участь карстові води, мають дещо підвищені величини модулів мінімального стоку (модуль стоку – це кількість води, яка стікає з 1 км2 басейну водозбору ріки).

Тривалість меженого періоду на ріках області в теплий період становить 120-140 днів, а найбільш маловодного – 20-30 днів (межень – період року протягом якого на річках спостерігаються тривалий час низькі рівні води). Початок літноього меженого періоду припадає на початок травня і закінчується в третій декаді листопада- першй декаді грудня. Бувають роки, коли літня межень переходить у зимову без збільшення стоку

Гідрогеологічні умови є дуже важливим фактором формування меженного стоку, а режим мінімального стоку тісно пов’язаний з режимим підземних вод і ерозійним врізом.

Як видно з додатку 2, найбільше від весняних повеней страждають північні райони Волині, що належать до басейнів рік Прип’ять, Турія, Стохід, та частково річки Стир. Складність водостоку в період повеней пов’язана також з високими рівнями грунтових вод та заболоченістю басейнів річок.

Найбільш незахищеними від цього стихійного лиха є села , що знаходяться на берегах річок. Для вирішення цієї важливої проблеми, слід вжити необхідних заходів. Адже підтопленню піддаються великі площі орних земель та сільськогосподарських угідь. Це спричиняє зменшенню кількості урожаю. Також є загроза винекнення людських жертв, хвороб та забрднення екосистеми. Для недопущення чи мінімізації втрат від паводків, слід розпочати широкомасштабне будівництво гідротехнічних споруд (дамб, каналів, насосних станцій, насипів), а також забезпечити населення небезпечних районів необхідними засобами для укріплення власних будівель та споруд (доріг, мостів, залізничних колій та ін.).

 1. Висновки.

Проблеми географії Волині носять різноплановий характер і торкаються багатьох вузькоспеціалізованих напрямків географічної науки. У тісній співпраці з науковцями – географами, економістами, гідрологами, інженерами та багатьма іншими фахівцями, можна вирішити багато з існуючих проблем. Але найбільша проблема області – це гроші. Без наявності значних фінансових ресурсів та належного фінансування з Києва, жодне поставлене питання не зможе бути вирішеним.

Література.

 1. Атлас Волинської області. За редакцією під керівництвом к.е.н. Бурчака Н. В. Комітет геодезії і картографії СРСР , Москва, 1991.

 2. Природа Волинської області. За редакцією доктора географічних наук професора К.І.Геренчука. «Вища школа», Львів, 1975.

 3. Волинь- земля українська. М.Киричук, «Надстиря», Луцьк,1997.

 4. www.vizor.lutsk.ua


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Тенденції розвитку національної школи й проблеми національного виховання

  Реферат >> Педагогика
  ... Реферат з педагогіки Тенденції розвитку національної школи й проблеми ... та загальнолюдські цінності і реалізується такими основними шляхами ... , етнографічного, географічного фольклорного, ... Волині, Галичини, Поділля, Слобідщини та ... зь". У розв'язанні проблем ...
 2. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... мови та літератури, історії та географії, математики та ... та його пошуками найбільш оптимальних шляхів розвязання ... чтения”, де друкував реферати статей і переклади ... померлий дослідник Волині і Луцька, ... є тими основними проблемами, розв'язання яких допоможе ...
 3. Поняття про етнографію та етнографічне районування

  Реферат >> Астрономия
  ... Реферат на тему: Поняття про етнографію та ... яка розв’язує загальні народознавчі проблеми. ... археології, антропології, географії, фольклористики, ... Слобожанщина, Волинь, Сіверщина. ... , пов’язані з культом ... на всьому шляху, який подолали ... та Поділлям. Зберігаючи основн ...
 4. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

  Реферат >> Астрономия
  ... присвячений даний реферат. Об'єктивне ... з'ясування шляхів становлення ... проблеми, з'ясування основних концептуальних підходів попередніх дослідників та ... ''Гетьманщина'' як географічним поняттям, ... таким як Волинь, Поді ... об'ємно-просторових розв'язань споруд. Показано ...
 5. Украинские сочинения

  Сочинение >> Литература и русский язык
  ... запорука грамотності. РЕФЕРАТ РОЗВИТОК УКРА ... ію, історію, географію, російську, ... іш і характериСомка та Брюховецького. Основним критерієм оці ... Звягелі (тепер — Новоград-Волинсь-кий) у дворянській сім'ї. Її ... шов свій шлях розв'язання проблеми, показавши лондонське ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018022060394287