Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Строительство->Реферат
Дворец получил своё имя в память о посещении Петром I в 1717 резиденции французских королей (fr) в Марли-ле-Руаубрать шаблон под Парижем (не сохранила...полностью>>
Строительство->Реферат
Церковь была первоначально построена в 1707 году по заказу Александра Меншикова. Авторами проекта в современных изданиях называют Ивана Зарудного, пре...полностью>>
Строительство->Реферат
Меншиковский дворец — построенный для приближенного императора Петра Первого, первого губернатора Санкт-Петербурга Александра Даниловича Меншикова дво...полностью>>
Строительство->Реферат
Прилегающая территория была застроена одноэтажными казармами. В них жили служители Военно-морского ведомства. Об этом говорят названия Канонерской ули...полностью>>

Главная > Реферат >Строительство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лекція №6

Тема лекції: Машини для монтажних робіт

План лекції

 1. Мобільні крани

 2. Малогабаритні крани й підйомники

Монтажні роботи в будівництві виконуються при споруд­женні будинків промислового, цивільного, житлового й сіль­ськогосподарського призначення До цих робіт належить монтаж збірних будівельних конструкцій, технологічного, сантехнічного та іншого обладнання й технологічних комунікацій промисло­вих і сільськогосподарських споруд, електрообладнання тощо

Монтаж конструкцій — це індустріальний комплексний будівельний процес, що виконується за допомогою монтажних, такелажних і транспортних засобів і складається з окре­мих процесів та операцій, які можна поділити на три групи транспортні; підготовчі; власне монтажні.

До транспортних процесів належать завантажування транс­портних засобів монтажними елементами, перевезення їх, роз­вантажування й складування або подавання під гак крана.

Підготовчі процеси — це укрупнювання, посилення й попе­реднє оснащення конструкцій такелажними пристроями, риштуваннями, пристроями для вивіряння й тимчасового закріп­лення, фарбування тощо

До монтажних процесів належать захоплювання конструкцій спеціальними пристроями; піднімання й переміщен­ня їх у просторі; наведення й установлення на опори або заведення в стик; вивіряння; тимчасове чи постійне закріп­лювання.

Монтажні роботи виконуються за допомогою мобільних кранів, малогабаритних кранів та підйомників, універсальних і спеціальних вантажозахватних пристроїв

Мобільні крани це самохідні стрілові крани на пневмоколісній ходовій базі. Їх поділяють на автомобільні пневмоколісні й на спеціальному шасі.

Мобільні крани завдяки своїй маневреності використову­ються для виконання монтажних і вантажно-розвантажуваль­них робіт на будівельних майданчиках. Їх можна експлуату­вати й на тимчасових перевантажувальних складах для вико­нання операцій із вантажами.

Мобільні крани всіх типів складаються із самохідного шасі, на якому змонтовано поворотну платформу з робочою стрілою.

Автомобільні крани (табл. 1) монтуються на шасі вантажних автомобілів і використовуються для виконання монтажних і вантажно-розвантажувальних робіт на відкритих складських площах і будівельних майданчиках. Кран (рис. 1) складається з поворотної платформи, на якій змонтовано робочі механізми, стрілу, портал і кабіну машиніста.

Ці крани можуть мати електричний, механічний чи гідрав­лічний приводи керування механізмами. В кранах із механіч­ним приводом керування здійснюється від силової установки через коробку передач, коробку відбирання потужності, про­міжний редуктор і роздавальну коробку. В кранах з електро­приводом енергія подається від генератора, що живиться від силової установки, через роздавальну коробку. В кранах із гідравлічним приводом керування здійснюється від силової установки шасі через гідромотори й насоси, що приводять механізми в дію через коробку передач і коробку відбирання потужності.

Автомобільні крани мають виносні опори, що забезпечують стійкість кранів і зменшують навантаження на їхні шасі під час піднімання вантажів великої маси. Рівномірний розподіл навантаження між виносними опорами забезпечується стабілізатором, який вимикає підвіску заднього моста під час піднімання вантажу.

Всіма робочими операціями керують із кабіни машиніста, а рухом крана в транспортному стані чи з вантажем - основної кабіни.

Пневмоколісні крани за видом шасі поділяються на довгобазові (довжина бази — не менше ніж 3,5 м) та короткобазові.

Довгобазові пневмоколісні крани (табл. 6.2) монтують на шасі з використанням складальних одиниць від автомобілів. У кранах з 2—5 осями дві — ведучі. Крани мають дизель-електричний або механічний привод, а також ґратчасті стріли. Ці крани викорис­товують для виконання вантажно-розвантажувальних робіт із дрібними вантажами переважно на будівельних майданчиках, а також на тимчасових перевантажувальних складах.

Короткобазові пневмоколісні крани (рис. 1.2) монтуються на спеціальному шасі з використанням складальних одиниць від автомобілів. Ходовий пристрій крана має дві осі. Схеми виконання можуть бути такі: одна вісь ведуча, друга — керуюча; дві осі ведучі, з них одна — керуюча.

Короткобазовий пневмоколісний кран має гідравлічний привод керування й телескопічну висувну стрілу, на яку можна навішувати викруження. Завдяки маневреності й високій прохідності ці крани придатні для монтажних і вантажно-розвантажувальних робіт в умовах обмеженого простору як на будівельних майданчиках, так і на складських.

Усіма пневмоколісними кранами під час транспортування й вантажних робіт керують із кабіни, розміщеної на пово­ротній платформі. Крани оснащені виносними опорами.

Крани на спеціальному шасі (табл. 6.3) відрізняються від інших мобільних кранів високою транспортною швидкістю, підвищеними прохідністю й маневреністю та кращими вантажними характеристиками в разі роботи без виносних опор.

Кран КС-3473 складається з шасі автомобільного типу з 3-8 осями, жорсткої балансирної підвіски й телескопічної стріли, що дає змогу експлуатувати його на дорогах різних категорій. Усі крани мають дві кабіни, одна з яких призначена для керування краном під час виконання вантажних робіт.

Осі крана мають по два й чотири колеса. В кранах вантажопідйомністю 25...40т силова установка шасі забезпечує роботу всіх робочих механізмів, а в кранах вантажопідйом­ністю 63 і 100 т є додатковий двигун для механізмів на пово­ротній частині. Крани мають гідравлічний привод, телеско­пічні висувні стріли та виносні опори.

Завдяки телескопічній конструкції стріл можна змінювати вантажопідйомність і підвищувати продуктивність крана (на відміну від пневмоколісних кранів із ґратчастими стрілами).

Крани на спеціальному шасі автомобільного типу можна використовувати для виконання монтажних, вантажно-роз­вантажувальних робіт, вантажних операцій в умовах обме­женого простору й на розвантажувальних майданчиках буді­вельних організацій.

Малогабаритні крани й підйомники стаціонарно встановлюються на дахах споруд, що будуються, або у віконних прорізах.

Переносний кран ПТ-87МА призначається для піднімання на поверхи житлових будинків та інших споруд різних будівельних матеріалів. Кран монтується у віконному прорізі.

Монорейка закріплюється у віконному прорізі за допомогою чотирьох телескопічних розкосів і трьох струбцин. Каретка з гаковою підвіскою забезпечена однобарабанною лебідкою. За допомогою ручки каретка пересувається по монорейці.

Переносний кран із ручним повертанням консолі при­значається для подавання на покрівлю житлових та інших споруд покрівельних матеріалів у контейнерах масою до 250 кг.

Кран-підйомник К-2 застосовується для під­німання будівельних матеріалів та обладнання на промислові, сільськогосподарські й житлові будинки під час виконання опоряджувальних, санітарно-технічних, покрівельних та інших будівельно-монтажних робіт.

Кран становить розбірну рамну конструкцію з консольною монорейкою, по якій пересувається каретка з вантажною обоймою. Візок із вантажем пересувають уручну.

Кран установлюють на міжповерхових перекриттях або на даху будівлі.

Підйомник ПТ-440 вантажопідйомністю до 250 кг призначається для піднімання й подавання сипких будматеріалів, будівельних розчинів і штучних вантажів на поверхи житлових будинків та інших споруд.

Станція вертикального підйому ПТ-458 вантажопідйомністю до 250 кг призначається для піднімання й подавання опоряджувальних та інших матеріалів у віконні прорізи може водночас обслуговувати кілька споживачів. Висувні площадки монтуються у віконних прорізах.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Проект завода по производству ЖБИ мощностью 70 000 м3 год

  Реферат >> Строительство
  ... автоматизации производства, внедрение вычислительной техники, использование вторичных продуктов ... автоматизации производства, внедрение вычислительной техники, использование вторичных продуктов ... ,48 328,08 Колонна тяжолого каркаса, рядовая, одноэтажная ...
 2. Коммерческий кредит и необходимость его развития в РФ шпаргалки по ДКБ

  Шпаргалка >> Финансы
  ... сроков коммерческого кредита и техники документооборота. Этот раздел подразумевает ... банка 4)черезмерные ннвестиции в тяжолую промышленность Импортируемая инфляция- эмиссия ... наличие обеспечения ссу­ды; технико-экономический расчет окупаемости кредитных ...
 3. Зарубежная философия

  Реферат >> Философия
  ... : философия культуры, философия политики, философия техники, философия науки и т.д. · Терпимость ... Циолковский верил в возможности науки и техники, человека покорить космос и в ... тему о косметике , которая приводит к тяжолым заболеваниям. В 1999 году я была ...
 4. Изыскания и проектирование автомобильных дорог

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... увлажнению 1. Грунты по трассе: Суглинок тяжолый. Контрольные отметки на пикетах Определяем ... Таблица сравнения вариантов трассы по технико-эксплуатационным показателям № Наименование показателей Единицы ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018370151519775