Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
В Российской экономике на современном этапе очень актуальна проблема целевых бюджетных и внебюджетных фондов Бюджет становится одним из главных инстру...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Оценить экономическую эффективность реализации инвестиционного проекта, рассчитав чистый дисконтированный доход и индекс рентабельности инвестиций, ес...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Бюджетирование как составная часть управления предприятием в рыночных условиях становится сегодня обязательным для крупных фирм и холдингов, подавляющ...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Инвестиция — это осознанный отказ от текущего потребления в пользу возможного относительно большего дохода в будущем, который, как ожидается, обеспечи...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розділ 2. Аналіз акцизного збору в сучасних економічних умовах

Структура дохідної частини державного бюджету

Для відображення реальної структури доходів державного бюджету у 2004 року слід брати до уваги фактичні надходження без урахування суми реструктуризованої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ із від'ємним значенням, яка становить 1 926 млн. грн.

Зміни в структурі дохідної частини державного бюджету за результатами його виконання в 2004 році зберегли тенденції перших трьох кварталів року.

Зокрема, у 2004 році порівняно з попереднім роком частка податкових надходжень скоротилася на 0,9 відсоткових пункти. Ці зміни пов'язані, в першу чергу, із скороченням у 2004 році ставки податку на прибуток підприємств з 30% до 25%.

Так, частка податку на прибуток підприємств у 2004 році у структурі загальних надходжень до державного бюджету скоротилася на 1,9 відсоткового пункту порівняно з попереднім роком.

Крім того, незначно скоротилася частка акцизного збору – на 0,1 відсоткового пункту.

Водночас частки податку на додану вартість та податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції не зазнали помітних змін.

Частка неподаткових надходжень у структурі загальних надходжень до державного бюджету виросла на 1,0 відсотковий пункт у порівнянні з попереднім роком. Це, в основному, було зумовлено високим рівнем виконання державного бюджету за таким джерелом як "Інші власні надходження бюджетних установ". Вони включають, зокрема, статтю "Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами".

В узагальненому вигляді ці дані наведені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Структура доходів державного бюджету у 2003-2004 роках, %

Зведений бюджет

Державний бюджет

2003 рік

2004 рік

2003 рік

2004 рік

Податкові надходження (кориг.)

72,3

70,4

67,9

67,0

Податок з доходів фізичних осіб

18,0

14,3

-

0,9

Податок на прибуток підприємств

17,6

17,5

24,9

23,0

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

3,7

3,7

1,4

1,5

з них плата за землю

2,7

2,5

-

-

Податок з власників ТЗ

0,8

0,7

-

-

Податок на додану вартість

16,8

18,1

23,9

24,0

Акцизний збір

7,0

7,2

9,8

9,5

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

5,0

5,5

7,2

7,2

Місцеві податки і збори

0,8

0,6

-

-

Єдиний податок

1,2

1,1

-

-

Інші податкові надходження

1,4

1,7

0,7

0,9

Неподаткові надходження

24,1

25,5

29,8

30,8

Доходи від власності та підприємницької діяльності

6,9

7,0

9,6

9,0

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

1,7

1,8

1,8

1,8

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

0,4

0,4

0,6

0,5

Власні надходження бюджетних установ

10,1

12,5

10,9

13,4

Інші неподаткові надходження

5,0

3,8

6,9

6,1

Доходи від операцій з капіталом

2,4

2,7

1,5

1,2

Інші надходження

1,2

1,4

0,8

1,0

Разом доходів

100,0

100,0

100,0

100,0

Податкові надходження державного бюджету

У 2004 році до державного бюджету надійшло 46 779,5 млн. грн. податкових надходжень (за звітними даними – 44 853,5 млн. грн.), що на 11 053,8 млн. грн., або на 30,9%, більше відповідного показника попереднього року.

Податкові надходження державного бюджету було виконано на рівні 101,1% від річного планового показника (з урахуванням змін, внесених відповідно до Закону України від 17.06.2004 № 1801 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"). При цьому перевиконання відбулося практично з усіх податків і зборів. Винятком став податок на додану вартість, від якого до бюджету надійшло на 15,7 відсоткового пункту менше запланованого обсягу.

Рис. 2.1. Помісячні податкові надходження до державного бюджету за 2002-2004 роки

Пунктирною лінією на графіку наведено дані згідно із звітами про виконання державного бюджету у 2004 році за доходами, тобто нескоригованих даних, зменшених на суми реструктуризованої заборгованості з відшкодування ПДВ.

Як видно з вищенаведеної діаграми, в четвертому кварталі крива податкових надходжень (скоригованих) за 2004 рік подібна до кривої за аналогічний період попереднього року за винятком грудня 2003 року. Тоді відбулося падіння темпів надходжень до державного бюджету через позапланове відшкодування ПДВ у значних обсягах. Грудневий пік податкових надходжень 2004 року зумовлений сезонними чинниками, а також вимогою законодавства щодо сплати податку на прибуток підприємств за 2 місяці IV кварталу в грудні 2004 року, а не в січні 2005 року.

Структура податкових надходжень у 2004 році зазнала незначних змін порівняно з відповідним періодом попереднього року. Ці зміни пов'язані із зарахуванням до державного бюджету надходжень податку з доходів фізичних осіб – військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції; зменшенням у 2004 році ставки податку на прибуток з 30% до 25% та падінням надходжень від податку на додану вартість.

Цими факторами пояснюється, зокрема, зменшення на 2,3 відсоткового пункту в 2004 році порівняно з попереднім роком частки податку на прибуток підприємств.

Частка інших податкових джерел у структурі податкових надходжень державного бюджету змінилась несуттєво: частки зборів за спеціальне використання природних ресурсів, ПДВ та податків на міжнародну торгівлю і зовнішні операції збільшилися на 0,1, 0,5 та 0,2 відсоткового пункту відповідно; а частка акцизного збору зменшилася на 0,2 відсоткового пункту. Ці тенденції узагальнені на рисунку 2.2.

Рис. 2.2. Структура податкових надходжень доходів державного бюджету в 2003 – 2004 роках

Акцизний збір

У 2004 році до державного бюджету надійшло 6 660,6 млн. грн. акцизного збору, що на 1 519,6 млн. грн., або на 29,6%, більше відповідного показника попереднього року.

Річний плановий показник з надходжень акцизного збору у 2004 році було недовиконано на 82,2 млн. грн., або на 1,2%. Недовиконання сталося через недоотримання акцизного збору з ввезених на територію України товарів, якого було отримано на 195,3 млн. грн., або на 24,2%, менше запланованого. Менше ніж в попередньому році було отримано "імпортного" акцизу за такими статтями, як тютюн та тютюнові вироби (на 13,4 млн. грн.) і транспортні засоби (на 71,2 млн. грн.).

Рис. 2.3. Річні надходження акцизного збору до державного бюджету України у 2002-2004 роках

Водночас плановий показник акцизного збору з вироблених в Україні товарів було перевиконано на 113,1 млн. грн., або на 1,9%. У 2004 році було отримано з цього джерела на 1 493,7 млн. грн., або на 32,8%, більше відповідного показника попереднього року. Таке зростання надходжень "внутрішнього" акцизного збору до державного бюджету зумовлене:

 • збільшенням ставок на підакцизні товари (насамперед алкогольні і тютюнові вироби – відповідно до Закону України від 22.05.2003 № 849 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів");

 • запровадженням акцизних марок нового зразка з голографічним захистом і наскрізною нумерацією;

 • посиленням контролю за виготовленням і обігом підакцизних товарів, зокрема, алкогольної продукції.

Як і в попередні роки, у 2004 році переважну частку (90,8%) надходжень акцизного збору склали надходження від акцизного збору із вироблених в Україні товарів. Одночасно спостерігається поступове скорочення частки акцизного збору із ввезених на територію України підакцизних товарів.

За результатами виконання Державного бюджету за 2004 рік відбулися певні зміни в загальній структурі надходжень від акцизного збору в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Слід відзначити збільшення у 2004 році частки акцизного збору з алкогольних виробів та спирту на 1,4 відсоткового пункту і з тютюну та тютюнової продукції на 4,9 відсоткового пункту. Це пояснюється збільшенням ставок на ці види підакцизної продукції, запровадженням адвалорної ставки (у відсотках до обороту з реалізації) на тютюнову продукцію та нових правил адміністрування (максимальні роздрібні ціни).

Рис. 2.4. Структура акцизного збору в державному бюджеті України у 2003-2004 роках

Водночас частка акцизного збору з нафтопродуктів та на транспортні засоби зменшилась у 2004 році в порівнянні з попереднім роком на 2,9 та 3,2 відсоткові пункти відповідно.

Рис. 2.5. Структура акцизного збору в державному бюджеті України у 2003-2004 роках у розрізі підакцизних товарів

Варто зазначити, що у 2004 році відбулись істотні зміни в структурі акцизного збору із ввезених на територію України товарів. Зокрема, частка акцизного збору з транспортних засобів, що ввозяться в Україну, скоротилася з 81,9% до 66,8%, або на 15,1 відсоткового пункту. Водночас частка акцизного збору з бензину моторного для автомобілів збільшилася з 6,3% до 18,2%, або на 11,9 відсоткового пункту, що стало наслідком "паливної кризи" восени 2004 року.

Розділ 3. Макроекономічні передумови реформування податкової системи

2000 рік став переломним в економічній динаміці. Вперше за роки незалежності реально ВВП зріс на 6%. Виробництво зростало у всіх основних галузях економіки.

Наступний 2001 р. став роком якісних зрушень. На відміну від попереднього року, економічне зростання відбувалося при значному зниженні темпів інфляції. Це сприяло суттєвому підвищенню реальних доходів та купівельної спроможності населення. Посилилася інвестиційна складова економічного зростання. Приріст інвестицій в основний капітал досяг 21%.

У 2002 р. розвиток економіки України поступово переходив від післякризового до стабільного зростання. Інвестиції в основний капітал зросли на 9%. Іноземних інвестицій було залучено на 15% більше, ніж у 2001 році. Знизилась середня процентна ставка за кредити, значно активізувалось довгострокове кредитування, обсяги якого збільшилися на 88%, а кредити в інвестиційну діяльність – на 84%. Важливим підсумком 2002 р. було соціальне спрямування економічного зростання. Приріст реальних доходів досяг 19%. Посилилась тенденція розвитку внутрішнього ринку. Роздрібний товарооборот зріс на 17%. Зовнішній попит на українські товари і послуги вперше перевищував внутрішній попит на іноземні [6].

Загалом за 2000-2002 рр. ВВП зріс на 20%, що суттєво випереджає його приріст у країнах Європейського Союзу, багатьох країнах Центральної та Східної Європи.

У 2003 році економічне зростання суттєво прискорилося, що стало результатом концентрування зусиль усіх гілок влади на вирішення нагальних проблем розвитку економіки. Важливу роль у покращанні макроекономічної динаміки відіграла активізація інвестиційної діяльності, збільшення кредитування реального сектору. Випереджаючими темпами зростає будівництво, що створює підґрунтя для нарощування виробництва в інших секторах економіки.

Глава держави у своїх посланнях до Верховної Ради України "Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 рр. Європейський вибір" визначив ключові завдання на наступні роки. Це підвищення конкурентоспроможності національної економіки, подальше розширення внутрішнього ринку, поглиблення аграрної реформи, використання переваг України як транзитної держави; радикальне поліпшення інвестиційного клімату, реформування базових промислових галузей, активізація інноваційної діяльності. Розв'язання цих проблем має забезпечити стабільний щорічний приріст ВВП на рівні 6-7%. Такі темпи макроекономічної динаміки повинні забезпечити реалізацію проголошеної Президентом України стратегії європейської інтеграції України [6].

Важливою умовою забезпечення такого прогресу є реформування податкової системи України, поглиблення її ринкової трансформації та адаптації до умов Європейського Союзу.

Висновки

Дослідивши роль акцизного збору в доходах бюджету, можна зробити наступні висновки:

1. Акцизний збір – непрямий податок, основою якого виступає диференційований підхід до оподаткування різних товарів та товарних груп. Тому його відносять до категорії специфічних акцизів.

Акцизний збір дозволяє через цінові механізми непрямо впливати на обсяги виробництва та реалізації окремих підакцизних товарів як на митній території України, так і в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

2. На відміну від ПДВ платниками акцизного збору, в основному, є тільки виробники підакцизних товарів (резиденти і нерезиденти), у тому числі з давальницької сировини. Подальші продавці включають в ціну товару суму акцизного збору, яка оплачена виробником, але своїх сум не нараховують.

3. Крім виробників підакцизних товарів, акцизний збір сплачують:

 • будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, що імпортують на митну територію України підакцизні товари;

 • фізичні особи – резиденти або нерезиденти, які ввозять підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу;

 • юридичні або фізичні особи, які купують (орендують в інші форми володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари у податкових агентів.

4. Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно відповідно до чинного законодавства і сплачуються до бюджету.

5. Контроль за сплатою акцизного збору на території України здійснюється державними податковими інспекціями, які організовують роботу щодо виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання і продажу, контролюють своєчасність подання платниками розрахунків акцизного збору, ведуть облік та складають звіти про його надходження до відповідного бюджету, здійснюють реєстрацію імпортерів, видають посвідчення за встановленою формою на право ввезення в Україну підакцизних товарів.

6. У 2004 році до державного бюджету надійшло 6 660,6 млн. грн. акцизного збору, що на 1 519,6 млн. грн., або на 29,6%, більше відповідного показника попереднього року.

7. За січень-червень 2005 року до державного бюджету надійшло 3 518,7 млн. грн. акцизного збору, що на 522,7 млн. грн. або на 17,5%, більше відповідного показника минулого року.

8. У 2005 році річний плановий показник надходжень акцизного збору було збільшено на 26,0% проти фактичного надходження акцизного збору у 2004 році. Отже, у 2006 році темпи приросту надходжень з даного джерела мають лишатися практично такими ж, як і в поточному році.

9. Пріоритетним документом з гармонізації податкового законодавства України з вимогами законодавства ЄС має стати Податковий кодекс України (прийнятий у другому читанні). Головна увага фахівців при доопрацюванні цього законопроекту зосереджена на узгодженні розділів: "ІV. Податок на додану вартість" і "V. Акцизний податок" із законодавством Європейського Союзу.

10. При підготовці проекту Податкового кодексу України до розгляду в третьому читанні передбачається зосередити зусилля щодо доопрацювання його розділів – "IV. Податок на додану вартість" і "V. Акцизний податок" з метою повного врахування положень, адаптованих до європейського законодавства.

Література

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.

 2. Господарський кодекс України: Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 р. – К.: Школа, 2003.

 3. Цивільний кодекс України: Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 р. – К.: Школа, 2003.

 4. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. зі змінами та доповненнями.

 5. Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" // httр://kmu.gov.ua.

 6. Гайдуцький П. Формування ринкової податкової політики України // http://http://www.dpa.gov.ua.

 7. Галанина Е.Н. Бухгалтер и налоги. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 360 с.

 8. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. – 302 с.

 9. Данілов О.Д., Жеребних A.M. Оподаткування прибутку та відрахування до цільових фондів: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 459 с.

 10. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування: Навч. посібник. – К.: Парламентське вид-во, 2001. – 216 с.

 11. httр://ukrstat.kmu.gov.ua/statistics.

 12. httр://www.me.gov.ua.

 13. httр://www.nbu.gov.ua.

 14. http://www.dpa.gov.ua.

 15. http://www.informjust.kiev.ua.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Податок на додану вартість і його роль в формуванні доходів бюджету

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... на додану вартість і його роль в формуванні доходів бюджету Роботу виконала: Студентка 3 ... грн.; М - мито, грн.; А - акцизний збір (при імпортуванні підакцизних товарів); Спдв ... на додану вартість та його роль у формуванні бюджетута підводячи підсумки, можна ...
 2. Місцеві бюджети та бюджетний процес на локальному рівні

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... місцевих бюджетів. У бюджетному процесі значну роль відіграє бюджетне планування, складання проекту бюджету, його розгляд ... і організацій, акцизний збір та прибутковий податок із доходів громадян. Законом “Про Державний бюджет України ...
 3. Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості

  Дипломная работа >> Финансы
  ... бюджетів 6 1.2.Суть і значення доходів бюджету 16 1.3.Суть і значення розподілу видатків бюджету 20 1.4.Роль місцевого та ... і організацій, акцизний збір та прибутковий податок із доходів громадян. Законом “Про Державний бюджет України ...
 4. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... на додану вартість та його роль у формуванні державного бюджету України 1.1 Додана варт ... належать: ввізне мито, акцизний збір, інші податки та збори (за винятком ПДВ ... йснено перехід до системи формування доходів бюджету на податковій основі, реформована сама ...
 5. Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ї системи України та місцевих бюджетів, їх роль у соціально-економ ... та досягненнях діяльності уряду та його структур, він дозволяє посилити дієвість та ... зацій, акцизний збір та прибутковий податок із доходів громадян. Законом “Про Державний бюджет України ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015449523925781